جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شیرین سو

شیرین سو | مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز شیرین سو

اذان صبح: ٠٣:٣٧:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٤٩:١١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:٥٤

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیرین سو (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای شیرین سو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شیرین سو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیرین سو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژرژ هربرت
با مردمان نیك نشست و برخاست كن تا خودت هم یكی از آنها شوی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیرین سو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیرین سو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرین سو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شیرین سو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرین سو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیرین سو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٠:٢١١٢:٤٤:٢٧١٩:١٩:١٢١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٨:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٨:٥٦١٢:٤٤:١٣١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٩:٢٥٢٣:٥٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٧:٣٢١٢:٤٣:٥٩١٩:٢١:٠٤١٩:٤٠:٢٣٢٣:٥٧:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٦:٠٨١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٢:٠٠١٩:٤١:٢١٢٣:٥٧:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٤:٤٦١٢:٤٣:٣١١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٢٠٢٣:٥٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٢٤١٢:٤٣:١٨١٩:٢٣:٥١١٩:٤٣:١٨٢٣:٥٦:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٢:٠٢١٢:٤٣:٠٦١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٤:١٧٢٣:٥٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٥:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٢:٤٢١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٦:١٤٢٣:٥٥:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٧:١٣٢٣:٥٤:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٦:٤٦١٢:٤٢:١٩١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:١٢٢٣:٥٤:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٥:٢٩١٢:٤٢:٠٩١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:١١٢٣:٥٤:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٤:١٣١٢:٤١:٥٩١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:٠٩٢٣:٥٣:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٢:٥٨١٢:٤١:٤٩١٩:٣١:١٨١٩:٥١:٠٨٢٣:٥٣:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٤١٠٥:٥١:٤٤١٢:٤١:٤٠١٩:٣٢:١٣١٩:٥٢:٠٧٢٣:٥٣:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٠٥٠٥:٥٠:٣١١٢:٤١:٣٢١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٣:٠٦٢٣:٥٢:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤٩:١٩١٢:٤١:٢٤١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٤:٠٥٢٣:٥٢:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٨:٠٩١٢:٤١:١٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥٢:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤١:١٠١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥١:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤٥:٥١١٢:٤١:٠٣١٩:٣٦:٥١١٩:٥٧:٠٢٢٣:٥١:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:١٨٠٥:٤٤:٤٤١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٨:٠١٢٣:٥١:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٤٣:٣٨١٢:٤٠:٥٢١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٨:٥٩٢٣:٥١:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤٠:٤٨١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٩:٥٨٢٣:٥٠:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٥٠٠٥:٤١:٣٠١٢:٤٠:٤٤١٩:٤٠:٣٢٢٠:٠٠:٥٦٢٣:٥٠:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٤٠:٢٨١٢:٤٠:٤١١٩:٤١:٢٧٢٠:٠١:٥٥٢٣:٥٠:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٣٩:٢٧١٢:٤٠:٣٨١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٢:٥٣٢٣:٤٩:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٣٨:٢٨١٢:٤٠:٣٥١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٤٩:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٣٧:٣٠١٢:٤٠:٣٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٤:٤٨٢٣:٤٩:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٦٠٥:٣٦:٣٤١٢:٤٠:٣٣١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٤٩:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرین سو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شیرین سو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیرین سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرین سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شیرین سو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیرین سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرین سو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرین سو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای شیرین سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرین سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرین سو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرین سو روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرین سو روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شیرین سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرین سو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرین سو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرین سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرین سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرین سو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٢٠٥:٢١:٥٢١٢:٤٦:٠٤٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٢:٢٤٢٣:٤٩:٢٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٦٠٥:٢٢:٠٦١٢:٤٦:١٧٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٢:٣٥٢٣:٤٩:٤٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٤٠٥:٢٢:٢٢١٢:٤٦:٣٠٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٢:٤٤٢٣:٤٩:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٤٠٥:٢٢:٣٩١٢:٤٦:٤٣٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٢:٥١٢٣:٥٠:١٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٧٠٥:٢٢:٥٨١٢:٤٦:٥٦٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٢:٥٦٢٣:٥٠:٢٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٠٢٠٥:٢٣:١٩١٢:٤٧:٠٨٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٢:٥٩٢٣:٥٠:٤١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٠٠٥:٢٣:٤٠١٢:٤٧:٢١٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٣:٠١٢٣:٥٠:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٠١٠٥:٢٤:٠٤١٢:٤٧:٣٣٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٣:٠٠٢٣:٥١:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٤٠٥:٢٤:٢٨١٢:٤٧:٤٥٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٢:٥٧٢٣:٥١:٣١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٠٠٥:٢٤:٥٤١٢:٤٧:٥٧٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٢:٥٢٢٣:٥١:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٧٠٥:٢٥:٢٢١٢:٤٨:٠٨٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٢:٤٦٢٣:٥٢:٠٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٨٠٥:٢٥:٥٠١٢:٤٨:٢٠٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٢:٣٧٢٣:٥٢:٢٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٠٠٥:٢٦:٢٠١٢:٤٨:٣١٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٢:٢٦٢٣:٥٢:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٥٠٥:٢٦:٥١١٢:٤٨:٤١٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٢:١٣٢٣:٥٣:٠٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٢٠٥:٢٧:٢٤١٢:٤٨:٥١٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣١:٥٩٢٣:٥٣:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣١٠٥:٢٧:٥٧١٢:٤٩:٠١٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٣١:٤٢٢٣:٥٣:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٢٠٥:٢٨:٣٢١٢:٤٩:١١٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٣١:٢٤٢٣:٥٣:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٤٠٥:٢٩:٠٨١٢:٤٩:٢٠٢٠:٠٩:١٥٢٠:٣١:٠٣٢٣:٥٤:١٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٩٠٥:٢٩:٤٥١٢:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٣٠:٤٠٢٣:٥٤:٣٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٦٠٥:٣٠:٢٣١٢:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٣٠:١٦٢٣:٥٤:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٤٠٥:٣١:٠١١٢:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٩:٥٠٢٣:٥٥:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٣٠٥:٣١:٤١١٢:٤٩:٥٣٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٩:٢١٢٣:٥٥:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٥٠٥:٣٢:٢٢١٢:٥٠:٠٠٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٨:٥١٢٣:٥٥:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٨٠٥:٣٣:٠٤١٢:٥٠:٠٦٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٨:١٩٢٣:٥٦:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٢٠٥:٣٣:٤٦١٢:٥٠:١٣٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٧:٤٥٢٣:٥٦:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٧٠٥:٣٤:٣٠١٢:٥٠:١٨٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٧:١٠٢٣:٥٦:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٣٥:١٤١٢:٥٠:٢٣٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٦:٣٢٢٣:٥٦:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٣٥:٥٨١٢:٥٠:٢٨٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٥:٥٣٢٣:٥٧:٠٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤١٠٥:٣٦:٤٤١٢:٥٠:٣٢٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٥:١١٢٣:٥٧:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥١٠٥:٣٧:٣٠١٢:٥٠:٣٥٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٤:٢٨٢٣:٥٧:٣٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٢٠٥:٣٨:١٧١٢:٥٠:٣٨٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٣:٤٤٢٣:٥٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرین سو روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرین سو روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیرین سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرین سو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیرین سو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیرین سو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیرین سو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیرین سو

روستای شیرین سو بر روی نقشه

روستای شیرین سو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیرین سو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شیرین سو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیرین سو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیرین سو
زمان پخش اذان زنده به افق شیرین سو
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیرین سو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیرین سو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیرین سو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیرین سو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیرین سو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیرین سو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو