جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی

آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز صالح آباد مرکزی

اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٣
اذان ظهر: ١١:٥٨:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٠٥
اذان مغرب: ١٨:١٠:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٥٢

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر صالح آباد مرکزی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر صالح آباد مرکزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صالح آباد مرکزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

پارلاگركوئیست
كسی كه سنگ قیمتی برایش ارزشمند است باید هر جا می رود گنجینه ها او را در بر گیرند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صالح آباد مرکزی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد مرکزی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر صالح آباد مرکزی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد مرکزی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد مرکزی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٩:١٣١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:١٩٠٠:٢٥:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٦:٤٥١٣:٠٨:٥٩١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٥:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٤:١٦١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٤:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٨:١٩١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٤:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣١:٥١١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٣:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٣:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٣:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٧:٣١١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٢:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٢٢:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٢:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢١:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢١:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٦:٤١١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٠٤٠٠:٢١:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١١٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٠:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٠:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٦:١٧١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٠:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٦:١٠١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٠:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:١٥٠٠:١٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٩:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٥:٣١١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٩:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٥:٤١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١١:٥١١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:١٦٠٠:١٨:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٨:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٥١٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٤٥٠٠:١٧:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد مرکزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد مرکزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد مرکزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد مرکزی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد مرکزی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صالح آباد مرکزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد مرکزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد مرکزی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر صالح آباد مرکزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر صالح آباد مرکزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر صالح آباد مرکزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صالح آباد مرکزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد مرکزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر صالح آباد مرکزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد مرکزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد مرکزی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر صالح آباد مرکزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد مرکزی شهر صالح آباد مرکزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد مرکزی شهر صالح آباد مرکزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر صالح آباد مرکزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد مرکزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد مرکزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد مرکزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد مرکزی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٧:٢١١٢:٠١:٤٨١٨:٠٥:٤٢١٨:٢٣:٢٨٢٣:٢٠:٤٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٨:٠٤١٢:٠١:٢٧١٨:٠٤:١٧١٨:٢٢:٠٣٢٣:٢٠:٢١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٥:٥٨:٤٧١٢:٠١:٠٦١٨:٠٢:٥٢١٨:٢٠:٣٨٢٣:٢٠:٠٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٥:٥٩:٣٠١٢:٠٠:٤٥١٨:٠١:٢٨١٨:١٩:١٣٢٣:١٩:٤٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٠:١٤١٢:٠٠:٢٤١٨:٠٠:٠٣١٨:١٧:٤٩٢٣:١٩:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٠:٥٧١٢:٠٠:٠٤١٧:٥٨:٣٩١٨:١٦:٢٤٢٣:١٩:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠١:٤١١١:٥٩:٤٤١٧:٥٧:١٥١٨:١٥:٠١٢٣:١٨:٤٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٢:٢٤١١:٥٩:٢٤١٧:٥٥:٥١١٨:١٣:٣٧٢٣:١٨:٢٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٣:٠٩١١:٥٩:٠٤١٧:٥٤:٢٨١٨:١٢:١٤٢٣:١٨:١٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٣:٥٣١١:٥٨:٤٥١٧:٥٣:٠٥١٨:١٠:٥١٢٣:١٧:٥٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٤:٣٧١١:٥٨:٢٥١٧:٥١:٤٢١٨:٠٩:٢٩٢٣:١٧:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٥:٢٢١١:٥٨:٠٧١٧:٥٠:٢٠١٨:٠٨:٠٧٢٣:١٧:١٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٦:٠٧١١:٥٧:٤٨١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٦:٤٦٢٣:١٦:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٦:٥٢١١:٥٧:٣٠١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٥:٢٥٢٣:١٦:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٧:٣٨١١:٥٧:١٢١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٠٥٢٣:١٦:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٨:٢٤١١:٥٦:٥٥١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٢:٤٥٢٣:١٦:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٩:١٠١١:٥٦:٣٨١٧:٤٣:٣٥١٨:٠١:٢٦٢٣:١٥:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٩:٥٧١١:٥٦:٢١١٧:٤٢:١٦١٨:٠٠:٠٨٢٣:١٥:٣١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٠:٤٤١١:٥٦:٠٦١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٨:٥٠٢٣:١٥:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:١١:٣١١١:٥٥:٥٠١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٧:٣٣٢٣:١٤:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٢:١٨١١:٥٥:٣٥١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٦:١٧٢٣:١٤:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٣:٠٦١١:٥٥:٢١١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٥:٠١٢٣:١٤:٢٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٣:٥٥١١:٥٥:٠٧١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٣:٤٦٢٣:١٤:١٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٤:٤٣١١:٥٤:٥٣١٧:٣٤:٣٤١٧:٥٢:٣٣٢٣:١٣:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٥:٣٢١١:٥٤:٤١١٧:٣٣:٢٠١٧:٥١:٢٠٢٣:١٣:٤٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٦:٢٢١١:٥٤:٢٩١٧:٣٢:٠٦١٧:٥٠:٠٧٢٣:١٣:٣٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٧:١٢١١:٥٤:١٧١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٨:٥٦٢٣:١٣:١٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٨:٠٢١١:٥٤:٠٦١٧:٢٩:٤٢١٧:٤٧:٤٦٢٣:١٣:٠٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٨:٥٢١١:٥٣:٥٦١٧:٢٨:٣١١٧:٤٦:٣٧٢٣:١٢:٥٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٩:٤٣١١:٥٣:٤٦١٧:٢٧:٢١١٧:٤٥:٢٨٢٣:١٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر صالح آباد مرکزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد مرکزی شهر صالح آباد مرکزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد مرکزی شهر صالح آباد مرکزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صالح آباد مرکزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صالح آباد مرکزی

صالح‌آباد (آشتیان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان آشتیان در استان مرکزی ایران است

شهر صالح آباد مرکزی در ویکیپدیا

شهر صالح آباد مرکزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صالح آباد مرکزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صالح آباد مرکزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صالح آباد مرکزی بر روی نقشه

شهر صالح آباد مرکزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صالح آباد مرکزی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صالح آباد مرکزی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صالح آباد مرکزی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صالح آباد مرکزی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق صالح آباد مرکزی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صالح آباد مرکزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ صالح آباد مرکزی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق صالح آباد مرکزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق صالح آباد مرکزی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو