جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری

باغ صفا | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز صادق آبادلاچری


اذان صبح: ٠٥:١٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٤
اذان ظهر: ١١:٤٩:٢٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٢٦
اذان مغرب: ١٧:١٥:١٢
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٣٩

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای صادق آبادلاچری)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صادق آبادلاچری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صادق آبادلاچری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه كامیابی‌ها و دستاوردهای شما به زندگی‌تان مفهومی نبخشند، همه بیهوده خواهند بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صادق آبادلاچری

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صادق آبادلاچری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صادق آبادلاچری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صادق آبادلاچری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صادق آبادلاچری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٨:١٧١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٣٦٠٠:١١:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٧:١٩١٢:٥٣:٤٠١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:١٧٠٠:١١:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٦:٢١١٢:٥٣:٣١١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٥:٢٥١٢:٥٣:٢٢١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٣٩٠٠:١٠:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٣:١٤١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٢١٠٠:١٠:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٣:٣٤١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:٠٢٠٠:١٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٢:٤١١٢:٥٢:٥٩١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٤٣٠٠:٠٩:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١١:٤٨١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠٩:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٩:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٩:١٦١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٩:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٢:٣١١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:١١٠٠:٠٨:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٥٣٠٠:٠٨:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٣٤٠٠:٠٨:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٢:٢١١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٨:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٢:١٨١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٨:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٢:١٧١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٣٩٠٠:٠٧:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٢:١٦١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٧:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٢:١٥١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٧:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٢:٤١١٢:٥٢:١٥١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠٧:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٢:٠٤١٢:٥٢:١٦١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٢:١٧١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٠٧:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٢:١٩١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٧:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٠:١٩١٢:٥٢:٢١١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٠٧:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٢:٢٤١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٢:٢٨١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٠٧:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٠٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٢:٣٦١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٠٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صادق آبادلاچری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صادق آبادلاچری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صادق آبادلاچری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صادق آبادلاچری

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صادق آبادلاچری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صادق آبادلاچری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق آبادلاچری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای صادق آبادلاچری

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای صادق آبادلاچری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صادق آبادلاچری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای صادق آبادلاچری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صادق آبادلاچری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صادق آبادلاچری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای صادق آبادلاچری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق آبادلاچری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صادق آبادلاچری

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٦:٣٦١١:٤١:٥٣١٦:٥٦:٥٤١٧:١٥:١١٢٣:٠١:٠١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٧:٢٦١١:٤٢:٠٩١٦:٥٦:٣٧١٧:١٤:٥٥٢٣:٠١:١٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٨:١٦١١:٤٢:٢٦١٦:٥٦:٢١١٧:١٤:٤١٢٣:٠١:٢٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٩:٠٦١١:٤٢:٤٣١٦:٥٦:٠٧١٧:١٤:٢٩٢٣:٠١:٤٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٩:٥٦١١:٤٣:٠٢١٦:٥٥:٥٤١٧:١٤:١٨٢٣:٠١:٥٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٠:٤٦١١:٤٣:٢١١٦:٥٥:٤٣١٧:١٤:٠٩٢٣:٠٢:١٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣١:٣٥١١:٤٣:٤١١٦:٥٥:٣٤١٧:١٤:٠٢٢٣:٠٢:٣٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٢:٢٤١١:٤٤:٠٢١٦:٥٥:٢٧١٧:١٣:٥٦٢٣:٠٢:٤٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٣:١٣١١:٤٤:٢٣١٦:٥٥:٢١١٧:١٣:٥٢٢٣:٠٣:٠٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٤:٠١١١:٤٤:٤٥١٦:٥٥:١٧١٧:١٣:٥٠٢٣:٠٣:٢٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٤:٤٩١١:٤٥:٠٧١٦:٥٥:١٥١٧:١٣:٤٩٢٣:٠٣:٤٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٥:٣٦١١:٤٥:٣١١٦:٥٥:١٥١٧:١٣:٥٠٢٣:٠٤:٠٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٦:٢٣١١:٤٥:٥٤١٦:٥٥:١٦١٧:١٣:٥٣٢٣:٠٤:٢٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٧:٠٩١١:٤٦:١٩١٦:٥٥:١٩١٧:١٣:٥٧٢٣:٠٤:٤٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٧:٥٥١١:٤٦:٤٤١٦:٥٥:٢٣١٧:١٤:٠٣٢٣:٠٥:١١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٨:٤٠١١:٤٧:٠٩١٦:٥٥:٣٠١٧:١٤:١٠٢٣:٠٥:٣٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٩:٢٤١١:٤٧:٣٥١٦:٥٥:٣٨١٧:١٤:٢٠٢٣:٠٥:٥٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٠:٠٨١١:٤٨:٠١١٦:٥٥:٤٧١٧:١٤:٣٠٢٣:٠٦:٢٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٠:٥١١١:٤٨:٢٨١٦:٥٥:٥٩١٧:١٤:٤٣٢٣:٠٦:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤١:٣٣١١:٤٨:٥٥١٦:٥٦:١١١٧:١٤:٥٦٢٣:٠٧:١٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٢:١٤١١:٤٩:٢٣١٦:٥٦:٢٦١٧:١٥:١٢٢٣:٠٧:٣٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٢:٥٤١١:٤٩:٥١١٦:٥٦:٤٢١٧:١٥:٢٩٢٣:٠٨:٠٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٣:٣٤١١:٥٠:١٩١٦:٥٧:٠٠١٧:١٥:٤٧٢٣:٠٨:٣٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٤:١٢١١:٥٠:٤٨١٦:٥٧:١٩١٧:١٦:٠٧٢٣:٠٨:٥٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٤:٥٠١١:٥١:١٧١٦:٥٧:٤٠١٧:١٦:٢٩٢٣:٠٩:٢٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٥:٢٦١١:٥١:٤٦١٦:٥٨:٠٣١٧:١٦:٥٢٢٣:٠٩:٥٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٦:٠١١١:٥٢:١٥١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:١٦٢٣:١٠:٢٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٦:٣٦١١:٥٢:٤٥١٦:٥٨:٥٢١٧:١٧:٤٢٢٣:١٠:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٧:٠٩١١:٥٣:١٤١٦:٥٩:١٩١٧:١٨:٠٩٢٣:١١:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٧:٤٠١١:٥٣:٤٤١٦:٥٩:٤٧١٧:١٨:٣٧٢٣:١١:٥١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صادق آبادلاچری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صادق آبادلاچری روستای صادق آبادلاچری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای صادق آبادلاچری روستای صادق آبادلاچری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صادق آبادلاچری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صادق آبادلاچری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صادق آبادلاچری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صادق آبادلاچری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صادق آبادلاچری

روستای صادق آبادلاچری بر روی نقشه

روستای صادق آبادلاچری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صادق آبادلاچری
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای صادق آبادلاچری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای صادق آبادلاچری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صادق آبادلاچری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صادق آبادلاچری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صادق آبادلاچری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق صادق آبادلاچری
زمان پخش اذان مستقیم به افق صادق آبادلاچری
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صادق آبادلاچری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا صادق آبادلاچری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صادق آبادلاچری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صادق آبادلاچری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو