جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر صایین قلعه

ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز صایین قلعه

اذان صبح: ٠٤:٥١:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٩:١١
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٢٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٥٦

یکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩
١٩ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٩ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صایین قلعه (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ مرداد ٩٩ شهر صایین قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر صایین قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صایین قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
هرچه خانه‌ی دل را از آرامش بیشتر لبریز كنید، آسیب‌پذیری‌تان در برابر دشمنی و بدخواهی دیگران كمتر می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صایین قلعه

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صایین قلعه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صایین قلعه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر صایین قلعه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صایین قلعه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صایین قلعه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤١:٤٤١٣:١٣:٥٩١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٩:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:١٨٠٦:٤٠:٢٤١٣:١٣:٤٤١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٨:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٩:٠٤١٣:١٣:٣٠١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٨:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٣:١٦١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٣:٠٣١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٧:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٥:٠٨١٣:١٢:٥٠١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٧:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٣:٥١١٣:١٢:٣٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٦:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٢:٢٥١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٦:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:١٢٠٦:٣١:٢٠١٣:١٢:١٣١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٦:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٢:٠٢١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٥:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٨:٥١١٣:١١:٥١١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٥:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٧:٣٨١٣:١١:٤٠١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٥:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٦:٢٧١٣:١١:٣٠١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٤:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٥:١٦١٣:١١:٢١١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٢١٠٠:٢٤:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٤:٠٦١٣:١١:١٢١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٤:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٢:٥٧١٣:١١:٠٣١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٣:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢١:٤٩١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٣:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٠:٤٨٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٣:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٩:٣٧١٣:١٠:٤١٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٣:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٨:٣٢١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢٢:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٧:٢٩١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٦:٢٧١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢٢:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٥:٢٦١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٢١:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٤:٢٧١٣:١٠:١٦٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢١:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٣:٢٨١٣:١٠:١٢٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢١:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٢:٣٢١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢١:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠٨٠٦:١١:٣٦١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢١:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٥١٠٦:١٠:٤٢١٣:١٠:٠٦٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٠:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٠:٠٤٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صایین قلعه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر صایین قلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صایین قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صایین قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر صایین قلعه

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صایین قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صایین قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر صایین قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر صایین قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صایین قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر صایین قلعه

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر صایین قلعه شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر صایین قلعه شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر صایین قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صایین قلعه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر صایین قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر صایین قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صایین قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر صایین قلعه

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:١٢:٥٠١٣:٢٠:١٢٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٢٩:٤٠
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٥٥٠٠:٢٩:٥٣
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٠:١٥٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٦:٠٨٠٠:٣٠:٠٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٥:٠٦١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٥:٢٠٠٠:٣٠:١٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٤٠٦:١٥:٥٢١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٣٠٠٠:٣٠:٢٨
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٦:٣٨١٣:٢٠:١٥٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٠:٣٨
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٧:٢٥١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٠:٤٨
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٨:١٢١٣:٢٠:١٢٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤١:٥٢٠٠:٣٠:٥٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٦:١٨:٥٩١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٣١:٠٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٩:٤٦١٣:٢٠:٠٦٢٠:١٩:٥٧٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٣١:١٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢٠:٠٣٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٣١:٢١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٢١:٢١١٣:١٩:٥٨٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٣١:٢٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٩:٥٣٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٣١:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٩:٤٧٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٣١:٣٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:١١٠٦:٢٣:٤٥١٣:١٩:٤١٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣١:٤٤
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٩:٣٤٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٣١:٤٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٥:٢١١٣:١٩:٢٧٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٤١٠٠:٣١:٥١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٩:١٩٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٣٣٠٠:٣١:٥٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٩:١١٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٣١:٥٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٩:٠١٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣١:٥٧
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٨:٣٤١٣:١٨:٥٢٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣١:٥٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٣١:٥٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٣٠:١١١٣:١٨:٣١٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣١:٥٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٨:٢٠٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٣١:٥٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٣١:٤٨١٣:١٨:٠٨٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:١٠٠٠:٣١:٥٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٧:٥٦٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣١:٥٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٧:٤٣٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٣١:٤٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٤:١٣١٣:١٧:٢٩٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:١٩٠٠:٣١:٤٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٥:٠١١٣:١٧:١٦١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٠١٠٠:٣١:٤٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٥:٤٩١٣:١٧:٠١١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٤١٠٠:٣١:٣٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٦:٤٧١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٢١٠٠:٣١:٢٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر صایین قلعه شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر صایین قلعه شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صایین قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صایین قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صایین قلعه

صائین‌قلعه یکی از شهرهای استان زنجان است که با توابع تحت اداره‌اش با بیش از ۳۰۰۰۰ نفر جمعیت در بخش مرکزی شهرستان ابهر قرار گرفته‌است

شهر صایین قلعه در ویکیپدیا

شهر صایین قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صایین قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صایین قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صایین قلعه بر روی نقشه

شهر صایین قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صایین قلعه
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر صایین قلعه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر صایین قلعه + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر صایین قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صایین قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر صایین قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صایین قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق صایین قلعه
زمان پخش اذان مستقیم به افق صایین قلعه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صایین قلعه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق صایین قلعه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صایین قلعه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صایین قلعه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ صایین قلعه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صایین قلعه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو