جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صالح شهر

گتوند | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز صالح شهر


اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:١٩
اذان ظهر: ١٣:٢١:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٥٩

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صالح شهر (شهرستان گتوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر صالح شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر صالح شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
انسان، تازه‌ترین آوازی را كه از دهان آوازه‌خوان بشنود، بیشتر می‌پسندد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صالح شهر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صالح شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صالح شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صالح شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٤:٥٣١٣:١٣:١٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٣:٥١١٣:١٣:٠٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٩:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٢:٥٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٩:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣١:٤٩١٣:١٢:٤٥١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٢:٣٦١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٨:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٢:٢٩١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٨:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٢:٢١١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٧:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٧:٥٦١٣:١٢:١٥١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٧:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٧:٠٠١٣:١٢:٠٩١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٧:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٢:٠٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٧:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٥:١٢١٣:١١:٥٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٧:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٤:٢٠١٣:١١:٥٣١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٦:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٣:٢٩١٣:١١:٤٩٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٦:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٢:٣٩١٣:١١:٤٦٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٦:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢١:٥٠١٣:١١:٤٣٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٦:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢١:٠٣١٣:١١:٤١٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٦:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٠:١٦١٣:١١:٣٩٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٥:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٩:٣١١٣:١١:٣٨٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٥:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٨:٤٨١٣:١١:٣٨٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٥:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٨:٠٥١٣:١١:٣٨٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٥:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٧:٢٤١٣:١١:٣٨٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٥:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٦:٤٥١٣:١١:٤٠٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٥:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٦:٠٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٥:٣٠١٣:١١:٤٤٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٤:٥٤١٣:١١:٤٧٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٤:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٤:٢٠١٣:١١:٥٠٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٤:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٣:٤٨١٣:١١:٥٤٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٤:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٣:١٧١٣:١١:٥٩٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٤:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٢:٤٧١٣:١٢:٠٤٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح شهر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر صالح شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صالح شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر صالح شهر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر صالح شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر صالح شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر صالح شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صالح شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر صالح شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر صالح شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر صالح شهر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٩:١٦١٣:١٧:١٣٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:١٠٠٠:٢٧:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٧:٢٥٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٢١٠٠:٢٨:٠٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٧:٣٨٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٢٨:٢٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٨٠٦:١٠:٠٢١٣:١٧:٥١٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٢٨:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٠:٢٠١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٢٨:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٠:٣٩١٣:١٨:١٧٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٢٩:٠٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٠:٥٩١٣:١٨:٢٩٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٢٩:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥١٠٦:١١:٢١١٣:١٨:٤١٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٢٩:٣٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٩٠٦:١١:٤٣١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٢٩:٥٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٩٠٦:١٢:٠٦١٣:١٩:٠٥٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣٠:٠٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٢:٣١١٣:١٩:١٧٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٣٠:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٢:٥٦١٣:١٩:٢٨٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٠:٣٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٣:٢٣١٣:١٩:٣٩٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣٠:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٣:٥٠١٣:١٩:٥٠٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣١:١٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٤:١٨١٣:٢٠:٠٠٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٥:٢١٠٠:٣١:٢٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٤:٤٧١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٥:٢١٢٠:٤٥:١٠٠٠:٣١:٤١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٥:١٧١٣:٢٠:٢٠٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٣١:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٥:٤٧١٣:٢٠:٢٩٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٤:٤٢٠٠:٣٢:١١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٦:١٩١٣:٢٠:٣٨٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٤:٢٦٠٠:٣٢:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٦:٥١١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٤:٠٨٠٠:٣٢:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٧:٢٣١٣:٢٠:٥٤٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣٢:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٧:٥٧١٣:٢١:٠١٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٣٣:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٨:٣٠١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٣٣:٢٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٩:٠٥١٣:٢١:١٤٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٣:٣٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٩:٤٠١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٢:١٤٠٠:٣٣:٤٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٢٠:١٥١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤١:٤٧٠٠:٣٤:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٢٠:٥١١٣:٢١:٣٠٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:١٨٠٠:٣٤:١٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢١:٢٧١٣:٢١:٣٥٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٤:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٢:٠٤١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:١٥٠٠:٣٤:٣٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٢:٤١١٣:٢١:٤١٢٠:٢٠:٢١٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٤:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٣:١٩١٣:٢١:٤٤٢٠:١٩:٤٨٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٣٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صالح شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر صالح شهر شهر صالح شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر صالح شهر شهر صالح شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صالح شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر صالح شهر

صالح‌شهر نام شهر تازه‌تأسیسی از توابع شهرستان گتوند در استان خوزستان است. موقعیت و سابقهٔ شکل‌گیری صالح‌شهر از توابع بخش مرکزی شهرستان گتوند در ۲۷کیلومتری شمال شرق شوشتر، ۲۳کیلومتری غرب شهرستان گتوند در کنار جادهٔ منتهی به شهرستان‌های دزفول–شوشتر قرار دارد.

شهر صالح شهر در ویکیپدیا

شهر صالح شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صالح شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صالح شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صالح شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صالح شهر
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر صالح شهر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر صالح شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صالح شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق صالح شهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صالح شهر
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ صالح شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صالح شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صالح شهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صالح شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صالح شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق صالح شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو