جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صایین قلعه

ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز صایین قلعه


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:١٥
اذان ظهر: ١١:٥٨:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٠٧
نیمه شب: ٢٣:١٤:٥٩

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صایین قلعه (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ شهر صایین قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر صایین قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صایین قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارلون براندو
هر چه شما را نمی كشد شما را قوی تر می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صایین قلعه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صایین قلعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صایین قلعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صایین قلعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صایین قلعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صایین قلعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٦:١٠١٣:١١:٢٩١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٤:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٤:٥٩١٣:١١:٢٠١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٤:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٣:٥٠١٣:١١:١١١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٢:٤١١٣:١١:٠٣١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٣:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢١:٣٤١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٣:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٠:٤٨٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٣:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٩:٢٢١٣:١٠:٤١٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٨:١٨١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٢:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٧:١٥١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٢:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٦:١٣١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٢:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٥:١٣١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢١:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٤:١٣١٣:١٠:١٦٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢١:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٣:١٥١٣:١٠:١٢٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢١:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٢:١٩١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢١:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١١:٢٣١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:٠٥٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٠:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٠:٠٤٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٠:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٨:٤٥١٣:١٠:٠٤٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٠:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٠:٠٤٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٠:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٧:٠٧١٣:١٠:٠٥٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٠:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٦:٢٠١٣:١٠:٠٦٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٤٠٠٠:١٩:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:٠٨٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٣١٠٠:١٩:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠٤:٥١١٣:١٠:١٠٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٢٢٠٠:١٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٤:٠٩١٣:١٠:١٣٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:١٣٠٠:١٩:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٠:١٧٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٨:٠٣٠٠:١٩:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٨٠٦:٠٢:٤٩١٣:١٠:٢١٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:٥٣٠٠:١٩:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠٩٠٦:٠٢:١٢١٣:١٠:٢٥٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٤٢٠٠:١٩:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:١٢٠٦:٠١:٣٦١٣:١٠:٣١٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٣٠٠٠:١٩:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:١٧٠٦:٠١:٠٢١٣:١٠:٣٦٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤١:١٨٠٠:١٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صایین قلعه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر صایین قلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صایین قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صایین قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر صایین قلعه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صایین قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صایین قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر صایین قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صایین قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٧:٣٠١١:٥٨:٠٥١٧:٢٨:١٠١٧:٤٦:٤٦٢٣:١٥:٥٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٨:٢٧١١:٥٧:٥٧١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٥:٣٦٢٣:١٥:٤٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٩:٢٣١١:٥٧:٤٩١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٤:٢٦٢٣:١٥:٣٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٠:٢٠١١:٥٧:٤٢١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٣:١٨٢٣:١٥:٢٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣١:١٧١١:٥٧:٣٦١٧:٢٣:٢٧١٧:٤٢:١١٢٣:١٥:١٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٢:١٥١١:٥٧:٣١١٧:٢٢:١٩١٧:٤١:٠٥٢٣:١٥:١٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٣:١٣١١:٥٧:٢٧١٧:٢١:١٢١٧:٤٠:٠١٢٣:١٥:٠٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٤:١١١١:٥٧:٢٣١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٨:٥٨٢٣:١٤:٥٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٥:١٠١١:٥٧:٢٠١٧:١٩:٠٣١٧:٣٧:٥٦٢٣:١٤:٥٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٦:٠٩١١:٥٧:١٨١٧:١٨:٠٠١٧:٣٦:٥٥٢٣:١٤:٤٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٧:٠٨١١:٥٧:١٦١٧:١٦:٥٨١٧:٣٥:٥٦٢٣:١٤:٤٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٨:٠٨١١:٥٧:١٦١٧:١٥:٥٨١٧:٣٤:٥٨٢٣:١٤:٣٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٩:٠٧١١:٥٧:١٦١٧:١٤:٥٩١٧:٣٤:٠١٢٣:١٤:٣٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٠:٠٧١١:٥٧:١٧١٧:١٤:٠١١٧:٣٣:٠٦٢٣:١٤:٣٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤١:٠٧١١:٥٧:١٩١٧:١٣:٠٥١٧:٣٢:١٢٢٣:١٤:٢٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٢:٠٧١١:٥٧:٢١١٧:١٢:١١١٧:٣١:٢٠٢٣:١٤:٢٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٣:٠٨١١:٥٧:٢٥١٧:١١:١٧١٧:٣٠:٣٠٢٣:١٤:٢٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٤:٠٨١١:٥٧:٢٩١٧:١٠:٢٦١٧:٢٩:٤١٢٣:١٤:٢٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٥:٠٩١١:٥٧:٣٤١٧:٠٩:٣٦١٧:٢٨:٥٣٢٣:١٤:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٦:١٠١١:٥٧:٤٠١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٨:٠٧٢٣:١٤:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٧:١١١١:٥٧:٤٧١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٧:٢٣٢٣:١٤:٣٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٨:١١١١:٥٧:٥٥١٧:٠٧:١٥١٧:٢٦:٤٠٢٣:١٤:٣٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٩:١٢١١:٥٨:٠٣١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٥:٥٩٢٣:١٤:٤١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٥٠:١٣١١:٥٨:١٣١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٥:٢٠٢٣:١٤:٤٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥١:١٤١١:٥٨:٢٣١٧:٠٥:١٠١٧:٢٤:٤٣٢٣:١٤:٥٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥٢:١٥١١:٥٨:٣٤١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٤:٠٧٢٣:١٤:٥٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٣:١٦١١:٥٨:٤٦١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٣:٣٣٢٣:١٥:٠٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٤:١٦١١:٥٨:٥٨١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٣:٠١٢٣:١٥:١٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٥:١٧١١:٥٩:١٢١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٢:٣٠٢٣:١٥:٢٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٦:١٧١١:٥٩:٢٧١٧:٠٢:١٧١٧:٢٢:٠٢٢٣:١٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صایین قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صایین قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صایین قلعه

صائین‌قلعه یکی از شهرهای استان زنجان است که با توابع تحت اداره‌اش با بیش از ۳۰۰۰۰ نفر جمعیت در بخش مرکزی شهرستان ابهر قرار گرفته‌است

شهر صایین قلعه در ویکیپدیا

شهر صایین قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صایین قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صایین قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صایین قلعه بر روی نقشه

شهر صایین قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صایین قلعه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر صایین قلعه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر صایین قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صایین قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صایین قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صایین قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ صایین قلعه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صایین قلعه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صایین قلعه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صایین قلعه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صایین قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا صایین قلعه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صایین قلعه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو