جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز صحرای سرمرق


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٧
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٤

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای صحرای سرمرق)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای صحرای سرمرق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحرای سرمرق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
خانه‌ای كه مسلمانی در آن قرآن خواند اهل آسمان آن خانه را به یكدیگر می‌نمایند چنان كه كواكب آسمان را اهل زمین به یكدیگر می‌نمایند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صحرای سرمرق

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرای سرمرق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صحرای سرمرق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرای سرمرق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صحرای سرمرق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٣:١٧١٣:٠١:١٥١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٥١٠٠:١٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٢:١٥١٣:٠١:٠٥١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢١:١٤١٣:٠٠:٥٦١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٢٠٠٠:١٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٠:٤٧١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٩:١٥١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٨:١٦١٣:٠٠:٣١١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٧:١٩١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٥:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٠:١١١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٥:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٥:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٢:٤٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٥:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١١:٥٨١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٤:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٨٠٦:١١:٠٩١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٠:٢١١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٤:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٩:٤٠١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٣:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٩٠٠:١٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٣:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٣:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:١٥٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٥٩٠٠:١٣:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٣:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٣:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٣:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٠:٠١١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای سرمرق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای سرمرق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای سرمرق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صحرای سرمرق

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای صحرای سرمرق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صحرای سرمرق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرای سرمرق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای صحرای سرمرق

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای صحرای سرمرق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای صحرای سرمرق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای صحرای سرمرق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صحرای سرمرق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای سرمرق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای صحرای سرمرق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرای سرمرق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای سرمرق

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٣:٢٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٣:٣٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢٣:٤٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٣:٥١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٤:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٤:٠٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٤:١٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٤:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٧:٤١١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٤:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٨:٢١١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٤:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٤:٣٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٤٤٠٠:٢٤:٤٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٤:٤٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٤:٤٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٩:١٦١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢٤:٤٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٤:٥٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٤:٥١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٤:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:١١٠٠:٢٤:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٨:٣٦١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٤:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢٤:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٨:١٦١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٤:٤٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٤:٤٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٤:٣٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٧:٤١١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٤:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٧:١٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٤:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٠:٠٨١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٣٠٠٠:٢٤:١٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢٤:١٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٦:٣٣١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:١١٠٠:٢٤:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٦:١٨١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٠١٠٠:٢٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صحرای سرمرق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای سرمرق روستای صحرای سرمرق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای سرمرق روستای صحرای سرمرق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صحرای سرمرق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای صحرای سرمرق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صحرای سرمرق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صحرای سرمرق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صحرای سرمرق

روستای صحرای سرمرق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صحرای سرمرق
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای صحرای سرمرق + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای صحرای سرمرق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحرای سرمرق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق صحرای سرمرق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صحرای سرمرق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ صحرای سرمرق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صحرای سرمرق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق صحرای سرمرق
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صحرای سرمرق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صحرای سرمرق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صحرای سرمرق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صحرای سرمرق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو