جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صادق

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز صادق


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٢
اذان ظهر: ١١:١٧:٤١
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٤٥
اذان مغرب: ١٦:٤١:٤٣
نیمه شب: ٢٢:٣٥:٣٤

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صادق (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای صادق)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صادق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صادق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
زیاد هم دربند به ثمر رسیدن مو‌ به موی رویاهایتان نباشید؛ چرا كه مهم‌تر از آن، دگرگونی بزرگی است كه با این روش، در منش راستین شما به وجود می‌آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صادق

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صادق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صادق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صادق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صادق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صادق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٥:٢٩١٢:٢٢:٠٩١٨:٥٩:١٧١٩:١٧:١٤٢٣:٣٩:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٤:٢٩١٢:٢١:٥٩١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٥٧٢٣:٣٨:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢١:٥٠١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٤٠٢٣:٣٨:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٢:٣١١٢:٢١:٤١١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٢٣٢٣:٣٨:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤١:٣٤١٢:٢١:٣٣١٩:٠١:٥٩١٩:٢٠:٠٦٢٣:٣٨:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٠:٣٧١٢:٢١:٢٥١٩:٠٢:٤٠١٩:٢٠:٤٩٢٣:٣٧:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:١٢٠٥:٣٩:٤٢١٢:٢١:١٨١٩:٠٣:٢١١٩:٢١:٣٢٢٣:٣٧:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٠٢٠٥:٣٨:٤٨١٢:٢١:١١١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٢:١٦٢٣:٣٧:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٥٢٠٥:٣٧:٥٤١٢:٢١:٠٥١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٢:٥٩٢٣:٣٧:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٣٧:٠٢١٢:٢١:٠٠١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٣:٤٢٢٣:٣٧:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٦:١١١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٤:٢٥٢٣:٣٦:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٣٥:٢١١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٥:٠٩٢٣:٣٦:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٣٤:٣٢١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٥٢٢٣:٣٦:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٣:٤٤١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٣٥٢٣:٣٦:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٧٠٥:٣٢:٥٧١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٧:١٨٢٣:٣٦:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٥٠٥:٣٢:١٢١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٨:٠١٢٣:٣٥:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣١:٢٨١٢:٢٠:٣٦١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٤٤٢٣:٣٥:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:١٥٠٥:٣٠:٤٥١٢:٢٠:٣٥١٩:١٠:٤٨١٩:٢٩:٢٧٢٣:٣٥:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٠:٠٣١٢:٢٠:٣٤١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:١٠٢٣:٣٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٢٩:٢٣١٢:٢٠:٣٤١٩:١٢:٠٨١٩:٣٠:٥٢٢٣:٣٥:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٢٨:٤٤١٢:٢٠:٣٥١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٣٥٢٣:٣٥:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٣١٠٥:٢٨:٠٦١٢:٢٠:٣٦١٩:١٣:٢٨١٩:٣٢:١٧٢٣:٣٥:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٢٧:٣٠١٢:٢٠:٣٨١٩:١٤:٠٨١٩:٣٢:٥٩٢٣:٣٤:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٢٦:٥٥١٢:٢٠:٤٠١٩:١٤:٤٧١٩:٣٣:٤١٢٣:٣٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٨٠٥:٢٦:٢١١٢:٢٠:٤٣١٩:١٥:٢٦١٩:٣٤:٢٣٢٣:٣٤:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:١٠٠٥:٢٥:٤٩١٢:٢٠:٤٧١٩:١٦:٠٥١٩:٣٥:٠٤٢٣:٣٤:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٢٥:١٨١٢:٢٠:٥١١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٤٤٢٣:٣٤:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٢٤:٤٨١٢:٢٠:٥٥١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:٢٥٢٣:٣٤:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٦٠٥:٢٤:٢٠١٢:٢١:٠١١٩:١٧:٥٩١٩:٣٧:٠٥٢٣:٣٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صادق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صادق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صادق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صادق

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صادق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صادق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صادق

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای صادق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صادق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صادق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صادق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صادق

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای صادق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صادق

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٦:٣٥١١:١٠:١١١٦:٢٣:٣٢١٦:٤١:٥٩٢٢:٢٨:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٤٠٥:٥٧:٢٧١١:١٠:٢٨١٦:٢٣:١٣١٦:٤١:٤٢٢٢:٢٩:١١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٨:١٨١١:١٠:٤٤١٦:٢٢:٥٦١٦:٤١:٢٧٢٢:٢٩:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٢٠٥:٥٩:٠٩١١:١١:٠٢١٦:٢٢:٤١١٦:٤١:١٤٢٢:٢٩:٣٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٠:٠٠١١:١١:٢٠١٦:٢٢:٢٧١٦:٤١:٠٢٢٢:٢٩:٥٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٠:٥١١١:١١:٤٠١٦:٢٢:١٥١٦:٤٠:٥٢٢٢:٣٠:١٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠١:٤١١١:١٢:٠٠١٦:٢٢:٠٥١٦:٤٠:٤٤٢٢:٣٠:٢٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٢:٣١١١:١٢:٢٠١٦:٢١:٥٧١٦:٤٠:٣٧٢٢:٣٠:٤٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٣:٢١١١:١٢:٤١١٦:٢١:٥٠١٦:٤٠:٣٢٢٢:٣١:٠٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٤:١٠١١:١٣:٠٣١٦:٢١:٤٥١٦:٤٠:٢٩٢٢:٣١:٢١
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٤:٥٩١١:١٣:٢٦١٦:٢١:٤٢١٦:٤٠:٢٧٢٢:٣١:٤١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٥:٤٧١١:١٣:٤٩١٦:٢١:٤٠١٦:٤٠:٢٧٢٢:٣٢:٠١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٦:٣٥١١:١٤:١٣١٦:٢١:٤١١٦:٤٠:٢٩٢٢:٣٢:٢٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٧:٢٢١١:١٤:٣٧١٦:٢١:٤٣١٦:٤٠:٣٣٢٢:٣٢:٤٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٨:٠٩١١:١٥:٠٢١٦:٢١:٤٧١٦:٤٠:٣٨٢٢:٣٣:٠٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٨:٥٤١١:١٥:٢٧١٦:٢١:٥٢١٦:٤٠:٤٥٢٢:٣٣:٣٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٩:٤٠١١:١٥:٥٣١٦:٢١:٥٩١٦:٤٠:٥٣٢٢:٣٣:٥٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٠:٢٤١١:١٦:٢٠١٦:٢٢:٠٨١٦:٤١:٠٣٢٢:٣٤:١٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١١:٠٧١١:١٦:٤٦١٦:٢٢:١٩١٦:٤١:١٥٢٢:٣٤:٤٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١١:٥٠١١:١٧:١٤١٦:٢٢:٣١١٦:٤١:٢٨٢٢:٣٥:٠٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٢:٣٢١١:١٧:٤١١٦:٢٢:٤٥١٦:٤١:٤٣٢٢:٣٥:٣٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٣:١٢١١:١٨:٠٩١٦:٢٣:٠١١٦:٤١:٥٩٢٢:٣٦:٠٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٣:٥٢١١:١٨:٣٧١٦:٢٣:١٨١٦:٤٢:١٨٢٢:٣٦:٢٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٤:٣١١١:١٩:٠٦١٦:٢٣:٣٧١٦:٤٢:٣٧٢٢:٣٦:٥٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١٥:٠٩١١:١٩:٣٥١٦:٢٣:٥٨١٦:٤٢:٥٨٢٢:٣٧:٢٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٥:٤٦١١:٢٠:٠٤١٦:٢٤:٢٠١٦:٤٣:٢١٢٢:٣٧:٥٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٦:٢١١١:٢٠:٣٣١٦:٢٤:٤٤١٦:٤٣:٤٥٢٢:٣٨:١٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٦:٥٥١١:٢١:٠٣١٦:٢٥:٠٩١٦:٤٤:١١٢٢:٣٨:٤٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٧:٢٩١١:٢١:٣٣١٦:٢٥:٣٦١٦:٤٤:٣٨٢٢:٣٩:١٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٨:٠١١١:٢٢:٠٢١٦:٢٦:٠٤١٦:٤٥:٠٦٢٢:٣٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صادق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صادق روستای صادق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صادق روستای صادق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صادق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صادق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صادق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صادق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صادق

روستای صادق بر روی نقشه

روستای صادق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صادق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صادق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صادق
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صادق + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای صادق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صادق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صادق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صادق رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا صادق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صادق
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ صادق دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صادق دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق صادق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صادق
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صادق
زمان پخش اذان زنده به افق صادق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صادق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو