جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شیلان

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز شیلان


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:١٦
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٢١
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٢٩

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیلان (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای شیلان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای شیلان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیلان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سنگا
دلم می خواهد چنان زندگی كنم كه وجود خدا را تنها در سودی كه به دیگران می رسانم، احساس نمایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیلان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیلان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیلان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شیلان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیلان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیلان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٢:٢٦١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٤:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٢:١٦١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٤:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٤:١٨١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٣:٠٤١٣:١١:٥٧٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٣:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢١:٥١١٣:١١:٤٨٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٢٠:٣٩١٣:١١:٤٠٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٣:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٩:٢٨١٣:١١:٣٢٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٦٠٦:١٨:١٨١٣:١١:٢٥٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٢:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٧:٠٩١٣:١١:١٨٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٢:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٦:٠١١٣:١١:١٢٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢١:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٤:٥٥١٣:١١:٠٧٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢١:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٣:٤٩١٣:١١:٠١٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢١:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١٢:٤٥١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢٠:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٥٠٦:١١:٤٣١٣:١٠:٥٣٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٠:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:١٠:٤١١٣:١٠:٥٠٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٠:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٩:٤١١٣:١٠:٤٧٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٠:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٠:٤٤٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٩:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٧:٤٥١٣:١٠:٤٣٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٤٨٠٠:١٩:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٦:٥٠١٣:١٠:٤٢٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٩:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٥:٥٥١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٦:٤١٠٠:١٩:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٥:٠٢١٣:١٠:٤١٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٧:٣٧٠٠:١٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢١٠٦:٠٤:١١١٣:١٠:٤٢٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٨:٣٣٠٠:١٨:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠٣:٢١١٣:١٠:٤٣٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:٢٨٠٠:١٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥٢٠٦:٠٢:٣٣١٣:١٠:٤٥٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٢٣٠٠:١٨:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤١٠٦:٠١:٤٧١٣:١٠:٤٨٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤١:١٧٠٠:١٨:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٠٠٦:٠١:٠١١٣:١٠:٥١٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٢:١١٠٠:١٨:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٢٢٠٦:٠٠:١٨١٣:١٠:٥٤٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٣:٠٤٠٠:١٨:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٩:٣٦١٣:١٠:٥٨٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٣:٥٦٠٠:١٧:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١١٠٥:٥٨:٥٦١٣:١١:٠٣٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٤:٤٨٠٠:١٧:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٠٨٠٥:٥٨:١٨١٣:١١:٠٨٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٥:٣٩٠٠:١٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیلان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شیلان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شیلان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٢:٥٨١٢:٢٦:٥٧١٧:٣١:١٨١٧:٥١:١٧٢٣:٤٢:١٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٠٧٠٧:٢٢:١٦١٢:٢٧:٠٩١٧:٣٢:٢٥١٧:٥٢:٢١٢٣:٤٢:٢٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢١:٣٢١٢:٢٧:٢٠١٧:٣٣:٣٣١٧:٥٣:٢٦٢٣:٤٢:٤٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥١:٥٦٠٧:٢٠:٤٦١٢:٢٧:٣١١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٤:٣٠٢٣:٤٢:٥٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:١٧٠٧:١٩:٥٩١٢:٢٧:٤١١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٥:٣٥٢٣:٤٣:١٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٣٧٠٧:١٩:١٠١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٦:٤٠٢٣:٤٣:٢٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٥٥٠٧:١٨:١٩١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٧:٤٤٢٣:٤٣:٣٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:١٢٠٧:١٧:٢٧١٢:٢٨:٠٥١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٨:٤٩٢٣:٤٣:٤٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١٦:٣٣١٢:٢٨:١١١٧:٤٠:١٦١٧:٥٩:٥٣٢٣:٤٣:٥٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٥:٣٧١٢:٢٨:١٧١٧:٤١:٢٣١٨:٠٠:٥٨٢٣:٤٤:٠٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٤:٤٠١٢:٢٨:٢١١٧:٤٢:٣٠١٨:٠٢:٠٢٢٣:٤٤:١٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٣:٤١١٢:٢٨:٢٥١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٣:٠٦٢٣:٤٤:٢٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١٢:٤١١٢:٢٨:٢٨١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٤:١٠٢٣:٤٤:٢٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:١٥٠٧:١١:٤٠١٢:٢٨:٣١١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٥:١٤٢٣:٤٤:٣٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٢٠٠٧:١٠:٣٧١٢:٢٨:٣٢١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٦:١٨٢٣:٤٤:٤٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٢٣٠٧:٠٩:٣٢١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٧:٢٢٢٣:٤٤:٤٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٨:٢٧١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٨:٢٥٢٣:٤٤:٤٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٧:٢٠١٢:٢٨:٣٢١٧:٥٠:١٤١٨:٠٩:٢٨٢٣:٤٤:٤٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٦:١٢١٢:٢٨:٣١١٧:٥١:١٩١٨:١٠:٣١٢٣:٤٤:٥٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٥:٠٣١٢:٢٨:٢٨١٧:٥٢:٢٤١٨:١١:٣٤٢٣:٤٤:٥١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٣:٥٢١٢:٢٨:٢٥١٧:٥٣:٢٩١٨:١٢:٣٧٢٣:٤٤:٥١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠٢:٤١١٢:٢٨:٢٢١٧:٥٤:٣٤١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٤:٥٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠١:٢٨١٢:٢٨:١٨١٧:٥٥:٣٨١٨:١٤:٤٢٢٣:٤٤:٤٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠٠:١٤١٢:٢٨:١٣١٧:٥٦:٤٢١٨:١٥:٤٤٢٣:٤٤:٤٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٨:٥٩١٢:٢٨:٠٧١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:٤٦٢٣:٤٤:٤١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٧:٤٤١٢:٢٨:٠١١٧:٥٨:٥٠١٨:١٧:٤٧٢٣:٤٤:٣٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٦:٢٧١٢:٢٧:٥٤١٧:٥٩:٥٣١٨:١٨:٤٩٢٣:٤٤:٣٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٥:٠٩١٢:٢٧:٤٦١٨:٠٠:٥٦١٨:١٩:٥٠٢٣:٤٤:٢٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٣:٥٠١٢:٢٧:٣٨١٨:٠١:٥٨١٨:٢٠:٥١٢٣:٤٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شیلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شیلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیلان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شیلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شیلان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢٦:٣٣١٢:٢٥:٢٧١٧:٢٤:٤١١٧:٤٤:٥٦٢٣:٤٠:٢٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢٦:٠٢١٢:٢٥:٤٤١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٥:٥٩٢٣:٤٠:٤٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٤٠٧:٢٥:٢٩١٢:٢٦:٠٠١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٧:٠٢٢٣:٤١:٠٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٩٠٧:٢٤:٥٤١٢:٢٦:١٦١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٨:٠٥٢٣:٤١:٢٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤١٠٧:٢٤:١٧١٢:٢٦:٣٠١٧:٢٩:٠٥١٧:٤٩:٠٩٢٣:٤١:٣٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢٣:٣٩١٢:٢٦:٤٤١٧:٣٠:١١١٧:٥٠:١٣٢٣:٤١:٥٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٢:٥٨١٢:٢٦:٥٧١٧:٣١:١٨١٧:٥١:١٧٢٣:٤٢:١٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٧٠٧:٢٢:١٦١٢:٢٧:٠٩١٧:٣٢:٢٥١٧:٥٢:٢١٢٣:٤٢:٢٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢١:٣٢١٢:٢٧:٢٠١٧:٣٣:٣٣١٧:٥٣:٢٦٢٣:٤٢:٤٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٦٠٧:٢٠:٤٦١٢:٢٧:٣١١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٤:٣٠٢٣:٤٢:٥٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٧٠٧:١٩:٥٩١٢:٢٧:٤١١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٥:٣٥٢٣:٤٣:١٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٧٠٧:١٩:١٠١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٦:٤٠٢٣:٤٣:٢٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٥٠٧:١٨:١٩١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٧:٤٤٢٣:٤٣:٣٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٢٠٧:١٧:٢٧١٢:٢٨:٠٥١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٨:٤٩٢٣:٤٣:٤٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١٦:٣٣١٢:٢٨:١١١٧:٤٠:١٦١٧:٥٩:٥٣٢٣:٤٣:٥٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٥:٣٧١٢:٢٨:١٧١٧:٤١:٢٣١٨:٠٠:٥٨٢٣:٤٤:٠٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٤:٤٠١٢:٢٨:٢١١٧:٤٢:٣٠١٨:٠٢:٠٢٢٣:٤٤:١٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٣:٤١١٢:٢٨:٢٥١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٣:٠٦٢٣:٤٤:٢٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١٢:٤١١٢:٢٨:٢٨١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٤:١٠٢٣:٤٤:٢٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:١١:٤٠١٢:٢٨:٣١١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٥:١٤٢٣:٤٤:٣٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٠٠٧:١٠:٣٧١٢:٢٨:٣٢١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٦:١٨٢٣:٤٤:٤٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:٠٩:٣٢١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٧:٢٢٢٣:٤٤:٤٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٨:٢٧١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٨:٢٥٢٣:٤٤:٤٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٧:٢٠١٢:٢٨:٣٢١٧:٥٠:١٤١٨:٠٩:٢٨٢٣:٤٤:٤٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٦:١٢١٢:٢٨:٣١١٧:٥١:١٩١٨:١٠:٣١٢٣:٤٤:٥٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٥:٠٣١٢:٢٨:٢٨١٧:٥٢:٢٤١٨:١١:٣٤٢٣:٤٤:٥١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٣:٥٢١٢:٢٨:٢٥١٧:٥٣:٢٩١٨:١٢:٣٧٢٣:٤٤:٥١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠٢:٤١١٢:٢٨:٢٢١٧:٥٤:٣٤١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٤:٥٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠١:٢٨١٢:٢٨:١٨١٧:٥٥:٣٨١٨:١٤:٤٢٢٣:٤٤:٤٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠٠:١٤١٢:٢٨:١٣١٧:٥٦:٤٢١٨:١٥:٤٤٢٣:٤٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شیلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شیلان روستای شیلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شیلان روستای شیلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیلان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیلان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیلان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیلان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیلان

روستای شیلان بر روی نقشه

روستای شیلان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیلان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیلان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیلان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای شیلان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای شیلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیلان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیلان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیلان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق شیلان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیلان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیلان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیلان
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شیلان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیلان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیلان
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیلان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیلان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو