جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شیرین سو

شیرین سو | مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز شیرین سو


اذان صبح: ٠٥:٠٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٣٧
اذان ظهر: ١١:٢٩:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٥٢
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٤٥:٠١

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیرین سو (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای شیرین سو)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای شیرین سو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیرین سو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لرد بایرن
اگر كسی گوش شنوا داشته باشد، موسیقی را در همه چیز خواهد شنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیرین سو

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیرین سو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرین سو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شیرین سو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرین سو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیرین سو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٣:٥٥١٢:٤١:٥٧١٩:٣٠:٣٦١٩:٥٠:٢٥٢٣:٥٣:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٥٠٥:٥٢:٤١١٢:٤١:٤٨١٩:٣١:٣٢١٩:٥١:٢٤٢٣:٥٣:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٩٠٥:٥١:٢٧١٢:٤١:٣٩١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٢:٢٣٢٣:٥٣:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:٤٣٠٥:٥٠:١٥١٢:٤١:٣١١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٢:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤١:٢٣١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٤:٢١٢٣:٥٢:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٧:٥٣١٢:٤١:١٦١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٢:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٠١٠٥:٤٦:٤٤١٢:٤١:٠٩١٩:٣٦:١١١٩:٥٦:١٩٢٣:٥١:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤١:٠٣١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٧:١٨٢٣:٥١:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٤٤:٢٩١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٨:١٦٢٣:٥١:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٤٣:٢٣١٢:٤٠:٥٣١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٩:١٥٢٣:٥٠:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٤٢:١٩١٢:٤٠:٤٨١٩:٣٩:٥٢٢٠:٠٠:١٣٢٣:٥٠:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٣٠٠٥:٤١:١٦١٢:٤٠:٤٤١٩:٤٠:٤٦٢٠:٠١:١١٢٣:٥٠:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٤٠:١٤١٢:٤٠:٤١١٩:٤١:٤١٢٠:٠٢:٠٩٢٣:٥٠:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٩:١٤١٢:٤٠:٣٨١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٣:٠٧٢٣:٤٩:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٢٠٥:٣٨:١٥١٢:٤٠:٣٥١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٤:٠٥٢٣:٤٩:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٣٧:١٧١٢:٤٠:٣٤١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٥:٠٢٢٣:٤٩:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٢٧٠٥:٣٦:٢١١٢:٤٠:٣٣١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٥:٥٩٢٣:٤٩:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٣٥:٢٦١٢:٤٠:٣٢١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٦:٥٦٢٣:٤٨:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٤٨٠٥:٣٤:٣٣١٢:٤٠:٣٢١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٧:٥٢٢٣:٤٨:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٣٣:٤١١٢:٤٠:٣٣١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٨:٤٨٢٣:٤٨:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:١٤٠٥:٣٢:٥١١٢:٤٠:٣٤١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٩:٤٤٢٣:٤٨:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٠٠٠٥:٣٢:٠٣١٢:٤٠:٣٦١٩:٤٩:٣٩٢٠:١٠:٣٩٢٣:٤٨:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٤٨٠٥:٣١:١٦١٢:٤٠:٣٨١٩:٥٠:٣٠٢٠:١١:٣٣٢٣:٤٨:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٣٧٠٥:٣٠:٣٠١٢:٤٠:٤١١٩:٥١:٢١٢٠:١٢:٢٧٢٣:٤٧:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٢٨٠٥:٢٩:٤٧١٢:٤٠:٤٥١٩:٥٢:١١٢٠:١٣:٢١٢٣:٤٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٢١٠٥:٢٩:٠٤١٢:٤٠:٤٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١٤:١٤٢٣:٤٧:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:١٦٠٥:٢٨:٢٤١٢:٤٠:٥٤١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٥:٠٦٢٣:٤٧:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:١٢٠٥:٢٧:٤٥١٢:٤٠:٥٩١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٥:٥٧٢٣:٤٧:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٠:١١٠٥:٢٧:٠٨١٢:٤١:٠٤١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٦:٤٨٢٣:٤٧:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرین سو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شیرین سو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیرین سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرین سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شیرین سو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیرین سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرین سو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شیرین سو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیرین سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرین سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شیرین سو

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٠:٠٠١١:٢٨:٣٣١٦:٥٦:٣٥١٧:١٥:٣٧٢٢:٤٥:٢٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠١:٠١١١:٢٨:٢٥١٦:٥٥:١٨١٧:١٤:٢٣٢٢:٤٥:١٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٢:٠٢١١:٢٨:١٨١٦:٥٤:٠٣١٧:١٣:٠٩٢٢:٤٥:٠٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٣:٠٣١١:٢٨:١١١٦:٥٢:٤٨١٧:١١:٥٧٢٢:٤٤:٥٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٤:٠٤١١:٢٨:٠٥١٦:٥١:٣٥١٧:١٠:٤٦٢٢:٤٤:٥٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٥:٠٦١١:٢٨:٠٠١٦:٥٠:٢٣١٧:٠٩:٣٦٢٢:٤٤:٤٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٦:٠٨١١:٢٧:٥٥١٦:٤٩:١٢١٧:٠٨:٢٨٢٢:٤٤:٣٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٧:١١١١:٢٧:٥١١٦:٤٨:٠٣١٧:٠٧:٢١٢٢:٤٤:٢٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٨:١٣١١:٢٧:٤٨١٦:٤٦:٥٤١٧:٠٦:١٥٢٢:٤٤:٢١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٩:١٦١١:٢٧:٤٦١٦:٤٥:٤٧١٧:٠٥:١٠٢٢:٤٤:١٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٠:١٩١١:٢٧:٤٥١٦:٤٤:٤٢١٧:٠٤:٠٧٢٢:٤٤:١٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١١:٢٣١١:٢٧:٤٤١٦:٤٣:٣٨١٧:٠٣:٠٥٢٢:٤٤:٠٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٢:٢٦١١:٢٧:٤٤١٦:٤٢:٣٥١٧:٠٢:٠٥٢٢:٤٤:٠٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٣:٣٠١١:٢٧:٤٥١٦:٤١:٣٣١٧:٠١:٠٦٢٢:٤٤:٠٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٤:٣٤١١:٢٧:٤٧١٦:٤٠:٣٣١٧:٠٠:٠٩٢٢:٤٣:٥٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٣٨١١:٢٧:٥٠١٦:٣٩:٣٥١٦:٥٩:١٣٢٢:٤٣:٥٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٦:٤٢١١:٢٧:٥٣١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٨:١٩٢٢:٤٣:٥٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٧:٤٧١١:٢٧:٥٧١٦:٣٧:٤٢١٦:٥٧:٢٦٢٢:٤٣:٥٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٨:٥١١١:٢٨:٠٢١٦:٣٦:٤٩١٦:٥٦:٣٥٢٢:٤٣:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٩:٥٥١١:٢٨:٠٨١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٥:٤٥٢٢:٤٣:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢١:٠٠١١:٢٨:١٥١٦:٣٥:٠٦١٦:٥٤:٥٨٢٢:٤٤:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٢:٠٤١١:٢٨:٢٣١٦:٣٤:١٧١٦:٥٤:١٢٢٢:٤٤:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٣:٠٩١١:٢٨:٣١١٦:٣٣:٣٠١٦:٥٣:٢٧٢٢:٤٤:٠٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٤:١٣١١:٢٨:٤١١٦:٣٢:٤٥١٦:٥٢:٤٥٢٢:٤٤:١٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٥:١٨١١:٢٨:٥١١٦:٣٢:٠١١٦:٥٢:٠٤٢٢:٤٤:١٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٦:٢٢١١:٢٩:٠٢١٦:٣١:٢٠١٦:٥١:٢٥٢٢:٤٤:٢٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٧:٢٦١١:٢٩:١٤١٦:٣٠:٤٠١٦:٥٠:٤٨٢٢:٤٤:٣٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٨:٣٠١١:٢٩:٢٦١٦:٣٠:٠٢١٦:٥٠:١٣٢٢:٤٤:٤٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٩:٣٤١١:٢٩:٤٠١٦:٢٩:٢٦١٦:٤٩:٣٩٢٢:٤٤:٥١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٠:٣٧١١:٢٩:٥٤١٦:٢٨:٥٢١٦:٤٩:٠٨٢٢:٤٥:٠١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شیرین سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شیرین سو روستای شیرین سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شیرین سو روستای شیرین سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیرین سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرین سو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیرین سو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیرین سو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیرین سو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیرین سو

روستای شیرین سو بر روی نقشه

روستای شیرین سو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیرین سو
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای شیرین سو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیرین سو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیرین سو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیرین سو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیرین سو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیرین سو
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیرین سو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیرین سو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شیرین سو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیرین سو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیرین سو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیرین سو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو