جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شیلان

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز شیلان

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٤

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیلان (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای شیلان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای شیلان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیلان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
هر اثر هنری به مثابه ی كودكی است كه هنرمند، مادرش و محیط زندگی هنرمند، پدرش باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیلان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیلان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیلان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شیلان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیلان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیلان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٩:١٤١٣:١٤:٢٢١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٨:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٧:٥١١٣:١٤:٠٧١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٧:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٦:٢٨١٣:١٣:٥٤١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:١٧٠٠:٢٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٣:٤٠١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٧:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٣:٢٧١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٣:١٥١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:١١٠٠:٢٦:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٣١:٠٣١٣:١٣:٠٢١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٥:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٢:٥٠١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٥:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٢:٣٩١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٥:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٢:٢٨١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٤:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١١٠٦:٢٥:٥١١٣:١٢:١٨١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٤:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٤:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٣:٢١١٣:١١:٥٨٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٣:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٢٢:٠٧١٣:١١:٤٩٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٣:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢٠:٥٥١٣:١١:٤١٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٣:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١١٠٦:١٩:٤٤١٣:١١:٣٣٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٢:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٨:٣٣١٣:١١:٢٥٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٢:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٧:٢٤١٣:١١:١٩٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٢:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٦:١٦١٣:١١:١٢٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢١:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٥:١٠١٣:١١:٠٧٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢١:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٤:٠٤١٣:١١:٠١٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢١:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٣:٠٠١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢١:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٦٠٦:١١:٥٧١٣:١٠:٥٣٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٠:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٠:٥٥١٣:١٠:٥٠٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٤٢٠٠:٢٠:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٠:٤٧٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٠:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٠:٤٥٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٠:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٠:٤٣٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٤:٣٤٠٠:١٩:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٧:٠٣١٣:١٠:٤٢٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٥:٣١٠٠:١٩:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٦:٠٨١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:٢٨٠٠:١٩:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیلان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای شیلان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای شیلان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای شیلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای شیلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای شیلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیلان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای شیلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیلان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای شیلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیلان روستای شیلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیلان روستای شیلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شیلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیلان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیلان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٢:١٥١٢:٠٦:٥٦١٨:١١:٠١١٨:٢٩:٣٥٢٣:٢٣:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٣:٠٧١٢:٠٦:٣٥١٨:٠٩:٢٧١٨:٢٨:٠١٢٣:٢٣:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٣:٥٨١٢:٠٦:١٤١٨:٠٧:٥٤١٨:٢٦:٢٧٢٣:٢٣:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٤:٥٠١٢:٠٥:٥٣١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٤:٥٤٢٣:٢٢:٥٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٥:٤٢١٢:٠٥:٣٣١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٣:٢١٢٣:٢٢:٤٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٦:٣٤١٢:٠٥:١٢١٨:٠٣:١٤١٨:٢١:٤٨٢٣:٢٢:٢١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٧:٢٧١٢:٠٤:٥٢١٨:٠١:٤٢١٨:٢٠:١٥٢٣:٢٢:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٨:١٩١٢:٠٤:٣٢١٨:٠٠:٠٩١٨:١٨:٤٣٢٣:٢١:٤٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٩:١٢١٢:٠٤:١٢١٧:٥٨:٣٧١٨:١٧:١١٢٣:٢١:٢٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٠:٠٥١٢:٠٣:٥٣١٧:٥٧:٠٦١٨:١٥:٤٠٢٣:٢١:٠٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١١٠٦:١٠:٥٨١٢:٠٣:٣٤١٧:٥٥:٣٤١٨:١٤:٠٩٢٣:٢٠:٥٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١١:٥١١٢:٠٣:١٥١٧:٥٤:٠٣١٨:١٢:٣٩٢٣:٢٠:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٢:٤٥١٢:٠٢:٥٦١٧:٥٢:٣٣١٨:١١:٠٩٢٣:٢٠:١٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٣:٣٩١٢:٠٢:٣٨١٧:٥١:٠٣١٨:٠٩:٣٩٢٣:١٩:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٤:٣٣١٢:٠٢:٢١١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٨:١١٢٣:١٩:٤٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٥:٢٨١٢:٠٢:٠٣١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٦:٤٢٢٣:١٩:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٦:٢٣١٢:٠١:٤٦١٧:٤٦:٣٦١٨:٠٥:١٥٢٣:١٩:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٧:١٨١٢:٠١:٣٠١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٣:٤٨٢٣:١٨:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٨:١٣١٢:٠١:١٤١٧:٤٣:٤١١٨:٠٢:٢٢٢٣:١٨:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٩:٠٩١٢:٠٠:٥٩١٧:٤٢:١٤١٨:٠٠:٥٦٢٣:١٨:١٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٠:٠٦١٢:٠٠:٤٤١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٩:٣٢٢٣:١٨:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢١:٠٢١٢:٠٠:٢٩١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٨:٠٨٢٣:١٧:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢١:٥٩١٢:٠٠:١٥١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٦:٤٥٢٣:١٧:٣١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٢:٥٦١٢:٠٠:٠٢١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٢٢٢٣:١٧:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٣:٥٤١١:٥٩:٤٩١٧:٣٥:١٢١٧:٥٤:٠١٢٣:١٧:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٤:٥٢١١:٥٩:٣٧١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:٤١٢٣:١٦:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٥:٥٠١١:٥٩:٢٥١٧:٣٢:٢٩١٧:٥١:٢١٢٣:١٦:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٦:٤٩١١:٥٩:١٥١٧:٣١:٠٨١٧:٥٠:٠٢٢٣:١٦:٢٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٧:٤٨١١:٥٩:٠٤١٧:٢٩:٤٩١٧:٤٨:٤٥٢٣:١٦:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٨:٤٧١١:٥٨:٥٥١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٧:٢٨٢٣:١٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شیلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیلان روستای شیلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیلان روستای شیلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیلان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیلان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیلان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیلان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیلان

روستای شیلان بر روی نقشه

روستای شیلان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیلان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیلان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیلان
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای شیلان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای شیلان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای شیلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شیلان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیلان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیلان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شیلان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیلان
زمان پخش اذان زنده به افق شیلان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شیلان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیلان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیلان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیلان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیلان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیلان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو