جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین

تفرش | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز شیرین آباد فرمهین

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٥
اذان ظهر: ١٣:١٦:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢٧:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٤٧:٤١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:١٥

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین (شهرستان تفرش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر شیرین آباد فرمهین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شیرین آباد فرمهین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیرین آباد فرمهین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مَت بَكَك
مردم بیشتر به رفتار شما اهمیت می دهند تا به سخنانی كه می گویید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیرین آباد فرمهین

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرین آباد فرمهین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شیرین آباد فرمهین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرین آباد فرمهین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیرین آباد فرمهین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤١:٢٦١٣:١١:٥٤١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٧٠٠:٢٨:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٠:١٠١٣:١١:٤٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٧:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٨:٥٤١٣:١١:٢٥١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٧:٣٩١٣:١١:١٢١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٧:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٠:٥٨١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٥:١٠١٣:١٠:٤٥١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٦:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٠:٣٢١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٦:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٠:٢٠١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٥:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣١:٣٣١٣:١٠:٠٨١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٥:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢٥:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٤:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٩:٣٦١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٤:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:١٨٠٠:٢٤:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٩:١٦١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٣:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٣:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٣:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٨:٥١١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٢:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٢:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٢:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٢:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢١:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٨:١٩١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢١:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢١:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١١٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٨:١١٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٢١:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٤:٤١١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٠:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٠:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢٠:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٠:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١١:١٤١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرین آباد فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرین آباد فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرین آباد فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرین آباد فرمهین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شیرین آباد فرمهین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیرین آباد فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرین آباد فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شیرین آباد فرمهین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیرین آباد فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شیرین آباد فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شیرین آباد فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیرین آباد فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرین آباد فرمهین

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر شیرین آباد فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرین آباد فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرین آباد فرمهین

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شیرین آباد فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرین آباد فرمهین شهر شیرین آباد فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرین آباد فرمهین شهر شیرین آباد فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شیرین آباد فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرین آباد فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرین آباد فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٥٩:٠٦١٣:١٣:٣١٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٢١:٣٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٤٠٥:٥٩:٢٠١٣:١٣:٤٤٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:٥٦٠٠:٢١:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٩:٣٥١٣:١٣:٥٧٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٩:٠٥٠٠:٢٢:٠٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٠٠٥:٥٩:٥٢١٣:١٤:١٠٢٠:٢٨:٢٥٢٠:٤٩:١٣٠٠:٢٢:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١١٠٦:٠٠:١٠١٣:١٤:٢٣٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٩:١٩٠٠:٢٢:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٤٠٦:٠٠:٣٠١٣:١٤:٣٥٢٠:٢٨:٣٦٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٢٢:٤٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٠٠٦:٠٠:٥٠١٣:١٤:٤٨٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:٢٦٠٠:٢٣:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٦:٠١:١٢١٣:١٥:٠٠٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٢٣:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٧٠٦:٠١:٣٥١٣:١٥:١٢٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٩:٢٦٠٠:٢٣:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٦:٠٢:٠٠١٣:١٥:٢٤٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٢٣:٥١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٦:٠٢:٢٥١٣:١٥:٣٦٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٩:٢٠٠٠:٢٤:٠٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٢:٥١١٣:١٥:٤٧٢٠:٢٨:٣٢٢٠:٤٩:١٣٠٠:٢٤:٢٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٣٠٦:٠٣:١٩١٣:١٥:٥٨٢٠:٢٨:٢٦٢٠:٤٩:٠٥٠٠:٢٤:٣٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠٣:٤٨١٣:١٦:٠٨٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٨:٥٦٠٠:٢٤:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٦:٠٤:١٧١٣:١٦:١٩٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٤٤٠٠:٢٥:١١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٤:٤٨١٣:١٦:٢٨٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٨:٣١٠٠:٢٥:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠٥:١٩١٣:١٦:٣٨٢٠:٢٧:٤٣٢٠:٤٨:١٦٠٠:٢٥:٤٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٦:٤٧٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٢٦:٠٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٦:٢٥١٣:١٦:٥٦٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٤١٠٠:٢٦:١٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٧:٠٤٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٢١٠٠:٢٦:٣١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٧:٣٤١٣:١٧:١٢٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٦:٥٩٠٠:٢٦:٤٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٨:١٠١٣:١٧:٢٠٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٢٧:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٨:٤٦١٣:١٧:٢٧٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٦:١٠٠٠:٢٧:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٧:٣٣٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٢٧:٣٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:١٠:٠٢١٣:١٧:٤٠٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٥:١٤٠٠:٢٧:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:١٠:٤٠١٣:١٧:٤٥٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٢٨:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:١١:١٩١٣:١٧:٥٠٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٤:١١٠٠:٢٨:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١١:٥٩١٣:١٧:٥٥٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٢٨:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٢:٣٩١٣:١٧:٥٩٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٢٨:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٣:٢٠١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٢٨:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٤:٠١١٣:١٨:٠٥٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:٤٦٠٠:٢٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شیرین آباد فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین شهر شیرین آباد فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرین آباد فرمهین شهر شیرین آباد فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیرین آباد فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیرین آباد فرمهین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیرین آباد فرمهین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیرین آباد فرمهین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیرین آباد فرمهین

شهر شیرین آباد فرمهین بر روی نقشه

شهر شیرین آباد فرمهین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیرین آباد فرمهین
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شیرین آباد فرمهین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیرین آباد فرمهین
زمان پخش اذان زنده به افق شیرین آباد فرمهین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شیرین آباد فرمهین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیرین آباد فرمهین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیرین آباد فرمهین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شیرین آباد فرمهین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیرین آباد فرمهین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیرین آباد فرمهین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیرین آباد فرمهین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو