جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صایین قلعه

ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز صایین قلعه


اذان صبح: ٠٥:٥٢:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٤١:٣٩

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صایین قلعه (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر صایین قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر صایین قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صایین قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
خداوند مردی را كه مانند لباس زنان، لباس پوشیده و زنی را كه مثل مردان، لباس می¬پوشد را لعنت كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صایین قلعه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صایین قلعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صایین قلعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صایین قلعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صایین قلعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صایین قلعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٨:٣٤١٣:١١:٤٩١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٥:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٧:٢٢١٣:١١:٣٩١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٥:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٦:١٠١٣:١١:٢٩١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٤:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٤:٥٩١٣:١١:٢٠١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٣:٥٠١٣:١١:١١١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٤:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٢:٤١١٣:١١:٠٣١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٣:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢١:٣٤١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٣:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٠:٤٨٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٣:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٩:٢٢١٣:١٠:٤١٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٢:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٨:١٨١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٢:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٧:١٥١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٢:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٦:١٣١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٢:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٥:١٣١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢١:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٤:١٣١٣:١٠:١٦٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢١:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٣:١٥١٣:١٠:١٢٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢١:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٢:١٩١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢١:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١١:٢٣١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:٠٥٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٠:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٠:٠٤٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٠:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٨:٤٥١٣:١٠:٠٤٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٠:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٠:٠٤٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٠:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٧:٠٧١٣:١٠:٠٥٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٠:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٦:٢٠١٣:١٠:٠٦٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٤٠٠٠:١٩:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:٠٨٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٣١٠٠:١٩:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠٤:٥١١٣:١٠:١٠٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٢٢٠٠:١٩:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٤:٠٩١٣:١٠:١٣٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:١٣٠٠:١٩:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٠:١٧٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٨:٠٣٠٠:١٩:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٨٠٦:٠٢:٤٩١٣:١٠:٢١٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:٥٣٠٠:١٩:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠٩٠٦:٠٢:١٢١٣:١٠:٢٥٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٤٢٠٠:١٩:٠٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:١٢٠٦:٠١:٣٦١٣:١٠:٣١٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٣٠٠٠:١٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صایین قلعه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر صایین قلعه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر صایین قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صایین قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر صایین قلعه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:١٥٠٧:٢٣:٥٩١٢:١٥:٠٢١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٦:٣٨٢٣:٢٩:٥٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٣٦٠٧:٢٤:١٨١٢:١٥:٣٢١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٧:١٨٢٣:٣٠:٢٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٥٦٠٧:٢٤:٣٤١٢:١٦:٠١١٧:٠٧:٣٣١٧:٢٨:٠٠٢٣:٣٠:٥٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:١٤٠٧:٢٤:٤٩١٢:١٦:٣٠١٧:٠٨:١٧١٧:٢٨:٤٣٢٣:٣١:٢٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٣٠٠٧:٢٥:٠٢١٢:١٦:٥٩١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٩:٢٧٢٣:٣١:٥٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:٤٥٠٧:٢٥:١٣١٢:١٧:٢٧١٧:٠٩:٤٩١٧:٣٠:١٢٢٣:٣٢:٢٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٤:٥٨٠٧:٢٥:٢٢١٢:١٧:٥٥١٧:١٠:٣٦١٧:٣٠:٥٩٢٣:٣٢:٥٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٥:٢٨١٢:١٨:٢٢١٧:١١:٢٥١٧:٣١:٤٦٢٣:٣٣:٢٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٥:٣٣١٢:١٨:٥٠١٧:١٢:١٦١٧:٣٢:٣٥٢٣:٣٣:٥٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٢٨٠٧:٢٥:٣٦١٢:١٩:١٦١٧:١٣:٠٧١٧:٣٣:٢٥٢٣:٣٤:٢١
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٥:٣٧١٢:١٩:٤٣١٧:١٣:٥٩١٧:٣٤:١٦٢٣:٣٤:٤٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٥:٣٦١٢:٢٠:٠٨١٧:١٤:٥٢١٧:٣٥:٠٧٢٣:٣٥:١٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢٥:٣٣١٢:٢٠:٣٤١٧:١٥:٤٧١٧:٣٦:٠٠٢٣:٣٥:٤٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٥:٢٨١٢:٢٠:٥٨١٧:١٦:٤٢١٧:٣٦:٥٣٢٣:٣٦:١٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٥:٢١١٢:٢١:٢٣١٧:١٧:٣٨١٧:٣٧:٤٧٢٣:٣٦:٤٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٥:١١١٢:٢١:٤٦١٧:١٨:٣٥١٧:٣٨:٤٢٢٣:٣٧:٠٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٥:٠٠١٢:٢٢:٠٩١٧:١٩:٣٢١٧:٣٩:٣٧٢٣:٣٧:٣٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٥:٣٢٠٧:٢٤:٤٧١٢:٢٢:٣٢١٧:٢٠:٣١١٧:٤٠:٣٤٢٣:٣٧:٥٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٥:٢٥٠٧:٢٤:٣٢١٢:٢٢:٥٣١٧:٢١:٣٠١٧:٤١:٣١٢٣:٣٨:٢٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٤:١٥١٢:٢٣:١٤١٧:٢٢:٣٠١٧:٤٢:٢٨٢٣:٣٨:٤٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:٠٥٠٧:٢٣:٥٧١٢:٢٣:٣٥١٧:٢٣:٣٠١٧:٤٣:٢٦٢٣:٣٩:١١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٣:٥٥١٧:٢٤:٣١١٧:٤٤:٢٥٢٣:٣٩:٣٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٤:٣٨٠٧:٢٣:١٣١٢:٢٤:١٤١٧:٢٥:٣٢١٧:٤٥:٢٤٢٣:٣٩:٥٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٤:٢١٠٧:٢٢:٤٩١٢:٢٤:٣٢١٧:٢٦:٣٤١٧:٤٦:٢٣٢٣:٤٠:١٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢٢:٢٢١٢:٢٤:٥٠١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٧:٢٣٢٣:٤٠:٤٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٣:٤٤٠٧:٢١:٥٤١٢:٢٥:٠٧١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٨:٢٣٢٣:٤١:٠١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٣:٢٢٠٧:٢١:٢٤١٢:٢٥:٢٣١٧:٢٩:٤٢١٧:٤٩:٢٤٢٣:٤١:٢٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٢:٥٩٠٧:٢٠:٥٢١٢:٢٥:٣٨١٧:٣٠:٤٥١٧:٥٠:٢٤٢٣:٤١:٣٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٢:٣٤٠٧:٢٠:١٨١٢:٢٥:٥٣١٧:٣١:٤٨١٧:٥١:٢٥٢٣:٤١:٥٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٢:٠٧٠٧:١٩:٤٢١٢:٢٦:٠٧١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٢:٢٦٢٣:٤٢:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صایین قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صایین قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر صایین قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صایین قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢٢:٢٢١٢:٢٤:٥٠١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٧:٢٣٢٣:٤٠:٤٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٤٠٧:٢١:٥٤١٢:٢٥:٠٧١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٨:٢٣٢٣:٤١:٠١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٢٠٧:٢١:٢٤١٢:٢٥:٢٣١٧:٢٩:٤٢١٧:٤٩:٢٤٢٣:٤١:٢٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٩٠٧:٢٠:٥٢١٢:٢٥:٣٨١٧:٣٠:٤٥١٧:٥٠:٢٤٢٣:٤١:٣٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٤٠٧:٢٠:١٨١٢:٢٥:٥٣١٧:٣١:٤٨١٧:٥١:٢٥٢٣:٤١:٥٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٧٠٧:١٩:٤٢١٢:٢٦:٠٧١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٢:٢٦٢٣:٤٢:١٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٩:٠٥١٢:٢٦:٢٠١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٣:٢٧٢٣:٤٢:٣٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٨:٢٦١٢:٢٦:٣٢١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٤:٢٩٢٣:٤٢:٤٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٦٠٧:١٧:٤٥١٢:٢٦:٤٣١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٥:٣٠٢٣:٤٣:٠٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٧:٠٣١٢:٢٦:٥٤١٧:٣٧:٠٨١٧:٥٦:٣٢٢٣:٤٣:١٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٧٠٧:١٦:١٩١٢:٢٧:٠٣١٧:٣٨:١٢١٧:٥٧:٣٣٢٣:٤٣:٣١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١٥:٣٣١٢:٢٧:١٢١٧:٣٩:١٦١٧:٥٨:٣٤٢٣:٤٣:٤٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١١٠٧:١٤:٤٥١٢:٢٧:٢٠١٧:٤٠:٢٠١٧:٥٩:٣٦٢٣:٤٣:٥٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٣:٥٦١٢:٢٧:٢٧١٧:٤١:٢٣١٨:٠٠:٣٧٢٣:٤٤:٠٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٣:٠٦١٢:٢٧:٣٤١٧:٤٢:٢٧١٨:٠١:٣٨٢٣:٤٤:١٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٢:١٤١٢:٢٧:٣٩١٧:٤٣:٣١١٨:٠٢:٣٩٢٣:٤٤:٢٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٩٠٧:١١:٢٠١٢:٢٧:٤٤١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٣:٤٠٢٣:٤٤:٣٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:١٠:٢٥١٢:٢٧:٤٨١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٤:٤١٢٣:٤٤:٤٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٣٠٧:٠٩:٢٩١٢:٢٧:٥١١٧:٤٦:٤٠١٨:٠٥:٤١٢٣:٤٤:٤٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٨:٣١١٢:٢٧:٥٣١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٦:٤٢٢٣:٤٤:٥٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠١٠٧:٠٧:٣١١٢:٢٧:٥٥١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٧:٤٢٢٣:٤٤:٥٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٦:٣١١٢:٢٧:٥٦١٧:٤٩:٤٨١٨:٠٨:٤٢٢٣:٤٥:٠٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٥:٢٩١٢:٢٧:٥٦١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٩:٤٢٢٣:٤٥:٠٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٤:٢٦١٢:٢٧:٥٥١٧:٥١:٥٢١٨:١٠:٤٢٢٣:٤٥:٠٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٣:٢٢١٢:٢٧:٥٣١٧:٥٢:٥٣١٨:١١:٤١٢٣:٤٥:٠٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٢:١٦١٢:٢٧:٥١١٧:٥٣:٥٥١٨:١٢:٤٠٢٣:٤٥:٠٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠١:٠٩١٢:٢٧:٤٨١٧:٥٤:٥٦١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٥:٠٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٧:٠٠:٠٢١٢:٢٧:٤٤١٧:٥٥:٥٧١٨:١٤:٣٨٢٣:٤٥:٠٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٨:٥٣١٢:٢٧:٤٠١٧:٥٦:٥٧١٨:١٥:٣٧٢٣:٤٥:٠٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٧:٤٣١٢:٢٧:٣٥١٧:٥٧:٥٧١٨:١٦:٣٥٢٣:٤٥:٠١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صایین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه شهر صایین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر صایین قلعه شهر صایین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صایین قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صایین قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صایین قلعه

صائین‌قلعه یکی از شهرهای استان زنجان است که با توابع تحت اداره‌اش با بیش از ۳۰۰۰۰ نفر جمعیت در بخش مرکزی شهرستان ابهر قرار گرفته‌است

شهر صایین قلعه در ویکیپدیا

شهر صایین قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صایین قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صایین قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صایین قلعه بر روی نقشه

شهر صایین قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صایین قلعه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر صایین قلعه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر صایین قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صایین قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صایین قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صایین قلعه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق صایین قلعه
زمان پخش اذان زنده به افق صایین قلعه
افق شرعی امروز فردا صایین قلعه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صایین قلعه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صایین قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صایین قلعه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صایین قلعه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صایین قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو