جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی

آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز صالح آباد مرکزی


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٣٦
اذان مغرب: ١٨:١٤:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٤١:٢٧

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر صالح آباد مرکزی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر صالح آباد مرکزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح آباد مرکزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل انگلیسی
حیوان به پایش بسته می شود، انسان به قولش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صالح آباد مرکزی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد مرکزی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صالح آباد مرکزی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد مرکزی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد مرکزی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٧:١٨١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٢:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٢:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢١:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٦:٤٨١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢١:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠٦:٤٠١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:١٨٠٠:٢١:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢١:٢١١٣:٠٦:٣١١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٠:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٠:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٩:١٦١٣:٠٦:١٧١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٠:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٨:١٥١٣:٠٦:١٠١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٠:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٧:١٥١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٩:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١١٠٦:١٦:١٦١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:١٩٠٠:١٩:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٥:١٨١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٩:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٤:٢١١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٩:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٨:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٥:٤١١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٨:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١١:٣٩١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٨:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١٩٠٠:١٨:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:٠٨٠٠:١٨:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٥٧٠٠:١٧:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٤٦٠٠:١٧:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٧:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٢٤٠٠:١٧:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:١٢٠٠:١٧:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٦:٠٠٠٠:١٧:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٤٧٠٠:١٧:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٦:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:٢١٠٠:١٦:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٦:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٦:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد مرکزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد مرکزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد مرکزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد مرکزی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر صالح آباد مرکزی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر صالح آباد مرکزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد مرکزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر صالح آباد مرکزی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٠:٤٠١٢:٢١:٤٨١٧:٣٣:١٧١٧:٥٢:١٨٢٣:٣٩:٠٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٥٤٠٧:١٠:٠٥١٢:٢٢:٠١١٧:٣٤:١٧١٧:٥٣:١٥٢٣:٣٩:٢١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٤:٢٥٠٧:٠٩:٢٨١٢:٢٢:١٢١٧:٣٥:١٧١٧:٥٤:١٣٢٣:٣٩:٣٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٨:٤٩١٢:٢٢:٢٢١٧:٣٦:١٧١٧:٥٥:١١٢٣:٣٩:٥٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٨:٠٩١٢:٢٢:٣٢١٧:٣٧:١٧١٧:٥٦:٠٨٢٣:٤٠:٠٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٧:٢٧١٢:٢٢:٤١١٧:٣٨:١٧١٧:٥٧:٠٦٢٣:٤٠:١٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٢:١٤٠٧:٠٦:٤٤١٢:٢٢:٤٩١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٠٤٢٣:٤٠:٢٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤١:٣٧٠٧:٠٥:٥٩١٢:٢٢:٥٦١٧:٤٠:١٧١٧:٥٩:٠١٢٣:٤٠:٣٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٥:١٢١٢:٢٣:٠٣١٧:٤١:١٦١٧:٥٩:٥٨٢٣:٤٠:٤٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٤:٢٤١٢:٢٣:٠٨١٧:٤٢:١٦١٨:٠٠:٥٥٢٣:٤٠:٥٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠٣:٣٥١٢:٢٣:١٣١٧:٤٣:١٥١٨:٠١:٥٢٢٣:٤١:٠٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٢:٤٤١٢:٢٣:١٧١٧:٤٤:١٤١٨:٠٢:٤٩٢٣:٤١:١١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٨:٠٨٠٧:٠١:٥٢١٢:٢٣:٢٠١٧:٤٥:١٣١٨:٠٣:٤٥٢٣:٤١:١٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٠:٥٨١٢:٢٣:٢٢١٧:٤٦:١١١٨:٠٤:٤١٢٣:٤١:٢٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٠:٠٤١٢:٢٣:٢٤١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٣٧٢٣:٤١:٢٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٥:٤٥٠٦:٥٩:٠٧١٢:٢٣:٢٤١٧:٤٨:٠٧١٨:٠٦:٣٣٢٣:٤١:٣١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٨:١٠١٢:٢٣:٢٤١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٢٩٢٣:٤١:٣٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٧:١١١٢:٢٣:٢٤١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٨:٢٤٢٣:٤١:٣٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٦:١١١٢:٢٣:٢٢١٧:٥١:٠٠١٨:٠٩:١٩٢٣:٤١:٣٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٥:١٠١٢:٢٣:٢٠١٧:٥١:٥٦١٨:١٠:١٤٢٣:٤١:٣٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٤:٠٨١٢:٢٣:١٧١٧:٥٢:٥٣١٨:١١:٠٩٢٣:٤١:٣٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٣:٠٥١٢:٢٣:١٣١٧:٥٣:٤٩١٨:١٢:٠٣٢٣:٤١:٣٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٢:٠١١٢:٢٣:٠٩١٧:٥٤:٤٥١٨:١٢:٥٧٢٣:٤١:٣٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٠:٥٥١٢:٢٣:٠٤١٧:٥٥:٤١١٨:١٣:٥١٢٣:٤١:٣٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٩:٤٩١٢:٢٢:٥٨١٧:٥٦:٣٦١٨:١٤:٤٥٢٣:٤١:٢٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٨:٤٢١٢:٢٢:٥٢١٧:٥٧:٣١١٨:١٥:٣٨٢٣:٤١:٢٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٧:٣٣١٢:٢٢:٤٥١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:٣١٢٣:٤١:١٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٦:٢٤١٢:٢٢:٣٨١٧:٥٩:٢٠١٨:١٧:٢٤٢٣:٤١:١١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٥:١٤١٢:٢٢:٢٩١٨:٠٠:١٤١٨:١٨:١٦٢٣:٤١:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر صالح آباد مرکزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر صالح آباد مرکزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر صالح آباد مرکزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صالح آباد مرکزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد مرکزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر صالح آباد مرکزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد مرکزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد مرکزی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٩:٤٩١٢:٢٢:٥٨١٧:٥٦:٣٦١٨:١٤:٤٥٢٣:٤١:٢٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٨:٤٢١٢:٢٢:٥٢١٧:٥٧:٣١١٨:١٥:٣٨٢٣:٤١:٢٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٧:٣٣١٢:٢٢:٤٥١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:٣١٢٣:٤١:١٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٦:٢٤١٢:٢٢:٣٨١٧:٥٩:٢٠١٨:١٧:٢٤٢٣:٤١:١١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٥:١٤١٢:٢٢:٢٩١٨:٠٠:١٤١٨:١٨:١٦٢٣:٤١:٠٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٤:٠٣١٢:٢٢:٢١١٨:٠١:٠٨١٨:١٩:٠٩٢٣:٤٠:٥٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٢:٥١١٢:٢٢:١١١٨:٠٢:٠١١٨:٢٠:٠٠٢٣:٤٠:٤٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤١:٣٩١٢:٢٢:٠١١٨:٠٢:٥٤١٨:٢٠:٥٢٢٣:٤٠:٤٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٠:٢٥١٢:٢١:٥١١٨:٠٣:٤٦١٨:٢١:٤٣٢٣:٤٠:٣٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٣٩:١١١٢:٢١:٤٠١٨:٠٤:٣٨١٨:٢٢:٣٤٢٣:٤٠:٢٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٧:٥٦١٢:٢١:٢٨١٨:٠٥:٣٠١٨:٢٣:٢٥٢٣:٤٠:٠٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٦:٤١١٢:٢١:١٦١٨:٠٦:٢٢١٨:٢٤:١٦٢٣:٣٩:٥٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٥:٢٥١٢:٢١:٠٣١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٠٦٢٣:٣٩:٤٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٤:٠٨١٢:٢٠:٥٠١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٥:٥٦٢٣:٣٩:٣٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٢:٥٠١٢:٢٠:٣٧١٨:٠٨:٥٤١٨:٢٦:٤٥٢٣:٣٩:١٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣١:٣٢١٢:٢٠:٢٣١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٧:٣٥٢٣:٣٩:٠٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٠:١٤١٢:٢٠:٠٨١٨:١٠:٣٤١٨:٢٨:٢٤٢٣:٣٨:٥٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٨:٥٥١٢:١٩:٥٤١٨:١١:٢٤١٨:٢٩:١٣٢٣:٣٨:٣٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٧:٣٥١٢:١٩:٣٨١٨:١٢:١٣١٨:٣٠:٠٢٢٣:٣٨:١٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٦:١٥١٢:١٩:٢٣١٨:١٣:٠٢١٨:٣٠:٥٠٢٣:٣٨:٠٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٤:٥٥١٢:١٩:٠٧١٨:١٣:٥١١٨:٣١:٣٩٢٣:٣٧:٤٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٣:٣٤١٢:١٨:٥١١٨:١٤:٤٠١٨:٣٢:٢٧٢٣:٣٧:٢٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٢:١٣١٢:١٨:٣٥١٨:١٥:٢٨١٨:٣٣:١٥٢٣:٣٧:١١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٠:٥٢١٢:١٨:١٨١٨:١٦:١٦١٨:٣٤:٠٣٢٣:٣٦:٥٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٩:٣٠١٢:١٨:٠١١٨:١٧:٠٤١٨:٣٤:٥١٢٣:٣٦:٣٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٨:٠٩١٢:١٧:٤٤١٨:١٧:٥٢١٨:٣٥:٣٩٢٣:٣٦:١٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٦:٤٧١٢:١٧:٢٧١٨:١٨:٤٠١٨:٣٦:٢٧٢٣:٣٥:٥٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٥:٢٤١٢:١٧:١٠١٨:١٩:٢٧١٨:٣٧:١٤٢٣:٣٥:٣٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٤:٠٢١٢:١٦:٥٢١٨:٢٠:١٥١٨:٣٨:٠٢٢٣:٣٥:١٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صالح آباد مرکزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد مرکزی شهر صالح آباد مرکزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد مرکزی شهر صالح آباد مرکزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صالح آباد مرکزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صالح آباد مرکزی

صالح‌آباد (آشتیان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان آشتیان در استان مرکزی ایران است

شهر صالح آباد مرکزی در ویکیپدیا

شهر صالح آباد مرکزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صالح آباد مرکزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صالح آباد مرکزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صالح آباد مرکزی بر روی نقشه

شهر صالح آباد مرکزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صالح آباد مرکزی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح آباد مرکزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صالح آباد مرکزی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ صالح آباد مرکزی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صالح آباد مرکزی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق صالح آباد مرکزی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صالح آباد مرکزی
زمان پخش اذان زنده به افق صالح آباد مرکزی
زمان پخش اذان آنلاین به افق صالح آباد مرکزی
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ صالح آباد مرکزی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد مرکزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو