جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای صادق

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز صادق

اذان صبح: ٠٣:٥٠:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٥١:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤١:٢١

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صادق (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای صادق)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای صادق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صادق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
روزه گرفتن در زمستان، با بهره‌مندی‌ از سردی است (یعنی هم لذّت روزه و هم لذّت هوای سرد را می‌برد و از این جهت فشار بر روزه‌دار از نظر جسمی وارد نمی‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای صادق

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صادق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صادق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای صادق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صادق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صادق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٧:٣٩١٢:٢٤:٣٠١٨:٥١:٤٩١٩:٠٩:٢٣٢٣:٤٢:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٦:٣١١٢:٢٤:١٥١٨:٥٢:٢٨١٩:١٠:٠٤٢٣:٤٢:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٥:٢٣١٢:٢٤:٠١١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٤٦٢٣:٤٢:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:١١٠٥:٥٤:١٥١٢:٢٣:٤٧١٨:٥٣:٤٧١٩:١١:٢٧٢٣:٤١:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٣:٠٩١٢:٢٣:٣٤١٨:٥٤:٢٧١٩:١٢:٠٩٢٣:٤١:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٢:٠٣١٢:٢٣:٢١١٨:٥٥:٠٧١٩:١٢:٥٠٢٣:٤١:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٠:٥٨١٢:٢٣:٠٨١٨:٥٥:٤٦١٩:١٣:٣٢٢٣:٤٠:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٤٩:٥٣١٢:٢٢:٥٦١٨:٥٦:٢٦١٩:١٤:١٤٢٣:٤٠:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٨:٤٩١٢:٢٢:٤٤١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٥٦٢٣:٤٠:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٧:٤٦١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٧:٤٦١٩:١٥:٣٩٢٣:٣٩:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٤٦:٤٤١٢:٢٢:٢١١٨:٥٨:٢٦١٩:١٦:٢١٢٣:٣٩:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٥:٤٣١٢:٢٢:١١١٨:٥٩:٠٧١٩:١٧:٠٣٢٣:٣٩:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٤:٤٣١٢:٢٢:٠١١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:٤٦٢٣:٣٩:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٨٠٥:٤٣:٤٣١٢:٢١:٥١١٩:٠٠:٢٧١٩:١٨:٢٩٢٣:٣٨:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢١:٤٢١٩:٠١:٠٨١٩:١٩:١١٢٣:٣٨:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٥١٠٥:٤١:٤٧١٢:٢١:٣٤١٩:٠١:٤٨١٩:١٩:٥٤٢٣:٣٨:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٠:٥٠١٢:٢١:٢٦١٩:٠٢:٢٩١٩:٢٠:٣٧٢٣:٣٧:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٢٨٠٥:٣٩:٥٤١٢:٢١:١٩١٩:٠٣:٠٩١٩:٢١:٢٠٢٣:٣٧:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:١٧٠٥:٣٩:٠٠١٢:٢١:١٢١٩:٠٣:٥٠١٩:٢٢:٠٤٢٣:٣٧:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٨٠٥:٣٨:٠٦١٢:٢١:٠٥١٩:٠٤:٣١١٩:٢٢:٤٧٢٣:٣٧:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٣٧:١٣١٢:٢١:٠٠١٩:٠٥:١٢١٩:٢٣:٣٠٢٣:٣٧:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٣٦:٢٢١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٤:١٣٢٣:٣٦:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٤:٥٧٢٣:٣٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٣٤:٤٣١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٧:١٤١٩:٢٥:٤٠٢٣:٣٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٣٣:٥٥١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٦:٢٤٢٣:٣٦:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٣٣:٠٨١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:٠٧٢٣:٣٦:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٥٠٢٣:٣٥:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٣١:٣٨١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٣٤٢٣:٣٥:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٠:٥٥١٢:٢٠:٣٥١٩:١٠:٣٨١٩:٢٩:١٧٢٣:٣٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صادق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صادق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صادق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صادق

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای صادق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صادق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای صادق

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای صادق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای صادق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای صادق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صادق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صادق

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای صادق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صادق

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای صادق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صادق روستای صادق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صادق روستای صادق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای صادق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صادق

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای صادق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صادق

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٦٠٥:٢١:٠٩١٢:٢٦:٠٥١٩:٣١:٠١١٩:٥٠:٤٢٢٣:٣٧:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٠٠٥:٢١:٢٣١٢:٢٦:١٩١٩:٣١:١٣١٩:٥٠:٥٣٢٣:٣٨:٠٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٦٠٥:٢١:٣٨١٢:٢٦:٣٢١٩:٣١:٢٣١٩:٥١:٠٣٢٣:٣٨:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٢١:٥٥١٢:٢٦:٤٥١٩:٣١:٣٢١٩:٥١:١٢٢٣:٣٨:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٤٠٥:٢٢:١٢١٢:٢٦:٥٧١٩:٣١:٤٠١٩:٥١:١٩٢٣:٣٨:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٥٠٥:٢٢:٣٠١٢:٢٧:١٠١٩:٣١:٤٦١٩:٥١:٢٥٢٣:٣٩:٠٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٨٠٥:٢٢:٥٠١٢:٢٧:٢٣١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٢٩٢٣:٣٩:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٢٣:١٠١٢:٢٧:٣٥١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٣١٢٣:٣٩:٣٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٩٠٥:٢٣:٣٢١٢:٢٧:٤٧١٩:٣١:٥٦١٩:٥١:٣٢٢٣:٣٩:٥٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٧٠٥:٢٣:٥٤١٢:٢٧:٥٩١٩:٣١:٥٦١٩:٥١:٣٢٢٣:٤٠:٠٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٧٠٥:٢٤:١٨١٢:٢٨:١٠١٩:٣١:٥٥١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٠:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٨٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٨:٢١١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٢٦٢٣:٤٠:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢١٠٥:٢٥:٠٧١٢:٢٨:٣٢١٩:٣١:٤٨١٩:٥١:٢١٢٣:٤٠:٥١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٥٠٥:٢٥:٣٤١٢:٢٨:٤٣١٩:٣١:٤٣١٩:٥١:١٤٢٣:٤١:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٢٦:٠٠١٢:٢٨:٥٣١٩:٣١:٣٦١٩:٥١:٠٦٢٣:٤١:٢١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٧٠٥:٢٦:٢٨١٢:٢٩:٠٣١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٥٦٢٣:٤١:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٦:٥٧١٢:٢٩:١٣١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٤٤٢٣:٤١:٥١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٢٧:٢٦١٢:٢٩:٢٢١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٣١٢٣:٤٢:٠٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٢٧:٥٦١٢:٢٩:٣١١٩:٣٠:٥٣١٩:٥٠:١٧٢٣:٤٢:١٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٢٨:٢٦١٢:٢٩:٣٩١٩:٣٠:٣٨١٩:٥٠:٠٠٢٣:٤٢:٣٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٢٨:٥٨١٢:٢٩:٤٧١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٤٣٢٣:٤٢:٤٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٣٠٥:٢٩:٢٩١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٢٣٢٣:٤٣:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٠:٠٢١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:٠٣٢٣:٤٣:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٣٠:٣٥١٢:٣٠:٠٨١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٨:٤٠٢٣:٤٣:٢٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٣١:٠٨١٢:٣٠:١٤١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:١٦٢٣:٤٣:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣١:٤٢١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:٥١٢٣:٤٣:٥٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٦٠٥:٣٢:١٧١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٢٤٢٣:٤٤:٠٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٣٢:٥٢١٢:٣٠:٣٠١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٥٦٢٣:٤٤:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٤٠٥:٣٣:٢٧١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٢٦٢٣:٤٤:٢٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٥٠٥:٣٤:٠٣١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٥٤٢٣:٤٤:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٤:٣٩١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صادق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صادق روستای صادق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صادق روستای صادق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صادق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صادق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صادق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صادق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صادق

روستای صادق بر روی نقشه

روستای صادق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صادق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صادق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صادق
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای صادق + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای صادق + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای صادق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صادق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای صادق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صادق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صادق رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صادق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ صادق دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا صادق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق صادق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق صادق
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ صادق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صادق
زمان پخش اذان زنده به افق صادق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صادق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو