جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شیرین سو

کوهگیر | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شیرین سو


اذان صبح: ٠٥:٢٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٥٨
اذان ظهر: ١١:٥٨:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:١٥
اذان مغرب: ١٧:١٩:٠٨
نیمه شب: ٢٣:١٤:١١

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیرین سو (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای شیرین سو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شیرین سو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیرین سو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت فاطمه (س)
حضرت محمّد صلّى اللّه علیه و آله و علىّ علیه السلام ، والِدَین این امّت هستند، چنانچه از آن دو پیروى كنند آن ها را از انحرافات دنیوى و عذاب همیشگى آخرت نجات مى دهند؛ و از نعمت هاى متنوّع و وافر بهشتى بهره مندشان مى سازند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیرین سو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیرین سو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرین سو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شیرین سو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرین سو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیرین سو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٢:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٢:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢١:٥١١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٢:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٩:٢١١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢١:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٩:١٣١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢١:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢١:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢١:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٦:١٧١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٠:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٥:١٤١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٠:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٤:١٢١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٠:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٣:١١١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٠:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٢:١١١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٩:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١١:١٣١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٩:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٠:١٦١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٩:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٩:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٠٠٠٠:١٨:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٨:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٨:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٨:٢٢٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٨:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٨:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٠٤٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٨:٢٤٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٧:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٤٩٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:٠٨٠٠:١٧:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٨:٣١٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٥٩٠٠:١٧:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٤٩٠٠:١٧:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣٩٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٧:٣٩٠٠:١٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٣٩٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٨:٢٩٠٠:١٧:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٤١٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٩:١٧٠٠:١٧:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٤٥٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٩:١٧٢٠:٤٠:٠٥٠٠:١٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرین سو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شیرین سو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیرین سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرین سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شیرین سو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیرین سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرین سو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شیرین سو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیرین سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرین سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شیرین سو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٥:٥٨١١:٥٨:٠٠١٦:٥٩:٤٣١٧:١٩:٣٣٢٣:١٣:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٦:٥٨١١:٥٨:١٦١٦:٥٩:١٥١٧:١٩:٠٨٢٣:١٤:١١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٧:٥٨١١:٥٨:٣٣١٦:٥٨:٥٠١٧:١٨:٤٥٢٣:١٤:٢٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٨:٥٨١١:٥٨:٥٠١٦:٥٨:٢٦١٧:١٨:٢٤٢٣:١٤:٣٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٩:٥٧١١:٥٩:٠٩١٦:٥٨:٠٥١٧:١٨:٠٥٢٣:١٤:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٩٠٧:٠٠:٥٥١١:٥٩:٢٨١٦:٥٧:٤٥١٧:١٧:٤٨٢٣:١٥:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٧:٠١:٥٣١١:٥٩:٤٨١٦:٥٧:٢٧١٧:١٧:٣٢٢٣:١٥:٢٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٧:٠٢:٥٠١٢:٠٠:٠٩١٦:٥٧:١٢١٧:١٧:١٩٢٣:١٥:٤٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٣:٤٧١٢:٠٠:٣٠١٦:٥٦:٥٨١٧:١٧:٠٧٢٣:١٥:٥٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٤:٤٣١٢:٠٠:٥٢١٦:٥٦:٤٧١٧:١٦:٥٨٢٣:١٦:١٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٥:٣٨١٢:٠١:١٤١٦:٥٦:٣٧١٧:١٦:٥٠٢٣:١٦:٣٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٦:٣٣١٢:٠١:٣٨١٦:٥٦:٣٠١٧:١٦:٤٥٢٣:١٦:٥٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٧:٢٧١٢:٠٢:٠١١٦:٥٦:٢٤١٧:١٦:٤١٢٣:١٧:١٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٨٠٧:٠٨:٢٠١٢:٠٢:٢٦١٦:٥٦:٢١١٧:١٦:٣٩٢٣:١٧:٣٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٩:١١١٢:٠٢:٥١١٦:٥٦:١٩١٧:١٦:٣٩٢٣:١٧:٥٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٩٠٧:١٠:٠٢١٢:٠٣:١٦١٦:٥٦:٢٠١٧:١٦:٤٢٢٣:١٨:٢٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٤٠٧:١٠:٥٢١٢:٠٣:٤٢١٦:٥٦:٢٢١٧:١٦:٤٦٢٣:١٨:٤٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٨٠٧:١١:٤١١٢:٠٤:٠٨١٦:٥٦:٢٧١٧:١٦:٥٢٢٣:١٩:٠٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:١٢:٢٩١٢:٠٤:٣٥١٦:٥٦:٣٤١٧:١٧:٠٠٢٣:١٩:٣٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٣٠٧:١٣:١٥١٢:٠٥:٠٢١٦:٥٦:٤٢١٧:١٧:١٠٢٣:١٩:٥٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٤٠٧:١٤:٠٠١٢:٠٥:٣٠١٦:٥٦:٥٣١٧:١٧:٢١٢٣:٢٠:٢٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٥٠٧:١٤:٤٤١٢:٠٥:٥٨١٦:٥٧:٠٥١٧:١٧:٣٥٢٣:٢٠:٥٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٤٠٧:١٥:٢٧١٢:٠٦:٢٦١٦:٥٧:٢٠١٧:١٧:٥٠٢٣:٢١:١٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٦:٠٨١٢:٠٦:٥٥١٦:٥٧:٣٧١٧:١٨:٠٨٢٣:٢١:٤٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:١٦:٤٨١٢:٠٧:٢٤١٦:٥٧:٥٥١٧:١٨:٢٧٢٣:٢٢:١١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٧:٢٧١٢:٠٧:٥٣١٦:٥٨:١٥١٧:١٨:٤٨٢٣:٢٢:٣٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٨:٠٤١٢:٠٨:٢٢١٦:٥٨:٣٨١٧:١٩:١١٢٣:٢٣:٠٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٨:٣٩١٢:٠٨:٥٢١٦:٥٩:٠٢١٧:١٩:٣٥٢٣:٢٣:٣٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٩٠٧:١٩:١٣١٢:٠٩:٢١١٦:٥٩:٢٨١٧:٢٠:٠٢٢٣:٢٤:٠٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤١٠٧:١٩:٤٦١٢:٠٩:٥١١٦:٥٩:٥٦١٧:٢٠:٣٠٢٣:٢٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شیرین سو روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شیرین سو روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیرین سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرین سو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیرین سو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیرین سو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیرین سو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیرین سو

روستای شیرین سو بر روی نقشه

روستای شیرین سو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیرین سو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیرین سو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیرین سو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیرین سو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیرین سو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیرین سو
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شیرین سو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیرین سو
زمان پخش اذان زنده به افق شیرین سو
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شیرین سو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شیرین سو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو