جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای صفیارخان

صفا خانه | شاهین دژ | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز صفیارخان


اذان صبح: ٠٤:٢٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠١
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٣:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٥٤:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٢٧

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صفیارخان (شهرستان شاهین دژ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای صفیارخان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای صفیارخان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صفیارخان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تئودور پاركر
كاش دانسته بودم چگونه زندگی كنم یا كسی را یافته بودم كه روش زندگی را به من آموزش دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صفیارخان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صفیارخان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صفیارخان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای صفیارخان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صفیارخان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صفیارخان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٢١٠٦:٥٠:٢٦١٣:٢٢:٥٢١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٤٣٠٠:٣٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٩:٠٥١٣:٢٢:٣٧١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٣٧٠٠:٣٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٧:٤٤١٣:٢٢:٢٣١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٢٠٠:٣٧:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٦:٢٥١٣:٢٢:٠٩١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٢٦٠٠:٣٦:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٥:٠٦١٣:٢١:٥٦١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٢٠٠٠:٣٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:١٩٠٦:٤٣:٤٨١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:١٥٠٠:٣٥:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٤٣٠٦:٤٢:٣٠١٣:٢١:٣٠٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٥:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٨٠٦:٤١:١٣١٣:٢١:١٨٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٠٤٠٠:٣٥:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٩:٥٨١٣:٢١:٠٦٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٥٩٠٠:٣٤:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢٠:٥٥٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٣٤:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٧:٢٩١٣:٢٠:٤٤٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٣٤:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣٦:١٥١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٣٣:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٥:٠٣١٣:٢٠:٢٣٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٣:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٣:٥٢١٣:٢٠:١٤٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٣٣:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣٢:٤١١٣:٢٠:٠٥٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٣٢:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٣١:٣٢١٣:١٩:٥٦٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٣٢:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٩٠٦:٣٠:٢٤١٣:١٩:٤٨٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣٢:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٩:١٧١٣:١٩:٤١٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٤٠٠:٣٢:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٨:١١١٣:١٩:٣٤٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٩٠٠:٣١:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٩:٢٨٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣١:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٩:٢٢٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٣١:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٩:١٧٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٣٠:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٩:١٢٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٣٠:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٩:٠٩٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٠:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٩:٠٥٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٣٠:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٢١:٠٣١٣:١٩:٠٢٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٩:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٩٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٩:٠٠٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٢٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٩:١٣١٣:١٨:٥٨٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٢٩:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٨:١٩١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٤٠:١٦٠٠:٢٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صفیارخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صفیارخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صفیارخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صفیارخان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای صفیارخان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صفیارخان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صفیارخان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای صفیارخان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای صفیارخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای صفیارخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای صفیارخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صفیارخان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صفیارخان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صفیارخان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای صفیارخان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صفیارخان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صفیارخان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:١١:١٧١٣:١٩:١٤٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:١٥٠٠:٢٧:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:١٠:٤٠١٣:١٩:١٨٢٠:٢٨:٢٢٢٠:٤٩:٠٤٠٠:٢٧:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:١٠:٠٣١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٢٧:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٩:٢٩٢٠:٢٩:٥٣٢٠:٥٠:٤١٠٠:٢٧:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٩:٣٥٢٠:٣٠:٣٧٢٠:٥١:٢٨٠٠:٢٧:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٩:٤٢٢٠:٣١:٢١٢٠:٥٢:١٤٠٠:٢٧:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٧:٥٥١٣:١٩:٤٩٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٣:٠٠٠٠:٢٧:٣٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٦:٠٧:٢٨١٣:١٩:٥٦٢٠:٣٢:٤٦٢٠:٥٣:٤٥٠٠:٢٧:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٦:٠٧:٠١١٣:٢٠:٠٤٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٤:٢٩٠٠:٢٧:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٦:٣٧١٣:٢٠:١٣٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٥:١١٠٠:٢٧:٢٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠٦:١٤١٣:٢٠:٢١٢٠:٣٤:٤٧٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٢٧:٢٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠٥:٥٣١٣:٢٠:٣١٢٠:٣٥:٢٦٢٠:٥٦:٣٤٠٠:٢٧:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٦:٠٥:٣٤١٣:٢٠:٤٠٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٧:١٤٠٠:٢٧:٣٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٦:٠٥:١٦١٣:٢٠:٥٠٢٠:٣٦:٤٠٢٠:٥٧:٥٢٠٠:٢٧:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٦:٠٥:٠٠١٣:٢١:٠٠٢٠:٣٧:١٥٢٠:٥٨:٣٠٠٠:٢٧:٣٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٦٠٦:٠٤:٤٦١٣:٢١:١١٢٠:٣٧:٥٠٢٠:٥٩:٠٦٠٠:٢٧:٤٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٠٠٦:٠٤:٣٣١٣:٢١:٢١٢٠:٣٨:٢٣٢٠:٥٩:٤١٠٠:٢٧:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٥٠٦:٠٤:٢٣١٣:٢١:٣٣٢٠:٣٨:٥٥٢١:٠٠:١٥٠٠:٢٧:٤٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٦:٠٤:١٤١٣:٢١:٤٤٢٠:٣٩:٢٦٢١:٠٠:٤٨٠٠:٢٧:٥٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٦:٠٤:٠٦١٣:٢١:٥٦٢٠:٣٩:٥٦٢١:٠١:١٩٠٠:٢٨:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٨٠٦:٠٤:٠١١٣:٢٢:٠٨٢٠:٤٠:٢٤٢١:٠١:٤٩٠٠:٢٨:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٤٠٦:٠٣:٥٧١٣:٢٢:٢٠٢٠:٤٠:٥١٢١:٠٢:١٧٠٠:٢٨:١٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٢٠٦:٠٣:٥٥١٣:٢٢:٣٢٢٠:٤١:١٧٢١:٠٢:٤٤٠٠:٢٨:٢٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٦:٠٣:٥٤١٣:٢٢:٤٥٢٠:٤١:٤٢٢١:٠٣:١٠٠٠:٢٨:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٧٠٦:٠٣:٥٦١٣:٢٢:٥٧٢٠:٤٢:٠٥٢١:٠٣:٣٤٠٠:٢٨:٤٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٤٠٦:٠٣:٥٩١٣:٢٣:١٠٢٠:٤٢:٢٧٢١:٠٣:٥٦٠٠:٢٨:٥٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٦:٠٤:٠٣١٣:٢٣:٢٣٢٠:٤٢:٤٧٢١:٠٤:١٧٠٠:٢٩:٠٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٤٠٦:٠٤:١٠١٣:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٠٦٢١:٠٤:٣٧٠٠:٢٩:١٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٦:٠٤:١٧١٣:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٢٤٢١:٠٤:٥٤٠٠:٢٩:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٦٠٦:٠٤:٢٧١٣:٢٤:٠٢٢٠:٤٣:٣٩٢١:٠٥:١٠٠٠:٢٩:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٥٠٦:٠٤:٣٨١٣:٢٤:١٦٢٠:٤٣:٥٤٢١:٠٥:٢٥٠٠:٢٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صفیارخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صفیارخان روستای صفیارخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صفیارخان روستای صفیارخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صفیارخان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صفیارخان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صفیارخان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صفیارخان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صفیارخان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صفیارخان

روستای صفیارخان بر روی نقشه

روستای صفیارخان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صفیارخان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صفیارخان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صفیارخان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای صفیارخان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای صفیارخان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صفیارخان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صفیارخان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صفیارخان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق صفیارخان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صفیارخان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صفیارخان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صفیارخان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صفیارخان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق صفیارخان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صفیارخان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صفیارخان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صفیارخان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو