جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صایین قلعه

ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز صایین قلعه


اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٦
اذان ظهر: ١٣:٢٠:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٧:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:١٢
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٣٠

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صایین قلعه (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر صایین قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر صایین قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صایین قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
بگذارید هر كس بر مبنای باور، فكر، آرزو، مطالعه و دانسته های خود قضاوت كند، نه اینكه شخص طوطی صفت گفته دیگران را بازگو كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صایین قلعه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صایین قلعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صایین قلعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صایین قلعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صایین قلعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صایین قلعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٧:٢٢١٣:١١:٣٩١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٥:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٦:١٠١٣:١١:٢٩١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٤:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٤:٥٩١٣:١١:٢٠١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٤:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٣:٥٠١٣:١١:١١١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٤:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٢:٤١١٣:١١:٠٣١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٣:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢١:٣٤١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٣:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٠:٤٨٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٣:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٩:٢٢١٣:١٠:٤١٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٨:١٨١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٢:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٧:١٥١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٢:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٦:١٣١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٢:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٥:١٣١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢١:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٤:١٣١٣:١٠:١٦٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢١:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٣:١٥١٣:١٠:١٢٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢١:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٢:١٩١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢١:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١١:٢٣١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:٠٥٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٠:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٠:٠٤٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٠:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٨:٤٥١٣:١٠:٠٤٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٠:٠٤٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٠:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٧:٠٧١٣:١٠:٠٥٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٠:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٦:٢٠١٣:١٠:٠٦٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٤٠٠٠:١٩:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:٠٨٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٣١٠٠:١٩:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠٤:٥١١٣:١٠:١٠٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٢٢٠٠:١٩:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٤:٠٩١٣:١٠:١٣٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:١٣٠٠:١٩:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٠:١٧٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٨:٠٣٠٠:١٩:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٨٠٦:٠٢:٤٩١٣:١٠:٢١٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:٥٣٠٠:١٩:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠٩٠٦:٠٢:١٢١٣:١٠:٢٥٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٤٢٠٠:١٩:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:١٢٠٦:٠١:٣٦١٣:١٠:٣١٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٣٠٠٠:١٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صایین قلعه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر صایین قلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صایین قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صایین قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر صایین قلعه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صایین قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صایین قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر صایین قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صایین قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٥٦:٣١١٣:١٥:٣٩٢٠:٣٤:٤٦٢٠:٥٦:١٣٠٠:٢١:٣٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢١٠٥:٥٦:٤٥١٣:١٥:٥٢٢٠:٣٤:٥٧٢٠:٥٦:٢٣٠٠:٢١:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٥٧:٠١١٣:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٠٦٢٠:٥٦:٣٢٠٠:٢٢:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٥٧:١٨١٣:١٦:١٨٢٠:٣٥:١٣٢٠:٥٦:٣٩٠٠:٢٢:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٥٧:٣٧١٣:١٦:٣٠٢٠:٣٥:١٩٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٢٢:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٥٧:٥٧١٣:١٦:٤٣٢٠:٣٥:٢٣٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٢٢:٤٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٣٠٥:٥٨:١٩١٣:١٦:٥٥٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٢٣:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٥٨:٤٢١٣:١٧:٠٨٢٠:٣٥:٢٦٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٢٣:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٤٠٥:٥٩:٠٦١٣:١٧:٢٠٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٢٣:٣٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٨٠٥:٥٩:٣١١٣:١٧:٣١٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٢٣:٥٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٤٠٥:٥٩:٥٨١٣:١٧:٤٣٢٠:٣٥:١٨٢٠:٥٦:٣٧٠٠:٢٤:١٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٣٠٦:٠٠:٢٦١٣:١٧:٥٤٢٠:٣٥:١٢٢٠:٥٦:٢٩٠٠:٢٤:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٣٠٦:٠٠:٥٥١٣:١٨:٠٥٢٠:٣٥:٠٤٢٠:٥٦:٢٠٠٠:٢٤:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٥٠٦:٠١:٢٦١٣:١٨:١٦٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:٠٨٠٠:٢٥:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٩٠٦:٠١:٥٧١٣:١٨:٢٦٢٠:٣٤:٤٢٢٠:٥٥:٥٥٠٠:٢٥:١٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٥٠٦:٠٢:٣٠١٣:١٨:٣٦٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٥:٤٠٠٠:٢٥:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٢٠٦:٠٣:٠٣١٣:١٨:٤٦٢٠:٣٤:١٤٢٠:٥٥:٢٣٠٠:٢٥:٥٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٢٠٦:٠٣:٣٧١٣:١٨:٥٥٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٥:٠٤٠٠:٢٦:١٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٣٠٦:٠٤:١٣١٣:١٩:٠٤٢٠:٣٣:٣٩٢٠:٥٤:٤٣٠٠:٢٦:٢٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٥٠٦:٠٤:٤٩١٣:١٩:١٢٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٢٦:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٩٠٦:٠٥:٢٦١٣:١٩:٢٠٢٠:٣٢:٥٦٢٠:٥٣:٥٦٠٠:٢٧:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٤٠٦:٠٦:٠٤١٣:١٩:٢٧٢٠:٣٢:٣٢٢٠:٥٣:٢٩٠٠:٢٧:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٦:٤٣١٣:١٩:٣٤٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٣:٠١٠٠:٢٧:٣٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠٧:٢٢١٣:١٩:٤١٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥٢:٣١٠٠:٢٧:٤٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٩:٤٦٢٠:٣١:١٠٢٠:٥١:٥٩٠٠:٢٨:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٩:٥٢٢٠:٣٠:٣٩٢٠:٥١:٢٦٠٠:٢٨:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٩:٢٥١٣:١٩:٥٧٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٥٠:٥٠٠٠:٢٨:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٦:١٠:٠٧١٣:٢٠:٠١٢٠:٢٩:٣٢٢٠:٥٠:١٣٠٠:٢٨:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٥٠٦:١٠:٤٩١٣:٢٠:٠٥٢٠:٢٨:٥٦٢٠:٤٩:٣٤٠٠:٢٩:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٦:١١:٣٣١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٨:٥٤٠٠:٢٩:١٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٥٠٦:١٢:١٦١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٨:١٢٠٠:٢٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صایین قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صایین قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر صایین قلعه

صائین‌قلعه یکی از شهرهای استان زنجان است که با توابع تحت اداره‌اش با بیش از ۳۰۰۰۰ نفر جمعیت در بخش مرکزی شهرستان ابهر قرار گرفته‌است

شهر صایین قلعه در ویکیپدیا

شهر صایین قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صایین قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صایین قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صایین قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صایین قلعه
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر صایین قلعه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر صایین قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صایین قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صایین قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صایین قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صایین قلعه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ صایین قلعه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق صایین قلعه
زمان پخش اذان زنده به افق صایین قلعه
زمان پخش اذان مستقیم به افق صایین قلعه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ صایین قلعه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صایین قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو