جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صالح دشت

سفیددشت | آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز صالح دشت


اذان صبح: ٠٥:٣١:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٥١
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:١٦
اذان مغرب: ١٧:١٥:٠١
نیمه شب: ٢٣:١٣:٥٦

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صالح دشت (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای صالح دشت)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صالح دشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صالح دشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند بزرگ (همان‌طور) ‌كه درد آفریده، ‌درمان را نیز خلق كرده است، پس (‌دردهای خود را با داروی خاصّ خودش) ‌درمان كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صالح دشت

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صالح دشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صالح دشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صالح دشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صالح دشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صالح دشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:١١٠٠:١٧:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠١:٥٣١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٠٠٠٠:١٦:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٨:٥٤١٣:٠١:٤٤١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٦:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٧:٥٠١٣:٠١:٣٥١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٦:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٦:٤٦١٣:٠١:٢٧١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٦:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٥:٤٤١٣:٠١:١٩١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٥:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٤:٤٢١٣:٠١:١٢١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٥:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٣:٤٢١٣:٠١:٠٦١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٥:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٤:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١١:٤٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٤:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٠:٤٩١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٤:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:١٦٠٠:١٤:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٤:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٣:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٣:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٣:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٢١٠٠:١٣:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:١٠٠٠:١٣:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٢:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٢:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٢:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٢٢٠٠:١٢:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١١٠٦:٠١:٠١١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٢:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٢:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٤٣٠٠:١٢:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٠:٤١٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٢٩٠٠:١٢:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:١٥٠٠:١١:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٤:٠٠٠٠:١١:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١١:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صالح دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صالح دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صالح دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح دشت

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صالح دشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صالح دشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صالح دشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صالح دشت

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای صالح دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صالح دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صالح دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صالح دشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صالح دشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صالح دشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای صالح دشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صالح دشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صالح دشت

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٢:٤٧١١:٥٠:٠٦١٦:٥٧:٠٨١٧:١٦:١٩٢٣:٠٧:٢٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٣:٤٣١١:٥٠:٢٢١٦:٥٦:٤٥١٧:١٥:٥٨٢٣:٠٧:٣٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٤:٣٩١١:٥٠:٣٩١٦:٥٦:٢٣١٧:١٥:٣٨٢٣:٠٧:٥١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٥:٣٤١١:٥٠:٥٧١٦:٥٦:٠٣١٧:١٥:٢١٢٣:٠٨:٠٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٦:٣٠١١:٥١:١٥١٦:٥٥:٤٦١٧:١٥:٠٥٢٣:٠٨:٢٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٧:٢٥١١:٥١:٣٤١٦:٥٥:٣٠١٧:١٤:٥١٢٣:٠٨:٣٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٨:١٩١١:٥١:٥٤١٦:٥٥:١٥١٧:١٤:٣٩٢٣:٠٨:٥٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٩:١٣١١:٥٢:١٥١٦:٥٥:٠٣١٧:١٤:٢٩٢٣:٠٩:٠٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٥٠:٠٦١١:٥٢:٣٦١٦:٥٤:٥٣١٧:١٤:٢٠٢٣:٠٩:٢٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥٠:٥٩١١:٥٢:٥٨١٦:٥٤:٤٤١٧:١٤:١٤٢٣:٠٩:٤٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥١:٥٢١١:٥٣:٢١١٦:٥٤:٣٨١٧:١٤:٠٩٢٣:١٠:٠٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥٢:٤٣١١:٥٣:٤٤١٦:٥٤:٣٣١٧:١٤:٠٦٢٣:١٠:٢٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥٣:٣٤١١:٥٤:٠٨١٦:٥٤:٣٠١٧:١٤:٠٥٢٣:١٠:٤٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٤:٢٤١١:٥٤:٣٢١٦:٥٤:٢٩١٧:١٤:٠٥٢٣:١١:٠٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٥:١٤١١:٥٤:٥٧١٦:٥٤:٣٠١٧:١٤:٠٨٢٣:١١:٣٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٦:٠٢١١:٥٥:٢٢١٦:٥٤:٣٣١٧:١٤:١٢٢٣:١١:٥٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٦:٥٠١١:٥٥:٤٨١٦:٥٤:٣٨١٧:١٤:١٨٢٣:١٢:١٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٧:٣٧١١:٥٦:١٥١٦:٥٤:٤٥١٧:١٤:٢٦٢٣:١٢:٤٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٨:٢٢١١:٥٦:٤١١٦:٥٤:٥٣١٧:١٤:٣٦٢٣:١٣:٠٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٩:٠٧١١:٥٧:٠٩١٦:٥٥:٠٣١٧:١٤:٤٧٢٣:١٣:٣٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٩:٥١١١:٥٧:٣٦١٦:٥٥:١٦١٧:١٥:٠١٢٣:١٣:٥٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٦٠٧:٠٠:٣٣١١:٥٨:٠٤١٦:٥٥:٣٠١٧:١٥:١٦٢٣:١٤:٢٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٤٠٧:٠١:١٥١١:٥٨:٣٣١٦:٥٥:٤٦١٧:١٥:٣٢٢٣:١٤:٤٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٢٠٧:٠١:٥٥١١:٥٩:٠١١٦:٥٦:٠٣١٧:١٥:٥١٢٣:١٥:١٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٨٠٧:٠٢:٣٤١١:٥٩:٣٠١٦:٥٦:٢٣١٧:١٦:١١٢٣:١٥:٤٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠٣:١١١١:٥٩:٥٩١٦:٥٦:٤٤١٧:١٦:٣٣٢٣:١٦:١١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٣:٤٨١٢:٠٠:٢٩١٦:٥٧:٠٧١٧:١٦:٥٦٢٣:١٦:٤٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠٤:٢٣١٢:٠٠:٥٨١٦:٥٧:٣٢١٧:١٧:٢١٢٣:١٧:٠٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٤:٥٦١٢:٠١:٢٨١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:٤٨٢٣:١٧:٣٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٥:٢٨١٢:٠١:٥٨١٦:٥٨:٢٦١٧:١٨:١٦٢٣:١٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صالح دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صالح دشت روستای صالح دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صالح دشت روستای صالح دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صالح دشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صالح دشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صالح دشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صالح دشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صالح دشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صالح دشت

روستای صالح دشت بر روی نقشه

روستای صالح دشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صالح دشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صالح دشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صالح دشت
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صالح دشت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای صالح دشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صالح دشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صالح دشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صالح دشت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ صالح دشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صالح دشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صالح دشت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق صالح دشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صالح دشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ صالح دشت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صالح دشت دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق صالح دشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صالح دشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو