جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز صحرای سرمرق


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٣٩
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٢

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای صحرای سرمرق)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای صحرای سرمرق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صحرای سرمرق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

امام جعفر صادق (ع)
روز قیامت منادى ندا مى‏دهد : «زیور عبادت كنندگان كجاست؟» گویا على بن‏حسین علیه‏السلام را مى‏بینم كه میان صف‏ها با ابّهت گام بر مى‏داد

اوقات شرعی ماه جاری روستای صحرای سرمرق

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرای سرمرق ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای صحرای سرمرق (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرای سرمرق ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صحرای سرمرق ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٣:٣٥١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٣٧٠٠:٢١:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٤:٣٩١٣:٠٣:٢٠١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٢٠٠٠:٢١:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٣:٢٩١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٠٣٠٠:٢٠:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٢:٢٠١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٤٧٠٠:٢٠:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣١:١١١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٣٠٠٠:٢٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٤٠٠:١٩:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٢:١٣١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٥٨٠٠:١٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٢:٠١١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٤٢٠٠:١٩:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠١:٤٩١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٢٦٠٠:١٨:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠١:٣٨١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:١٠٠٠:١٨:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠١:٢٧١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٨:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠١:١٦١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٧:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٢٤٠٠:١٧:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٠٨٠٠:١٧:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٥٣٠٠:١٧:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٦:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٢٣٠٠:١٦:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١٦:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٠:١١١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٥:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٥:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٥:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٣:٠٠١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٥:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٢:١٠١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:٢٠١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٠:٣١١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٤:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٤:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٤:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٩:٤٠١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صحرای سرمرق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صحرای سرمرق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صحرای سرمرق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صحرای سرمرق

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای صحرای سرمرق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صحرای سرمرق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرای سرمرق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای صحرای سرمرق

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای صحرای سرمرق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای صحرای سرمرق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای صحرای سرمرق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صحرای سرمرق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صحرای سرمرق

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای سرمرق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرای سرمرق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صحرای سرمرق

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٣:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٠:٠١١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٢:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٢:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٠:١٢١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:١٠٠٠:١٢:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٠:١٨٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٥١٠٠:١٢:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٢:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:١٠٠٠:١٢:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٤٨٠٠:١٢:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٢٦٠٠:١٢:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٠:٥٦٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٢:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٣٩٠٠:١٣:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠١:١٤٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٣:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٧:٥١١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٣:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٣:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٣:١٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٧:١٧١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٣:٢٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٧:٠٨١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٥٩٠٠:١٣:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٢٩٠٠:١٣:٣٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٥٧٠٠:١٣:٤٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٢٥٠٠:١٣:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١٤:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:١٨٠٠:١٤:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٤٢٠٠:١٤:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:٠٦٠٠:١٤:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٣:٤٠٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٢٨٠٠:١٤:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٣:٥٣٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٤٩٠٠:١٤:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٧:٠٣١٣:٠٤:٠٦٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٥:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٧:١١١٣:٠٤:١٩٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٥:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٤:٣٢٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٤٣٠٠:١٥:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٥٩٠٠:١٥:٤٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٤:٥٨٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:١٣٠٠:١٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صحرای سرمرق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صحرای سرمرق روستای صحرای سرمرق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صحرای سرمرق روستای صحرای سرمرق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صحرای سرمرق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صحرای سرمرق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صحرای سرمرق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صحرای سرمرق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صحرای سرمرق

روستای صحرای سرمرق بر روی نقشه

روستای صحرای سرمرق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صحرای سرمرق
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای صحرای سرمرق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای صحرای سرمرق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صحرای سرمرق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صحرای سرمرق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صحرای سرمرق
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ صحرای سرمرق دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق صحرای سرمرق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صحرای سرمرق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صحرای سرمرق
زمان پخش اذان مستقیم به افق صحرای سرمرق
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صحرای سرمرق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو