جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین

تفرش | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز شیرین آباد فرمهین


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٦
اذان ظهر: ١١:٥٧:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٣٥
نیمه شب: ٢٣:١٤:١٦

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین (شهرستان تفرش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر شیرین آباد فرمهین)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شیرین آباد فرمهین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیرین آباد فرمهین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

والتر بنیامین
"تهیدستی، ننگ نیست." چه جور هم! ولی آنان [گویندگان این سخن] تهیدستان را به دیده‌ی ننگ می‌نگرند. چنین می‌كنند و سپس، او را با گفتن چند مثل، آرام می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیرین آباد فرمهین

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرین آباد فرمهین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیرین آباد فرمهین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرین آباد فرمهین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیرین آباد فرمهین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٣١٠٠:٢٣:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٩:١٥١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٣:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٣:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٣:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٢:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢١:١٦١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٢:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٢:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٩:١٤١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٢:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٨:١٤١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:١٨٠٠:٢١:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٧:١٦١٣:٠٨:١٩١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢١:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٦:١٩١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢١:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٨:١١٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢١:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٠:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٠:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١١:٥٢١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٠:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١١:٠٣١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٠:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٠:١٥١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٠٠٠:١٩:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٤٠٠٠:١٩:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٢٩٠٠:١٩:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:١٧٠٠:١٩:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٨:٠٣٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٩:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٥٤٠٠:١٩:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٩:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٨:١٢٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٩:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٨:١٦٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٨:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٨:٢١٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:٠١٠٠:١٨:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٨:٣١٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٣٢٠٠:١٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرین آباد فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرین آباد فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرین آباد فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرین آباد فرمهین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شیرین آباد فرمهین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیرین آباد فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرین آباد فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شیرین آباد فرمهین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیرین آباد فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شیرین آباد فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شیرین آباد فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیرین آباد فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیرین آباد فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرین آباد فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٣:٢٩١١:٥٦:٠٠١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٦:١٦٢٣:١٤:٤٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٤:٢٢١١:٥٥:٥٢١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٥:٠٩٢٣:١٤:٣٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٥:١٤١١:٥٥:٤٤١٧:٢٥:٤٧١٧:٤٤:٠٣٢٣:١٤:٢٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٦:٠٧١١:٥٥:٣٨١٧:٢٤:٤١١٧:٤٢:٥٩٢٣:١٤:١٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٧:٠١١١:٥٥:٣٢١٧:٢٣:٣٥١٧:٤١:٥٦٢٣:١٤:٠٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٧:٥٥١١:٥٥:٢٦١٧:٢٢:٣١١٧:٤٠:٥٤٢٣:١٣:٥٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٨:٤٩١١:٥٥:٢٢١٧:٢١:٢٩١٧:٣٩:٥٣٢٣:١٣:٥٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٩:٤٣١١:٥٥:١٨١٧:٢٠:٢٧١٧:٣٨:٥٣٢٣:١٣:٤٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٠:٣٨١١:٥٥:١٥١٧:١٩:٢٦١٧:٣٧:٥٥٢٣:١٣:٣٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣١:٣٣١١:٥٥:١٣١٧:١٨:٢٧١٧:٣٦:٥٨٢٣:١٣:٣٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٢:٢٩١١:٥٥:١٢١٧:١٧:٢٩١٧:٣٦:٠٢٢٣:١٣:٢٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٣:٢٤١١:٥٥:١١١٧:١٦:٣٣١٧:٣٥:٠٨٢٣:١٣:٢٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٤:٢٠١١:٥٥:١١١٧:١٥:٣٨١٧:٣٤:١٥٢٣:١٣:٢٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٥:١٦١١:٥٥:١٢١٧:١٤:٤٤١٧:٣٣:٢٣٢٣:١٣:١٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٦:١٣١١:٥٥:١٤١٧:١٣:٥١١٧:٣٢:٣٣٢٣:١٣:١٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٧:٠٩١١:٥٥:١٧١٧:١٣:٠٠١٧:٣١:٤٤٢٣:١٣:١٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٨:٠٦١١:٥٥:٢٠١٧:١٢:١١١٧:٣٠:٥٧٢٣:١٣:١٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٩:٠٣١١:٥٥:٢٤١٧:١١:٢٢١٧:٣٠:١١٢٣:١٣:١٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٠:٠٠١١:٥٥:٢٩١٧:١٠:٣٦١٧:٢٩:٢٧٢٣:١٣:١٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٠:٥٨١١:٥٥:٣٥١٧:٠٩:٥١١٧:٢٨:٤٤٢٣:١٣:١٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤١:٥٥١١:٥٥:٤٢١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٨:٠٣٢٣:١٣:٢٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٢:٥٣١١:٥٥:٥٠١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٧:٢٤٢٣:١٣:٢٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٣:٥٠١١:٥٥:٥٨١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٦:٤٦٢٣:١٣:٣٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٤:٤٨١١:٥٦:٠٨١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٦:١٠٢٣:١٣:٣٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٥:٤٦١١:٥٦:١٨١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٥:٣٦٢٣:١٣:٤٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٦:٤٣١١:٥٦:٢٩١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٥:٠٣٢٣:١٣:٤٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٧:٤١١١:٥٦:٤١١٧:٠٥:٢١١٧:٢٤:٣٢٢٣:١٣:٥٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٨:٣٩١١:٥٦:٥٤١٧:٠٤:٥٠١٧:٢٤:٠٣٢٣:١٤:٠٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٩:٣٦١١:٥٧:٠٧١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٣:٣٥٢٣:١٤:١٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٧:٢٢١٧:٠٣:٥٢١٧:٢٣:٠٩٢٣:١٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیرین آباد فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین شهر شیرین آباد فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین شهر شیرین آباد فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیرین آباد فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیرین آباد فرمهین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیرین آباد فرمهین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیرین آباد فرمهین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیرین آباد فرمهین

شهر شیرین آباد فرمهین بر روی نقشه

شهر شیرین آباد فرمهین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیرین آباد فرمهین
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شیرین آباد فرمهین
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیرین آباد فرمهین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیرین آباد فرمهین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیرین آباد فرمهین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شیرین آباد فرمهین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیرین آباد فرمهین
افق شرعی امروز فردا شیرین آباد فرمهین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیرین آباد فرمهین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو