جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین

تفرش | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز شیرین آباد فرمهین

اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٤١
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٥١
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٢٠:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٤٤

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین (شهرستان تفرش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر شیرین آباد فرمهین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شیرین آباد فرمهین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیرین آباد فرمهین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

ادوارد مانه
زمین و آسمان مكمل یكدیگرند و هر دو در خدمت بشر.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیرین آباد فرمهین

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرین آباد فرمهین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شیرین آباد فرمهین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرین آباد فرمهین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیرین آباد فرمهین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٠:١٠١٣:١١:٤٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٧:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٨:٥٤١٣:١١:٢٥١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢٧:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٧:٣٩١٣:١١:١٢١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٧:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٠:٥٨١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٦:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٥:١٠١٣:١٠:٤٥١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٦:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٠:٣٢١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٠:٢٠١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣١:٣٣١٣:١٠:٠٨١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٥:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢٥:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٤:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٩:٣٦١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٤:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:١٨٠٠:٢٤:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٩:١٦١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٣:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٣:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٣:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٨:٥١١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٢:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٢:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٢:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٢:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢١:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٨:١٩١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢١:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢١:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١١٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٨:١١٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٢١:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٤:٤١١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٠:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٠:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٠:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١١:١٤١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٠:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرین آباد فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرین آباد فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرین آباد فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرین آباد فرمهین

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شیرین آباد فرمهین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیرین آباد فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرین آباد فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شیرین آباد فرمهین

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شیرین آباد فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیرین آباد فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیرین آباد فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیرین آباد فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرین آباد فرمهین

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شیرین آباد فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرین آباد فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرین آباد فرمهین

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شیرین آباد فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرین آباد فرمهین شهر شیرین آباد فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرین آباد فرمهین شهر شیرین آباد فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شیرین آباد فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرین آباد فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرین آباد فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٩:٤٧١٢:٠٤:١٤١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٥:٥٨٢٣:٢٢:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٠:٣٠١٢:٠٣:٥٣١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٤:٣٢٢٣:٢٢:٤٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠١:١٤١٢:٠٣:٣٢١٨:٠٥:١٨١٨:٢٣:٠٧٢٣:٢٢:٢١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠١:٥٨١٢:٠٣:١١١٨:٠٣:٥٣١٨:٢١:٤١٢٣:٢٢:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٢:٤١١٢:٠٢:٥١١٨:٠٢:٢٨١٨:٢٠:١٦٢٣:٢١:٤٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٣:٢٦١٢:٠٢:٣٠١٨:٠١:٠٣١٨:١٨:٥٢٢٣:٢١:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٤:١٠١٢:٠٢:١٠١٧:٥٩:٣٨١٨:١٧:٢٧٢٣:٢١:٠٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٤:٥٤١٢:٠١:٥٠١٧:٥٨:١٤١٨:١٦:٠٣٢٣:٢٠:٤٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٥:٣٩١٢:٠١:٣٠١٧:٥٦:٥٠١٨:١٤:٣٩٢٣:٢٠:٢٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٦:٢٤١٢:٠١:١١١٧:٥٥:٢٦١٨:١٣:١٦٢٣:٢٠:١٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٧:٠٩١٢:٠٠:٥٢١٧:٥٤:٠٣١٨:١١:٥٣٢٣:١٩:٥٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٧:٥٤١٢:٠٠:٣٣١٧:٥٢:٤٠١٨:١٠:٣١٢٣:١٩:٣٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٨:٤٠١٢:٠٠:١٤١٧:٥١:١٨١٨:٠٩:٠٩٢٣:١٩:١٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٩:٢٦١١:٥٩:٥٦١٧:٤٩:٥٦١٨:٠٧:٤٧٢٣:١٨:٥٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٠:١٢١١:٥٩:٣٩١٧:٤٨:٣٤١٨:٠٦:٢٦٢٣:١٨:٤١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٠:٥٩١١:٥٩:٢١١٧:٤٧:١٣١٨:٠٥:٠٦٢٣:١٨:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١١:٤٥١١:٥٩:٠٤١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٣:٤٦٢٣:١٨:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٢:٣٣١١:٥٨:٤٨١٧:٤٤:٣٣١٨:٠٢:٢٧٢٣:١٧:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٣:٢٠١١:٥٨:٣٢١٧:٤٣:١٣١٨:٠١:٠٩٢٣:١٧:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:٠٨١١:٥٨:١٦١٧:٤١:٥٥١٧:٥٩:٥١٢٣:١٧:١٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٤:٥٦١١:٥٨:٠١١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٨:٣٥٢٣:١٧:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٥:٤٥١١:٥٧:٤٧١٧:٣٩:١٩١٧:٥٧:١٩٢٣:١٦:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٦:٣٤١١:٥٧:٣٣١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٦:٠٣٢٣:١٦:٣١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٧:٢٣١١:٥٧:٢٠١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٤:٤٩٢٣:١٦:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٨:١٣١١:٥٧:٠٧١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٣:٣٥٢٣:١٦:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٩:٠٣١١:٥٦:٥٥١٧:٣٤:١٨١٧:٥٢:٢٢٢٣:١٥:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٩:٥٣١١:٥٦:٤٣١٧:٣٣:٠٥١٧:٥١:١١٢٣:١٥:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٠:٤٤١١:٥٦:٣٢١٧:٣١:٥٢١٧:٥٠:٠٠٢٣:١٥:٢٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢١:٣٥١١:٥٦:٢٢١٧:٣٠:٤١١٧:٤٨:٥٠٢٣:١٥:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٢:٢٧١١:٥٦:١٢١٧:٢٩:٣٠١٧:٤٧:٤١٢٣:١٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شیرین آباد فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین شهر شیرین آباد فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین شهر شیرین آباد فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیرین آباد فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیرین آباد فرمهین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیرین آباد فرمهین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیرین آباد فرمهین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیرین آباد فرمهین

شهر شیرین آباد فرمهین بر روی نقشه

شهر شیرین آباد فرمهین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیرین آباد فرمهین
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیرین آباد فرمهین
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شیرین آباد فرمهین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیرین آباد فرمهین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیرین آباد فرمهین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیرین آباد فرمهین
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیرین آباد فرمهین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیرین آباد فرمهین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیرین آباد فرمهین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو