جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صفر

جایزان | امیدیه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز صفر


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٣١:١٤
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٠٨

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صفر (شهرستان امیدیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای صفر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای صفر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صفر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
در مدارس، اندك نشانی از آموزش اندیشه كردن نمی توان یافت؛ حتی در دانشگاه ها؛ حتی در میان شناخته ترین فیلسوفان؛ آری می بینم كه منطق به عنوان یك نظریه، كار و تكنیك دارد به سستی می گراید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صفر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صفر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صفر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صفر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صفر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صفر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٨:٣٣١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٥:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٥:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٨:١٤١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٥:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٨:٠٨١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٤:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٤:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٣:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٣:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٧:٢٤١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٣:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٧:١٩١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٣:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٧:١٤١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٠٠٠:٢٣:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٧:١٠١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٠٣٠٠:٢٢:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٧:٠٧١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٢:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٢:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٧:٠٢١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١١٠٠:٢٢:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٢:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٢:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٦:٤١١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:١٩٠٠:٢١:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢١:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٤٤٠٠:٢١:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٧:٠١١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢١:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٧:٠٢٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢١:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢١:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٣:٠٠١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢١:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٧:١١٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:١٢٠٠:٢١:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:١٤٠٦:١١:٥٧١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢١:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١١:٢٨١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢١:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١١:٠٠١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢١:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صفر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صفر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صفر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صفر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای صفر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای صفر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صفر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای صفر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:١٤٠٧:٠٦:٤٧١٣:١٦:١٣١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:١٧٠٠:٣٦:٠١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:٥٤٠٧:٠٥:٣٢١٣:١٥:٥٤١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٣:٥٦٠٠:٣٥:٣٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٣٣٠٧:٠٤:١٨١٣:١٥:٣٦١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٣٥٠٠:٣٥:١٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٣:٠٣١٣:١٥:١٨١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:١٤٠٠:٣٤:٥٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٥١٠٧:٠١:٤٩١٣:١٥:٠٠١٩:٢٨:٤١١٩:٤٥:٥٣٠٠:٣٤:٣٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٠:٣٥١٣:١٤:٤٣١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٣٣٠٠:٣٤:١٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٩:٠٨٠٦:٥٩:٢١١٣:١٤:٢٥١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:١٢٠٠:٣٣:٥٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٤٦٠٦:٥٨:٠٨١٣:١٤:٠٧١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٣:٣٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٦:٢٤٠٦:٥٦:٥٤١٣:١٣:٤٩١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٣٠٠٠:٣٣:٠٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٥:٤١١٣:١٣:٣٢١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٢:٤٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٤:٢٩١٣:١٣:١٥١٩:٣٢:٣٠١٩:٤٩:٤٩٠٠:٣٢:٢٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٣:١٦١٣:١٢:٥٨١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٢٩٠٠:٣٢:٠٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٢:٠٤١٣:١٢:٤١١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٠٩٠٠:٣١:٤١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٠:٥٢١٣:١٢:٢٤١٩:٣٤:٢٥١٩:٥١:٤٨٠٠:٣١:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٨:١٤٠٦:٤٩:٤١١٣:١٢:٠٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٢٨٠٠:٣٠:٥٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٤٨:٣٠١٣:١١:٥١١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٠:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٧:٢٠١٣:١١:٣٦١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٣:٤٨٠٠:٣٠:١٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٦:١٠١٣:١١:٢٠١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٩:٥٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٥:٠١١٣:١١:٠٥١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٠٩٠٠:٢٩:٣٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٠:٥٠١٩:٣٨:١٧١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٩:١٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٢:٤٤١٣:١٠:٣٥١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٣١٠٠:٢٨:٥٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤١:٣٦١٣:١٠:٢١١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:١٢٠٠:٢٨:٣٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٠:٠٨١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٨:١٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٩:٢٣١٣:٠٩:٥٤١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٧:٥٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٨:١٨١٣:٠٩:٤١١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٧:٣٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٧:١٣١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٢:١٣١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢٧:١٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٦:٠٩١٣:٠٩:١٧١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٢٦:٥٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٦:٣٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٤:٠٤١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٢٦:١٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٣:٠٢١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای صفر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای صفر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای صفر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صفر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صفر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صفر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای صفر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صفر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صفر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١١٠٦:١٤:١٤١٢:١٨:٠٠١٨:٢٢:١٥١٨:٣٩:٢١٠٠:٠٨:٠٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٢٠٧:١٣:٠٠١٣:١٧:٤٢١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٠١٠٠:٣٧:٤٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣٤٠٧:١١:٤٥١٣:١٧:٢٥١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٠:٤٠٠٠:٣٧:٢٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:١٤٠٧:١٠:٣١١٣:١٧:٠٧١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:١٩٠٠:٣٧:٠٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٥٠٧:٠٩:١٦١٣:١٦:٤٩١٩:٢٤:٥٠١٩:٤١:٥٨٠٠:٣٦:٤٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٥٠٧:٠٨:٠١١٣:١٦:٣١١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٣٨٠٠:٣٦:٢٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٤٠٧:٠٦:٤٧١٣:١٦:١٣١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:١٧٠٠:٣٦:٠١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٤٠٧:٠٥:٣٢١٣:١٥:٥٤١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٣:٥٦٠٠:٣٥:٣٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٣٠٧:٠٤:١٨١٣:١٥:٣٦١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٣٥٠٠:٣٥:١٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٣:٠٣١٣:١٥:١٨١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:١٤٠٠:٣٤:٥٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥١٠٧:٠١:٤٩١٣:١٥:٠٠١٩:٢٨:٤١١٩:٤٥:٥٣٠٠:٣٤:٣٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٠:٣٥١٣:١٤:٤٣١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٣٣٠٠:٣٤:١٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٨٠٦:٥٩:٢١١٣:١٤:٢٥١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:١٢٠٠:٣٣:٥٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٦٠٦:٥٨:٠٨١٣:١٤:٠٧١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٣:٣٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٤٠٦:٥٦:٥٤١٣:١٣:٤٩١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٣٠٠٠:٣٣:٠٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٥:٤١١٣:١٣:٣٢١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٢:٤٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٤:٢٩١٣:١٣:١٥١٩:٣٢:٣٠١٩:٤٩:٤٩٠٠:٣٢:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٣:١٦١٣:١٢:٥٨١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٢٩٠٠:٣٢:٠٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٢:٠٤١٣:١٢:٤١١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٠٩٠٠:٣١:٤١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٠:٥٢١٣:١٢:٢٤١٩:٣٤:٢٥١٩:٥١:٤٨٠٠:٣١:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٤٠٦:٤٩:٤١١٣:١٢:٠٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٢٨٠٠:٣٠:٥٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٤٨:٣٠١٣:١١:٥١١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٠:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٧:٢٠١٣:١١:٣٦١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٣:٤٨٠٠:٣٠:١٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٦:١٠١٣:١١:٢٠١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٩:٥٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٥:٠١١٣:١١:٠٥١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٠٩٠٠:٢٩:٣٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٠:٥٠١٩:٣٨:١٧١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٩:١٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٢:٤٤١٣:١٠:٣٥١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٣١٠٠:٢٨:٥٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤١:٣٦١٣:١٠:٢١١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:١٢٠٠:٢٨:٣٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٠:٠٨١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٨:١٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٩:٢٣١٣:٠٩:٥٤١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٧:٥٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٨:١٨١٣:٠٩:٤١١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٧:٣٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صفر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صفر روستای صفر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صفر روستای صفر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صفر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صفر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صفر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صفر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صفر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صفر

روستای صفر بر روی نقشه

روستای صفر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صفر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صفر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صفر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای صفر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای صفر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صفر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صفر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صفر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صفر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا صفر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صفر
زمان پخش اذان مستقیم به افق صفر
افق شرعی امروز فردا صفر دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ صفر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق صفر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صفر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صفر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو