جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شیلاب

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز شیلاب


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٤٠
اذان ظهر: ١٣:١٤:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٢٨
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٣٤:١٠

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیلاب (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای شیلاب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شیلاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیلاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

ماهاتما گاندی
كسی كه از خردمندی خود بسیار آسوده دل باشد، خردمند نیست. باید به یاد داشت كه شاید نیرومندترین افراد، ناتوان شوند و خردمندترین افراد كار نادرستی انجام دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیلاب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیلاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیلاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شیلاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیلاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیلاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٨:٠٠١٣:١٨:٢٠١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٣٦٠٠:٣٤:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٦:٥٦١٣:١٨:١٠١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٢٣٠٠:٣٣:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٥:٥٤١٣:١٨:٠٢٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:١٠٠٠:٣٣:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٤:٥٣١٣:١٧:٥٣٢٠:٠١:٢٣٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٣:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٧:٤٦٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٢:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٢:٥٣١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٣٢٠٠:٣٢:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣١:٥٥١٣:١٧:٣٢٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣٢:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٣٢:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٧:٢٠٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣١:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٧:١٥٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣١:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٨:١٣١٣:١٧:١٠٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٣١:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:١٥٠٠:٣١:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٣١:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٣٠:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٤:٥٠١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣٠:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٦:٥٦٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣٠:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٣:١٦١٣:١٦:٥٥٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٣٠:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٢:٣١١٣:١٦:٥٥٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٣٠:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢١:٤٧١٣:١٦:٥٥٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٠:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢١:٠٥١٣:١٦:٥٥٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢٩:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٦:٥٧٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢٩:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٩:٤٤١٣:١٦:٥٩٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٩:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٩:٠٦١٣:١٧:٠١٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٩:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٨:٣٠١٣:١٧:٠٤٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٢٩:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٧:٥٤١٣:١٧:٠٧٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:١٣٠٠:٢٩:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٧:٢١١٣:١٧:١٢٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٢٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٦:٤٨١٣:١٧:١٦٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٦:١٨١٣:١٧:٢١٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٢٩:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٥:٤٨١٣:١٧:٢٧٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٢٩:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیلاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیلاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیلاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیلاب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شیلاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیلاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیلاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شیلاب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیلاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شیلاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شیلاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیلاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیلاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شیلاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیلاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیلاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شیلاب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٨:٤٠١٣:٢٣:١٧١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٥:٣٢٠٠:٤٠:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٩:٢٠١٣:٢٣:٠٢١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:١٨٠٠:٤٠:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٥٠:٠١١٣:٢٢:٤٥١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٠٣٠٠:٤٠:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٠:٤١١٣:٢٢:٢٩١٩:٥٣:٤٦٢٠:١١:٤٧٠٠:٣٩:٥٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥١:٢١١٣:٢٢:١٢١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٣١٠٠:٣٩:٤٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٢:٠١١٣:٢١:٥٤١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:٣٩:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٤٠١٣:٢١:٣٧١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٣٩:٢٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٣:٢٠١٣:٢١:١٩١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٣٩:١١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٤:٠٠١٣:٢١:٠٠١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٣٨:٥٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٤:٣٩١٣:٢٠:٤١١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٣٨:٤٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٠٠٦:٥٥:١٨١٣:٢٠:٢٢١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٣٨:٣٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٥:٥٨١٣:٢٠:٠٣١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٢٤٠٠:٣٨:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٦:٣٧١٣:١٩:٤٣١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٣٨:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٧:١٦١٣:١٩:٢٤١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٤٤٠٠:٣٧:٥٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٧:٥٥١٣:١٩:٠٣١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٢٣٠٠:٣٧:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٨:٣٤١٣:١٨:٤٣١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٠٢٠٠:٣٧:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٦:٥٩:١٣١٣:١٨:٢٢١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٤١٠٠:٣٧:٠٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٦:٥٩:٥٢١٣:١٨:٠٢١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:١٩٠٠:٣٦:٤٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٠:٣٠١٣:١٧:٤١١٩:٣٤:٢٠١٩:٥١:٥٧٠٠:٣٦:٣١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠١:٠٩١٣:١٧:٢٠١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٣٦٠٠:٣٦:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠١:٤٨١٣:١٦:٥٨١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:١٣٠٠:٣٥:٥٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٢:٢٦١٣:١٦:٣٧١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٥:٤٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٣:٠٥١٣:١٦:١٦١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٢٩٠٠:٣٥:٢٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٣:٤٤١٣:١٥:٥٤١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٠٦٠٠:٣٥:٠٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٦٠٧:٠٤:٢٣١٣:١٥:٣٣١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٤٤٠٠:٣٤:٤٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٥:٠٢١٣:١٥:١١١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:٢١٠٠:٣٤:٢٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:٠٥:٤٠١٣:١٤:٥٠١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٠:٥٩٠٠:٣٤:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:٠٦:١٩١٣:١٤:٢٨١٩:٢٢:٠٦١٩:٣٩:٣٦٠٠:٣٣:٥٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:٠٦:٥٩١٣:١٤:٠٧١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٨:١٤٠٠:٣٣:٣٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:٠٧:٣٨١٣:١٣:٤٥١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:٥٢٠٠:٠٣:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٨:١٧١٢:١٣:٢٤١٨:١٨:٠٠١٨:٣٥:٣٠٢٣:٣٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شیلاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شیلاب روستای شیلاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شیلاب روستای شیلاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیلاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیلاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیلاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیلاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیلاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیلاب

روستای شیلاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیلاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیلاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیلاب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شیلاب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای شیلاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیلاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیلاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیلاب رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شیلاب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیلاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیلاب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیلاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیلاب
زمان پخش اذان زنده به افق شیلاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیلاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیلاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیلاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو