جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صادق آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز صادق آباد


اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٨
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٠٨

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صادق آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای صادق آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای صادق آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صادق آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه چیزی را دوست داشته باشد، زیاد از او یاد می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صادق آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صادق آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صادق آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صادق آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صادق آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صادق آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠١:٢٩١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٢٥٠٠:١٨:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠١:٢٠١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٨:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠١:١٠١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٥٣٠٠:١٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢١:٠٦١٣:٠١:٠٢١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٣٧٠٠:١٧:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٧:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٩:١٠١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٦:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٨:١٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٤٩٠٠:١٦:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٧:١٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٦:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٦:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٥:٣١١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١٦:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٠:١٥١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٥:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٠:١٠١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٣٠٠٠:١٥:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٥:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٥:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٩٠٦:١١:٢١١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٥:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٤:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:١١٠٠:١٤:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٩:٥٥١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٤:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٩:٥٥١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٤:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٢٢٠٠:١٤:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٤:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٤:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٣١٠٠:١٣:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٥:١١١٣:٠٠:٠١١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:١٤٠٠:١٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٣:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٣:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٠:١١١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٣:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٠:١٦١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٠١٠٠:١٣:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٠:٢١١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صادق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صادق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صادق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صادق آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای صادق آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صادق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای صادق آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای صادق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای صادق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای صادق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صادق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صادق آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای صادق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صادق آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٣:٤٠١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٣:٥٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٤:١٨١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٤:٠٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٤:٥٥١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٤:١٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٥:٣٣١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٤:٢٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٦:١١١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٤:٣٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٦:٤٩١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٤:٤١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٧:٢٨١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٤:٤٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٨:٠٦١٣:١٠:٠٢٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٤:٥٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٨:٤٥١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٥:٠٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٤٦٠٠:٢٥:٠٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٩:١٨٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٥:٠٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٥:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٥:١٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٥:١٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٩:٣١١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٥:٢١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٥:٢٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٩:١٧١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٥:٢٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٥:٢٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٥:٢٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٨:٥١١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٢٥:٢٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٨:٤١١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٥:١٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٥:١٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٨:١٩١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٥:١٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٢٥:٠٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٥:٠٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٢٤:٥٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٠:١٨١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٤:٥٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٧:١٧١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٤:٤٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٢:٠٣١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢٤:٣٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٢:١١١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢٤:٣٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٢:٤٨١٣:٠٦:٣٣١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٤٠٠٠:٢٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صادق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صادق آباد روستای صادق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صادق آباد روستای صادق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صادق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای صادق آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صادق آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صادق آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صادق آباد

روستای صادق آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صادق آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صادق آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صادق آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای صادق آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای صادق آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صادق آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صادق آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صادق آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق صادق آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صادق آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صادق آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صادق آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صادق آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صادق آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صادق آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ صادق آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صادق آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو