جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صالح آباد

مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز صالح آباد


اذان صبح: ٠٤:٥١:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٥
اذان ظهر: ١٢:١٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٢٢:٤٣
اذان مغرب: ١٨:٤٠:١٨
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٢٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صالح آباد (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر صالح آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر صالح آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

اسكار وایلد
عشق را در دل نگه دار؛ زندگی بدون آن همچون باغی‌ست بی‌بهره از آفتاب كه گل‌های آن، همه پژمرده باشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صالح آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صالح آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صالح آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤١:٥٩١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٣٨:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٠:٥٤١٣:٢٢:٥١٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٩:٥١١٣:٢٢:٤٢٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٣٧:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٨:٤٩١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٣٧:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:١٨٠٠:٣٧:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٦:٤٧١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٣٧:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٦:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٤:٥٠١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٣٦:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٣:٥٣١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٦:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٢:٥٧١٣:٢١:٥٥٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٣٦:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢١:٥١٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٠٨٠٠:٣٥:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٣١:٠٨١٣:٢١:٤٧٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣١:٥٦٠٠:٣٥:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٣٠:١٦١٣:٢١:٤٣٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٣٥:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٩:٢٥١٣:٢١:٤١٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٣٥:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٨:٣٥١٣:٢١:٣٨٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٥:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٧:٤٧١٣:٢١:٣٧٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٣٤:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٦:٥٩١٣:٢١:٣٦٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣٤:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٦:١٤١٣:٢١:٣٥٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٣٤:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٥:٢٩١٣:٢١:٣٥٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٤:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢١:٣٦٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٤:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٤:٠٤١٣:٢١:٣٧٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٤:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٠:١٨٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢٢:٤٥١٣:٢١:٤١٢٠:٢١:٠١٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٣٣:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٢:٠٨١٣:٢١:٤٤٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤١:٢٠٠٠:٣٣:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢١:٣٢١٣:٢١:٤٨٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٣٣:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٠:٥٧١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٣٣:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٢٠:٢٤١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٣:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٩:٥٣١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:١٨٠٠:٣٣:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٩:٢٣١٣:٢٢:٠٧٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٥:٠١٠٠:٣٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر صالح آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صالح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر صالح آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر صالح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر صالح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر صالح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صالح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر صالح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٢:٤٦١٣:٢٧:٥٨٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٤٤:٤٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٣:٢٧١٣:٢٧:٤٢٢٠:٠١:٢٦٢٠:١٩:٣٨٠٠:٤٤:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٤:٠٨١٣:٢٧:٢٦٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٢٢٠٠:٤٤:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٤:٤٩١٣:٢٧:٠٩١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٠٥٠٠:٤٤:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٥:٣٠١٣:٢٦:٥٢١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٥:٤٨٠٠:٤٤:٠٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٦:١١١٣:٢٦:٣٥١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٣٠٠٠:٤٣:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٦:٥٢١٣:٢٦:١٧١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:١٢٠٠:٤٣:٤٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥٧:٣٣١٣:٢٥:٥٩١٩:٥٣:٥٣٢٠:١١:٥٣٠٠:٤٣:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٨:١٣١٣:٢٥:٤١١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٠:٣٤٠٠:٤٣:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٨:٥٤١٣:٢٥:٢٢١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:١٤٠٠:٤٣:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٩:٣٤١٣:٢٥:٠٣١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٤٢:٥٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٠:١٥١٣:٢٤:٤٣١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٤٢:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠٠:٥٥١٣:٢٤:٢٤١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:١٢٠٠:٤٢:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠١:٣٥١٣:٢٤:٠٤١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٣:٥١٠٠:٤٢:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٢:١٥١٣:٢٣:٤٤١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٤٢:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٢:٥٥١٣:٢٣:٢٣١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٠٧٠٠:٤١:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٣:٣٥١٣:٢٣:٠٣١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٤٤٠٠:٤١:٣٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٤:١٥١٣:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٢٢٠٠:٤١:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٤:٥٥١٣:٢٢:٢١١٩:٣٩:١٥١٩:٥٦:٥٩٠٠:٤٠:٥٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٩٠٧:٠٥:٣٥١٣:٢٢:٠٠١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٣٦٠٠:٤٠:٤٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٧٠٧:٠٦:١٥١٣:٢١:٣٩١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:١٣٠٠:٤٠:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٦٠٧:٠٦:٥٤١٣:٢١:١٧١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٤٩٠٠:٤٠:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٧:٣٤١٣:٢٠:٥٦١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٢٦٠٠:٣٩:٤٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥١٠٧:٠٨:١٤١٣:٢٠:٣٥١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٠٢٠٠:٣٩:٣١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٨٠٧:٠٨:٥٤١٣:٢٠:١٣١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٣٨٠٠:٣٩:١٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٥٠٧:٠٩:٣٤١٣:١٩:٥٢١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:١٥٠٠:٣٨:٥٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٢٠٧:١٠:١٤١٣:١٩:٣٠١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٥١٠٠:٣٨:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٠:٥٤١٣:١٩:٠٩١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٢٨٠٠:٣٨:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٤٠٧:١١:٣٤١٣:١٨:٤٧١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٣:٠٤٠٠:٣٧:٥٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٠٠٧:١٢:١٥١٣:١٨:٢٦١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٤١٠٠:٠٧:٤١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٢:٥٥١٢:١٨:٠٥١٨:٢٢:٤٣١٨:٤٠:١٨٢٣:٣٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صالح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد شهر صالح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد شهر صالح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صالح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صالح آباد

صالح‌آباد شهری است در استان ایلام ایران. صالح‌آباد مرکز بخش صالح‌آباد شهرستان مهران است.وجه تسمیه این شهر به خاطر وجود مقبره امام زاده علی صالح نوه امامسجاد و جد آیت‌الله سید محسن اعرجی است

شهر صالح آباد در ویکیپدیا

شهر صالح آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صالح آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صالح آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صالح آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صالح آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر صالح آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر صالح آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صالح آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صالح آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صالح آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق صالح آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صالح آباد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ صالح آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صالح آباد
افق شرعی امروز فردا صالح آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صالح آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو