جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صبریق

طبس | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز صبریق


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٤٢:١٣
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٠٣

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صبریق (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای صبریق)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای صبریق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صبریق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

سر والتر راج
عشق راستین، آتشی پایدار است كه در اندیشه ی انسان شعله ای جاودان دارد. رخوت پیری و مرگ را در آن راهی نیست؛ همیشه چنین خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صبریق

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صبریق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صبریق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صبریق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صبریق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صبریق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٢:٤٦١٢:٣٧:١٥١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٠:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥١:٣٤١٢:٣٧:٠٥١٩:٢٣:١١١٩:٤٢:٣١٢٣:٥٠:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٦:٥٦١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٣:٢٦٢٣:٤٩:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٤:٢١٢٣:٤٩:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٨:٠٤١٢:٣٦:٣٩١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:١٧٢٣:٤٩:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٦:٣١١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٦:١٢٢٣:٤٩:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣٦:٢٤١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:٠٧٢٣:٤٨:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣٦:١٧١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤٨:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣٦:١١١٩:٢٩:١٥١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤٨:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٦:٠٥١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٥٢٢٣:٤٧:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٤١:٣٤١٢:٣٦:٠٠١٩:٣٠:٥٩١٩:٥٠:٤٧٢٣:٤٧:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:١٥٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣٥:٥٦١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٤١٢٣:٤٧:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٣٩:٣٤١٢:٣٥:٥٢١٩:٣٢:٤١١٩:٥٢:٣٦٢٣:٤٧:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٨:٣٥١٢:٣٥:٤٨١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٣:٣٠٢٣:٤٦:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٧:٣٨١٢:٣٥:٤٥١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:٢٤٢٣:٤٦:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٦:٤٢١٢:٣٥:٤٣١٩:٣٥:١٤١٩:٥٥:١٨٢٣:٤٦:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٣٥:٤٨١٢:٣٥:٤١١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٦:١٢٢٣:٤٦:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٣٤:٥٥١٢:٣٥:٤٠١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٧:٠٦٢٣:٤٦:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٣٤:٠٤١٢:٣٥:٤٠١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٧:٥٩٢٣:٤٥:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٣٣:١٤١٢:٣٥:٤٠١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٨:٥٢٢٣:٤٥:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٤١٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣٥:٤١١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٩:٤٥٢٣:٤٥:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٣١٠٥:٣١:٣٨١٢:٣٥:٤٢١٩:٤٠:١٤٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٤٥:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:٢٢٠٥:٣٠:٥٢١٢:٣٥:٤٤١٩:٤١:٠٢٢٠:٠١:٢٩٢٣:٤٥:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:١٦٠٥:٣٠:٠٨١٢:٣٥:٤٦١٩:٤١:٥١٢٠:٠٢:٢٠٢٣:٤٥:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:١١٠٥:٢٩:٢٦١٢:٣٥:٤٩١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٣:١١٢٣:٤٤:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٢٨:٤٥١٢:٣٥:٥٢١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٤:٠٢٢٣:٤٤:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:٠٦٠٥:٢٨:٠٥١٢:٣٥:٥٧١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٤:٥٢٢٣:٤٤:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:٠٦٠٥:٢٧:٢٨١٢:٣٦:٠١١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٥:٤١٢٣:٤٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٠٨٠٥:٢٦:٥٢١٢:٣٦:٠٦١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٦:٢٩٢٣:٤٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صبریق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صبریق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صبریق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صبریق

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای صبریق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صبریق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صبریق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای صبریق

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای صبریق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای صبریق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای صبریق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صبریق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صبریق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صبریق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای صبریق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صبریق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صبریق

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٥٠٥:٣٨:١٥١٢:٤٥:٤٨١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٣:٢٩٢٣:٥٥:٠٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٣٩:٠٠١٢:٤٥:٥٠١٩:٥٢:١٤٢٠:١٢:٤٣٢٣:٥٥:٢٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٩٠٥:٣٩:٤٥١٢:٤٥:٥١١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:٥٦٢٣:٥٥:٣٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٤٠:٣١١٢:٤٥:٥١١٩:٥٠:٤٤٢٠:١١:٠٧٢٣:٥٥:٤٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٤١:١٨١٢:٤٥:٥١١٩:٤٩:٥٧٢٠:١٠:١٧٢٣:٥٥:٥٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٦٠٥:٤٢:٠٤١٢:٤٥:٥٠١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٩:٢٥٢٣:٥٦:٠٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٤٢:٥١١٢:٤٥:٤٩١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٨:٣٢٢٣:٥٦:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٥٠٥:٤٣:٣٨١٢:٤٥:٤٧١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٣٧٢٣:٥٦:٢٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٥:٤٤١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٤١٢٣:٥٦:٣٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤٥:١٤١٢:٤٥:٤١١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٥:٤٣٢٣:٥٦:٤٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٤٦:٠٢١٢:٤٥:٣٧١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٤:٤٤٢٣:٥٦:٥٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٤٦:٥٠١٢:٤٥:٣٣١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٣:٤٣٢٣:٥٦:٥٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٧:٣٨١٢:٤٥:٢٨١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:٤٢٢٣:٥٧:٠٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٩٠٥:٤٨:٢٦١٢:٤٥:٢٢١٩:٤١:٤٧٢٠:٠١:٣٨٢٣:٥٧:٠٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤٩:١٥١٢:٤٥:١٦١٩:٤٠:٤٦٢٠:٠٠:٣٤٢٣:٥٧:١٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤١٠٥:٥٠:٠٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٩:٢٨٢٣:٥٧:١٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٢٠٥:٥٠:٥٢١٢:٤٥:٠٢١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٨:٢١٢٣:٥٧:٢١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٢٠٥:٥١:٤١١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٧:١٣٢٣:٥٧:٢٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٣٠٥:٥٢:٢٩١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٦:٠٤٢٣:٥٧:٢٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٣:١٨١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:٥٣٢٣:٥٧:٢٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٤:٠٦١٢:٤٤:٢٦١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:٤٢٢٣:٥٧:٢٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٤:٥٥١٢:٤٤:١٦١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٢:٢٩٢٣:٥٧:٢٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٥:٤٤١٢:٤٤:٠٥١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:١٥٢٣:٥٧:٢٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٦:٣٢١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٠:٤٠١٩:٥٠:٠١٢٣:٥٧:٢٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٧:٢١١٢:٤٣:٤١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٤٥٢٣:٥٧:٢٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٨:٠٩١٢:٤٣:٢٩١٩:٢٨:١٤١٩:٤٧:٢٨٢٣:٥٧:٢٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٣:١٥١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٦:١١٢٣:٥٧:١٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٩:٤٦١٢:٤٣:٠٢١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:٥٢٢٣:٥٧:١٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٣:٣٣٢٣:٥٧:٠٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠١:٢٢١٢:٤٢:٣٣١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:١٣٢٣:٥٧:٠٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٢:١١١٢:٤٢:١٨١٩:٢١:٥١١٩:٤٠:٥٢٢٣:٥٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صبریق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صبریق روستای صبریق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صبریق روستای صبریق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صبریق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صبریق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صبریق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صبریق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صبریق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صبریق

روستای صبریق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صبریق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صبریق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صبریق
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای صبریق + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای صبریق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صبریق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صبریق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صبریق رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق صبریق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صبریق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صبریق دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صبریق
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صبریق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق صبریق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صبریق
افق شرعی امروز فردا صبریق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صبریق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو