جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای صالح دشت

سفیددشت | آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز صالح دشت

اذان صبح: ٠٤:١٦:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٨:١٨

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صالح دشت (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای صالح دشت)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای صالح دشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صالح دشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

چارلز فیلد
بی مصرف ترین روزها روزی است كه در آن نخندیده باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صالح دشت

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صالح دشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صالح دشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای صالح دشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صالح دشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صالح دشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٤:٣١١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٠٢٠٠:٢٠:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٣:١٦١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٥٠٠٠:٢٠:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٣:٥٥١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٣٩٠٠:٢٠:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٣:٤١١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٢٧٠٠:١٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٣:٢٧١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:١٦٠٠:١٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٨:٢١١٣:٠٣:١٤١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٠٤٠٠:١٩:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٣:٠٢١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٨:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٨:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٣١٠٠:١٨:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٢:٢٦١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٧:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٢:١٥١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٧:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٧:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١١٠٦:٢٠:١٥١٣:٠١:٥٥١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٦:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٩:٠٩١٣:٠١:٤٥١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٦:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٨:٠٥١٣:٠١:٣٦١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٦:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٧:٠١١٣:٠١:٢٨١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٦:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٥:٥٨١٣:٠١:٢٠١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٦:٠٥٠٠:١٥:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٤:٥٦١٣:٠١:١٣١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٥:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٣:٥٥١٣:٠١:٠٦١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٥:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٥:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١١:٥٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٤:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١١:٠٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:١٣٠٠:١٤:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٠:٤٤١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٠٣٠٠:١٤:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٥٢٠٠:١٤:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٣:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٣١٠٠:١٣:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٣:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٣:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صالح دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صالح دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صالح دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح دشت

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای صالح دشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صالح دشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صالح دشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای صالح دشت

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای صالح دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای صالح دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای صالح دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صالح دشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صالح دشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صالح دشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای صالح دشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صالح دشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صالح دشت

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای صالح دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صالح دشت روستای صالح دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صالح دشت روستای صالح دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای صالح دشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صالح دشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صالح دشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای صالح دشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صالح دشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صالح دشت

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٥٣:٠٨١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٩:٣٠٠٠:١٤:٤٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٥٣:٢٢١٣:٠٦:١٣٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٤١٠٠:١٤:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٥٣:٣٧١٣:٠٦:٢٦٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:٥٠٠٠:١٥:١٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١١٠٥:٥٣:٥٤١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٩:٥٨٠٠:١٥:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٥:٥٤:١٢١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٩:٢٨٢٠:٤٠:٠٥٠٠:١٥:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٥٤:٣١١٣:٠٧:٠٥٢٠:١٩:٣٤٢٠:٤٠:٠٩٠٠:١٥:٥٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥٤:٥٢١٣:٠٧:١٧٢٠:١٩:٣٧٢٠:٤٠:١٢٠٠:١٦:١٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٥:١٣١٣:٠٧:٢٩٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤٠:١٣٠٠:١٦:٢٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٥:٣٦١٣:٠٧:٤١٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:١٣٠٠:١٦:٤٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٥٦:٠٠١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٩:٣٨٢٠:٤٠:١٠٠٠:١٦:٥٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٩٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:٠٦٠٠:١٧:١٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٨:١٦٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٠١٠٠:١٧:٣١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٥٣٠٠:١٧:٤٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٩:٤٤٠٠:١٨:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٧٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٩:٣٣٠٠:١٨:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٩:٢٠٠٠:١٨:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:٠٦٠٠:١٨:٥٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠٩:١٦٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٥٠٠٠:١٩:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٣٢٠٠:١٩:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٨٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٨:١٣٠٠:١٩:٣٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٥١٠٠:١٩:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٠:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢٠:٢٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠٣:١٧١٣:١٠:٠٣٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٠:٣٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٣:٥٤١٣:١٠:٠٩٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٠:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٤:٣٢١٣:١٠:١٤٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢١:٠٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٥:١٠١٣:١٠:٢٠٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢١:١٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٥:٤٩١٣:١٠:٢٤٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢١:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٦:٢٩١٣:١٠:٢٨٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢١:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٧:٠٩١٣:١٠:٣٢٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢١:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٧:٤٩١٣:١٠:٣٥٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صالح دشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صالح دشت روستای صالح دشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صالح دشت روستای صالح دشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صالح دشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صالح دشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صالح دشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صالح دشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صالح دشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صالح دشت

روستای صالح دشت بر روی نقشه

روستای صالح دشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صالح دشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صالح دشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صالح دشت
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای صالح دشت + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای صالح دشت + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای صالح دشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صالح دشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای صالح دشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صالح دشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صالح دشت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صالح دشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صالح دشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق صالح دشت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صالح دشت دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا صالح دشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صالح دشت
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ صالح دشت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صالح دشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صالح دشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو