جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صح

تویه دروار | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز صح


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٢١:٤٦

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صح (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای صح)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای صح)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صح)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
منفورترین خلق نزد خداوند كسی است كه (به خدا) ایمان آورده و بعد از آن كافر شده است. (زیرا باعث می¬شود كه دین و ارزش¬های آن را به مسخره بگیرد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای صح

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صح در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صح ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صح (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صح ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صح ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٦:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٢:١٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٥:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٥:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥١:٥٤١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٥:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥١:٤٥١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٤:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥١:٣٧١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٤:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥١:٢٩١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٤:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠١:٣٦١٢:٥١:٢٢١٩:٤١:٤١٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٤:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥١:١٥١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٣:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥١:٠٩١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٣:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٨:٢٦١٢:٥١:٠٤١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٠٣:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٣:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٢:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٥:٢٦١٢:٥٠:٥٠١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٢:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٤:٢٩١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٢:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥٣:٣٣١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠٢:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٤١٠٥:٥٢:٣٨١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٩:١١٠٠:٠١:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥١:٤٤١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٠:٠٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠١:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:١٢٠٥:٥٠:٥٢١٢:٥٠:٣٩١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:٥٦٠٠:٠١:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٥٩٠٥:٥٠:٠٢١٢:٥٠:٣٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٤٨٠٠:٠١:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٩:١٣١٢:٥٠:٣٨١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٢:٤٠٠٠:٠١:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٨:٢٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٥٣:٢١٢٠:١٣:٣٢٠٠:٠٠:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٧:٣٩١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:٢٣٠٠:٠٠:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٦:٥٤١٢:٥٠:٤٢١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:١٤٠٠:٠٠:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٦:١١١٢:٥٠:٤٥١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٠٥٠٠:٠٠:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٥:٢٩١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٦:٥٥٠٠:٠٠:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:١٢٠٥:٤٤:٤٩١٢:٥٠:٥١١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٤٤٠٠:٠٠:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٤:١٠١٢:٥٠:٥٥١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٨:٣٣٠٠:٠٠:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:١٤٠٥:٤٣:٣٤١٢:٥١:٠٠١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:٠٠:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:١٧٠٥:٤٢:٥٨١٢:٥١:٠٥١٩:٥٩:٣٥٢٠:٢٠:١٠٢٣:٥٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صح

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای صح

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای صح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای صح

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٣:٢٢٠٧:٠٣:٤٢١١:٥٥:٣٦١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٧:٥٧٢٣:١٠:٣٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٣:٤٣٠٧:٠٤:٠١١١:٥٦:٠٦١٦:٤٨:١٦١٧:٠٨:٣٧٢٣:١١:٠٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠٤:١٧١١:٥٦:٣٥١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٩:١٩٢٣:١١:٣٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٤:٣٢١١:٥٧:٠٤١٦:٤٩:٤٢١٧:١٠:٠١٢٣:١٢:٠٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠٤:٤٥١١:٥٧:٣٢١٦:٥٠:٢٧١٧:١٠:٤٥٢٣:١٢:٤٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٤:٥٦١١:٥٨:٠١١٦:٥١:١٣١٧:١١:٣١٢٣:١٣:٠٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٥:٠٦٠٧:٠٥:٠٥١١:٥٨:٢٩١٦:٥٢:٠٠١٧:١٢:١٧٢٣:١٣:٣٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٥:١٢١١:٥٨:٥٦١٦:٥٢:٤٩١٧:١٣:٠٤٢٣:١٤:٠٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠٥:١٨١١:٥٩:٢٤١٦:٥٣:٣٩١٧:١٣:٥٣٢٣:١٤:٣٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٥:٢١١١:٥٩:٥٠١٦:٥٤:٣٠١٧:١٤:٤٢٢٣:١٥:٠٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٥:٤٣٠٧:٠٥:٢٢١٢:٠٠:١٧١٦:٥٥:٢٢١٧:١٥:٣٢٢٣:١٥:٣٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠٥:٢١١٢:٠٠:٤٢١٦:٥٦:١٥١٧:١٦:٢٤٢٣:١٦:٠٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٥:١٩١٢:٠١:٠٨١٦:٥٧:٠٩١٧:١٧:١٦٢٣:١٦:٣١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٥:١٤١٢:٠١:٣٢١٦:٥٨:٠٣١٧:١٨:٠٩٢٣:١٦:٥٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٥:٠٧١٢:٠١:٥٧١٦:٥٨:٥٩١٧:١٩:٠٢٢٣:١٧:٢٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٤:٥٩١٢:٠٢:٢٠١٦:٥٩:٥٦١٧:١٩:٥٧٢٣:١٧:٥٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠٤:٤٨١٢:٠٢:٤٣١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٨:١٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٥:٤٣٠٧:٠٤:٣٥١٢:٠٣:٠٦١٧:٠١:٥١١٧:٢١:٤٨٢٣:١٨:٤٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٤:٢١١٢:٠٣:٢٧١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٢:٤٤٢٣:١٩:٠٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٥:٢٧٠٧:٠٤:٠٥١٢:٠٣:٤٨١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٣:٤١٢٣:١٩:٣٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٥:١٧٠٧:٠٣:٤٦١٢:٠٤:٠٩١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٤:٣٩٢٣:١٩:٥٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠٣:٢٦١٢:٠٤:٢٩١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٥:٣٧٢٣:٢٠:٢٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٣:٠٤١٢:٠٤:٤٨١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٦:٣٥٢٣:٢٠:٤٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٥:٠٦١٧:٠٧:٥١١٧:٢٧:٣٤٢٣:٢١:٠٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠٢:١٤١٢:٠٥:٢٤١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٨:٣٤٢٣:٢١:٢٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠١:٤٦١٢:٠٥:٤١١٧:٠٩:٥٤١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢١:٤٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠١:١٧١٢:٠٥:٥٧١٧:١٠:٥٧١٧:٣٠:٣٣٢٣:٢٢:٠٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٣:١٥٠٧:٠٠:٤٥١٢:٠٦:١٢١٧:١١:٥٩١٧:٣١:٣٣٢٣:٢٢:٢٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٢:٥٠٠٧:٠٠:١٢١٢:٠٦:٢٧١٧:١٣:٠٢١٧:٣٢:٣٤٢٣:٢٢:٤٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥٩:٣٧١٢:٠٦:٤١١٧:١٤:٠٥١٧:٣٣:٣٤٢٣:٢٣:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای صح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای صح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای صح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صح برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای صح

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای صح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای صح

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠٢:١٤١٢:٠٥:٢٤١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٨:٣٤٢٣:٢١:٢٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠١:٤٦١٢:٠٥:٤١١٧:٠٩:٥٤١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢١:٤٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠١:١٧١٢:٠٥:٥٧١٧:١٠:٥٧١٧:٣٠:٣٣٢٣:٢٢:٠٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٥٠٧:٠٠:٤٥١٢:٠٦:١٢١٧:١١:٥٩١٧:٣١:٣٣٢٣:٢٢:٢٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٧:٠٠:١٢١٢:٠٦:٢٧١٧:١٣:٠٢١٧:٣٢:٣٤٢٣:٢٢:٤٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥٩:٣٧١٢:٠٦:٤١١٧:١٤:٠٥١٧:٣٣:٣٤٢٣:٢٣:٠١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٩:٠١١٢:٠٦:٥٤١٧:١٥:٠٨١٧:٣٤:٣٥٢٣:٢٣:١٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٨:٢٢١٢:٠٧:٠٦١٧:١٦:١٢١٧:٣٥:٣٥٢٣:٢٣:٣٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٧:٤٢١٢:٠٧:١٧١٧:١٧:١٥١٧:٣٦:٣٦٢٣:٢٣:٤٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٧:٠٠١٢:٠٧:٢٨١٧:١٨:١٨١٧:٣٧:٣٧٢٣:٢٤:٠٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٦:١٧١٢:٠٧:٣٨١٧:١٩:٢٢١٧:٣٨:٣٨٢٣:٢٤:١٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٥:٣٢١٢:٠٧:٤٦١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٩:٣٩٢٣:٢٤:٢٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٤:٤٥١٢:٠٧:٥٥١٧:٢١:٢٨١٧:٤٠:٣٩٢٣:٢٤:٤٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٣:٥٧١٢:٠٨:٠٢١٧:٢٢:٣١١٧:٤١:٤٠٢٣:٢٤:٥١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٣:٠٧١٢:٠٨:٠٨١٧:٢٣:٣٤١٧:٤٢:٤٠٢٣:٢٥:٠١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٢:١٥١٢:٠٨:١٤١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٣:٤١٢٣:٢٥:١٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٢٣١٢:٠٨:١٨١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٤:٤١٢٣:٢٥:١٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٠:٢٨١٢:٠٨:٢٢١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٥:٤١٢٣:٢٥:٢٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٩:٣٣١٢:٠٨:٢٥١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٦:٤١٢٣:٢٥:٣١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٨:٣٥١٢:٠٨:٢٨١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٧:٤١٢٣:٢٥:٣٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٧:٣٧١٢:٠٨:٢٩١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٨:٤٠٢٣:٢٥:٤١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٦:٣٧١٢:٠٨:٣٠١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٩:٤٠٢٣:٢٥:٤٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٥:٣٦١٢:٠٨:٣٠١٧:٣١:٥١١٧:٥٠:٣٩٢٣:٢٥:٤٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٤:٣٤١٢:٠٨:٢٩١٧:٣٢:٥٣١٧:٥١:٣٨٢٣:٢٥:٥٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٣:٣٠١٢:٠٨:٢٨١٧:٣٣:٥٣١٧:٥٢:٣٦٢٣:٢٥:٥١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٢:٢٥١٢:٠٨:٢٥١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٣:٣٥٢٣:٢٥:٥٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤١:١٩١٢:٠٨:٢٢١٧:٣٥:٥٤١٧:٥٤:٣٣٢٣:٢٥:٥١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٠:١٢١٢:٠٨:١٩١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٥:٣١٢٣:٢٥:٥٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٩:٠٤١٢:٠٨:١٥١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٦:٢٩٢٣:٢٥:٤٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٧:٥٥١٢:٠٨:١٠١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٧:٢٧٢٣:٢٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای صح روستای صح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای صح روستای صح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صح برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صح

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صح موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صح برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صح

روستای صح بر روی نقشه

روستای صح بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صح

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صح است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صح
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای صح + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای صح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صح + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صح

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صح رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق صح
جدول اوقات شرعی امروز فردا صح دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صح دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق صح
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صح
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صح یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو