جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر صغاد

آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز صغاد

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٢١
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:١٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٥٧

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صغاد (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر صغاد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر صغاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صغاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

انجیل لوقا
سعی كنید كه به پیغام خدا خوب گوش فرا دهید. چون هر كه دارد، به او بیشتر داده خواهد شد، و هر كه ندارد، آنچه گمان می‌كند دارد نیز از او گرفته خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صغاد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صغاد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صغاد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر صغاد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صغاد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صغاد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٣:١٢١٣:٠٠:١٣١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٢:٠٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٠:٥٥١٢:٥٩:٤٥١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٤٤٠٠:١٧:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٩:٣١١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٢٥٠٠:١٧:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٩:١٧١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٠٧٠٠:١٧:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٧:٣٤١٢:٥٩:٠٤١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٤٩٠٠:١٦:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٦:٢٨١٢:٥٨:٥٢١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٣٢٠٠:١٦:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٨:٣٩١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:١٤٠٠:١٦:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٤:٢٠١٢:٥٨:٢٨١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٥٦٠٠:١٥:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٨:١٦١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٣٩٠٠:١٥:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٢:١٤١٢:٥٨:٠٥١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٢٢٠٠:١٥:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢١:١٢١٢:٥٧:٥٥١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٠٥٠٠:١٤:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٠:١١١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:٤٧٠٠:١٤:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٩:١١١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٣٠٠٠:١٤:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٨:١٣١٢:٥٧:٢٦١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:١٤٠٠:١٤:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٧:١٥١٢:٥٧:١٨١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٥٧٠٠:١٣:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٦:١٧١٢:٥٧:١٠١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٤٠٠٠:١٣:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٥:٢١١٢:٥٧:٠٣١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٣:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٠٧٠٠:١٣:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٣:٣٣١٢:٥٦:٤٩١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٥١٠٠:١٢:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٦:٤٤١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٢:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١١:٤٨١٢:٥٦:٣٩١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:١٨٠٠:١٢:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٠٢٠٠:١٢:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥١٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٦:٣٠١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٤٦٠٠:١٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٩٠٠:١١:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:١٣٠٠:١١:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١١:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٦:٢٠١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١١:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٦:١٩١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١١:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صغاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صغاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صغاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صغاد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر صغاد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صغاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صغاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر صغاد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر صغاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر صغاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر صغاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صغاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صغاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر صغاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر صغاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صغاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر صغاد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر صغاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر صغاد شهر صغاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر صغاد شهر صغاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر صغاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صغاد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر صغاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر صغاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صغاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر صغاد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٦:٢٨١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٣:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٣:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٣:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٢٥٠٠:١٤:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٤:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٣٧٠٠:١٤:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٤١٠٠:١٤:٥٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٥:١٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٥:٢٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٩:١٤١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٥:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٩:٣٨١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٥:٥٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠٠:٠٢١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٣٨٠٠:١٦:١٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٦:٢٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٦:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠١:٢١١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:١٧٠٠:١٦:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٤:٤٨٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٧:١٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٧:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٤٢٠٠:١٧:٤١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٥:١٥٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٧:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:١١٠٠:١٨:١٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٥٣٠٠:١٨:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٨:٣٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:١٢٠٠:١٨:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٩:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٢٥٠٠:١٩:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٦:٠٤٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٤:٠٠٠٠:١٩:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٣٣٠٠:١٩:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٩:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٠:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٠:١٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٤٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر صغاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر صغاد شهر صغاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر صغاد شهر صغاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صغاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صغاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صغاد

صغاد نام شهری در بخش مرکزی شهرستان آباده استان فارس در مرکز ایران است. صغاد در حدود ده کیلومتری شهر آباده واقع شده. در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۲،۵۸۲ تن بوده‌است

شهر صغاد در ویکیپدیا

شهر صغاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صغاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صغاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صغاد بر روی نقشه

شهر صغاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صغاد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صغاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صغاد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر صغاد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر صغاد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر صغاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صغاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر صغاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صغاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صغاد رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ صغاد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق صغاد
افق شرعی امروز فردا صغاد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صغاد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق صغاد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صغاد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ صغاد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صغاد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صغاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو