جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز صحرای زیرجوی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١١
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١١
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٩
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای صحرای زیرجوی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای صحرای زیرجوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحرای زیرجوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
كوه در نزد كوهنورد، بزرگتر و بهتر آشكار می‌شود تا اینكه آن را از دشتی دور ببیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صحرای زیرجوی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرای زیرجوی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صحرای زیرجوی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرای زیرجوی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صحرای زیرجوی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٣:١٩١٣:٠١:١٧١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٧:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٢:١٧١٣:٠١:٠٧١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٧:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢١:١٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٧:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٠:٤٩١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٧٠٠:١٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٤١١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٥٢٠٠:١٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٨:١٨١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٣٧٠٠:١٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٧:٢١١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٢٢٠٠:١٦:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٠:١٩١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٥:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٥:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٥:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٥:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٥١١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٥:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:١١:١١١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٤:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٣٠٠:١٤:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٩:٤٣١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٤:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٣:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٢١٠٠:١٣:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٠٦٠٠:١٣:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:١٧٠٠:١٣:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:٠١٠٠:١٣:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٩:٥١١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٣:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٣:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٣:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای زیرجوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای زیرجوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای زیرجوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صحرای زیرجوی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای صحرای زیرجوی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صحرای زیرجوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرای زیرجوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای صحرای زیرجوی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای صحرای زیرجوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای صحرای زیرجوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای صحرای زیرجوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صحرای زیرجوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای زیرجوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای صحرای زیرجوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرای زیرجوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای زیرجوی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١١٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٣:٢٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٣:١١١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٣:٣٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٣:٥٠١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٣:٤٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٣:٥٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٤:٠١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٤:٠٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٤:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٤:٢٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٤:٢٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٢٧٠٠:٢٤:٣٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٤:٣٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٤:٤٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٤:٤٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:٢١:٠١١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٤:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢١:٤١١٣:٠٩:١٨١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢٤:٥١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٩:١١١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٤:٥٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:١١٠٠:٢٤:٥٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٤:٥٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:١٢٠٠:٢٤:٥٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٨:٣٨١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٤:٥١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٤:٤٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٨:١٨١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٤:٤٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢٤:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢٤:٤٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:١٤١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٤:٣٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٤:٣٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٩:٣١١٣:٠٧:١٧١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٢٤:٢٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٠:١٠١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٤:١٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٠:٤٨١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٤:١٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣١:٢٦١٣:٠٦:٣٥١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٤:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٠٣٠٠:٢٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صحرای زیرجوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای زیرجوی روستای صحرای زیرجوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای زیرجوی روستای صحرای زیرجوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صحرای زیرجوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای صحرای زیرجوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صحرای زیرجوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صحرای زیرجوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صحرای زیرجوی

روستای صحرای زیرجوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صحرای زیرجوی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای صحرای زیرجوی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای صحرای زیرجوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحرای زیرجوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ صحرای زیرجوی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صحرای زیرجوی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صحرای زیرجوی
افق شرعی امروز فردا صحرای زیرجوی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صحرای زیرجوی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صحرای زیرجوی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صحرای زیرجوی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا صحرای زیرجوی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو