جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صحرای جزین

ماربین وسطی | خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز صحرای جزین


اذان صبح: ٠٥:١٦:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٠٠
اذان ظهر: ١٢:١٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:١٤
اذان مغرب: ١٨:١٤:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٢١

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صحرای جزین (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای صحرای جزین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای صحرای جزین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحرای جزین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .

اوقات شرعی ماه جاری روستای صحرای جزین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صحرای جزین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرای جزین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صحرای جزین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرای جزین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صحرای جزین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠١:٥٠١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠١:٤٠١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١٩٠٠:١٧:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:٤٦١٣:٠١:٣٠١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١٧:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠١:٢١١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٧:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٩:٤٢١٣:٠١:١٢١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٨:٤١١٣:٠١:٠٤١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٦:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٦:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٥:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٣٠٠٠:١٥:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٠:٣١١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٥:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٣:٠٠١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٥:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٠:٢١١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٤:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١١:١٥١٣:٠٠:١٧١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٤:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٠:١٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٤:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٠:١١١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٤:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٠:٠٩١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٤:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٤٠٠٠:١٤:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٣:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:١١٠٠:١٣:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٣:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٣:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:١١٠٠:١٣:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٠:١٢١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٣:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٠:١٥١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٠:١٨١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٢:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٢:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٢:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای جزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای جزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای جزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صحرای جزین

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای صحرای جزین

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای جزین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرای جزین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای صحرای جزین

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٧:٠٠١٢:١٦:٥٣١٧:٥٧:١٤١٨:١٤:٥٣٢٣:٣٦:٢١
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٥:٥٢١٢:١٦:٤٤١٧:٥٨:٠٣١٨:١٥:٤١٢٣:٣٦:١٢
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٤:٤٤١٢:١٦:٣٤١٧:٥٨:٥٢١٨:١٦:٢٨٢٣:٣٦:٠٤
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٣:٣٥١٢:١٦:٢٣١٧:٥٩:٤٠١٨:١٧:١٥٢٣:٣٥:٥٤
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٢:٢٥١٢:١٦:١٢١٨:٠٠:٢٨١٨:١٨:٠٢٢٣:٣٥:٤٤
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣١:١٤١٢:١٦:٠١١٨:٠١:١٦١٨:١٨:٤٩٢٣:٣٥:٣٣
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٠:٠٢١٢:١٥:٤٩١٨:٠٢:٠٣١٨:١٩:٣٥٢٣:٣٥:٢١
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٨:٥٠١٢:١٥:٣٦١٨:٠٢:٥٠١٨:٢٠:٢١٢٣:٣٥:٠٩
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٧:٣٨١٢:١٥:٢٣١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٠٧٢٣:٣٤:٥٦
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٦:٢٥١٢:١٥:٠٩١٨:٠٤:٢٣١٨:٢١:٥٣٢٣:٣٤:٤٣
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٥:١١١٢:١٤:٥٥١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٢:٣٨٢٣:٣٤:٢٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٣:٥٦١٢:١٤:٤١١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٣:٢٣٢٣:٣٤:١٤
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٢:٤٢١٢:١٤:٢٦١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٤:٠٨٢٣:٣٣:٥٩
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢١:٢٦١٢:١٤:١١١٨:٠٧:٢٥١٨:٢٤:٥٢٢٣:٣٣:٤٣
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٠:١١١٢:١٣:٥٦١٨:٠٨:١٠١٨:٢٥:٣٧٢٣:٣٣:٢٧
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٨:٥٥١٢:١٣:٤٠١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٦:٢١٢٣:٣٣:١١
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٧:٣٨١٢:١٣:٢٤١٨:٠٩:٣٩١٨:٢٧:٠٥٢٣:٣٢:٥٤
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٦:٢١١٢:١٣:٠٧١٨:١٠:٢٣١٨:٢٧:٤٩٢٣:٣٢:٣٦
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٥:٠٤١٢:١٢:٥١١٨:١١:٠٧١٨:٢٨:٣٣٢٣:٣٢:١٨
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٣:٤٧١٢:١٢:٣٤١٨:١١:٥١١٨:٢٩:١٦٢٣:٣٢:٠٠
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٢:٢٩١٢:١٢:١٧١٨:١٢:٣٥١٨:٣٠:٠٠٢٣:٣١:٤١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١١:١٢١٢:١٢:٠٠١٨:١٣:١٨١٨:٣٠:٤٣٢٣:٣١:٢٢
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٠٩:٥٤١٢:١١:٤٢١٨:١٤:٠١١٨:٣١:٢٧٢٣:٣١:٠٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٨:٣٥١٢:١١:٢٥١٨:١٤:٤٥١٨:٣٢:١٠٢٣:٣٠:٤٣
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٧:١٧١٢:١١:٠٧١٨:١٥:٢٨١٨:٣٢:٥٣٠٠:٠٠:٢٣
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٥:١٩٠٧:٠٥:٥٩١٣:١٠:٤٩١٩:١٦:١٠١٩:٣٣:٣٧٠٠:٣٠:٠٣
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٣:٥٦٠٧:٠٤:٤٠١٣:١٠:٣١١٩:١٦:٥٣١٩:٣٤:٢٠٠٠:٢٩:٤٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٣:٢٢١٣:١٠:١٣١٩:١٧:٣٦١٩:٣٥:٠٣٠٠:٢٩:٢٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٢:٠٣١٣:٠٩:٥٥١٩:١٨:١٨١٩:٣٥:٤٦٠٠:٢٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای صحرای جزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای صحرای جزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای صحرای جزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صحرای جزین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرای جزین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای جزین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای صحرای جزین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرای جزین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای جزین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٢:٢٥١٢:١٧:٣١١٧:٥٣:٠٣١٨:١٠:٤٩٢٣:٣٦:٥٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤١:٢٢١٢:١٧:٢٥١٧:٥٣:٥٤١٨:١١:٣٩٢٣:٣٦:٤٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٠:١٨١٢:١٧:١٨١٧:٥٤:٤٥١٨:١٢:٢٨٢٣:٣٦:٤١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٧٠٦:٣٩:١٣١٢:١٧:١٠١٧:٥٥:٣٥١٨:١٣:١٦٢٣:٣٦:٣٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٣٨:٠٧١٢:١٧:٠٢١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٠٥٢٣:٣٦:٢٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٧:٠٠١٢:١٦:٥٣١٧:٥٧:١٤١٨:١٤:٥٣٢٣:٣٦:٢١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٥:٥٢١٢:١٦:٤٤١٧:٥٨:٠٣١٨:١٥:٤١٢٣:٣٦:١٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٤:٤٤١٢:١٦:٣٤١٧:٥٨:٥٢١٨:١٦:٢٨٢٣:٣٦:٠٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٣:٣٥١٢:١٦:٢٣١٧:٥٩:٤٠١٨:١٧:١٥٢٣:٣٥:٥٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٢:٢٥١٢:١٦:١٢١٨:٠٠:٢٨١٨:١٨:٠٢٢٣:٣٥:٤٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣١:١٤١٢:١٦:٠١١٨:٠١:١٦١٨:١٨:٤٩٢٣:٣٥:٣٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٠:٠٢١٢:١٥:٤٩١٨:٠٢:٠٣١٨:١٩:٣٥٢٣:٣٥:٢١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٨:٥٠١٢:١٥:٣٦١٨:٠٢:٥٠١٨:٢٠:٢١٢٣:٣٥:٠٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٧:٣٨١٢:١٥:٢٣١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٠٧٢٣:٣٤:٥٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٦:٢٥١٢:١٥:٠٩١٨:٠٤:٢٣١٨:٢١:٥٣٢٣:٣٤:٤٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٥:١١١٢:١٤:٥٥١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٢:٣٨٢٣:٣٤:٢٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٣:٥٦١٢:١٤:٤١١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٣:٢٣٢٣:٣٤:١٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٢:٤٢١٢:١٤:٢٦١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٤:٠٨٢٣:٣٣:٥٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢١:٢٦١٢:١٤:١١١٨:٠٧:٢٥١٨:٢٤:٥٢٢٣:٣٣:٤٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٠:١١١٢:١٣:٥٦١٨:٠٨:١٠١٨:٢٥:٣٧٢٣:٣٣:٢٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٨:٥٥١٢:١٣:٤٠١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٦:٢١٢٣:٣٣:١١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٧:٣٨١٢:١٣:٢٤١٨:٠٩:٣٩١٨:٢٧:٠٥٢٣:٣٢:٥٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٦:٢١١٢:١٣:٠٧١٨:١٠:٢٣١٨:٢٧:٤٩٢٣:٣٢:٣٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٥:٠٤١٢:١٢:٥١١٨:١١:٠٧١٨:٢٨:٣٣٢٣:٣٢:١٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٣:٤٧١٢:١٢:٣٤١٨:١١:٥١١٨:٢٩:١٦٢٣:٣٢:٠٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٢:٢٩١٢:١٢:١٧١٨:١٢:٣٥١٨:٣٠:٠٠٢٣:٣١:٤١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١١:١٢١٢:١٢:٠٠١٨:١٣:١٨١٨:٣٠:٤٣٢٣:٣١:٢٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٠٩:٥٤١٢:١١:٤٢١٨:١٤:٠١١٨:٣١:٢٧٢٣:٣١:٠٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٨:٣٥١٢:١١:٢٥١٨:١٤:٤٥١٨:٣٢:١٠٢٣:٣٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صحرای جزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای جزین روستای صحرای جزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای صحرای جزین روستای صحرای جزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صحرای جزین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرای جزین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صحرای جزین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صحرای جزین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صحرای جزین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صحرای جزین

روستای صحرای جزین بر روی نقشه

روستای صحرای جزین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صحرای جزین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صحرای جزین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صحرای جزین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای صحرای جزین + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای صحرای جزین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحرای جزین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صحرای جزین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صحرای جزین رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق صحرای جزین
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ صحرای جزین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صحرای جزین
زمان پخش اذان مستقیم به افق صحرای جزین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صحرای جزین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صحرای جزین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صحرای جزین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صحرای جزین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صحرای جزین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو