جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صالح شهر

گتوند | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز صالح شهر


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٢٩:١٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:١٩
اذان مغرب: ١٨:٢١:٠٤
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٤٠

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صالح شهر (شهرستان گتوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ شهر صالح شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر صالح شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

فردریك كبیر
سیاست در ایجاد فرصت نیست، بلكه در استفاده از فرصت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صالح شهر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صالح شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صالح شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صالح شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٣:٢٢١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٩:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٤:٥٣١٣:١٣:١٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٩:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٣:٥١١٣:١٣:٠٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٩:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٢:٥٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٩:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣١:٤٩١٣:١٢:٤٥١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٨:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٢:٣٦١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٨:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٢:٢٩١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٨:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٢:٢١١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٧:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٧:٥٦١٣:١٢:١٥١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٧:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٧:٠٠١٣:١٢:٠٩١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٧:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٢:٠٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٧:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٥:١٢١٣:١١:٥٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٧:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٤:٢٠١٣:١١:٥٣١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٦:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٣:٢٩١٣:١١:٤٩٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٦:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٢:٣٩١٣:١١:٤٦٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٦:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢١:٥٠١٣:١١:٤٣٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٦:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢١:٠٣١٣:١١:٤١٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٦:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٠:١٦١٣:١١:٣٩٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٥:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٩:٣١١٣:١١:٣٨٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٥:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٨:٤٨١٣:١١:٣٨٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٥:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٨:٠٥١٣:١١:٣٨٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٥:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٧:٢٤١٣:١١:٣٨٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٥:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٦:٤٥١٣:١١:٤٠٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٥:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٦:٠٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٥:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٥:٣٠١٣:١١:٤٤٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٥:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٤:٥٤١٣:١١:٤٧٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٤:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٤:٢٠١٣:١١:٥٠٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٤:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٣:٤٨١٣:١١:٥٤٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٣:١٧١٣:١١:٥٩٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٤:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٢:٤٧١٣:١٢:٠٤٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح شهر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر صالح شهر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر صالح شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر صالح شهر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٢:٣٥١٢:٢٧:٥٣١٧:٤٣:٣٠١٨:٠٢:٠٠٢٣:٤٦:١٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٩:٠١٠٧:١٢:٠٤١٢:٢٨:٠٥١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٢:٥٣٢٣:٤٦:٣١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١١:٣١١٢:٢٨:١٧١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٣:٤٧٢٣:٤٦:٤٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٠٩٠٧:١٠:٥٧١٢:٢٨:٢٧١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٤١٢٣:٤٦:٥٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٠:٢٠١٢:٢٨:٣٧١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٣٥٢٣:٤٧:١٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:١١٠٧:٠٩:٤٣١٢:٢٨:٤٦١٧:٤٨:١٠١٨:٠٦:٢٨٢٣:٤٧:٢٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٦:٣٩٠٧:٠٩:٠٤١٢:٢٨:٥٤١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٢٢٢٣:٤٧:٣٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:٠٦٠٧:٠٨:٢٣١٢:٢٩:٠١١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:١٥٢٣:٤٧:٤٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٣٢٠٧:٠٧:٤١١٢:٢٩:٠٨١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٩:٠٨٢٣:٤٧:٥٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٤:٥٦٠٧:٠٦:٥٧١٢:٢٩:١٣١٧:٥١:٥١١٨:١٠:٠١٢٣:٤٨:٠٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٦:١٢١٢:٢٩:١٨١٧:٥٢:٤٦١٨:١٠:٥٣٢٣:٤٨:١٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:٣٩٠٧:٠٥:٢٦١٢:٢٩:٢٢١٧:٥٣:٤٠١٨:١١:٤٦٢٣:٤٨:١٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٤:٣٨١٢:٢٩:٢٥١٧:٥٤:٣٤١٨:١٢:٣٨٢٣:٤٨:٢٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٣:٤٩١٢:٢٩:٢٧١٧:٥٥:٢٨١٨:١٣:٢٩٢٣:٤٨:٣٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٢:٥٩١٢:٢٩:٢٩١٧:٥٦:٢٢١٨:١٤:٢١٢٣:٤٨:٣٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٠:٤٨٠٧:٠٢:٠٨١٢:٢٩:٢٩١٧:٥٧:١٥١٨:١٥:١٢٢٣:٤٨:٣٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:٠١٠٧:٠١:١٥١٢:٢٩:٢٩١٧:٥٨:٠٨١٨:١٦:٠٣٢٣:٤٨:٤١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٠:٢١١٢:٢٩:٢٨١٧:٥٩:٠١١٨:١٦:٥٤٢٣:٤٨:٤٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:٢٥٠٦:٥٩:٢٦١٢:٢٩:٢٧١٧:٥٩:٥٣١٨:١٧:٤٥٢٣:٤٨:٤٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:٣٥٠٦:٥٨:٢٩١٢:٢٩:٢٥١٨:٠٠:٤٥١٨:١٨:٣٥٢٣:٤٨:٤٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:٤٣٠٦:٥٧:٣٢١٢:٢٩:٢٢١٨:٠١:٣٧١٨:١٩:٢٥٢٣:٤٨:٤٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:٥٠٠٦:٥٦:٣٤١٢:٢٩:١٨١٨:٠٢:٢٨١٨:٢٠:١٤٢٣:٤٨:٤٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٥٦٠٦:٥٥:٣٤١٢:٢٩:١٤١٨:٠٣:١٩١٨:٢١:٠٤٢٣:٤٨:٤٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٤:٣٤١٢:٢٩:٠٩١٨:٠٤:١٠١٨:٢١:٥٣٢٣:٤٨:٣٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٣:٣٢١٢:٢٩:٠٣١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٢:٤٢٢٣:٤٨:٣٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥٢:٣٠١٢:٢٨:٥٧١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٣:٣٠٢٣:٤٨:٢٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥١:٢٦١٢:٢٨:٥٠١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٤:١٨٢٣:٤٨:٢٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٠:٢٢١٢:٢٨:٤٢١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٥:٠٦٢٣:٤٨:١٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٤٩:١٧١٢:٢٨:٣٤١٨:٠٨:١٨١٨:٢٥:٥٤٢٣:٤٨:١١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر صالح شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر صالح شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر صالح شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صالح شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر صالح شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر صالح شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر صالح شهر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٢٠٧:١٥:٠٩١٢:٢٦:٢٣١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٦:٣٧٢٣:٤٤:٢٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٨٠٧:١٤:٤٨١٢:٢٦:٤٠١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٧:٣٠٢٣:٤٤:٤٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٢٠٧:١٤:٢٥١٢:٢٦:٥٦١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٨:٢٤٢٣:٤٥:٠٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٥٠٧:١٤:٠٠١٢:٢٧:١٢١٧:٤٠:٤٢١٧:٥٩:١٨٢٣:٤٥:٢٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٧٠٧:١٣:٣٣١٢:٢٧:٢٦١٧:٤١:٣٨١٨:٠٠:١٢٢٣:٤٥:٤٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٦٠٧:١٣:٠٥١٢:٢٧:٤٠١٧:٤٢:٣٤١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٥:٥٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٢:٣٥١٢:٢٧:٥٣١٧:٤٣:٣٠١٨:٠٢:٠٠٢٣:٤٦:١٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠١٠٧:١٢:٠٤١٢:٢٨:٠٥١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٢:٥٣٢٣:٤٦:٣١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١١:٣١١٢:٢٨:١٧١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٣:٤٧٢٣:٤٦:٤٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٩٠٧:١٠:٥٧١٢:٢٨:٢٧١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٤١٢٣:٤٦:٥٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٠:٢٠١٢:٢٨:٣٧١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٣٥٢٣:٤٧:١٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:٠٩:٤٣١٢:٢٨:٤٦١٧:٤٨:١٠١٨:٠٦:٢٨٢٣:٤٧:٢٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٩٠٧:٠٩:٠٤١٢:٢٨:٥٤١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٢٢٢٣:٤٧:٣٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:٠٨:٢٣١٢:٢٩:٠١١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:١٥٢٣:٤٧:٤٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٢٠٧:٠٧:٤١١٢:٢٩:٠٨١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٩:٠٨٢٣:٤٧:٥٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٦٠٧:٠٦:٥٧١٢:٢٩:١٣١٧:٥١:٥١١٨:١٠:٠١٢٣:٤٨:٠٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٦:١٢١٢:٢٩:١٨١٧:٥٢:٤٦١٨:١٠:٥٣٢٣:٤٨:١٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٩٠٧:٠٥:٢٦١٢:٢٩:٢٢١٧:٥٣:٤٠١٨:١١:٤٦٢٣:٤٨:١٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٤:٣٨١٢:٢٩:٢٥١٧:٥٤:٣٤١٨:١٢:٣٨٢٣:٤٨:٢٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٣:٤٩١٢:٢٩:٢٧١٧:٥٥:٢٨١٨:١٣:٢٩٢٣:٤٨:٣٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٢:٥٩١٢:٢٩:٢٩١٧:٥٦:٢٢١٨:١٤:٢١٢٣:٤٨:٣٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٨٠٧:٠٢:٠٨١٢:٢٩:٢٩١٧:٥٧:١٥١٨:١٥:١٢٢٣:٤٨:٣٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠١٠٧:٠١:١٥١٢:٢٩:٢٩١٧:٥٨:٠٨١٨:١٦:٠٣٢٣:٤٨:٤١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٠:٢١١٢:٢٩:٢٨١٧:٥٩:٠١١٨:١٦:٥٤٢٣:٤٨:٤٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٥٠٦:٥٩:٢٦١٢:٢٩:٢٧١٧:٥٩:٥٣١٨:١٧:٤٥٢٣:٤٨:٤٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٥٠٦:٥٨:٢٩١٢:٢٩:٢٥١٨:٠٠:٤٥١٨:١٨:٣٥٢٣:٤٨:٤٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٣٠٦:٥٧:٣٢١٢:٢٩:٢٢١٨:٠١:٣٧١٨:١٩:٢٥٢٣:٤٨:٤٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٦:٥٦:٣٤١٢:٢٩:١٨١٨:٠٢:٢٨١٨:٢٠:١٤٢٣:٤٨:٤٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٦٠٦:٥٥:٣٤١٢:٢٩:١٤١٨:٠٣:١٩١٨:٢١:٠٤٢٣:٤٨:٤٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٤:٣٤١٢:٢٩:٠٩١٨:٠٤:١٠١٨:٢١:٥٣٢٣:٤٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صالح شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر صالح شهر شهر صالح شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر صالح شهر شهر صالح شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صالح شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صالح شهر

صالح‌شهر نام شهر تازه‌تأسیسی از توابع شهرستان گتوند در استان خوزستان است. موقعیت و سابقهٔ شکل‌گیری صالح‌شهر از توابع بخش مرکزی شهرستان گتوند در ۲۷کیلومتری شمال شرق شوشتر، ۲۳کیلومتری غرب شهرستان گتوند در کنار جادهٔ منتهی به شهرستان‌های دزفول–شوشتر قرار دارد.

شهر صالح شهر در ویکیپدیا

شهر صالح شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صالح شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صالح شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صالح شهر بر روی نقشه

شهر صالح شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صالح شهر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر صالح شهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر صالح شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صالح شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق صالح شهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صالح شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ صالح شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صالح شهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صالح شهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صالح شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق صالح شهر
افق شرعی امروز فردا صالح شهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو