جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی

آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز صالح آباد مرکزی

اذان صبح: ٠٥:٠٨:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٥٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٤٧

شنبه ٢٨ فروردین ١٤٠٠
٠٤ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٧ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ فروردین ٠٠ شهر صالح آباد مرکزی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ شهر صالح آباد مرکزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صالح آباد مرکزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماكس فریدلندر
هر دوران، دیدی جداگانه به دست می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صالح آباد مرکزی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد مرکزی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر صالح آباد مرکزی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٣ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد مرکزی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد مرکزی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٩:١٦١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٥:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٩:١٣١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:١٩٠٠:٢٥:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٦:٤٥١٣:٠٨:٥٩١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٥:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٤:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٤:١٦١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٤:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٨:١٩١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٤:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣١:٥١١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٣:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٣:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٣:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٧:٣١١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٢:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٢٢:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٢:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢١:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢١:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٦:٤١١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٠٤٠٠:٢١:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١١٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٠:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٠:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٦:١٧١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٠:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٦:١٠١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٠:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:١٥٠٠:١٩:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٩:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٥:٣١١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٩:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٨:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٥:٤١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١١:٥١١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:١٦٠٠:١٨:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٨:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٥١٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٨:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٤٥٠٠:١٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد مرکزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد مرکزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد مرکزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد مرکزی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد مرکزی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صالح آباد مرکزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد مرکزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد مرکزی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شهر صالح آباد مرکزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق شهر صالح آباد مرکزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق شهر صالح آباد مرکزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صالح آباد مرکزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر صالح آباد مرکزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م شهر صالح آباد مرکزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد مرکزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر صالح آباد مرکزی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ شهر صالح آباد مرکزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر صالح آباد مرکزی شهر صالح آباد مرکزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر صالح آباد مرکزی شهر صالح آباد مرکزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر صالح آباد مرکزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر صالح آباد مرکزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش شهر صالح آباد مرکزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد مرکزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر صالح آباد مرکزی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٩:١٣٠٦:١١:٣٧١٢:١٦:٢١١٨:٢١:٣٨١٨:٣٩:٢٦٠٠:٠٤:٤١
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٠:١٤١٣:١٦:٠٣١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:١٣٠٠:٣٤:٢١
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٦:١٦٠٧:٠٨:٥٢١٣:١٥:٤٥١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٠٠٠٠:٣٤:٠٠
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٤:٤٨٠٧:٠٧:٢٩١٣:١٥:٢٧١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٤٧٠٠:٣٣:٣٨
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٦:٠٦١٣:١٥:٠٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٣٥٠٠:٣٣:١٧
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٤:٤٣١٣:١٤:٥١١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٢٢٠٠:٣٢:٥٥
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٣:٢١١٣:١٤:٣٢١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٠٩٠٠:٣٢:٣٣
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٨٠٧:٠١:٥٨١٣:١٤:١٤١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٥٦٠٠:٣٢:١١
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٠:٣٥١٣:١٣:٥٦١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٤٣٠٠:٣١:٤٩
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٤٧٠٦:٥٩:١٣١٣:١٣:٣٨١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٣١٠٠:٣١:٢٦
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٧:٥١١٣:١٣:٢٠١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:١٨٠٠:٣١:٠٤
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٦:٢٩١٣:١٣:٠٢١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٠٥٠٠:٣٠:٤١
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٥:٠٧١٣:١٢:٤٤١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٥٣٠٠:٣٠:١٩
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٣:٤٦١٣:١٢:٢٧١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٤٠٠٠:٢٩:٥٦
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:١١٠٦:٥٢:٢٥١٣:١٢:٠٩١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٢٨٠٠:٢٩:٣٣
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥١:٠٤١٣:١١:٥٢١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:١٥٠٠:٢٩:١١
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٤٩:٤٣١٣:١١:٣٥١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٠٣٠٠:٢٨:٤٨
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٨:٢٣١٣:١١:١٨١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٥١٠٠:٢٨:٢٦
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٧:٠٤١٣:١١:٠١١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣٩٠٠:٢٨:٠٣
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٥:٤٤١٣:١٠:٤٥١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٢٧٠٠:٢٧:٤١
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٤:٢٦١٣:١٠:٢٩١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:١٦٠٠:٢٧:١٩
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٣:٠٨١٣:١٠:١٣١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٠٤٠٠:٢٦:٥٦
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤١:٥٠١٣:٠٩:٥٨١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٦:٣٤
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٠:٣٣١٣:٠٩:٤٣١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٦:١٢
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٩:١٦١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٥:٥١
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٩:١٣١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:١٩٠٠:٢٥:٢٩
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٦:٤٥١٣:٠٨:٥٩١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٥:٠٨
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٤:٤٧
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٤:١٦١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٤:٢٦
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٨:١٩١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٤:٠٥
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣١:٥١١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ شهر صالح آباد مرکزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر صالح آباد مرکزی شهر صالح آباد مرکزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر صالح آباد مرکزی شهر صالح آباد مرکزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صالح آباد مرکزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صالح آباد مرکزی

صالح‌آباد (آشتیان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان آشتیان در استان مرکزی ایران است

شهر صالح آباد مرکزی در ویکیپدیا

شهر صالح آباد مرکزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صالح آباد مرکزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صالح آباد مرکزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صالح آباد مرکزی بر روی نقشه

شهر صالح آباد مرکزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صالح آباد مرکزی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق صالح آباد مرکزی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صالح آباد مرکزی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صالح آباد مرکزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق صالح آباد مرکزی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صالح آباد مرکزی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صالح آباد مرکزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صالح آباد مرکزی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صالح آباد مرکزی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو