جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صح

تویه دروار | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز صح


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:١٣
اذان ظهر: ١١:٤٧:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:١٦
اذان مغرب: ١٧:٠٠:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٠٢:٣٣

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صح (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای صح)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صح)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صح)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

نیچه
بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات، گرفتاری و عذاب كشیده است. بهترین دلیلش هم این است كه در بین تمام آنها تنها او می تواند بخندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صح

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صح در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صح ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صح (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صح ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صح ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٢:١٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٥:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٥:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥١:٥٤١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٥:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥١:٤٥١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٤:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥١:٣٧١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٤:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥١:٢٩١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٤:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠١:٣٦١٢:٥١:٢٢١٩:٤١:٤١٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٤:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥١:١٥١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٣:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥١:٠٩١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٣:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٨:٢٦١٢:٥١:٠٤١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٠٣:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٣:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٥:٢٦١٢:٥٠:٥٠١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٢:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٤:٢٩١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٢:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥٣:٣٣١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠٢:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٤١٠٥:٥٢:٣٨١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٩:١١٠٠:٠١:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥١:٤٤١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٠:٠٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠١:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:١٢٠٥:٥٠:٥٢١٢:٥٠:٣٩١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:٥٦٠٠:٠١:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٥٩٠٥:٥٠:٠٢١٢:٥٠:٣٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٤٨٠٠:٠١:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٩:١٣١٢:٥٠:٣٨١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٢:٤٠٠٠:٠١:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٨:٢٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٥٣:٢١٢٠:١٣:٣٢٠٠:٠٠:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٧:٣٩١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:٢٣٠٠:٠٠:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٦:٥٤١٢:٥٠:٤٢١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:١٤٠٠:٠٠:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٦:١١١٢:٥٠:٤٥١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٠٥٠٠:٠٠:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٥:٢٩١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٦:٥٥٠٠:٠٠:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:١٢٠٥:٤٤:٤٩١٢:٥٠:٥١١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٤٤٠٠:٠٠:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٤:١٠١٢:٥٠:٥٥١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٨:٣٣٠٠:٠٠:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:١٤٠٥:٤٣:٣٤١٢:٥١:٠٠١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:٠٠:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:١٧٠٥:٤٢:٥٨١٢:٥١:٠٥١٩:٥٩:٣٥٢٠:٢٠:١٠٢٣:٥٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صح

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صح

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صح

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای صح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صح برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صح

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای صح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صح

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٧:٠٨١١:٤٠:١٦١٦:٤٣:٠٦١٧:٠٢:٤٨٢٢:٥٦:٣٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٨:٠٧١١:٤٠:٣٢١٦:٤٢:٣٩١٧:٠٢:٢٤٢٢:٥٦:٤٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٩:٠٦١١:٤٠:٤٩١٦:٤٢:١٤١٧:٠٢:٠١٢٢:٥٦:٥٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٩٠٦:٤٠:٠٥١١:٤١:٠٧١٦:٤١:٥٢١٧:٠١:٤١٢٢:٥٧:١١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤١:٠٣١١:٤١:٢٥١٦:٤١:٣١١٧:٠١:٢٢٢٢:٥٧:٢٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤٢:٠١١١:٤١:٤٤١٦:٤١:١٢١٧:٠١:٠٦٢٢:٥٧:٤١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٢:٥٨١١:٤٢:٠٤١٦:٤٠:٥٥١٧:٠٠:٥١٢٢:٥٧:٥٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤٣:٥٥١١:٤٢:٢٥١٦:٤٠:٤٠١٧:٠٠:٣٨٢٢:٥٨:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٤:٥١١١:٤٢:٤٦١٦:٤٠:٢٧١٧:٠٠:٢٧٢٢:٥٨:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٥:٤٦١١:٤٣:٠٨١٦:٤٠:١٦١٧:٠٠:١٨٢٢:٥٨:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٦:٤١١١:٤٣:٣٠١٦:٤٠:٠٧١٧:٠٠:١١٢٢:٥٩:٠٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٧:٣٥١١:٤٣:٥٤١٦:٤٠:٠٠١٧:٠٠:٠٦٢٢:٥٩:٢٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٨:٢٨١١:٤٤:١٧١٦:٣٩:٥٥١٧:٠٠:٠٣٢٢:٥٩:٥٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٩:٢٠١١:٤٤:٤٢١٦:٣٩:٥٢١٧:٠٠:٠٢٢٣:٠٠:١١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٥٠:١١١١:٤٥:٠٧١٦:٣٩:٥١١٧:٠٠:٠٣٢٣:٠٠:٣٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٥١:٠٢١١:٤٥:٣٢١٦:٣٩:٥٢١٧:٠٠:٠٥٢٣:٠٠:٥٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٥١:٥١١١:٤٥:٥٨١٦:٣٩:٥٥١٧:٠٠:١٠٢٣:٠١:١٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٥٢:٤٠١١:٤٦:٢٤١٦:٤٠:٠٠١٧:٠٠:١٦٢٣:٠١:٤٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٥٣:٢٧١١:٤٦:٥١١٦:٤٠:٠٧١٧:٠٠:٢٤٢٣:٠٢:٠٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٤:١٣١١:٤٧:١٨١٦:٤٠:١٦١٧:٠٠:٣٤٢٣:٠٢:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٥٤:٥٨١١:٤٧:٤٦١٦:٤٠:٢٧١٧:٠٠:٤٧٢٣:٠٢:٥٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥٥:٤٢١١:٤٨:١٤١٦:٤٠:٤٠١٧:٠١:٠٠٢٣:٠٣:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٦:٢٤١١:٤٨:٤٢١٦:٤٠:٥٥١٧:٠١:١٦٢٣:٠٣:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٧:٠٥١١:٤٩:١١١٦:٤١:١٢١٧:٠١:٣٤٢٣:٠٤:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٧:٤٥١١:٤٩:٤٠١٦:٤١:٣١١٧:٠١:٥٣٢٣:٠٤:٤٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٨:٢٣١١:٥٠:٠٩١٦:٤١:٥١١٧:٠٢:١٤٢٣:٠٥:١٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٩:٠٠١١:٥٠:٣٨١٦:٤٢:١٤١٧:٠٢:٣٧٢٣:٠٥:٤٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٩:٣٦١١:٥١:٠٨١٦:٤٢:٣٨١٧:٠٣:٠٢٢٣:٠٦:١٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٣٠٧:٠٠:١٠١١:٥١:٣٧١٦:٤٣:٠٤١٧:٠٣:٢٨٢٣:٠٦:٣٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٤٠٧:٠٠:٤٢١١:٥٢:٠٧١٦:٤٣:٣٢١٧:٠٣:٥٦٢٣:٠٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صح روستای صح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صح روستای صح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صح برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صح

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صح موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صح برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صح

روستای صح بر روی نقشه

روستای صح بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صح

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صح است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صح
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صح + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای صح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صح + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صح

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صح رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا صح دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صح دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق صح
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صح
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صح
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صح دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صح یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو