جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شیری علیا

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شیری علیا


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:١١
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٠٥

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیری علیا (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای شیری علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شیری علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیری علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

هلن كلر
من می توانم ادعا كنم كه در هنر تحمل بار سرنوشت، خواه شادی و خواه محنت، آنقدر مسلط شده ام كه سختی ها و رنجها در نهاد من وجد و نشاطی ایجاد می كند كه به سعادت نزدیك است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیری علیا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیری علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیری علیا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شیری علیا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیری علیا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیری علیا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٤:٤٧١٣:١١:١١١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٩:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٣:٤٠١٣:١٠:٥٦١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٩:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٢:٣٣١٣:١٠:٤٢١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٩:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤١:٢٧١٣:١٠:٢٨١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٧:٣٢٠٠:٢٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٠:٢١١٣:١٠:١٥١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:١٣٠٠:٢٨:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٩:١٦١٣:١٠:٠٢١٩:٤١:١٦١٩:٥٨:٥٤٠٠:٢٨:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٨:١٢١٣:٠٩:٤٩١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٣٤٠٠:٢٧:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٦:٠٦١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٧:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:١١٠٦:٣٥:٠٤١٣:٠٩:١٤١٩:٤٣:٥١٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٦:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠٩:٠٣١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢٦:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٨:٥٢١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٦:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٦:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣١:٠٥١٣:٠٨:٣٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٥:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٥:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٨:١٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٥:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٤:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٤:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٢٤:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢٤:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٧:٤١١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٤:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٧:٣٦١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢٣:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٣:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٢٥٠٠:٢٣:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٠٨٠٠:٢٣:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٧:٢١١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٧:١٩١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٩:١٣١٣:٠٧:١٨١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٨:٣١١٣:٠٧:١٧١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شیری علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شیری علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شیری علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیری علیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شیری علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیری علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیری علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شیری علیا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیری علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شیری علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شیری علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیری علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیری علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیری علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیری علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیری علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیری علیا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥١٠٦:١٣:٠١١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٧٠٠:٢١:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢١:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢١:٤٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١١:٣٩١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢١:٤١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١١:١٥١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٢١:٤٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢١:٤١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٨:٠٨٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢١:٤٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٠:١٠١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢١:٤٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢١:٤٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢١:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢١:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢١:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢٢:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:١١٠٠:٢٢:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٩:١٩٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٢:١٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:١٣٠٠:٢٢:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٩:٤١٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٢:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:١١٠٠:٢٢:٣١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٨:٠١١٣:١٠:٠٣٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٢:٣٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٠:١٥٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٢:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٠:٢٧٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٢:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٠:٣٩٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٣:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٠:٥١٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٣:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٧:٥٩١٣:١١:٠٤٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٣:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٨:٠٣١٣:١١:١٦٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٣:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٨:٠٨١٣:١١:٢٩٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٣:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٨:١٤١٣:١١:٤٢٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٤:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٨:٢٢١٣:١١:٥٥٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٤:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٨:٣١١٣:١٢:٠٨٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٤:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٨:٤١١٣:١٢:٢١٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٤:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٢:٣٥٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٤:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شیری علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیری علیا روستای شیری علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیری علیا روستای شیری علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیری علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیری علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیری علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیری علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیری علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیری علیا

روستای شیری علیا بر روی نقشه

روستای شیری علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیری علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیری علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیری علیا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شیری علیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شیری علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیری علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیری علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیری علیا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیری علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیری علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شیری علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیری علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیری علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیری علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیری علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیری علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیری علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو