جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری

باغ صفا | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز صادق آبادلاچری

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠١:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:٣٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٣:٤٦

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای صادق آبادلاچری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای صادق آبادلاچری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صادق آبادلاچری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای صادق آبادلاچری

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صادق آبادلاچری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای صادق آبادلاچری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صادق آبادلاچری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صادق آبادلاچری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٠:٠٧١٢:٥٦:١٠١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٠٥٠٠:١٤:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٣:١٩١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٤:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٧:٥٤١٢:٥٥:٤١١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٢٤٠٠:١٤:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٦:٤٩١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٣:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٥:١٤١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٣:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٤:٤٠١٢:٥٥:٠١١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٢٣٠٠:١٣:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٣:٣٧١٢:٥٤:٤٩١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٣:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:٣٤١٢:٥٤:٣٦١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٢:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٢٤٠٠:١٢:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٠:٣١١٢:٥٤:١٣١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٠٤٠٠:١٢:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٤:٠٢١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٤٥٠٠:١١:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٨:٣١١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٢٥٠٠:١١:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٣٠:١٨١٩:٤٨:٠٦٠٠:١١:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٣:٣٢١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٠:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٥:٣٧١٢:٥٣:٢٣١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٢٨٠٠:١٠:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٤:٤١١٢:٥٣:١٥١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٠٩٠٠:١٠:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٣:٤٦١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٥٠٠٠:١٠:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٢:٥٩١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٩:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٩٠٦:١١:٥٩١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٩:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:١٢٠٦:١١:٠٧١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٩:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٠:١٦١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٩:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٩:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٢:٣١١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٠٠٠٠:٠٨:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٤٢٠٠:٠٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٢:٢١١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٨:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٢:١٨١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٨:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٢:١٧١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٧:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٢:١٦١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:١٠٠٠:٠٧:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صادق آبادلاچری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صادق آبادلاچری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صادق آبادلاچری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صادق آبادلاچری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای صادق آبادلاچری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صادق آبادلاچری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق آبادلاچری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای صادق آبادلاچری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای صادق آبادلاچری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای صادق آبادلاچری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای صادق آبادلاچری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صادق آبادلاچری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صادق آبادلاچری

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای صادق آبادلاچری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق آبادلاچری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صادق آبادلاچری

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای صادق آبادلاچری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صادق آبادلاچری روستای صادق آبادلاچری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای صادق آبادلاچری روستای صادق آبادلاچری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای صادق آبادلاچری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صادق آبادلاچری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای صادق آبادلاچری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صادق آبادلاچری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صادق آبادلاچری

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥٧:٤٧٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٠:٢٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٥:١٢١٢:٥٨:٠٠٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٠:٣٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٥٥:٢٧١٢:٥٨:١٣٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٠:٥٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٨:٢٦٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٣١٠٠:١١:٠٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٨:٣٩٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١١:١٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٦:١٩١٢:٥٨:٥١٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١١:٣٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٩:٠٤٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١١:٤٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٩:١٦٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٥٢٠٠:١٢:٠٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٩:٢٨٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٥٣٠٠:١٢:١٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٩:٤٠٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٥٣٠٠:١٢:٣٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٩:٥١٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٢:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٠:٠٣٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٣:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٠:١٤٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٣:١٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٠:٢٤٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٣:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٣:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٢٠٠٠:١٤:٠٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٠:٤٠١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٤:١٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠١:٠٩١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٤:٢٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠١:٣٨١٣:٠١:١٢٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٤:٤٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٤:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:١١٠٠:١٥:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠١:٣٦١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٥:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٣:٤١١٣:٠١:٤٣١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٥:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٤:١٣١٣:٠١:٤٩١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:١٢٠٠:١٥:٥٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠١:٥٥١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٦:٠٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٢:٠١١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٦:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٦:٢٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٢:١١١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣١٠٠:١٦:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٢:١٥١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٦:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٢:١٨١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٦:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٢:٢١١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٠١٠٠:١٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صادق آبادلاچری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صادق آبادلاچری روستای صادق آبادلاچری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای صادق آبادلاچری روستای صادق آبادلاچری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صادق آبادلاچری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صادق آبادلاچری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صادق آبادلاچری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صادق آبادلاچری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صادق آبادلاچری

روستای صادق آبادلاچری بر روی نقشه

روستای صادق آبادلاچری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صادق آبادلاچری
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای صادق آبادلاچری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای صادق آبادلاچری + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای صادق آبادلاچری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صادق آبادلاچری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای صادق آبادلاچری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا صادق آبادلاچری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ صادق آبادلاچری دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صادق آبادلاچری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صادق آبادلاچری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق صادق آبادلاچری
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صادق آبادلاچری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صادق آبادلاچری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صادق آبادلاچری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صادق آبادلاچری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو