جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صحنه

صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز صحنه


اذان صبح: ٠٥:٣٩:١٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٤:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٤٣:١٣
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٤٤

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صحنه (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر صحنه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر صحنه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صحنه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بانواستاهل
یگانه عملی كه در زندگی، انسان را به هدفش می رساند، انجام وظیفه است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صحنه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صحنه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صحنه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صحنه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صحنه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صحنه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٣٠٠:٣١:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٣:٢٦١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٤٣٠٠:٣١:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٦:٤٤٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٣١:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣١:١٦١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣٠:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٦٠٦:٣٠:١٢١٣:١٦:٢٩٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:١٥٠٠:٣٠:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٩:١٠١٣:١٦:٢١٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٣٠:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٦:١٥٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٣٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٩:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٩:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٥:١٢١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٩:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٤:١٥١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٩:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٣:١٩١٣:١٥:٤٩٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٨:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٨:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢١:٣٢١٣:١٥:٤٣٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٢٨:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٥:٤١٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٨:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٩:٥٠١٣:١٥:٣٩٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٨:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٩:٠١١٣:١٥:٣٨٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٧:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٨:١٣١٣:١٥:٣٨٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٧:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٧:٢٧١٣:١٥:٣٨٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٧:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٦:٤٢١٣:١٥:٣٨٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٧:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٥:٥٨١٣:١٥:٤٠٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٧:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٥:١٦١٣:١٥:٤١٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٧:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٤:٣٦١٣:١٥:٤٤٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٢٧:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٣:٥٧١٣:١٥:٤٧٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٦:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٣:١٩١٣:١٥:٥٠٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٢٦:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٢:٤٣١٣:١٥:٥٤٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٢٦:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٢:٠٩١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:١٤٠٠:٢٦:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٦٠٦:١١:٣٦١٣:١٦:٠٤٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٢٦:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٢:١٦٠٦:١١:٠٤١٣:١٦:١٠٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٤٤٠٠:٢٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صحنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صحنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صحنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صحنه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر صحنه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صحنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صحنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر صحنه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر صحنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر صحنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر صحنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صحنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صحنه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر صحنه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر صحنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صحنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر صحنه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٥:٣٣١٣:٢٢:٠٠١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٢٤٠٠:٣٨:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٦:١٦١٣:٢١:٤٤١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٠٦٠٠:٣٨:٠٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٦:٥٩١٣:٢١:٢٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٤٨٠٠:٣٧:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٧:٤٣١٣:٢١:١٢١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٢٩٠٠:٣٧:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٨:٢٦١٣:٢٠:٥٥١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٠٠٠:٣٧:٣٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٩:٠٩١٣:٢٠:٣٧١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٣٧:٢٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٩:٥٢١٣:٢٠:٢٠١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٧:١٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٥٠:٣٥١٣:٢٠:٠١١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٣٧:٠٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥١:١٨١٣:١٩:٤٣١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٣٦:٥٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥٢:٠١١٣:١٩:٢٤١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٣٦:٣٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٢:٤٤١٣:١٩:٠٥١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٣٦:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٣:٢٧١٣:١٨:٤٦١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٣٨٠٠:٣٦:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٤:٠٩١٣:١٨:٢٦١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:١٥٠٠:٣٥:٥٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٤:٥٢١٣:١٨:٠٦١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٥١٠٠:٣٥:٤٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٥:٣٤١٣:١٧:٤٦١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٢٧٠٠:٣٥:٢٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٦:١٦١٣:١٧:٢٦١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٠٢٠٠:٣٥:١٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٦:٥٩١٣:١٧:٠٥١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٣٨٠٠:٣٤:٥٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٧:٤١١٣:١٦:٤٥١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:١٣٠٠:٣٤:٤٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٨:٢٣١٣:١٦:٢٤١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٤٧٠٠:٣٤:٢٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٩:٠٥١٣:١٦:٠٢١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٢٢٠٠:٣٤:١١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٦:٥٩:٤٨١٣:١٥:٤١١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٥٦٠٠:٣٣:٥٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠٠:٣٠١٣:١٥:٢٠١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٣٠٠٠:٣٣:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠١:١٢١٣:١٤:٥٩١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٠٥٠٠:٣٣:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠١:٥٤١٣:١٤:٣٧١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٣٩٠٠:٣٣:٠٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٢:٣٦١٣:١٤:١٦١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:١٣٠٠:٣٢:٤٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٣:١٩١٣:١٣:٥٤١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٤٧٠٠:٣٢:٢٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٤:٠١١٣:١٣:٣٣١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٢١٠٠:٣٢:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٥٠٧:٠٤:٤٤١٣:١٣:١١١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٥٥٠٠:٣١:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٤٠٧:٠٥:٢٦١٣:١٢:٥٠١٩:١٩:٤١١٩:٣٧:٢٩٠٠:٣١:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٦:٠٩١٣:١٢:٢٨١٩:١٨:١٥١٩:٣٦:٠٣٠٠:٠١:١٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٦:٥٢١٢:١٢:٠٧١٨:١٦:٥٠١٨:٣٤:٣٧٢٣:٣٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صحنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر صحنه شهر صحنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر صحنه شهر صحنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صحنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صحنه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صحنه

صحنه یکی از شهرهای شهرستان صحنه در استان کرمانشاه و در ۵۵ کیلومتر شهر کرمانشاه در جادهٔ کرمانشاه به همدان قرار دارد. طول جغرافیایی شهر ۴۷٫۶۸۷۲ و عرض جغرافیایی آن ۳۴٫۴۸۴۴ می‌باشد. شهر صَحنه مرکز شهرستان صحنه است

شهر صحنه در ویکیپدیا

شهر صحنه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صحنه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صحنه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صحنه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صحنه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صحنه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صحنه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر صحنه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر صحنه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صحنه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صحنه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صحنه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صحنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صحنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق صحنه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صحنه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ صحنه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صحنه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صحنه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صحنه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صحنه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو