جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صغاد

آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز صغاد


اذان صبح: ٠٥:٢٦:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:١٨
اذان ظهر: ١١:٥٥:٢٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:١٨
اذان مغرب: ١٧:١٨:٢١
نیمه شب: ٢٣:١٣:٠٢

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صغاد (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر صغاد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر صغاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صغاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

امام موسی (ع)
در مزد گرفتن برای نوشتن قرآن باكی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صغاد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صغاد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صغاد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صغاد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صغاد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صغاد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٨:٠٣١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٣٣٠٠:١٥:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٧:٥٣١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:١٦٠٠:١٤:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٧:٤٣١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٥٩٠٠:١٤:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٧:٣٤١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٤٢٠٠:١٤:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٧:٢٥١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٢٥٠٠:١٤:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٧:١٧١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٠٩٠٠:١٣:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٦:٠٥١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٧:٠٢١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٣٦٠٠:١٣:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٤:١٥١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:١٩٠٠:١٣:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٣:٢١١٢:٥٦:٤٩١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٢:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٦:٤٤١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٢:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١١:٣٧١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٢:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٠:٤٦١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:١٤٠٠:١٢:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٦:٣٠١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٢:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٩:٠٩١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٤١٠٠:١١:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١١:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١١:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٦:٢٠١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٥١٠٠:١١:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٦:١٩١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١١:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٦:١٨١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:١٧٠٠:١١:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٦:١٨١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٠:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٦:١٩١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٠:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٦:٢٠١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٢٥٠٠:١٠:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٠:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٦:٢٥١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٠:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٦:٢٨١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٣١٠٠:١٠:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠١:١١١٢:٥٦:٣١١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:١٣٠٠:١٠:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٦:٣٥١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٥٤٠٠:١٠:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٠:١٠١٢:٥٦:٤٠١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٠:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٦:٤٥١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:١٥٠٠:١٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صغاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صغاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صغاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صغاد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر صغاد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر صغاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صغاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر صغاد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٧:٤٨١١:٤٧:٤٤١٦:٥٧:٢٧١٧:١٦:٠٨٢٣:٠٦:٠٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٨:٣٨١١:٤٨:٠٥١٦:٥٧:١٩١٧:١٦:٠٢٢٣:٠٦:٢٤
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٥:٢٩٠٦:٣٩:٢٨١١:٤٨:٢٦١٦:٥٧:١٢١٧:١٥:٥٦٢٣:٠٦:٤٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٠:١٨١١:٤٨:٤٨١٦:٥٧:٠٧١٧:١٥:٥٣٢٣:٠٧:٠١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤١:٠٧١١:٤٩:١١١٦:٥٧:٠٤١٧:١٥:٥١٢٣:٠٧:٢١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤١:٥٥١١:٤٩:٣٤١٦:٥٧:٠٢١٧:١٥:٥١٢٣:٠٧:٤١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٢:٤٣١١:٤٩:٥٨١٦:٥٧:٠٢١٧:١٥:٥٣٢٣:٠٨:٠٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٣:٣٠١١:٥٠:٢٢١٦:٥٧:٠٤١٧:١٥:٥٦٢٣:٠٨:٢٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٤:١٧١١:٥٠:٤٧١٦:٥٧:٠٨١٧:١٦:٠١٢٣:٠٨:٤٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٥:٠٣١١:٥١:١٢١٦:٥٧:١٣١٧:١٦:٠٨٢٣:٠٩:١٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٥:٤٨١١:٥١:٣٨١٦:٥٧:٢٠١٧:١٦:١٦٢٣:٠٩:٣٤
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٦:٣٣١١:٥٢:٠٥١٦:٥٧:٢٩١٧:١٦:٢٦٢٣:٠٩:٥٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٧:١٦١١:٥٢:٣١١٦:٥٧:٤٠١٧:١٦:٣٨٢٣:١٠:٢٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٧:٥٩١١:٥٢:٥٩١٦:٥٧:٥٢١٧:١٦:٥١٢٣:١٠:٤٨
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٨:٤١١١:٥٣:٢٦١٦:٥٨:٠٦١٧:١٧:٠٦٢٣:١١:١٤
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٩:٢٢١١:٥٣:٥٤١٦:٥٨:٢٢١٧:١٧:٢٣٢٣:١١:٤٠
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٠:٠١١١:٥٤:٢٢١٦:٥٨:٣٩١٧:١٧:٤١٢٣:١٢:٠٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٠:٤٠١١:٥٤:٥١١٦:٥٨:٥٨١٧:١٨:٠٠٢٣:١٢:٣٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٦:١١٠٦:٥١:١٨١١:٥٥:٢٠١٦:٥٩:١٨١٧:١٨:٢١٢٣:١٣:٠٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥١:٥٥١١:٥٥:٤٩١٦:٥٩:٤٠١٧:١٨:٤٤٢٣:١٣:٣٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٢:٣٠١١:٥٦:١٨١٧:٠٠:٠٤١٧:١٩:٠٨٢٣:١٣:٥٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٣:٠٥١١:٥٦:٤٨١٧:٠٠:٢٩١٧:١٩:٣٤٢٣:١٤:٢٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٣:٣٨١١:٥٧:١٨١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:٠١٢٣:١٤:٥٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٤:١٠١١:٥٧:٤٧١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٥:٢٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٤:٤٠١١:٥٨:١٧١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٥:٥٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:١٠١١:٥٨:٤٧١٧:٠٢:٢٥١٧:٢١:٣٠٢٣:١٦:٢٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٥:٣٨١١:٥٩:١٧١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٢:٠٢٢٣:١٦:٥٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٦:٠٤١١:٥٩:٤٧١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٢:٣٦٢٣:١٧:٢٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٦:٢٩١٢:٠٠:١٧١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٣:١١٢٣:١٧:٥٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٦:٥٣١٢:٠٠:٤٧١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٣:٤٧٢٣:١٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر صغاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر صغاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر صغاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صغاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صغاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر صغاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر صغاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صغاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر صغاد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٢:٤١١١:٤٥:٥٦١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:٢٥٢٣:٠٤:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٣:٣٣١١:٤٦:١٢١٦:٥٨:٣٦١٧:١٧:٠٨٢٣:٠٤:٥١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٤:٢٤١١:٤٦:٢٩١٦:٥٨:١٩١٧:١٦:٥٣٢٣:٠٥:٠٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٥:١٦١١:٤٦:٤٧١٦:٥٨:٠٤١٧:١٦:٣٩٢٣:٠٥:١٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٦:٠٧١١:٤٧:٠٥١٦:٥٧:٥٠١٧:١٦:٢٧٢٣:٠٥:٣٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٦:٥٨١١:٤٧:٢٤١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:١٧٢٣:٠٥:٥٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٧:٤٨١١:٤٧:٤٤١٦:٥٧:٢٧١٧:١٦:٠٨٢٣:٠٦:٠٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٨:٣٨١١:٤٨:٠٥١٦:٥٧:١٩١٧:١٦:٠٢٢٣:٠٦:٢٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٣٩:٢٨١١:٤٨:٢٦١٦:٥٧:١٢١٧:١٥:٥٦٢٣:٠٦:٤٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٠:١٨١١:٤٨:٤٨١٦:٥٧:٠٧١٧:١٥:٥٣٢٣:٠٧:٠١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤١:٠٧١١:٤٩:١١١٦:٥٧:٠٤١٧:١٥:٥١٢٣:٠٧:٢١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤١:٥٥١١:٤٩:٣٤١٦:٥٧:٠٢١٧:١٥:٥١٢٣:٠٧:٤١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٢:٤٣١١:٤٩:٥٨١٦:٥٧:٠٢١٧:١٥:٥٣٢٣:٠٨:٠٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٣:٣٠١١:٥٠:٢٢١٦:٥٧:٠٤١٧:١٥:٥٦٢٣:٠٨:٢٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٤:١٧١١:٥٠:٤٧١٦:٥٧:٠٨١٧:١٦:٠١٢٣:٠٨:٤٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٥:٠٣١١:٥١:١٢١٦:٥٧:١٣١٧:١٦:٠٨٢٣:٠٩:١٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٥:٤٨١١:٥١:٣٨١٦:٥٧:٢٠١٧:١٦:١٦٢٣:٠٩:٣٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٦:٣٣١١:٥٢:٠٥١٦:٥٧:٢٩١٧:١٦:٢٦٢٣:٠٩:٥٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٧:١٦١١:٥٢:٣١١٦:٥٧:٤٠١٧:١٦:٣٨٢٣:١٠:٢٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٧:٥٩١١:٥٢:٥٩١٦:٥٧:٥٢١٧:١٦:٥١٢٣:١٠:٤٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٨:٤١١١:٥٣:٢٦١٦:٥٨:٠٦١٧:١٧:٠٦٢٣:١١:١٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٩:٢٢١١:٥٣:٥٤١٦:٥٨:٢٢١٧:١٧:٢٣٢٣:١١:٤٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٠:٠١١١:٥٤:٢٢١٦:٥٨:٣٩١٧:١٧:٤١٢٣:١٢:٠٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٠:٤٠١١:٥٤:٥١١٦:٥٨:٥٨١٧:١٨:٠٠٢٣:١٢:٣٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥١:١٨١١:٥٥:٢٠١٦:٥٩:١٨١٧:١٨:٢١٢٣:١٣:٠٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥١:٥٥١١:٥٥:٤٩١٦:٥٩:٤٠١٧:١٨:٤٤٢٣:١٣:٣٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٢:٣٠١١:٥٦:١٨١٧:٠٠:٠٤١٧:١٩:٠٨٢٣:١٣:٥٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٣:٠٥١١:٥٦:٤٨١٧:٠٠:٢٩١٧:١٩:٣٤٢٣:١٤:٢٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٣:٣٨١١:٥٧:١٨١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:٠١٢٣:١٤:٥٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٤:١٠١١:٥٧:٤٧١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صغاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر صغاد شهر صغاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر صغاد شهر صغاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صغاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صغاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صغاد

صغاد نام شهری در بخش مرکزی شهرستان آباده استان فارس در مرکز ایران است. صغاد در حدود ده کیلومتری شهر آباده واقع شده. در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۲،۵۸۲ تن بوده‌است

شهر صغاد در ویکیپدیا

شهر صغاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صغاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صغاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صغاد بر روی نقشه

شهر صغاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صغاد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صغاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صغاد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر صغاد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر صغاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صغاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صغاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صغاد رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ صغاد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق صغاد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صغاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صغاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صغاد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صغاد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ صغاد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صغاد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صغاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو