جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر صالح شهر

گتوند | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز صالح شهر

اذان صبح: ٠٤:٤٣:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:١٢
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٣١
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٢١
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٢٨

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صالح شهر (شهرستان گتوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر صالح شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر صالح شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صالح شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اندرو متیوس
برای پول درآوردن یا گرد‌آوردن آن، باید بتوانید با آن شاد باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صالح شهر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صالح شهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح شهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر صالح شهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح شهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صالح شهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٦:٢٠١٣:١٥:١٨١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٣٢:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٥:١٠١٣:١٥:٠٤١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٢١٠٠:٣٢:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٤:٠٠١٣:١٤:٥٠١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٣٢:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٢:٥١١٣:١٤:٣٧١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٣١:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤١:٤٣١٣:١٤:٢٤١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٣١:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٠:٣٥١٣:١٤:١١١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:١٨٠٠:٣١:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٣:٥٩١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٣٠:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٨:٢٢١٣:١٣:٤٧١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٣٠:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٧:١٦١٣:١٣:٣٥١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٠:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٦:١٢١٣:١٣:٢٤١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:١٧٠٠:٢٩:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٥:٠٨١٣:١٣:١٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٩:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٤:٠٥١٣:١٣:٠٤١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٩:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٣:٠٣١٣:١٢:٥٥١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٣٢٠٠:٢٩:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٢:٤٦١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٨:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣١:٠٢١٣:١٢:٣٧١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٨:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٢:٢٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٨:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٢:٢٢١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢٨:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٢:١٥١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:١٩٠٠:٢٧:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٧:١٢١٣:١٢:٠٩١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٧:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٦:١٨١٣:١٢:٠٣١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٧:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٥:٢٤١٣:١١:٥٨١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٤:٣١١٣:١١:٥٣١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٦:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٣:٤٠١٣:١١:٤٩٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٦:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٢:٥٠١٣:١١:٤٦٢٠:٠١:٠٨٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٦:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٢:٠١١٣:١١:٤٣٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٦:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢١:١٣١٣:١١:٤١٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٦:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٠:٢٧١٣:١١:٣٩٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٥:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٩:٤٢١٣:١١:٣٨٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٥:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٨:٥٨١٣:١١:٣٨٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٥:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح شهر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر صالح شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صالح شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر صالح شهر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر صالح شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر صالح شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر صالح شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صالح شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر صالح شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح شهر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر صالح شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح شهر شهر صالح شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح شهر شهر صالح شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر صالح شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح شهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح شهر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٣:٣٥١٢:٠٧:٥٢١٨:١١:٤١١٨:٢٩:٠٠٢٣:٢٧:٤٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٤:١٢١٢:٠٧:٣١١٨:١٠:٢١١٨:٢٧:٤٠٢٣:٢٧:٢٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٤:٥٠١٢:٠٧:١١١٨:٠٩:٠١١٨:٢٦:٢١٢٣:٢٧:٠٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٥:٢٨١٢:٠٦:٥٠١٨:٠٧:٤٢١٨:٢٥:٠١٢٣:٢٦:٥٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٦:٠٧١٢:٠٦:٢٩١٨:٠٦:٢٢١٨:٢٣:٤٢٢٣:٢٦:٣١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٠٦:٤٥١٢:٠٦:٠٩١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٢:٢٢٢٣:٢٦:١٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٧:٢٤١٢:٠٥:٤٩١٨:٠٣:٤٤١٨:٢١:٠٤٢٣:٢٥:٥٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٨:٠٢١٢:٠٥:٢٩١٨:٠٢:٢٦١٨:١٩:٤٥٢٣:٢٥:٣٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٨:٤١١٢:٠٥:٠٩١٨:٠١:٠٧١٨:١٨:٢٧٢٣:٢٥:١٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٩:٢١١٢:٠٤:٤٩١٧:٥٩:٤٩١٨:١٧:٠٩٢٣:٢٤:٥٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٠:٠٠١٢:٠٤:٣٠١٧:٥٨:٣٢١٨:١٥:٥٢٢٣:٢٤:٣٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٠:٤٠١٢:٠٤:١١١٧:٥٧:١٤١٨:١٤:٣٥٢٣:٢٤:٢٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:١١:٢٠١٢:٠٣:٥٣١٧:٥٥:٥٧١٨:١٣:١٩٢٣:٢٤:٠٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٢:٠٠١٢:٠٣:٣٥١٧:٥٤:٤١١٨:١٢:٠٣٢٣:٢٣:٤٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٢:٤٠١٢:٠٣:١٧١٧:٥٣:٢٥١٨:١٠:٤٨٢٣:٢٣:٢٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٣:٢١١٢:٠٣:٠٠١٧:٥٢:١٠١٨:٠٩:٣٣٢٣:٢٣:٠٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٤:٠٣١٢:٠٢:٤٣١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٨:١٩٢٣:٢٢:٥٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٤:٤٤١٢:٠٢:٢٦١٧:٤٩:٤١١٨:٠٧:٠٦٢٣:٢٢:٣٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٥:٢٦١٢:٠٢:١٠١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٥:٥٣٢٣:٢٢:١٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٦:٠٨١٢:٠١:٥٥١٧:٤٧:١٤١٨:٠٤:٤١٢٣:٢٢:٠٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٦:٥١١٢:٠١:٤٠١٧:٤٦:٠١١٨:٠٣:٣٠٢٣:٢١:٤٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٧:٣٤١٢:٠١:٢٥١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٢:١٩٢٣:٢١:٣١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٨:١٧١٢:٠١:١٢١٧:٤٣:٣٩١٨:٠١:٠٩٢٣:٢١:١٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:١٩:٠١١٢:٠٠:٥٨١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٠:٠٠٢٣:٢١:٠١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:١٩:٤٥١٢:٠٠:٤٦١٧:٤١:١٩١٧:٥٨:٥٢٢٣:٢٠:٤٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٠:٣٠١٢:٠٠:٣٣١٧:٤٠:١١١٧:٥٧:٤٥٢٣:٢٠:٣٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢١:١٤١٢:٠٠:٢٢١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٦:٣٨٢٣:٢٠:٢٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٢:٠٠١٢:٠٠:١١١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٥:٣٣٢٣:٢٠:٠٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٢:٤٥١٢:٠٠:٠١١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:٢٨٢٣:١٩:٥٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٣:٣١١١:٥٩:٥١١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٣:٢٥٢٣:١٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر صالح شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح شهر شهر صالح شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح شهر شهر صالح شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صالح شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صالح شهر

صالح‌شهر نام شهر تازه‌تأسیسی از توابع شهرستان گتوند در استان خوزستان است. موقعیت و سابقهٔ شکل‌گیری صالح‌شهر از توابع بخش مرکزی شهرستان گتوند در ۲۷کیلومتری شمال شرق شوشتر، ۲۳کیلومتری غرب شهرستان گتوند در کنار جادهٔ منتهی به شهرستان‌های دزفول–شوشتر قرار دارد.

شهر صالح شهر در ویکیپدیا

شهر صالح شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صالح شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صالح شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صالح شهر بر روی نقشه

شهر صالح شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صالح شهر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر صالح شهر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر صالح شهر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر صالح شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صالح شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر صالح شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صالح شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق صالح شهر
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ صالح شهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صالح شهر
زمان پخش اذان زنده به افق صالح شهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صالح شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صالح شهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا صالح شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صالح شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صالح شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو