جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان

بهار | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز صالح آباد همدان

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٣
اذان ظهر: ١٢:٠٧:١٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٣٥
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٥٨

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان (شهرستان بهار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر صالح آباد همدان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر صالح آباد همدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صالح آباد همدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

پیتر مك ویلیام
از آنچه زندگی به شما می بخشد، لذت ببرید، ولی همیشه آزاد و رها باقی بمانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صالح آباد همدان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد همدان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر صالح آباد همدان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد همدان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد همدان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٤:٥١١٣:١٦:٤٠١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٣٢:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٣:٣٥١٣:١٦:٢٥١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٣٢:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٢:١٩١٣:١٦:١٢١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:١٠٠٠:٣١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤١:٠٤١٣:١٥:٥٨١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٠١٠٠:٣١:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٩:٤٩١٣:١٥:٤٥١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٥١٠٠:٣١:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٨:٣٥١٣:١٥:٣٢١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٤٢٠٠:٣٠:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٧:٢٢١٣:١٥:٢٠١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٣٣٠٠:٣٠:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٦:١٠١٣:١٥:٠٨١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٤٠٠:٣٠:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٤:٥٧١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٩:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٣:٤٨١٣:١٤:٤٦١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٩:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٤:٣٦١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٩:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٣٠٦:٣١:٣٠١٣:١٤:٢٦١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٨:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٤:١٦١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢٨:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٩:١٥١٣:١٤:٠٧١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٨:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٨:١٠١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٧:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٣:٥١٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٧:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٦:٠١١٣:١٣:٤٣٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٧:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢٧:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٦:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٦:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢١:٥٨١٣:١٣:١٩٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢١:٠٠١٣:١٣:١٥٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٣:١١٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٩:٠٨١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢٥:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٨:١٤١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٧:٢١١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢٥:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٥٠٦:١٦:٣٠١٣:١٣:٠١٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٢٥:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٥:٤٠١٣:١٣:٠٠٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٤:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٤:٥١١٣:١٢:٥٩٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد همدان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد همدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صالح آباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد همدان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر صالح آباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر صالح آباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر صالح آباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صالح آباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد همدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر صالح آباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد همدان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر صالح آباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد همدان شهر صالح آباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد همدان شهر صالح آباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر صالح آباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد همدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد همدان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٤:٤٦١٢:٠٩:١٤١٨:١٣:٠٩١٨:٣١:٠٢٢٣:٢٧:٥٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٥:٣٠١٢:٠٨:٥٣١٨:١١:٤٣١٨:٢٩:٣٦٢٣:٢٧:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٦:١٤١٢:٠٨:٣٢١٨:١٠:١٧١٨:٢٨:١٠٢٣:٢٧:١٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٦:٥٩١٢:٠٨:١١١٨:٠٨:٥١١٨:٢٦:٤٤٢٣:٢٦:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٧:٤٣١٢:٠٧:٥١١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٥:١٨٢٣:٢٦:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٨:٢٨١٢:٠٧:٣٠١٨:٠٦:٠٠١٨:٢٣:٥٢٢٣:٢٦:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٩:١٣١٢:٠٧:١٠١٨:٠٤:٣٥١٨:٢٢:٢٧٢٣:٢٥:٥٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٩:٥٨١٢:٠٦:٥٠١٨:٠٣:١٠١٨:٢١:٠٢٢٣:٢٥:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٠:٤٣١٢:٠٦:٣٠١٨:٠١:٤٥١٨:١٩:٣٨٢٣:٢٥:٢٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١١:٢٩١٢:٠٦:١١١٨:٠٠:٢١١٨:١٨:١٤٢٣:٢٥:٠٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٢:١٥١٢:٠٥:٥٢١٧:٥٨:٥٧١٨:١٦:٥٠٢٣:٢٤:٤٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٣:٠١١٢:٠٥:٣٣١٧:٥٧:٣٣١٨:١٥:٢٧٢٣:٢٤:٢٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٨٠٦:١٣:٤٧١٢:٠٥:١٤١٧:٥٦:١٠١٨:١٤:٠٥٢٣:٢٤:٠٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٤:٣٤١٢:٠٤:٥٦١٧:٥٤:٤٧١٨:١٢:٤٣٢٣:٢٣:٥٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٥:٢١١٢:٠٤:٣٨١٧:٥٣:٢٥١٨:١١:٢١٢٣:٢٣:٣٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٦:٠٨١٢:٠٤:٢١١٧:٥٢:٠٣١٨:١٠:٠٠٢٣:٢٣:١٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٦:٥٥١٢:٠٤:٠٤١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٨:٤٠٢٣:٢٢:٥٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٧:٤٣١٢:٠٣:٤٨١٧:٤٩:٢٢١٨:٠٧:٢٠٢٣:٢٢:٤١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٨:٣١١٢:٠٣:٣٢١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٦:٠١٢٣:٢٢:٢٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٩:٢٠١٢:٠٣:١٦١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٤:٤٣٢٣:٢٢:٠٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٠:٠٩١٢:٠٣:٠١١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٣:٢٥٢٣:٢١:٥٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٠:٥٨١٢:٠٢:٤٧١٧:٤٤:٠٦١٨:٠٢:٠٩٢٣:٢١:٣٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢١:٤٨١٢:٠٢:٣٣١٧:٤٢:٤٩١٨:٠٠:٥٣٢٣:٢١:٢٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٢:٣٨١٢:٠٢:٢٠١٧:٤١:٣٢١٧:٥٩:٣٨٢٣:٢١:٠٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٣:٢٨١٢:٠٢:٠٧١٧:٤٠:١٦١٧:٥٨:٢٣٢٣:٢٠:٥٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٤:١٩١٢:٠١:٥٥١٧:٣٩:٠٢١٧:٥٧:١٠٢٣:٢٠:٤٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٥:١٠١٢:٠١:٤٣١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٥:٥٧٢٣:٢٠:٢٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٦:٠١١٢:٠١:٣٢١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٤:٤٦٢٣:٢٠:١٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٦:٥٣١٢:٠١:٢٢١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٣:٣٥٢٣:٢٠:٠٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٧:٤٥١٢:٠١:١٢١٧:٣٤:١١١٧:٥٢:٢٦٢٣:١٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر صالح آباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد همدان شهر صالح آباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد همدان شهر صالح آباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صالح آباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صالح آباد همدان

صالح‌آباد شهری در ۲۵ کیلومتری همدان با مختصات جغرافیایی و از توابع شهر بهار است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۰ به‌طور تقریبی ۸۴۸۰ نفر بوده‌است. این شهر در کنار سه راهی جاده همدان - سنندج - کرمانشاه قراردارد

شهر صالح آباد همدان در ویکیپدیا

شهر صالح آباد همدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صالح آباد همدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صالح آباد همدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صالح آباد همدان بر روی نقشه

شهر صالح آباد همدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صالح آباد همدان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر صالح آباد همدان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر صالح آباد همدان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر صالح آباد همدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صالح آباد همدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر صالح آباد همدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صالح آباد همدان
زمان پخش اذان مستقیم به افق صالح آباد همدان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ صالح آباد همدان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صالح آباد همدان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صالح آباد همدان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صالح آباد همدان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق صالح آباد همدان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صالح آباد همدان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو