جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صحنه

صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز صحنه


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٠٢

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صحنه (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر صحنه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر صحنه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صحنه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پیتر اوبروت
ارزش و آبرو، بیست درصد دادنی است و هشتاد درصد، گرفتنی... پس آن را بگیرید!

اوقات شرعی ماه جاری شهر صحنه

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صحنه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صحنه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صحنه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صحنه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صحنه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٥:٤٠١٣:١٧:١٢١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٠٣٠٠:٣٢:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٣٠٠:٣١:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٣:٢٦١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٤٣٠٠:٣١:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٦:٤٤٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٣١:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣١:١٦١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٦٠٦:٣٠:١٢١٣:١٦:٢٩٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:١٥٠٠:٣٠:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٩:١٠١٣:١٦:٢١٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٣٠:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٦:١٥٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٣٠:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٩:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٩:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٥:١٢١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٩:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٤:١٥١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٩:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٣:١٩١٣:١٥:٤٩٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٨:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٨:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢١:٣٢١٣:١٥:٤٣٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٢٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٥:٤١٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٨:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٩:٥٠١٣:١٥:٣٩٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٨:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٩:٠١١٣:١٥:٣٨٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٧:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٨:١٣١٣:١٥:٣٨٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٧:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٧:٢٧١٣:١٥:٣٨٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٧:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٦:٤٢١٣:١٥:٣٨٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٥:٥٨١٣:١٥:٤٠٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٧:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٥:١٦١٣:١٥:٤١٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٧:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٤:٣٦١٣:١٥:٤٤٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٢٧:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٣:٥٧١٣:١٥:٤٧٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٦:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٣:١٩١٣:١٥:٥٠٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٢٦:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٢:٤٣١٣:١٥:٥٤٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٢٦:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٢:٠٩١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:١٤٠٠:٢٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٦٠٦:١١:٣٦١٣:١٦:٠٤٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٢٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صحنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صحنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صحنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صحنه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر صحنه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صحنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صحنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر صحنه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر صحنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر صحنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر صحنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صحنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صحنه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر صحنه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر صحنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صحنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر صحنه

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٢:٣٥١٣:١٥:٥٦٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٢٦:٤٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٢:٠١١٣:١٦:٠٠٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٢٦:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١١:٢٨١٣:١٦:٠٥٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٦:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١٠:٥٧١٣:١٦:١١٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:٥٤٠٠:٢٦:٣١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:١٠:٢٧١٣:١٦:١٧٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٢٦:٢٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٩:٥٩١٣:١٦:٢٤٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٣:٢١٠٠:٢٦:٢٧
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٩:٣٣١٣:١٦:٣١٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٦:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٩:٠٨١٣:١٦:٣٨٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٤:٤٥٠٠:٢٦:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٨:٤٥١٣:١٦:٤٧٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٢٦:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٨:٢٤١٣:١٦:٥٥٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٦:٠٦٠٠:٢٦:٢٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٨:٠٤١٣:١٧:٠٤٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٢٦:٣٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٧:٤٥١٣:١٧:١٣٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٢٣٠٠:٢٦:٣٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٧:٢٩١٣:١٧:٢٣٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٨:٠١٠٠:٢٦:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٧:١٤١٣:١٧:٣٣٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٢٦:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٧:٠١١٣:١٧:٤٤٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:١٢٠٠:٢٦:٤٤
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٦:٤٩١٣:١٧:٥٤٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٤٦٠٠:٢٦:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٦:٣٩١٣:١٨:٠٦٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥٠:١٩٠٠:٢٦:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٨:١٧٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥٠:٥١٠٠:٢٧:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٩٠٦:٠٦:٢٣١٣:١٨:٢٨٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥١:٢٢٠٠:٢٧:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠٦:١٨١٣:١٨:٤٠٢٠:٣١:١٢٢٠:٥١:٥١٠٠:٢٧:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠٦:١٤١٣:١٨:٥٢٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٢٧:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠٦:١٢١٣:١٩:٠٥٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٢٧:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٦:١١١٣:١٩:١٧٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٣:١٢٠٠:٢٧:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٦:١٢١٣:١٩:٢٩٢٠:٣٢:٥٣٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٢٧:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠٦:١٥١٣:١٩:٤٢٢٠:٣٣:١٥٢٠:٥٣:٥٩٠٠:٢٨:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٦:١٩١٣:١٩:٥٥٢٠:٣٣:٣٥٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٢٨:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٦:٢٤١٣:٢٠:٠٨٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٤:٤٠٠٠:٢٨:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٦:٣١١٣:٢٠:٢١٢٠:٣٤:١٣٢٠:٥٤:٥٨٠٠:٢٨:٣٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٦:٤٠١٣:٢٠:٣٤٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٥:١٥٠٠:٢٨:٤٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٦:٥٠١٣:٢٠:٤٧٢٠:٣٤:٤٤٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٢٩:٠٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠٧:٠١١٣:٢١:٠٠٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٥:٤٤٠٠:٢٩:١٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صحنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر صحنه شهر صحنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر صحنه شهر صحنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صحنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صحنه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر صحنه

صحنه یکی از شهرهای شهرستان صحنه در استان کرمانشاه و در ۵۵ کیلومتر شهر کرمانشاه در جادهٔ کرمانشاه به همدان قرار دارد. طول جغرافیایی شهر ۴۷٫۶۸۷۲ و عرض جغرافیایی آن ۳۴٫۴۸۴۴ می‌باشد. شهر صَحنه مرکز شهرستان صحنه است

شهر صحنه در ویکیپدیا

شهر صحنه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صحنه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صحنه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صحنه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صحنه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صحنه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صحنه
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر صحنه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر صحنه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صحنه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صحنه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صحنه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صحنه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صحنه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صحنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صحنه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صحنه
زمان پخش اذان مستقیم به افق صحنه
جدول اوقات شرعی امروز فردا صحنه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ صحنه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صحنه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو