جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صالحی

سنگ سفید | خنداب | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز صالحی


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:١٦
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٣٢

جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
٠٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صالحی (شهرستان خنداب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ آذر ٩٨ روستای صالحی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صالحی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صالحی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسنعسکری علیه السلام (212 ه ق)

امام حسن عسکری(ع)
دوستی نیكان به نیكان، ثوابست برای نیكان. و دوستی بدان به نیكان، فضیلت است برای نیكان. و دشمنی بدان با نیكان، زینت است برای نیكان. و دشمنی نیكان با بدان، رسوایی است برای بدان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صالحی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صالحی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صالحی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صالحی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صالحی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صالحی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٨:٥٤١٣:١١:٠١١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٧:٤٨١٣:١٠:٥١١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٥:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٠:٤٣١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٥:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٠:٣٤١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٥:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٠:٢٧١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٤:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٠:١٩١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٤:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٠:١٣١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٤:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢١:٣٤١٣:١٠:٠٧١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٣:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٠:٠١١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٣:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٣:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٩:٥١٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٣:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٣:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٢:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٢:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٢:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٤:١٩١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٢:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٣:٣١١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٢:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢١:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥١٠٦:١١:٥٧١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢١:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١١:١٣١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢١:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢١:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢١:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢١:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٩:٤٥٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:١٣٠٠:٢١:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢١:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٠:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٦:١٠١٣:١٠:٠٢٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٠:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٠:٠٨٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صالحی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صالحی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صالحی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالحی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صالحی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صالحی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صالحی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صالحی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای صالحی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صالحی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صالحی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صالحی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صالحی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صالحی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای صالحی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صالحی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صالحی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٢:١٣١١:٥٩:١٤١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٥:٠٩٢٣:١٦:٢٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٣:١٠١١:٥٩:٣٠١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٤:٤٨٢٣:١٦:٤٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٤:٠٦١١:٥٩:٤٧١٧:٠٥:١١١٧:٢٤:٢٨٢٣:١٦:٥٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٥:٠٢١٢:٠٠:٠٤١٧:٠٤:٥١١٧:٢٤:١١٢٣:١٧:٠٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٥:٥٧١٢:٠٠:٢٣١٧:٠٤:٣٣١٧:٢٣:٥٥٢٣:١٧:٢٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٦:٥٢١٢:٠٠:٤٢١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٤١٢٣:١٧:٣٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٧:٤٧١٢:٠١:٠٢١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٣:٢٨٢٣:١٧:٥٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٨:٤١١٢:٠١:٢٢١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٣:١٨٢٣:١٨:١٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٩:٣٥١٢:٠١:٤٤١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٣:٠٩٢٣:١٨:٣٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠٠:٢٨١٢:٠٢:٠٦١٧:٠٣:٣١١٧:٢٣:٠٢٢٣:١٨:٤٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٧:٠١:٢٠١٢:٠٢:٢٨١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:٥٧٢٣:١٩:٠٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٢:١٢١٢:٠٢:٥١١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٩:٢٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٣:٠٣١٢:٠٣:١٥١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٥٣٢٣:١٩:٤٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٣:٥٤١٢:٠٣:٤٠١٧:٠٣:١٥١٧:٢٢:٥٤٢٣:٢٠:١٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٤:٤٣١٢:٠٤:٠٤١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٥٦٢٣:٢٠:٣٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٥:٣٢١٢:٠٤:٣٠١٧:٠٣:١٩١٧:٢٣:٠٠٢٣:٢٠:٥٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٦:١٩١٢:٠٤:٥٦١٧:٠٣:٢٣١٧:٢٣:٠٦٢٣:٢١:١٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٧:٠٦١٢:٠٥:٢٢١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٣:١٤٢٣:٢١:٤٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٧:٥٢١٢:٠٥:٤٩١٧:٠٣:٣٨١٧:٢٣:٢٤٢٣:٢٢:٠٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٨:٣٧١٢:٠٦:١٦١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٣:٣٥٢٣:٢٢:٣٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٩:٢١١٢:٠٦:٤٤١٧:٠٤:٠١١٧:٢٣:٤٨٢٣:٢٢:٥٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٠:٠٣١٢:٠٧:١٢١٧:٠٤:١٥١٧:٢٤:٠٣٢٣:٢٣:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٤٠٧:١٠:٤٥١٢:٠٧:٤٠١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٤:٢٠٢٣:٢٣:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:١١:٢٥١٢:٠٨:٠٩١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٤:٣٨٢٣:٢٤:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٨٠٧:١٢:٠٤١٢:٠٨:٣٧١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٤:٥٨٢٣:٢٤:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١٢:٤١١٢:٠٩:٠٧١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٥:٢٠٢٣:٢٥:١٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٩٠٧:١٣:١٨١٢:٠٩:٣٦١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٥:٤٣٢٣:٢٥:٤٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٣:٥٣١٢:١٠:٠٥١٧:٠٦:١٦١٧:٢٦:٠٨٢٣:٢٦:١١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٤:٢٧١٢:١٠:٣٥١٧:٠٦:٤٣١٧:٢٦:٣٥٢٣:٢٦:٤٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١٤:٥٩١٢:١١:٠٥١٧:٠٧:١١١٧:٢٧:٠٣٢٣:٢٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صالحی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صالحی روستای صالحی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صالحی روستای صالحی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صالحی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صالحی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صالحی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صالحی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صالحی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صالحی

روستای صالحی بر روی نقشه

روستای صالحی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صالحی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صالحی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صالحی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صالحی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای صالحی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صالحی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صالحی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صالحی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ صالحی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صالحی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صالحی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صالحی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صالحی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صالحی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صالحی
زمان پخش اذان آنلاین به افق صالحی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صالحی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو