جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صومعه سرا

صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز صومعه سرا


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٠٧:١١
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٤٩
اذان مغرب: ١٧:١٦:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٢١:٢٩

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صومعه سرا (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر صومعه سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر صومعه سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صومعه سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
فقط گامی كه به پیش برمی‌داریم، می‌تواند رهایی‌بخش باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صومعه سرا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صومعه سرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صومعه سرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صومعه سرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صومعه سرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صومعه سرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٠:٥١١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٣:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٤:٥١١٣:١٠:٤١١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٣٩٠٠:٢٣:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٠:٣١١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٢:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٠:٢٢١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٢:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢١:١٣١٣:١٠:١٣١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٢:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٢٢:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢١:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢١:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢١:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٠:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٠:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٠:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٢:١٨١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٩:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١١:١٦١٣:٠٩:١٨٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٩:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٠:١٦١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٩:٠٠٠٠:١٩:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٩:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٩:١٠٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٥٢٠٠:١٨:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٩:٠٨٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:٤٨٠٠:١٨:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٨:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٨:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٤:٣٣٠٠:١٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٩٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٥:٢٨٠٠:١٧:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٦٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٦:٢٢٠٠:١٧:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٥٥٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٩:١٠٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٧:١٥٠٠:١٧:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤٥٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٩:١٣٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٨:٠٨٠٠:١٧:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٣٧٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٩:١٦٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٩:٠١٠٠:١٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٣١٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠٩:١٩٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٩:٥٣٠٠:١٧:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٢٦٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:٤٤٠٠:١٧:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٢٤٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٩:٢٨٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤١:٣٥٠٠:١٦:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٢٣٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٩:٣٣٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤٢:٢٥٠٠:١٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صومعه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صومعه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صومعه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صومعه سرا

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر صومعه سرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صومعه سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صومعه سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر صومعه سرا

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر صومعه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر صومعه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر صومعه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صومعه سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صومعه سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر صومعه سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر صومعه سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صومعه سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر صومعه سرا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٨:٣٦١١:٥٨:٤٤١٦:٥٨:٣٣١٧:١٨:٣٩٢٣:١٤:١٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٩:٣٨١١:٥٩:٠٠١٦:٥٨:٠٤١٧:١٨:١٣٢٣:١٤:٢٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٧:٠٠:٣٩١١:٥٩:١٧١٦:٥٧:٣٨١٧:١٧:٤٨٢٣:١٤:٣٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٨٠٧:٠١:٤٠١١:٥٩:٣٥١٦:٥٧:١٣١٧:١٧:٢٦٢٣:١٤:٥١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٧:٠٢:٤٠١١:٥٩:٥٣١٦:٥٦:٥٠١٧:١٧:٠٥٢٣:١٥:٠٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٢٠٧:٠٣:٤٠١٢:٠٠:١٢١٦:٥٦:٢٩١٧:١٦:٤٧٢٣:١٥:٢١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٧:٠٤:٣٩١٢:٠٠:٣٢١٦:٥٦:١٠١٧:١٦:٣٠٢٣:١٥:٣٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠٥:٣٧١٢:٠٠:٥٣١٦:٥٥:٥٣١٧:١٦:١٦٢٣:١٥:٥٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٦:٣٥١٢:٠١:١٤١٦:٥٥:٣٩١٧:١٦:٠٣٢٣:١٦:١٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٧:٣٣١٢:٠١:٣٦١٦:٥٥:٢٦١٧:١٥:٥٣٢٣:١٦:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٨:٢٩١٢:٠١:٥٩١٦:٥٥:١٥١٧:١٥:٤٤٢٣:١٦:٤٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٩:٢٥١٢:٠٢:٢٢١٦:٥٥:٠٧١٧:١٥:٣٧٢٣:١٧:٠٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١١٠٧:١٠:١٩١٢:٠٢:٤٦١٦:٥٥:٠٠١٧:١٥:٣٣٢٣:١٧:٢٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:١١:١٣١٢:٠٣:١٠١٦:٥٤:٥٦١٧:١٥:٣٠٢٣:١٧:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:١٢:٠٦١٢:٠٣:٣٥١٦:٥٤:٥٣١٧:١٥:٣٠٢٣:١٨:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣١٠٧:١٢:٥٨١٢:٠٤:٠٠١٦:٥٤:٥٣١٧:١٥:٣١٢٣:١٨:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:١٣:٤٨١٢:٠٤:٢٦١٦:٥٤:٥٥١٧:١٥:٣٤٢٣:١٨:٥٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠١٠٧:١٤:٣٨١٢:٠٤:٥٣١٦:٥٤:٥٩١٧:١٥:٤٠٢٣:١٩:٢٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٥٠٧:١٥:٢٦١٢:٠٥:٢٠١٦:٥٥:٠٥١٧:١٥:٤٧٢٣:١٩:٤٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٧٠٧:١٦:١٣١٢:٠٥:٤٧١٦:٥٥:١٣١٧:١٥:٥٦٢٣:٢٠:١١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١٦:٥٩١٢:٠٦:١٤١٦:٥٥:٢٣١٧:١٦:٠٨٢٣:٢٠:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:١٧:٤٤١٢:٠٦:٤٢١٦:٥٥:٣٥١٧:١٦:٢١٢٣:٢١:٠٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٠٠٧:١٨:٢٧١٢:٠٧:١١١٦:٥٥:٤٩١٧:١٦:٣٦٢٣:٢١:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٩:٠٩١٢:٠٧:٣٩١٦:٥٦:٠٥١٧:١٦:٥٣٢٣:٢١:٥٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٩:٤٩١٢:٠٨:٠٨١٦:٥٦:٢٣١٧:١٧:١٢٢٣:٢٢:٢٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٣٠٧:٢٠:٢٨١٢:٠٨:٣٧١٦:٥٦:٤٣١٧:١٧:٣٢٢٣:٢٢:٥١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٩٠٧:٢١:٠٥١٢:٠٩:٠٧١٦:٥٧:٠٦١٧:١٧:٥٥٢٣:٢٣:١٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٣٠٧:٢١:٤١١٢:٠٩:٣٦١٦:٥٧:٣٠١٧:١٨:١٩٢٣:٢٣:٤٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٦٠٧:٢٢:١٥١٢:١٠:٠٦١٦:٥٧:٥٦١٧:١٨:٤٦٢٣:٢٤:١٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٨٠٧:٢٢:٤٧١٢:١٠:٣٦١٦:٥٨:٢٣١٧:١٩:١٤٢٣:٢٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صومعه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر صومعه سرا شهر صومعه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر صومعه سرا شهر صومعه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صومعه سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صومعه سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صومعه سرا

صومعه سرا شهری در ۲۵ کیلومتری غرب شهرستان رشت است. از شمال به تالاب انزلی، از شرق به رشت و شفت، از غرب به رضوانشهر و ماسال و از جنوب به فومن مرتبط است. محصولات عمده این شهرستان برنج، چای، نیشکر، کرم ابریشم، زعفران و چوب صنعتی صنوبر است

شهر صومعه سرا در ویکیپدیا

شهر صومعه سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صومعه سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صومعه سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صومعه سرا بر روی نقشه

شهر صومعه سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صومعه سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صومعه سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صومعه سرا
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر صومعه سرا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر صومعه سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صومعه سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صومعه سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صومعه سرا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صومعه سرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق صومعه سرا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صومعه سرا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صومعه سرا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا صومعه سرا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صومعه سرا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق صومعه سرا
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ صومعه سرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صومعه سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو