جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای صبریق

طبس | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز صبریق


اذان صبح: ٠٣:٤١:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:١٣
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٥١
نیمه شب: ٢٣:٤٤:١٨

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صبریق (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای صبریق)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای صبریق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صبریق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
جنایتكار اغلب به كفایت، شایسته كار خویش نیست و به همین دلیل، آن را خوار می دارد و بدنام می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صبریق

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صبریق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صبریق ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای صبریق (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صبریق ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صبریق ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٧:١٣١٢:٣٩:٣٥١٩:١٢:٣٤١٩:٣١:٢٢٢٣:٥٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٥:٥٢١٢:٣٩:٢١١٩:١٣:٢٥١٩:٣٢:١٦٢٣:٥٤:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٤:٣٢١٢:٣٩:٠٦١٩:١٤:١٧١٩:٣٣:١٠٢٣:٥٣:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٣:١٢١٢:٣٨:٥٣١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠١:٥٣١٢:٣٨:٣٩١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٥٩٢٣:٥٣:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٨:٢٦١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:٥٣٢٣:٥٢:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٩:١٨١٢:٣٨:١٣١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:٤٨٢٣:٥٢:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٨:٠١١٩:١٨:٣٧١٩:٣٧:٤٣٢٣:٥٢:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٦:٤٥١٢:٣٧:٤٩١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥١:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٣٢٢٣:٥١:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٤:١٦١٢:٣٧:٢٧١٩:٢١:١٣١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥٠:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٣:٠٣١٢:٣٧:١٦١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٢٢٢٣:٥٠:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:١٢٠٥:٥١:٥١١٢:٣٧:٠٦١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٢:١٧٢٣:٥٠:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٠:٤٠١٢:٣٦:٥٧١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٩:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٤:٤١١٩:٤٤:٠٧٢٣:٤٩:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٨:٢٠١٢:٣٦:٣٩١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٥:٠٢٢٣:٤٩:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٧:١٢١٢:٣٦:٣٢١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٥:٥٧٢٣:٤٩:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٦:٠٥١٢:٣٦:٢٤١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:٥٢٢٣:٤٨:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٦:١٧١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:٤٧٢٣:٤٨:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٦:١١١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:٤٢٢٣:٤٨:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٢:٥٠١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٣٧٢٣:٤٧:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤١:٤٨١٢:٣٦:٠٠١٩:٣٠:٤٥١٩:٥٠:٣٢٢٣:٤٧:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٥:٥٦١٩:٣١:٣٦١٩:٥١:٢٧٢٣:٤٧:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٥:٥٢١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٢:٢٢٢٣:٤٧:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٥٠٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣٥:٤٨١٩:٣٣:١٩١٩:٥٣:١٦٢٣:٤٦:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٥:٤٥١٩:٣٤:١١١٩:٥٤:١١٢٣:٤٦:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:١٢٠٥:٣٦:٥٥١٢:٣٥:٤٣١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٥:٠٥٢٣:٤٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٥٤٠٥:٣٦:٠١١٢:٣٥:٤١١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٥:٥٩٢٣:٤٦:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٣٥:٠٨١٢:٣٥:٤٠١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٦:٥٣٢٣:٤٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صبریق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صبریق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صبریق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صبریق

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای صبریق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صبریق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صبریق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای صبریق

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای صبریق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای صبریق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای صبریق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صبریق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صبریق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صبریق

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای صبریق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صبریق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صبریق

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٦٠٥:٢٨:٠٥١٢:٣٥:٥٧١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٤:٥٢٢٣:٤٤:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٦٠٥:٢٧:٢٨١٢:٣٦:٠١١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٥:٤١٢٣:٤٤:٣٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٨٠٥:٢٦:٥٢١٢:٣٦:٠٦١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٦:٢٩٢٣:٤٤:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٣٠٥:٢٦:١٧١٢:٣٦:١٢١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٧:١٧٢٣:٤٤:٢٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٩٠٥:٢٥:٤٤١٢:٣٦:١٨١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٨:٠٥٢٣:٤٤:٢١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٧٠٥:٢٥:١٣١٢:٣٦:٢٥١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٨:٥١٢٣:٤٤:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٧٠٥:٢٤:٤٤١٢:٣٦:٣٢١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٩:٣٧٢٣:٤٤:١٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٩٠٥:٢٤:١٦١٢:٣٦:٣٩١٩:٤٩:٢٣٢٠:١٠:٢١٢٣:٤٤:١٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٤٠٥:٢٣:٥٠١٢:٣٦:٤٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:١١:٠٥٢٣:٤٤:١٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢١٠٥:٢٣:٢٥١٢:٣٦:٥٥١٩:٥٠:٤٥٢٠:١١:٤٨٢٣:٤٤:١٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٠٠٥:٢٣:٠٢١٢:٣٧:٠٤١٩:٥١:٢٤٢٠:١٢:٣٠٢٣:٤٤:١٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠١٠٥:٢٢:٤١١٢:٣٧:١٣١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٣:١١٢٣:٤٤:١٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٤٠٥:٢٢:٢٢١٢:٣٧:٢٣١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٣:٥٠٢٣:٤٤:١٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٠٠٥:٢٢:٠٤١٢:٣٧:٣٣١٩:٥٣:١٧٢٠:١٤:٢٩٢٣:٤٤:١٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٩٠٥:٢١:٤٨١٢:٣٧:٤٣١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٥:٠٦٢٣:٤٤:٢١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٩٠٥:٢١:٣٤١٢:٣٧:٥٣١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٥:٤٣٢٣:٤٤:٢٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٣٠٥:٢١:٢١١٢:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٦:١٨٢٣:٤٤:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٨٠٥:٢١:١١١٢:٣٨:١٥١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٦:٥٢٢٣:٤٤:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٦٠٥:٢١:٠٢١٢:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٧:٢٤٢٣:٤٤:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٧٠٥:٢٠:٥٤١٢:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٧:٥٥٢٣:٤٤:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠١٠٥:٢٠:٤٩١٢:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٨:٢٥٢٣:٤٤:٥٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٦٠٥:٢٠:٤٥١٢:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٨:٥٤٢٣:٤٥:٠٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٥٠٥:٢٠:٤٣١٢:٣٩:١٥١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٩:٢١٢٣:٤٥:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٦٠٥:٢٠:٤٢١٢:٣٩:٢٧١٩:٥٨:١٩٢٠:١٩:٤٦٢٣:٤٥:٢٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٠٠٥:٢٠:٤٣١٢:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٤٣٢٠:٢٠:١٠٢٣:٤٥:٢٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٦٠٥:٢٠:٤٦١٢:٣٩:٥٣١٩:٥٩:٠٤٢٠:٢٠:٣٣٢٣:٤٥:٤٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٥٠٥:٢٠:٥١١٢:٤٠:٠٦١٩:٥٩:٢٥٢٠:٢٠:٥٤٢٣:٤٥:٥١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٧٠٥:٢٠:٥٧١٢:٤٠:١٩١٩:٥٩:٤٤٢٠:٢١:١٣٢٣:٤٦:٠٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢١٠٥:٢١:٠٥١٢:٤٠:٣٢٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢١:٣١٢٣:٤٦:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٨٠٥:٢١:١٤١٢:٤٠:٤٥٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢١:٤٧٢٣:٤٦:٢٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٨٠٥:٢١:٢٥١٢:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٢:٠٢٢٣:٤٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صبریق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صبریق روستای صبریق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صبریق روستای صبریق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صبریق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صبریق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صبریق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صبریق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صبریق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صبریق

روستای صبریق بر روی نقشه

روستای صبریق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صبریق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صبریق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صبریق
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای صبریق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای صبریق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صبریق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صبریق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صبریق رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صبریق
زمان پخش اذان زنده به افق صبریق
افق شرعی امروز فردا صبریق دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق صبریق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صبریق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صبریق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صبریق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صبریق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صبریق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو