جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صحرادرب ادریان

ماربین وسطی | خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز صحرادرب ادریان


اذان صبح: ٠٥:٣١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٠٦
اذان ظهر: ١١:٥٨:٤٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٢٢
اذان مغرب: ١٧:١٨:٤٦
نیمه شب: ٢٣:١٥:٤٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صحرادرب ادریان (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای صحرادرب ادریان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صحرادرب ادریان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحرادرب ادریان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه به راستی خواهان آن باشید كه به خودباوری و بی‌گمانی راستین برسید، بی‌شك راه آن را خواهید یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صحرادرب ادریان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صحرادرب ادریان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرادرب ادریان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صحرادرب ادریان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرادرب ادریان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صحرادرب ادریان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠١:٥٨١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٨:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠١:٤٨١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٧:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:٤٩١٣:٠١:٣٨١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:١٨٠٠:١٧:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠١:٢٩١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٧:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٩:٤٥١٣:٠١:٢٠١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٥١٠٠:١٧:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٨:٤٥١٣:٠١:١٢١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١٦:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٧:٤٥١٣:٠١:٠٤١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٦:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٦:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٥:٤٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٦:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٥:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٥:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٥:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٥:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١١:١٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٤:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٠:٢١١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٤:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٠:١٩١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٤:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٠:١٦١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٠٨٠٠:١٤:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٠:١٥١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٥٤٠٠:١٤:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٠:١٤١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٣:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٠:١٣١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٣:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٠:١٣١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:١١٠٠:١٣:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٠:١٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٣:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٠:١٥١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٤١٠٠:١٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٠:١٧١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٠:١٩١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:١١٠٠:١٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٣:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠١:٢٦١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٢٢٠٠:١٣:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٢:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٤٧٠٠:١٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرادرب ادریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرادرب ادریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرادرب ادریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صحرادرب ادریان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صحرادرب ادریان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای صحرادرب ادریان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرادرب ادریان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صحرادرب ادریان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٤:٥٢١١:٥١:٣٩١٦:٥٨:١٢١٧:١٧:١٤٢٣:٠٩:٢٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٥:٤٤١١:٥٢:٠٠١٦:٥٨:٠٢١٧:١٧:٠٦٢٣:٠٩:٣٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٦:٣٦١١:٥٢:٢١١٦:٥٧:٥٣١٧:١٦:٥٩٢٣:٠٩:٥٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٧:٢٧١١:٥٢:٤٣١٦:٥٧:٤٧١٧:١٦:٥٤٢٣:١٠:١٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٨:١٨١١:٥٣:٠٥١٦:٥٧:٤٢١٧:١٦:٥١٢٣:١٠:٣٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٩:٠٨١١:٥٣:٢٩١٦:٥٧:٣٩١٧:١٦:٤٩٢٣:١٠:٥٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:٥٧١١:٥٣:٥٢١٦:٥٧:٣٧١٧:١٦:٤٩٢٣:١١:١٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٠:٤٦١١:٥٤:١٧١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:٥١٢٣:١١:٣٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥١:٣٤١١:٥٤:٤٢١٦:٥٧:٤٠١٧:١٦:٥٥٢٣:١١:٥٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٢:٢١١١:٥٥:٠٧١٦:٥٧:٤٤١٧:١٧:٠١٢٣:١٢:٢٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٣:٠٧١١:٥٥:٣٣١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:٠٨٢٣:١٢:٤٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٣:٥٣١١:٥٥:٥٩١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:١٧٢٣:١٣:١٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٤:٣٧١١:٥٦:٢٦١٦:٥٨:٠٨١٧:١٧:٢٨٢٣:١٣:٣٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٥:٢١١١:٥٦:٥٣١٦:٥٨:١٩١٧:١٧:٤٠٢٣:١٤:٠٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٦:٠٤١١:٥٧:٢١١٦:٥٨:٣٢١٧:١٧:٥٤٢٣:١٤:٢٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٦:٤٥١١:٥٧:٤٩١٦:٥٨:٤٧١٧:١٨:١٠٢٣:١٤:٥٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٧:٢٦١١:٥٨:١٧١٦:٥٩:٠٤١٧:١٨:٢٧٢٣:١٥:١٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٨:٠٦١١:٥٨:٤٦١٦:٥٩:٢٢١٧:١٨:٤٦٢٣:١٥:٤٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٨:٤٤١١:٥٩:١٥١٦:٥٩:٤٢١٧:١٩:٠٧٢٣:١٦:١٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٥٩:٢١١١:٥٩:٤٤١٧:٠٠:٠٤١٧:١٩:٢٩٢٣:١٦:٤٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٩:٥٧١٢:٠٠:١٣١٧:٠٠:٢٧١٧:١٩:٥٣٢٣:١٧:١٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٣:٥٤٠٧:٠٠:٣٢١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٠:٥٢١٧:٢٠:١٨٢٣:١٧:٣٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠١:٠٥١٢:٠١:١٢١٧:٠١:١٩١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٨:٠٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:٣٧١٢:٠١:٤٢١٧:٠١:٤٧١٧:٢١:١٣٢٣:١٨:٣٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠٢:٠٨١٢:٠٢:١٢١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:٤٣٢٣:١٩:٠٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٢:٣٧١٢:٠٢:٤٢١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٢:١٤٢٣:١٩:٣٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠٣:٠٥١٢:٠٣:١٢١٧:٠٣:٢١١٧:٢٢:٤٧٢٣:٢٠:٠٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠٣:٣١١٢:٠٣:٤٢١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٣:٢١٢٣:٢٠:٣٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٣:٥٦١٢:٠٤:١٢١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:٥٦٢٣:٢١:٠٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٤:١٩١٢:٠٤:٤٢١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٤:٣٢٢٣:٢١:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای صحرادرب ادریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صحرادرب ادریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صحرادرب ادریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صحرادرب ادریان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرادرب ادریان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صحرادرب ادریان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای صحرادرب ادریان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرادرب ادریان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صحرادرب ادریان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٩:٣٢١١:٤٩:٥١١٦:٥٩:٥٣١٧:١٨:٤٢٢٣:٠٧:٥٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٠:٢٦١١:٥٠:٠٧١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٢٣٢٣:٠٨:٠٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤١:٢٠١١:٥٠:٢٤١٦:٥٩:١٢١٧:١٨:٠٦٢٣:٠٨:١٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٢:١٣١١:٥٠:٤١١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:٥٠٢٣:٠٨:٣٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٣:٠٧١١:٥١:٠٠١٦:٥٨:٣٩١٧:١٧:٣٦٢٣:٠٨:٤٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٣:٥٩١١:٥١:١٩١٦:٥٨:٢٥١٧:١٧:٢٤٢٣:٠٩:٠٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٤:٥٢١١:٥١:٣٩١٦:٥٨:١٢١٧:١٧:١٤٢٣:٠٩:٢٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٥:٤٤١١:٥٢:٠٠١٦:٥٨:٠٢١٧:١٧:٠٦٢٣:٠٩:٣٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٦:٣٦١١:٥٢:٢١١٦:٥٧:٥٣١٧:١٦:٥٩٢٣:٠٩:٥٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٧:٢٧١١:٥٢:٤٣١٦:٥٧:٤٧١٧:١٦:٥٤٢٣:١٠:١٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٨:١٨١١:٥٣:٠٥١٦:٥٧:٤٢١٧:١٦:٥١٢٣:١٠:٣٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٩:٠٨١١:٥٣:٢٩١٦:٥٧:٣٩١٧:١٦:٤٩٢٣:١٠:٥٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:٥٧١١:٥٣:٥٢١٦:٥٧:٣٧١٧:١٦:٤٩٢٣:١١:١٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٠:٤٦١١:٥٤:١٧١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:٥١٢٣:١١:٣٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥١:٣٤١١:٥٤:٤٢١٦:٥٧:٤٠١٧:١٦:٥٥٢٣:١١:٥٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٢:٢١١١:٥٥:٠٧١٦:٥٧:٤٤١٧:١٧:٠١٢٣:١٢:٢٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٣:٠٧١١:٥٥:٣٣١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:٠٨٢٣:١٢:٤٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٣:٥٣١١:٥٥:٥٩١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:١٧٢٣:١٣:١٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٤:٣٧١١:٥٦:٢٦١٦:٥٨:٠٨١٧:١٧:٢٨٢٣:١٣:٣٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٥:٢١١١:٥٦:٥٣١٦:٥٨:١٩١٧:١٧:٤٠٢٣:١٤:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٦:٠٤١١:٥٧:٢١١٦:٥٨:٣٢١٧:١٧:٥٤٢٣:١٤:٢٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٦:٤٥١١:٥٧:٤٩١٦:٥٨:٤٧١٧:١٨:١٠٢٣:١٤:٥٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٧:٢٦١١:٥٨:١٧١٦:٥٩:٠٤١٧:١٨:٢٧٢٣:١٥:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٨:٠٦١١:٥٨:٤٦١٦:٥٩:٢٢١٧:١٨:٤٦٢٣:١٥:٤٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٨:٤٤١١:٥٩:١٥١٦:٥٩:٤٢١٧:١٩:٠٧٢٣:١٦:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٥٩:٢١١١:٥٩:٤٤١٧:٠٠:٠٤١٧:١٩:٢٩٢٣:١٦:٤٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٩:٥٧١٢:٠٠:١٣١٧:٠٠:٢٧١٧:١٩:٥٣٢٣:١٧:١٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٤٠٧:٠٠:٣٢١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٠:٥٢١٧:٢٠:١٨٢٣:١٧:٣٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠١:٠٥١٢:٠١:١٢١٧:٠١:١٩١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٨:٠٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:٣٧١٢:٠١:٤٢١٧:٠١:٤٧١٧:٢١:١٣٢٣:١٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صحرادرب ادریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صحرادرب ادریان روستای صحرادرب ادریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صحرادرب ادریان روستای صحرادرب ادریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صحرادرب ادریان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرادرب ادریان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صحرادرب ادریان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صحرادرب ادریان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صحرادرب ادریان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صحرادرب ادریان

روستای صحرادرب ادریان بر روی نقشه

روستای صحرادرب ادریان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صحرادرب ادریان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صحرادرب ادریان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صحرادرب ادریان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صحرادرب ادریان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای صحرادرب ادریان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صحرادرب ادریان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صحرادرب ادریان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صحرادرب ادریان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صحرادرب ادریان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا صحرادرب ادریان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صحرادرب ادریان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صحرادرب ادریان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق صحرادرب ادریان
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ صحرادرب ادریان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صحرادرب ادریان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صحرادرب ادریان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صحرادرب ادریان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو