جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صحین

سرخه | شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز صحین


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٢١

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صحین (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای صحین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صحین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
زمانی كه یكی از شما با برادر خود، مشورت می‌كند، باید با او مشورت كند. (و نظرات خود را به او بگو.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای صحین

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صحین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صحین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صحین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٥:٥٣١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٣:٤٨٠٠:٣٢:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٥:٤١١٣:١٥:٤٤١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣١:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٥:٣٥١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:١٩٠٠:٣١:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٣:٤١١٣:١٥:٢٧١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٠٤٠٠:٣١:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٥:١٩١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٥٠٠٠:٣١:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣١:٤٤١٣:١٥:١٢١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٣٦٠٠:٣٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٠:٤٨١٣:١٥:٠٥١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٢١٠٠:٣٠:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٠٧٠٠:٣٠:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٨:٥٨١٣:١٤:٥٤٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٥٢٠٠:٣٠:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٤:٤٩٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٩:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٧:١٢١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٤٠٠:٢٩:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٦:٢١١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٩:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٥:٣١١٣:١٤:٣٧٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٩:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٤:٣٤٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٩:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٤:٣٢٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٨:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٨:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٨:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:١١٠٦:٢١:٤٠١٣:١٤:٢٨٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٨:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٠:٥٨١٣:١٤:٢٨٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٨:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٠:١٧١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٨:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٩:٣٧١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٨:٥٩١٣:١٤:٣٢٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٢٧:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٨:٢٢١٣:١٤:٣٥٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٧:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٧:٤٧١٣:١٤:٣٨٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٧:١٣١٣:١٤:٤١٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٧:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٦:٤٠١٣:١٤:٤٥٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٧:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٦:٠٩١٣:١٤:٥٠٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٧:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢١٠٦:١٥:٤٠١٣:١٤:٥٥٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٧:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٥:١٢١٣:١٥:٠١٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صحین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای صحین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صحین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای صحین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای صحین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای صحین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای صحین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صحین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صحین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای صحین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صحین

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٢:٥٣١٢:٠٤:٠٦١٧:١٥:٠٤١٧:٣٣:٤٧٢٣:٢٢:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٣:٤٦١٢:٠٤:٢٢١٧:١٤:٤٣١٧:٣٣:٢٨٢٣:٢٢:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٤:٣٩١٢:٠٤:٣٩١٧:١٤:٢٤١٧:٣٣:١٢٢٣:٢٢:٤٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٥:٣٢١٢:٠٤:٥٧١٧:١٤:٠٨١٧:٣٢:٥٧٢٣:٢٣:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٦:٢٤١٢:٠٥:١٥١٧:١٣:٥٢١٧:٣٢:٤٤٢٣:٢٣:١٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٧:١٦١٢:٠٥:٣٥١٧:١٣:٣٩١٧:٣٢:٣٢٢٣:٢٣:٣٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٨:٠٨١٢:٠٥:٥٥١٧:١٣:٢٧١٧:٣٢:٢٢٢٣:٢٣:٤٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٩:٠٠١٢:٠٦:١٥١٧:١٣:١٨١٧:٣٢:١٤٢٣:٢٤:٠٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٩:٥١١٢:٠٦:٣٦١٧:١٣:١٠١٧:٣٢:٠٨٢٣:٢٤:٢٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٠:٤٢١٢:٠٦:٥٨١٧:١٣:٠٣١٧:٣٢:٠٤٢٣:٢٤:٤٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠١:٣٢١٢:٠٧:٢١١٧:١٢:٥٩١٧:٣٢:٠١٢٣:٢٥:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٢:٢١١٢:٠٧:٤٤١٧:١٢:٥٦١٧:٣٢:٠٠٢٣:٢٥:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٣:١٠١٢:٠٨:٠٨١٧:١٢:٥٦١٧:٣٢:٠١٢٣:٢٥:٤٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٣:٥٨١٢:٠٨:٣٢١٧:١٢:٥٧١٧:٣٢:٠٣٢٣:٢٦:٠٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٤:٤٦١٢:٠٨:٥٧١٧:١٢:٥٩١٧:٣٢:٠٧٢٣:٢٦:٢٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٥:٣٣١٢:٠٩:٢٣١٧:١٣:٠٤١٧:٣٢:١٣٢٣:٢٦:٥١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٦:١٩١٢:٠٩:٤٩١٧:١٣:١٠١٧:٣٢:٢١٢٣:٢٧:١٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٧:٠٤١٢:١٠:١٥١٧:١٣:١٨١٧:٣٢:٣٠٢٣:٢٧:٣٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٧:٤٨١٢:١٠:٤٢١٧:١٣:٢٨١٧:٣٢:٤١٢٣:٢٨:٠٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٠٠٧:٠٨:٣٢١٢:١١:٠٩١٧:١٣:٤٠١٧:٣٢:٥٤٢٣:٢٨:٢٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٩:١٤١٢:١١:٣٧١٧:١٣:٥٣١٧:٣٣:٠٨٢٣:٢٨:٥٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٧٠٧:٠٩:٥٥١٢:١٢:٠٤١٧:١٤:٠٨١٧:٣٣:٢٤٢٣:٢٩:٢١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٤٠٧:١٠:٣٦١٢:١٢:٣٣١٧:١٤:٢٥١٧:٣٣:٤٢٢٣:٢٩:٤٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١١٠٧:١١:١٥١٢:١٣:٠١١٧:١٤:٤٤١٧:٣٤:٠١٢٣:٣٠:١٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٧٠٧:١١:٥٣١٢:١٣:٣٠١٧:١٥:٠٤١٧:٣٤:٢٢٢٣:٣٠:٤٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٢:٣٠١٢:١٣:٥٩١٧:١٥:٢٦١٧:٣٤:٤٤٢٣:٣١:١١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٧٠٧:١٣:٠٦١٢:١٤:٢٩١٧:١٥:٤٩١٧:٣٥:٠٨٢٣:٣١:٤٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٣:٤١١٢:١٤:٥٨١٧:١٦:١٤١٧:٣٥:٣٣٢٣:٣٢:٠٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٣٠٧:١٤:١٤١٢:١٥:٢٨١٧:١٦:٤١١٧:٣٦:٠٠٢٣:٣٢:٣٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١٤:٤٦١٢:١٥:٥٨١٧:١٧:٠٩١٧:٣٦:٢٩٢٣:٣٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صحین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صحین روستای صحین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صحین روستای صحین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صحین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صحین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صحین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صحین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صحین

روستای صحین بر روی نقشه

روستای صحین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صحین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صحین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صحین
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صحین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای صحین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صحین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صحین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صحین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صحین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صحین
زمان پخش اذان آنلاین به افق صحین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صحین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صحین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صحین
زمان پخش اذان مستقیم به افق صحین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صحین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو