جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان

تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز صالح آباد خراسان


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٢٨
اذان ظهر: ١١:١١:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٠٧:٥١
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٤١

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر صالح آباد خراسان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر صالح آباد خراسان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح آباد خراسان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

كارل فریدریش ویلهلم واندر
روح عاشق هیچ گاه در خانه نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صالح آباد خراسان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد خراسان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صالح آباد خراسان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد خراسان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد خراسان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٤٠:١٦١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٦:٣١٢٣:٣٧:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٩:٠٦١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٨:١٧١٩:٢٧:٢٤٢٣:٣٧:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٣٧:٥٧١٢:٢٣:١٥١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٨:١٨٢٣:٣٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٣٦:٤٨١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٩:١١٢٣:٣٦:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٣:١١٠٥:٣٥:٤١١٢:٢٢:٥٨١٩:١٠:٤٨١٩:٣٠:٠٤٢٣:٣٦:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠١:٤٥٠٥:٣٤:٣٥١٢:٢٢:٥٠١٩:١١:٣٩١٩:٣٠:٥٨٢٣:٣٥:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٣٣:٣٠١٢:٢٢:٤٣١٩:١٢:٢٩١٩:٣١:٥١٢٣:٣٥:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٨:٥٥٠٥:٣٢:٢٦١٢:٢٢:٣٦١٩:١٣:١٩١٩:٣٢:٤٤٢٣:٣٥:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٧:٣١٠٥:٣١:٢٣١٢:٢٢:٣٠١٩:١٤:٠٩١٩:٣٣:٣٧٢٣:٣٥:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٣٠:٢٢١٢:٢٢:٢٥١٩:١٤:٥٩١٩:٣٤:٣١٢٣:٣٤:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٤:٤٧٠٥:٢٩:٢١١٢:٢٢:٢٠١٩:١٥:٤٩١٩:٣٥:٢٤٢٣:٣٤:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٣:٢٦٠٥:٢٨:٢٢١٢:٢٢:١٥١٩:١٦:٣٩١٩:٣٦:١٧٢٣:٣٤:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٠٧٠٥:٢٧:٢٤١٢:٢٢:١١١٩:١٧:٢٩١٩:٣٧:٠٩٢٣:٣٤:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٠:٤٨٠٥:٢٦:٢٧١٢:٢٢:٠٨١٩:١٨:١٩١٩:٣٨:٠٢٢٣:٣٣:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٩:٣١٠٥:٢٥:٣١١٢:٢٢:٠٥١٩:١٩:٠٨١٩:٣٨:٥٥٢٣:٣٣:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٨:١٥٠٥:٢٤:٣٧١٢:٢٢:٠٢١٩:١٩:٥٧١٩:٣٩:٤٧٢٣:٣٣:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٧:٠١٠٥:٢٣:٤٤١٢:٢٢:٠١١٩:٢٠:٤٦١٩:٤٠:٣٩٢٣:٣٣:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٥:٤٧٠٥:٢٢:٥٣١٢:٢٢:٠٠١٩:٢١:٣٥١٩:٤١:٣١٢٣:٣٣:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٤:٣٦٠٥:٢٢:٠٣١٢:٢١:٥٩١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٢:٢٣٢٣:٣٢:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٣:٢٥٠٥:٢١:١٤١٢:٢١:٥٩١٩:٢٣:١٢١٩:٤٣:١٤٢٣:٣٢:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٢:١٦٠٥:٢٠:٢٧١٢:٢٢:٠٠١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٤:٠٥٢٣:٣٢:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤١:٠٩٠٥:١٩:٤١١٢:٢٢:٠١١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٥٦٢٣:٣٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٠:٠٣٠٥:١٨:٥٧١٢:٢٢:٠٣١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٥:٤٦٢٣:٣٢:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٨:٥٩٠٥:١٨:١٤١٢:٢٢:٠٥١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٦:٣٦٢٣:٣٢:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٧:٥٦٠٥:١٧:٣٣١٢:٢٢:٠٨١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٧:٢٦٢٣:٣٢:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٦:٥٥٠٥:١٦:٥٤١٢:٢٢:١٢١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٨:١٥٢٣:٣١:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٥:٥٦٠٥:١٦:١٦١٢:٢٢:١٦١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٩:٠٣٢٣:٣١:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٤:٥٩٠٥:١٥:٣٩١٢:٢٢:٢٠١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:٥١٢٣:٣١:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٤:٠٤٠٥:١٥:٠٤١٢:٢٢:٢٦١٩:٣٠:١٠١٩:٥٠:٣٩٢٣:٣١:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد خراسان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر صالح آباد خراسان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صالح آباد خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر صالح آباد خراسان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر صالح آباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر صالح آباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر صالح آباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صالح آباد خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر صالح آباد خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد خراسان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٥٦٠٥:١٣:٥٠١١:١٨:٠٨١٧:٢١:٥٢١٧:٣٩:٥٥٢٢:٣٦:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٧٠٥:١٤:٣٦١١:١٧:٤٧١٧:٢٠:٢٤١٧:٣٨:٢٧٢٢:٣٦:٠٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٩٠٥:١٥:٢٣١١:١٧:٢٧١٧:١٨:٥٧١٧:٣٦:٥٩٢٢:٣٥:٤٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٢٩٠٥:١٦:٠٩١١:١٧:٠٦١٧:١٧:٢٩١٧:٣٥:٣١٢٢:٣٥:٢٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٠٠٥:١٦:٥٦١١:١٦:٤٥١٧:١٦:٠٢١٧:٣٤:٠٤٢٢:٣٥:٠٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١١٠٥:١٧:٤٣١١:١٦:٢٥١٧:١٤:٣٤١٧:٣٢:٣٧٢٢:٣٤:٤٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠١٠٥:١٨:٣٠١١:١٦:٠٥١٧:١٣:٠٧١٧:٣١:١٠٢٢:٣٤:٢٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥١٠٥:١٩:١٧١١:١٥:٤٥١٧:١١:٤١١٧:٢٩:٤٣٢٢:٣٤:١١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤١٠٥:٢٠:٠٤١١:١٥:٢٦١٧:١٠:١٤١٧:٢٨:١٧٢٢:٣٣:٥٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣١٠٥:٢٠:٥٢١١:١٥:٠٧١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٦:٥٢٢٢:٣٣:٣٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٢١:٤٠١١:١٤:٤٨١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٥:٢٦٢٢:٣٣:١٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٠٠٥:٢٢:٢٨١١:١٤:٢٩١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٤:٠٢٢٢:٣٢:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٢٣:١٧١١:١٤:١١١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٢:٣٧٢٢:٣٢:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٢٤:٠٥١١:١٣:٥٣١٧:٠٣:٠٨١٧:٢١:١٣٢٢:٣٢:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٨٠٥:٢٤:٥٤١١:١٣:٣٥١٧:٠١:٤٤١٧:١٩:٥٠٢٢:٣٢:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٢٥:٤٣١١:١٣:١٨١٧:٠٠:٢٠١٧:١٨:٢٨٢٢:٣١:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٦٠٥:٢٦:٣٣١١:١٣:٠١١٦:٥٨:٥٧١٧:١٧:٠٥٢٢:٣١:٣١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٢٧:٢٢١١:١٢:٤٤١٦:٥٧:٣٥١٧:١٥:٤٤٢٢:٣١:١٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٢٨:١٢١١:١٢:٢٩١٦:٥٦:١٣١٧:١٤:٢٣٢٢:٣٠:٥٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٢٩:٠٣١١:١٢:١٣١٦:٥٤:٥٢١٧:١٣:٠٣٢٢:٣٠:٤٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٢٩:٥٣١١:١١:٥٨١٦:٥٣:٣٢١٧:١١:٤٤٢٢:٣٠:٢٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٠:٤٤١١:١١:٤٤١٦:٥٢:١٢١٧:١٠:٢٦٢٢:٣٠:١١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٣١:٣٦١١:١١:٣٠١٦:٥٠:٥٣١٧:٠٩:٠٨٢٢:٢٩:٥٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٣٢:٢٨١١:١١:١٦١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٧:٥١٢٢:٢٩:٤١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٣٣:٢٠١١:١١:٠٤١٦:٤٨:١٧١٧:٠٦:٣٥٢٢:٢٩:٢٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٦٠٥:٣٤:١٢١١:١٠:٥١١٦:٤٧:٠١١٧:٠٥:٢٠٢٢:٢٩:١٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٣٥:٠٥١١:١٠:٤٠١٦:٤٥:٤٥١٧:٠٤:٠٦٢٢:٢٩:٠٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٥٠٥:٣٥:٥٨١١:١٠:٢٩١٦:٤٤:٣٠١٧:٠٢:٥٢٢٢:٢٨:٤٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٤٠٥:٣٦:٥٢١١:١٠:١٩١٦:٤٣:١٦١٧:٠١:٤٠٢٢:٢٨:٣٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٤٠٥:٣٧:٤٦١١:١٠:٠٩١٦:٤٢:٠٣١٧:٠٠:٢٩٢٢:٢٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صالح آباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد خراسان شهر صالح آباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر صالح آباد خراسان شهر صالح آباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صالح آباد خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صالح آباد خراسان

صالح آباد شهری در بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی ایران است

شهر صالح آباد خراسان در ویکیپدیا

شهر صالح آباد خراسان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صالح آباد خراسان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صالح آباد خراسان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صالح آباد خراسان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صالح آباد خراسان
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر صالح آباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر صالح آباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صالح آباد خراسان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا صالح آباد خراسان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ صالح آباد خراسان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق صالح آباد خراسان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صالح آباد خراسان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صالح آباد خراسان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صالح آباد خراسان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صالح آباد خراسان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صالح آباد خراسان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو