جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صحین

سرخه | شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز صحین


اذان صبح: ٠٤:٥٢:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:١٢
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٥١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صحین (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای صحین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای صحین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
بچه همیشه از محیط خود، اولویتها، نگرشها و علایق و اصول اعتقادی را می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صحین

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صحین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صحین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صحین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٦:٠٣١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٠٣٠٠:٣٢:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٥:٥٣١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٣:٤٨٠٠:٣٢:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٥:٤١١٣:١٥:٤٤١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣١:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٥:٣٥١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:١٩٠٠:٣١:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٣:٤١١٣:١٥:٢٧١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٠٤٠٠:٣١:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٥:١٩١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٥٠٠٠:٣١:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣١:٤٤١٣:١٥:١٢١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٣٦٠٠:٣٠:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٠:٤٨١٣:١٥:٠٥١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٢١٠٠:٣٠:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٠٧٠٠:٣٠:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٨:٥٨١٣:١٤:٥٤٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٥٢٠٠:٣٠:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٤:٤٩٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٩:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٧:١٢١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٤٠٠:٢٩:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٦:٢١١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٩:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٥:٣١١٣:١٤:٣٧٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٩:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٤:٣٤٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٩:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٤:٣٢٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٨:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٨:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٨:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:١١٠٦:٢١:٤٠١٣:١٤:٢٨٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٨:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٠:٥٨١٣:١٤:٢٨٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٨:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٠:١٧١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٨:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٩:٣٧١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٨:٥٩١٣:١٤:٣٢٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٢٧:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٨:٢٢١٣:١٤:٣٥٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٧:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٧:٤٧١٣:١٤:٣٨٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٧:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٧:١٣١٣:١٤:٤١٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٧:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٦:٤٠١٣:١٤:٤٥٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٦:٠٩١٣:١٤:٥٠٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٧:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢١٠٦:١٥:٤٠١٣:١٤:٥٥٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٧:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صحین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای صحین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صحین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای صحین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای صحین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای صحین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای صحین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صحین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای صحین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای صحین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای صحین

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٢:٠٩١٣:٢٠:٠٣٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٧:٥٨٠٠:٣٠:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١٢:٢٣١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٠٩٠٠:٣١:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٢:٣٩١٣:٢٠:٢٩٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٨:١٨٠٠:٣١:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٣٠٦:١٢:٥٥١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢٨:٢٦٢٠:٤٨:٢٦٠٠:٣١:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٣:١٣١٣:٢٠:٥٥٢٠:٢٨:٣٣٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٣١:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٣:٣٢١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٨:٣٨٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣١:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٣:٥٢١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٨:٤١٠٠:٣٢:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٤:١٤١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٨:٤٥٢٠:٤٨:٤٢٠٠:٣٢:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٤:٣٦١٣:٢١:٤٤٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٨:٤٢٠٠:٣٢:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٤:٥٩١٣:٢١:٥٦٢٠:٢٨:٤٥٢٠:٤٨:٤١٠٠:٣٣:٠٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٥:٢٤١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٨:٣٨٠٠:٣٣:١٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٥:٤٩١٣:٢٢:١٩٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٣٣:٣١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٦:١٦١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٣٣:٤٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٦:٤٣١٣:٢٢:٤١٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٨:١٩٠٠:٣٤:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٧:١١١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٨:٠٩٠٠:٣٤:١٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٧:٤٠١٣:٢٣:٠١٢٠:٢٨:١٠٢٠:٤٧:٥٨٠٠:٣٤:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٨:١٠١٣:٢٣:١١٢٠:٢٧:٥٩٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٣٤:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٨:٤٠١٣:٢٣:٢٠٢٠:٢٧:٤٦٢٠:٤٧:٣١٠٠:٣٥:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٩:١٢١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٧:١٤٠٠:٣٥:١٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٩:٤٤١٣:٢٣:٣٧٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٦:٥٧٠٠:٣٥:٣٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢٠:١٦١٣:٢٣:٤٥٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٦:٣٧٠٠:٣٥:٤٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢٣:٥٢٢٠:٢٦:٣٩٢٠:٤٦:١٦٠٠:٣٦:٠٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٢١:٢٣١٣:٢٣:٥٩٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣٦:١٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢١:٥٨١٣:٢٤:٠٥٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٥:٢٩٠٠:٣٦:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٢:٣٢١٣:٢٤:١١٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٣٦:٤٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢٤:١٦٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٣٦:٥٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٣:٤٤١٣:٢٤:٢١٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٠٦٠٠:٣٧:٠٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٤:٢٠١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٣٧:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٤:٥٧١٣:٢٤:٢٩٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٣:٠٣٠٠:٣٧:٢٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٥:٣٤١٣:٢٤:٣٢٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٣٧:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٦:١٢١٣:٢٤:٣٥٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤١:٥٤٠٠:٣٧:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صحین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای صحین روستای صحین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای صحین روستای صحین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صحین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای صحین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صحین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صحین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صحین

روستای صحین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صحین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صحین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صحین
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای صحین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای صحین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صحین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صحین رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا صحین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صحین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صحین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صحین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صحین
جدول اوقات شرعی امروز فردا صحین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صحین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ صحین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صحین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو