جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شیری علیا

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شیری علیا


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٠٥:١١
غروب آفتاب: ١٩:١٣:١٧
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٣٩

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیری علیا (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای شیری علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شیری علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیری علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

نیچه
او از مردم گریزان است، اما مردم به دنبال او می دوند، زیرا او پیشاپیش آنها است... چقدر مردم گلّه صفت هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیری علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیری علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیری علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شیری علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیری علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیری علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٨:٤١١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٢٥:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٠:٥١١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٥:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٥:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٨:١٥١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢٥:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٤:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٤:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٢٤:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢٤:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٧:٤١١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٤:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٧:٣٦١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٣:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٣:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٣:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢١:١٦١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٣:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٧:٢١١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٣:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٧:١٩١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٢:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٧:١٨١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٢:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٨:٢١١٣:٠٧:١٦١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٢:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٧:١٦١٩:٥٧:١٥٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٢:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٧:٠١١٣:٠٧:١٦١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٢:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٧:١٧١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٢:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٧:١٨١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢٢:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٥:١٠١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٢:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:١٦٠٠:٢١:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠١:٠٨٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢١:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٣:٣١١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٢١:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥١٠٦:١٣:٠١١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٧٠٠:٢١:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢١:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢١:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١١:٣٩١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢١:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیری علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیری علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیری علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیری علیا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شیری علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیری علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیری علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شیری علیا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیری علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شیری علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شیری علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیری علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیری علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شیری علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیری علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیری علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شیری علیا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤١:٥٨١٣:١٣:٣٩١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٣٢:٠٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٢:٣٣١٣:١٣:٢٣١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٢٠٠٠:٣١:٥٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٣:٠٨١٣:١٣:٠٧١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:١١٠٠:٣١:٤٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٣:٤٢١٣:١٢:٥٠١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٠١٠٠:٣١:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٤:١٧١٣:١٢:٣٣١٩:٤٠:٢١١٩:٥٧:٥٠٠٠:٣١:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٤:٥٢١٣:١٢:١٦١٩:٣٩:١٢١٩:٥٦:٣٩٠٠:٣١:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٥:٢٦١٣:١١:٥٨١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٢٧٠٠:٣١:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٦:٠١١٣:١١:٤٠١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:١٥٠٠:٣٠:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٦:٣٥١٣:١١:٢٢١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٠٣٠٠:٣٠:٣٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٧:٠٩١٣:١١:٠٣١٩:٣٤:٢٩١٩:٥١:٤٩٠٠:٣٠:٢٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٤٧:٤٣١٣:١٠:٤٤١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٣٦٠٠:٣٠:١٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٤٨:١٧١٣:١٠:٢٤١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٢٢٠٠:٢٩:٥٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٤٨:٥٠١٣:١٠:٠٥١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٠٧٠٠:٢٩:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٤٩:٢٤١٣:٠٩:٤٥١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٦:٥٣٠٠:٢٩:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٤٩:٥٨١٣:٠٩:٢٥١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٣٧٠٠:٢٩:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٠:٣١١٣:٠٩:٠٤١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٢٢٠٠:٢٨:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥١:٠٤١٣:٠٨:٤٤١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٠٦٠٠:٢٨:٣٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥١:٣٨١٣:٠٨:٢٣١٩:٢٤:٤٠١٩:٤١:٥٠٠٠:٢٨:٢١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٢:١١١٣:٠٨:٠٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٣٤٠٠:٢٨:٠٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٢:٤٤١٣:٠٧:٤١١٩:٢٢:١٠١٩:٣٩:١٨٠٠:٢٧:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٣:١٧١٣:٠٧:٢٠١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٠١٠٠:٢٧:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٤٠٦:٥٣:٥١١٣:٠٦:٥٩١٩:١٩:٣٨١٩:٣٦:٤٥٠٠:٢٧:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٤:٢٤١٣:٠٦:٣٧١٩:١٨:٢٢١٩:٣٥:٢٨٠٠:٢٦:٥٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٤٠٦:٥٤:٥٧١٣:٠٦:١٦١٩:١٧:٠٦١٩:٣٤:١١٠٠:٢٦:٣٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٦:٥٥:٣٠١٣:٠٥:٥٤١٩:١٥:٥٠١٩:٣٢:٥٤٠٠:٢٦:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٣٠٦:٥٦:٠٤١٣:٠٥:٣٣١٩:١٤:٣٤١٩:٣١:٣٧٠٠:٢٥:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٢٠٦:٥٦:٣٧١٣:٠٥:١١١٩:١٣:١٧١٩:٣٠:٢٠٠٠:٢٥:٣٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠١٠٦:٥٧:١٠١٣:٠٤:٥٠١٩:١٢:٠١١٩:٢٩:٠٣٠٠:٢٥:٢٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٩٠٦:٥٧:٤٤١٣:٠٤:٢٨١٩:١٠:٤٥١٩:٢٧:٤٧٠٠:٢٥:٠١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٨٠٦:٥٨:١٨١٣:٠٤:٠٧١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٦:٣٠٢٣:٥٤:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٦٠٥:٥٨:٥١١٢:٠٣:٤٦١٨:٠٨:١٢١٨:٢٥:١٣٢٣:٢٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شیری علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شیری علیا روستای شیری علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شیری علیا روستای شیری علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیری علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیری علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیری علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیری علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیری علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیری علیا

روستای شیری علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیری علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیری علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیری علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شیری علیا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای شیری علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیری علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیری علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیری علیا رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شیری علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیری علیا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیری علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیری علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیری علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیری علیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیری علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیری علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیری علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو