جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صفدر

دهدشت شرقی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز صفدر


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٣٩
اذان ظهر: ١٣:١١:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٤١:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٣١:٣٢

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صفدر (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای صفدر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای صفدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صفدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صفدر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صفدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صفدر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صفدر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صفدر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صفدر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٢:٠١١٩:٥٩:٥٦٠٠:٢٢:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٤:٥٧١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٢:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٢١٠٠:٢١:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢١:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٤:٣١١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢١:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢١:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٤:١٦١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٠:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٠:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٠:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٠:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٩:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٩:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٩:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٣:٤١١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٩:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٦:١٤١٣:٠٣:٣٨١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٩:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٨:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٢٠٠٠:١٨:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٨:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٣:٢١١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٨:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٢:٤١١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٨:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٨:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٠٦٠٦:١١:٢٥١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٥١٠٠:١٨:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٨:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٠:١٥١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:١٤٠٠:١٧:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٣:٤١١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٧:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٧:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:١٧٠٠:١٧:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٧:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٣٧٠٠:١٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صفدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صفدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صفدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صفدر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای صفدر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای صفدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صفدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای صفدر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٣:٢٢١٣:١٢:٤٦١٩:٢٢:٤٠١٩:٣٩:٤٩٠٠:٣٢:٣٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٢:٠٧١٣:١٢:٢٨١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٢٨٠٠:٣٢:١٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤١:١١٠٧:٠٠:٥٣١٣:١٢:١٠١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٠٧٠٠:٣١:٥٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٩:٥٠٠٦:٥٩:٣٩١٣:١١:٥٢١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٤٦٠٠:٣١:٣٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٨:٢٩٠٦:٥٨:٢٥١٣:١١:٣٤١٩:٢٥:١٣١٩:٤٢:٢٥٠٠:٣١:١٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٧:٠٨٠٦:٥٧:١١١٣:١١:١٦١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٠٤٠٠:٣٠:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٥:٤٧٠٦:٥٥:٥٧١٣:١٠:٥٨١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٤٣٠٠:٣٠:٢٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٤:٤٤١٣:١٠:٤١١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٢٢٠٠:٣٠:٠٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٣:٣٠١٣:١٠:٢٣١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٠١٠٠:٢٩:٤٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٢:١٧١٣:١٠:٠٦١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٥:٤٠٠٠:٢٩:٢٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥١:٠٥١٣:٠٩:٤٨١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٢٠٠٠:٢٩:٠٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٤٩:٥٢١٣:٠٩:٣١١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٦:٥٩٠٠:٢٨:٣٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٤٨:٤٠١٣:٠٩:١٤١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٣٩٠٠:٢٨:١٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٦:١٦٠٦:٤٧:٢٩١٣:٠٨:٥٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:١٨٠٠:٢٧:٥٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٦:١٨١٣:٠٨:٤١١٩:٣١:٣٤١٩:٤٨:٥٨٠٠:٢٧:٣٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٥:٠٧١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:٢٧:١٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٣:٥٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:١٨٠٠:٢٦:٥١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٢:٤٧١٣:٠٧:٥٤١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٠:٥٨٠٠:٢٦:٣٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٩:٣١٠٦:٤١:٣٨١٣:٠٧:٣٩١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٣٩٠٠:٢٦:٠٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٠:٢٩١٣:٠٧:٢٤١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٥:٤٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٦:٥٠٠٦:٣٩:٢١١٣:٠٧:٠٩١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٠٠٠٠:٢٥:٢٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٨:١٤١٣:٠٦:٥٥١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٤١٠٠:٢٥:٠٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٤:١١٠٦:٣٧:٠٧١٣:٠٦:٤١١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٤:٤٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٦:٠١١٣:٠٦:٢٨١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٤:٢٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٤:٥٦١٣:٠٦:١٥١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٤٤٠٠:٢٤:٠٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٦:٠٣١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٣:٥٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٢:٤٨١٣:٠٥:٥١١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٣:٣٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٥٠٠٠:٢٣:١٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٢:٥٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٥:١٧١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای صفدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای صفدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای صفدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صفدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صفدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صفدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای صفدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صفدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صفدر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٠:٤٨١٢:١٤:٣٤١٨:١٨:٤٨١٨:٣٥:٥٤٠٠:٠٤:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٠٠٧:٠٩:٣٤١٣:١٤:١٦١٩:١٩:٢٧١٩:٣٦:٣٣٠٠:٣٤:١٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١١٠٧:٠٨:١٩١٣:١٣:٥٨١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:١٢٠٠:٣٣:٥٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٢٠٧:٠٧:٠٥١٣:١٣:٤٠١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٧:٥٢٠٠:٣٣:٣٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٢٠٧:٠٥:٥٠١٣:١٣:٢٢١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٣١٠٠:٣٣:١٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٣٠٧:٠٤:٣٦١٣:١٣:٠٤١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:١٠٠٠:٣٢:٥٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٣:٢٢١٣:١٢:٤٦١٩:٢٢:٤٠١٩:٣٩:٤٩٠٠:٣٢:٣٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٢:٠٧١٣:١٢:٢٨١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٢٨٠٠:٣٢:١٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١١٠٧:٠٠:٥٣١٣:١٢:١٠١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٠٧٠٠:٣١:٥٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٠٠٦:٥٩:٣٩١٣:١١:٥٢١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٤٦٠٠:٣١:٣٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٩٠٦:٥٨:٢٥١٣:١١:٣٤١٩:٢٥:١٣١٩:٤٢:٢٥٠٠:٣١:١٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٨٠٦:٥٧:١١١٣:١١:١٦١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٠٤٠٠:٣٠:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٧٠٦:٥٥:٥٧١٣:١٠:٥٨١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٤٣٠٠:٣٠:٢٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٤:٤٤١٣:١٠:٤١١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٢٢٠٠:٣٠:٠٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٣:٣٠١٣:١٠:٢٣١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٠١٠٠:٢٩:٤٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٢:١٧١٣:١٠:٠٦١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٥:٤٠٠٠:٢٩:٢٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥١:٠٥١٣:٠٩:٤٨١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٢٠٠٠:٢٩:٠٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٤٩:٥٢١٣:٠٩:٣١١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٦:٥٩٠٠:٢٨:٣٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٤٨:٤٠١٣:٠٩:١٤١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٣٩٠٠:٢٨:١٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٦٠٦:٤٧:٢٩١٣:٠٨:٥٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:١٨٠٠:٢٧:٥٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٦:١٨١٣:٠٨:٤١١٩:٣١:٣٤١٩:٤٨:٥٨٠٠:٢٧:٣٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٥:٠٧١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:٢٧:١٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٣:٥٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:١٨٠٠:٢٦:٥١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٢:٤٧١٣:٠٧:٥٤١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٠:٥٨٠٠:٢٦:٣٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤١:٣٨١٣:٠٧:٣٩١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٣٩٠٠:٢٦:٠٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٠:٢٩١٣:٠٧:٢٤١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٥:٤٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٠٠٦:٣٩:٢١١٣:٠٧:٠٩١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٠٠٠٠:٢٥:٢٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٨:١٤١٣:٠٦:٥٥١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٤١٠٠:٢٥:٠٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١١٠٦:٣٧:٠٧١٣:٠٦:٤١١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٤:٤٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٦:٠١١٣:٠٦:٢٨١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٤:٢٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٤:٥٦١٣:٠٦:١٥١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٤٤٠٠:٢٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صفدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صفدر روستای صفدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صفدر روستای صفدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صفدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صفدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صفدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صفدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صفدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صفدر

روستای صفدر بر روی نقشه

روستای صفدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صفدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صفدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صفدر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای صفدر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای صفدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صفدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صفدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صفدر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق صفدر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صفدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا صفدر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صفدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق صفدر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صفدر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صفدر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صفدر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صفدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو