جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شیرین سو

کوهگیر | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شیرین سو

اذان صبح: ٠٤:١٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٤٤
اذان ظهر: ١٣:١٧:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٥٢:٢٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:١٧

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیرین سو (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای شیرین سو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شیرین سو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیرین سو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ایزاك سینگر
اگر پیوسته ورد زبانتان باشد كه شرایط، بد است، هیچ بعید [=دور از ذهن] نیست كه پیشگو شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیرین سو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیرین سو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرین سو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شیرین سو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرین سو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیرین سو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٩:٥١١٣:١٢:١٧١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٧:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٨:٣٠١٣:١٢:٠٢١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢٦:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٧:١٠١٣:١١:٤٨١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٢٦:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٥:٥٠١٣:١١:٣٤١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٢٦:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٤:٣١١٣:١١:٢١١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٣:١٣١٣:١١:٠٨١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٥:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣١:٥٦١٣:١٠:٥٥١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٥:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٣٠:٣٩١٣:١٠:٤٣١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٤:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٠:٣١١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٤:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٠:٢٠١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٣:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٠:٠٩١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٣:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٥:٤١١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٣:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٢:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٢:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٢:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٩:٢١١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٢:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٩:١٣١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢١:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢١:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢١:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٠:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٠:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٠:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٩:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١١:٢٦١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٦:٠٣٠٠:١٩:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٥٨٠٠:١٩:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٩:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٨:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرین سو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شیرین سو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیرین سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرین سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شیرین سو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیرین سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرین سو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرین سو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای شیرین سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرین سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرین سو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرین سو روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرین سو روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شیرین سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرین سو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرین سو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرین سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرین سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرین سو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٥٤:١٦١٣:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٣١٢٠:٥٥:٠٢٠٠:١٩:٣٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٥٤:٣٠١٣:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٤٢٢٠:٥٥:١٣٠٠:١٩:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٥٤:٤٥١٣:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٥٢٢٠:٥٥:٢٢٠٠:٢٠:٠٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٥٥:٠٣١٣:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٠٠٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٢٠:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٥٥:٢١١٣:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٥:٣٥٠٠:٢٠:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٥٥:٤١١٣:١٤:٥٨٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٢٠:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٥٦:٠٢١٣:١٥:١١٢٠:٣٤:١٣٢٠:٥٥:٤١٠٠:٢١:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٥٦:٢٥١٣:١٥:٢٣٢٠:٣٤:١٤٢٠:٥٥:٤١٠٠:٢١:٢١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٥٦:٤٩١٣:١٥:٣٥٢٠:٣٤:١٣٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٢١:٣٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٥٧:١٤١٣:١٥:٤٧٢٠:٣٤:١١٢٠:٥٥:٣٥٠٠:٢١:٥٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٥٧:٤١١٣:١٥:٥٨٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٥:٢٩٠٠:٢٢:١٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٤٠٥:٥٨:٠٨١٣:١٦:١٠٢٠:٣٤:٠٠٢٠:٥٥:٢٢٠٠:٢٢:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٤٠٥:٥٨:٣٧١٣:١٦:٢٠٢٠:٣٣:٥٢٢٠:٥٥:١٣٠٠:٢٢:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٥:٥٩:٠٧١٣:١٦:٣١٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٥:٠١٠٠:٢٣:٠١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥٩:٣٨١٣:١٦:٤١٢٠:٣٣:٣١٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٢٣:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٥٠٦:٠٠:١٠١٣:١٦:٥١٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٤:٣٣٠٠:٢٣:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٣٠٦:٠٠:٤٣١٣:١٧:٠١٢٠:٣٣:٠٣٢٠:٥٤:١٦٠٠:٢٣:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٢٠٦:٠١:١٨١٣:١٧:١٠٢٠:٣٢:٤٦٢٠:٥٣:٥٧٠٠:٢٤:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٦:٠١:٥٣١٣:١٧:١٩٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٣:٣٧٠٠:٢٤:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٥٠٦:٠٢:٢٩١٣:١٧:٢٧٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٣:١٤٠٠:٢٤:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٦:٠٣:٠٦١٣:١٧:٣٥٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٢٥:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٦:٠٣:٤٤١٣:١٧:٤٣٢٠:٣١:٢٢٢٠:٥٢:٢٤٠٠:٢٥:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٦:٠٤:٢٣١٣:١٧:٥٠٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥١:٥٦٠٠:٢٥:٣٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٦:٠٥:٠٢١٣:١٧:٥٦٢٠:٣٠:٣٠٢٠:٥١:٢٦٠٠:٢٥:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٨:٠٢٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٢٦:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠٦:٢٤١٣:١٨:٠٨٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٥٠:٢١٠٠:٢٦:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٨:١٣٢٠:٢٨:٥٨٢٠:٤٩:٤٦٠٠:٢٦:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٨:١٨٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٩:١٠٠٠:٢٦:٥١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٨:٣١١٣:١٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٨٢٠:٤٨:٣١٠٠:٢٧:٠٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٩:١٥١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٧:٢٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٩:٥٩١٣:١٨:٢٨٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٢٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرین سو روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرین سو روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیرین سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرین سو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیرین سو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیرین سو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیرین سو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیرین سو

روستای شیرین سو بر روی نقشه

روستای شیرین سو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیرین سو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شیرین سو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیرین سو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیرین سو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیرین سو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شیرین سو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیرین سو
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شیرین سو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیرین سو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شیرین سو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیرین سو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو