جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان

بهار | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز صالح آباد همدان


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:١١
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٥٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:١٠
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٤٨:١٤

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان (شهرستان بهار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ شهر صالح آباد همدان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر صالح آباد همدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح آباد همدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

ژان لویی فورنیه
یاد بگیرید كه زندگی كنید؛ برای زندگی كردن فقط یك دوره عمر دارید نه بیشتر.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صالح آباد همدان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد همدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صالح آباد همدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد همدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد همدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٣:٣٢١٣:١٤:٤٤١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:١٩٠٠:٢٩:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٢:٢٢١٣:١٤:٣٤١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣١:١٤١٣:١٤:٢٤١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣٠:٠٧١٣:١٤:١٥١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٤:٠٦١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٨:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٧:٥٥١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٣:٥٠٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٢٧:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٧:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٧:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٦:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢١:٤٥١٣:١٣:١٩٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٦:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٣:١٥٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٢٦:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٩:٥١١٣:١٣:١١٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٥:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٨:٥٦١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٥:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٨:٠٢١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٥:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٧:٠٩١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٥:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٦:١٨١٣:١٣:٠١٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٥:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٥:٢٨١٣:١٣:٠٠٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٤:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٤:٣٩١٣:١٢:٥٩٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٤:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٣:٥٢١٣:١٢:٥٩٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٣:٠٧١٣:١٣:٠٠٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٤:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٢:٢٢١٣:١٣:٠١٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢٤:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:١١:٤٠١٣:١٣:٠٣٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٢٤:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:١٠:٥٨١٣:١٣:٠٥٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٣:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٠:١٨١٣:١٣:٠٨٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٩:٤٠١٣:١٣:١٢٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:١٣٠٠:٢٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٩:٠٣١٣:١٣:١٦٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٢٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٣:٢١٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٢٣:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٧:٥٥١٣:١٣:٢٦٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٢٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد همدان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر صالح آباد همدان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر صالح آباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر صالح آباد همدان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:١٧٠٧:١٩:١١١٢:٢٩:١٥١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٨:٤٩٢٣:٤٦:١٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٢:٤٩٠٧:١٨:٣٤١٢:٢٩:٢٧١٧:٤٠:٤١١٧:٥٩:٤٧٢٣:٤٦:٣٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:١٩٠٧:١٧:٥٦١٢:٢٩:٣٨١٧:٤١:٤٢١٨:٠٠:٤٦٢٣:٤٦:٤٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٧:١٧١٢:٢٩:٤٩١٧:٤٢:٤٣١٨:٠١:٤٥٢٣:٤٦:٥٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:١٥٠٧:١٦:٣٥١٢:٢٩:٥٩١٧:٤٣:٤٤١٨:٠٢:٤٤٢٣:٤٧:١٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٤١٠٧:١٥:٥٢١٢:٣٠:٠٧١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٣:٤٢٢٣:٤٧:٢٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٥:٠٨١٢:٣٠:١٥١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٤:٤١٢٣:٤٧:٣٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٤:٢٢١٢:٣٠:٢٣١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٥:٣٩٢٣:٤٧:٤٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٤٧٠٧:١٣:٣٤١٢:٣٠:٢٩١٧:٤٧:٤٨١٨:٠٦:٣٨٢٣:٤٧:٥٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٠٦٠٧:١٢:٤٥١٢:٣٠:٣٥١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٧:٣٦٢٣:٤٨:٠٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١١:٥٥١٢:٣٠:٣٩١٧:٤٩:٤٩١٨:٠٨:٣٤٢٣:٤٨:١٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٣٨٠٧:١١:٠٣١٢:٣٠:٤٣١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٩:٣١٢٣:٤٨:٢١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٥٣٠٧:١٠:٠٩١٢:٣٠:٤٦١٧:٥١:٤٩١٨:١٠:٢٩٢٣:٤٨:٢٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٥:٠٥٠٧:٠٩:١٤١٢:٣٠:٤٩١٧:٥٢:٤٨١٨:١١:٢٦٢٣:٤٨:٣٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٤:١٦٠٧:٠٨:١٨١٢:٣٠:٥٠١٧:٥٣:٤٨١٨:١٢:٢٤٢٣:٤٨:٣٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٣:٢٦٠٧:٠٧:٢١١٢:٣٠:٥١١٧:٥٤:٤٧١٨:١٣:٢١٢٣:٤٨:٤١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٢:٣٤٠٧:٠٦:٢٢١٢:٣٠:٥١١٧:٥٥:٤٦١٨:١٤:١٧٢٣:٤٨:٤٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤١:٤١٠٧:٠٥:٢٢١٢:٣٠:٥٠١٧:٥٦:٤٥١٨:١٥:١٤٢٣:٤٨:٤٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٠:٤٦٠٧:٠٤:٢١١٢:٣٠:٤٨١٧:٥٧:٤٣١٨:١٦:١٠٢٣:٤٨:٤٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٣:١٩١٢:٣٠:٤٦١٧:٥٨:٤١١٨:١٧:٠٦٢٣:٤٨:٤٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٢:١٦١٢:٣٠:٤٣١٧:٥٩:٣٩١٨:١٨:٠٢٢٣:٤٨:٤٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠١:١١١٢:٣٠:٤٠١٨:٠٠:٣٦١٨:١٨:٥٨٢٣:٤٨:٤٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٠:٠٦١٢:٣٠:٣٥١٨:٠١:٣٤١٨:١٩:٥٣٢٣:٤٨:٤٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:٥٣٠٦:٥٨:٥٩١٢:٣٠:٣٠١٨:٠٢:٣٠١٨:٢٠:٤٨٢٣:٤٨:٤٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٤:٥٠٠٦:٥٧:٥١١٢:٣٠:٢٥١٨:٠٣:٢٧١٨:٢١:٤٣٢٣:٤٨:٣٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٦:٤٣١٢:٣٠:١٨١٨:٠٤:٢٣١٨:٢٢:٣٨٢٣:٤٨:٣٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٥:٣٣١٢:٣٠:١١١٨:٠٥:١٩١٨:٢٣:٣٢٢٣:٤٨:٢٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٤:٢٣١٢:٣٠:٠٤١٨:٠٦:١٥١٨:٢٤:٢٦٢٣:٤٨:٢١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٣:١١١٢:٢٩:٥٦١٨:٠٧:١٠١٨:٢٥:٢٠٢٣:٤٨:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر صالح آباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر صالح آباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر صالح آباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صالح آباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد همدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر صالح آباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد همدان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٦:٥٧:٥١١٢:٣٠:٢٥١٨:٠٣:٢٧١٨:٢١:٤٣٢٣:٤٨:٣٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٦:٤٣١٢:٣٠:١٨١٨:٠٤:٢٣١٨:٢٢:٣٨٢٣:٤٨:٣٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٥:٣٣١٢:٣٠:١١١٨:٠٥:١٩١٨:٢٣:٣٢٢٣:٤٨:٢٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٤:٢٣١٢:٣٠:٠٤١٨:٠٦:١٥١٨:٢٤:٢٦٢٣:٤٨:٢١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٣:١١١٢:٢٩:٥٦١٨:٠٧:١٠١٨:٢٥:٢٠٢٣:٤٨:١٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٩٠٦:٥١:٥٩١٢:٢٩:٤٧١٨:٠٨:٠٥١٨:٢٦:١٣٢٣:٤٨:٠٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٠:٤٦١٢:٢٩:٣٨١٨:٠٨:٥٩١٨:٢٧:٠٦٢٣:٤٧:٥٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٤٩:٣٢١٢:٢٩:٢٨١٨:٠٩:٥٤١٨:٢٧:٥٩٢٣:٤٧:٥٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٨:١٧١٢:٢٩:١٧١٨:١٠:٤٧١٨:٢٨:٥٢٢٣:٤٧:٤٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٧:٠٢١٢:٢٩:٠٦١٨:١١:٤١١٨:٢٩:٤٤٢٣:٤٧:٣٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٥:٤٦١٢:٢٨:٥٤١٨:١٢:٣٤١٨:٣٠:٣٦٢٣:٤٧:١٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٤:٢٩١٢:٢٨:٤٢١٨:١٣:٢٧١٨:٣١:٢٨٢٣:٤٧:٠٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٣:١١١٢:٢٨:٣٠١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:١٩٢٣:٤٦:٥٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣١٠٦:٤١:٥٣١٢:٢٨:١٧١٨:١٥:١١١٨:٣٣:١١٢٣:٤٦:٤٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٠:٣٤١٢:٢٨:٠٣١٨:١٦:٠٣١٨:٣٤:٠١٢٣:٤٦:٢٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٩:١٥١٢:٢٧:٤٩١٨:١٦:٥٥١٨:٣٤:٥٢٢٣:٤٦:١٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٧:٥٥١٢:٢٧:٣٥١٨:١٧:٤٦١٨:٣٥:٤٣٢٣:٤٦:٠٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٦:٣٥١٢:٢٧:٢٠١٨:١٨:٣٧١٨:٣٦:٣٣٢٣:٤٥:٤٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٥:١٤١٢:٢٧:٠٥١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٢٣٢٣:٤٥:٢٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٣:٥٣١٢:٢٦:٤٩١٨:٢٠:١٨١٨:٣٨:١٣٢٣:٤٥:١٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٢:٣١١٢:٢٦:٣٣١٨:٢١:٠٨١٨:٣٩:٠٣٢٣:٤٤:٥٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣١:٠٩١٢:٢٦:١٧١٨:٢١:٥٨١٨:٣٩:٥٢٢٣:٤٤:٣٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٩:٤٧١٢:٢٦:٠١١٨:٢٢:٤٨١٨:٤٠:٤٢٢٣:٤٤:٢١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٨:٢٤١٢:٢٥:٤٤١٨:٢٣:٣٧١٨:٤١:٣١٢٣:٤٤:٠٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٧:٠٢١٢:٢٥:٢٨١٨:٢٤:٢٧١٨:٤٢:٢٠٢٣:٤٣:٤٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٥:٣٨١٢:٢٥:١٠١٨:٢٥:١٦١٨:٤٣:١٠٢٣:٤٣:٢٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٤:١٥١٢:٢٤:٥٣١٨:٢٦:٠٥١٨:٤٣:٥٩٢٣:٤٣:٠٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٢:٥٢١٢:٢٤:٣٦١٨:٢٦:٥٤١٨:٤٤:٤٨٢٣:٤٢:٤٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢١:٢٨١٢:٢٤:١٨١٨:٢٧:٤٢١٨:٤٥:٣٧٢٣:٤٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صالح آباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد همدان شهر صالح آباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد همدان شهر صالح آباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صالح آباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صالح آباد همدان

صالح‌آباد شهری در ۲۵ کیلومتری همدان با مختصات جغرافیایی و از توابع شهر بهار است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۰ به‌طور تقریبی ۸۴۸۰ نفر بوده‌است. این شهر در کنار سه راهی جاده همدان - سنندج - کرمانشاه قراردارد

شهر صالح آباد همدان در ویکیپدیا

شهر صالح آباد همدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صالح آباد همدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صالح آباد همدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صالح آباد همدان بر روی نقشه

شهر صالح آباد همدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صالح آباد همدان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر صالح آباد همدان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر صالح آباد همدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح آباد همدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا صالح آباد همدان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صالح آباد همدان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صالح آباد همدان
جدول اوقات شرعی امروز فردا صالح آباد همدان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صالح آباد همدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق صالح آباد همدان
زمان پخش اذان زنده به افق صالح آباد همدان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صالح آباد همدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد همدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو