جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیرگاه

سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز شیرگاه


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٢٥:٢٣

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیرگاه (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ شهر شیرگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شیرگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیرگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یورتن
دیوانگی محض است كه كسی برای آنكه ثروتمند بمیرد، زندگی خود را چون فقرا و بیچارگان به سر آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیرگاه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیرگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیرگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیرگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٣:١٩١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٠:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٢:٠٦١٢:٥٦:٢٢١٩:٤١:١٢٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٩:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٦:١٢١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٩:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٢:١٧٠٠:٠٩:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٥:٥٤١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:١١٠٠:٠٨:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٨:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٨:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٥:٣١١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٧:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٠٧:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٥:١٨١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٠٧:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٥:١٢١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٠٧:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٠٦:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٢٨٠٠:٠٦:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٥١:٣١٢٠:١١:٢٣٠٠:٠٦:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٢:١٧٠٠:٠٦:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:١١٠٠:٠٥:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٤:٠٤٠٠:٠٥:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٠٠٥:٥٥:١٤١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٥٨٠٠:٠٥:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥٤:٢٢١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٥١٠٠:٠٥:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥٣:٣٠١٢:٥٤:٤٧١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٤٤٠٠:٠٥:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٤:٤٧١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:٠٤:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٢٧٠٥:٥١:٥٢١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٨:١٢٢٠:١٨:٢٩٠٠:٠٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:١٧٠٥:٥١:٠٦١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:٢١٠٠:٠٤:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:١٠٠٥:٥٠:٢٠١٢:٥٤:٥١١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢٠:١٢٠٠:٠٤:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤٩:٣٦١٢:٥٤:٥٣٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢١:٠٣٠٠:٠٤:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٤٨:٥٤١٢:٥٤:٥٦٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٤٠٠:٠٤:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٤٨:١٤١٢:٥٥:٠٠٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٠٤:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٧:٣٥١٢:٥٥:٠٤٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٠٣:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤٦:٥٧١٢:٥٥:٠٩٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٠٣:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٤٦:٢١١٢:٥٥:١٤٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٥:١١٠٠:٠٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرگاه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شیرگاه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیرگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شیرگاه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٨:٤١١١:٥٩:٤٥١٦:٥٠:٥٤١٧:١١:٢٢٢٣:١٤:٣٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٨:٥٩١٢:٠٠:١٥١٦:٥١:٣٥١٧:١٢:٠٢٢٣:١٥:٠٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٩:١٦١٢:٠٠:٤٤١٦:٥٢:١٧١٧:١٢:٤٤٢٣:١٥:٣٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٩:٣١١٢:٠١:١٣١٦:٥٣:٠١١٧:١٣:٢٧٢٣:١٦:٠٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٩:٤٣١٢:٠١:٤١١٦:٥٣:٤٦١٧:١٤:١١٢٣:١٦:٣٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٩:٥٤١٢:٠٢:١٠١٦:٥٤:٣٣١٧:١٤:٥٦٢٣:١٧:٠٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٩:٤١٠٧:١٠:٠٣١٢:٠٢:٣٨١٦:٥٥:٢١١٧:١٥:٤٣٢٣:١٧:٣٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٩:٥٢٠٧:١٠:١٠١٢:٠٣:٠٥١٦:٥٦:١٠١٧:١٦:٣١٢٣:١٨:٠٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٠:٠٢٠٧:١٠:١٥١٢:٠٣:٣٣١٦:٥٧:٠٠١٧:١٧:١٩٢٣:١٨:٣٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٠:١٠٠٧:١٠:١٨١٢:٠٣:٥٩١٦:٥٧:٥١١٧:١٨:٠٩٢٣:١٩:٠٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٠:١٧٠٧:١٠:١٩١٢:٠٤:٢٦١٦:٥٨:٤٣١٧:١٩:٠٠٢٣:١٩:٣٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٠:٢٢٠٧:١٠:١٨١٢:٠٤:٥١١٦:٥٩:٣٧١٧:١٩:٥١٢٣:٢٠:٠١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٠:٢٥٠٧:١٠:١٤١٢:٠٥:١٧١٧:٠٠:٣١١٧:٢٠:٤٤٢٣:٢٠:٢٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٠:٢٦٠٧:١٠:٠٩١٢:٠٥:٤١١٧:٠١:٢٦١٧:٢١:٣٧٢٣:٢٠:٥٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٠:٢٦٠٧:١٠:٠٢١٢:٠٦:٠٦١٧:٠٢:٢٢١٧:٢٢:٣١٢٣:٢١:٢٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٩:٥٣١٢:٠٦:٢٩١٧:٠٣:١٩١٧:٢٣:٢٦٢٣:٢١:٥٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٠:٢٠٠٧:٠٩:٤٢١٢:٠٦:٥٢١٧:٠٤:١٦١٧:٢٤:٢١٢٣:٢٢:١٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٩:٢٩١٢:٠٧:١٤١٧:٠٥:١٥١٧:٢٥:١٨٢٣:٢٢:٤١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٩:١٤١٢:٠٧:٣٦١٧:٠٦:١٤١٧:٢٦:١٥٢٣:٢٣:٠٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٨:٥٧١٢:٠٧:٥٧١٧:٠٧:١٤١٧:٢٧:١٢٢٣:٢٣:٣٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٨:٣٩١٢:٠٨:١٨١٧:٠٨:١٤١٧:٢٨:١٠٢٣:٢٣:٥٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠٨:١٨١٢:٠٨:٣٨١٧:٠٩:١٥١٧:٢٩:٠٨٢٣:٢٤:١٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٩:٢٠٠٧:٠٧:٥٥١٢:٠٨:٥٧١٧:١٠:١٦١٧:٣٠:٠٧٢٣:٢٤:٤٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٧:٣١١٢:٠٩:١٥١٧:١١:١٨١٧:٣١:٠٧٢٣:٢٥:٠٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٧:٠٤١٢:٠٩:٣٣١٧:١٢:٢٠١٧:٣٢:٠٧٢٣:٢٥:٢٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٦:٣٦١٢:٠٩:٥٠١٧:١٣:٢٣١٧:٣٣:٠٧٢٣:٢٥:٤٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٦:٠٦١٢:١٠:٠٦١٧:١٤:٢٦١٧:٣٤:٠٧٢٣:٢٦:٠٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠٥:٣٤١٢:١٠:٢١١٧:١٥:٢٩١٧:٣٥:٠٨٢٣:٢٦:٢٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٥:٠٠١٢:١٠:٣٦١٧:١٦:٣٢١٧:٣٦:٠٩٢٣:٢٦:٤١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٤:٢٥١٢:١٠:٥٠١٧:١٧:٣٦١٧:٣٧:١٠٢٣:٢٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شیرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شیرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیرگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شیرگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیرگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شیرگاه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٧:٠٤١٢:٠٩:٣٣١٧:١٢:٢٠١٧:٣٢:٠٧٢٣:٢٥:٢٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٦:٣٦١٢:٠٩:٥٠١٧:١٣:٢٣١٧:٣٣:٠٧٢٣:٢٥:٤٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٦:٠٦١٢:١٠:٠٦١٧:١٤:٢٦١٧:٣٤:٠٧٢٣:٢٦:٠٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠٥:٣٤١٢:١٠:٢١١٧:١٥:٢٩١٧:٣٥:٠٨٢٣:٢٦:٢٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٥:٠٠١٢:١٠:٣٦١٧:١٦:٣٢١٧:٣٦:٠٩٢٣:٢٦:٤١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٤:٢٥١٢:١٠:٥٠١٧:١٧:٣٦١٧:٣٧:١٠٢٣:٢٦:٥٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٣:٤٧١٢:١١:٠٣١٧:١٨:٤٠١٧:٣٨:١١٢٣:٢٧:١٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥١٠٧:٠٣:٠٨١٢:١١:١٥١٧:١٩:٤٤١٧:٣٩:١٢٢٣:٢٧:٣١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٩٠٧:٠٢:٢٨١٢:١١:٢٦١٧:٢٠:٤٧١٧:٤٠:١٤٢٣:٢٧:٤٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠١:٤٥١٢:١١:٣٧١٧:٢١:٥١١٧:٤١:١٥٢٣:٢٨:٠١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٧:٠١:٠١١٢:١١:٤٦١٧:٢٢:٥٥١٧:٤٢:١٦٢٣:٢٨:١٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٣٠٧:٠٠:١٥١٢:١١:٥٥١٧:٢٣:٥٩١٧:٤٣:١٨٢٣:٢٨:٢٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٩:٢٨١٢:١٢:٠٣١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٤:١٩٢٣:٢٨:٣٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٨:٣٩١٢:١٢:١١١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٥:٢٠٢٣:٢٨:٤٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٣١٠٦:٥٧:٤٨١٢:١٢:١٧١٧:٢٧:١١١٧:٤٦:٢٢٢٣:٢٨:٥٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٦:٥٦١٢:١٢:٢٣١٧:٢٨:١٤١٧:٤٧:٢٣٢٣:٢٩:٠٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٥٦:٠٣١٢:١٢:٢٧١٧:٢٩:١٧١٧:٤٨:٢٤٢٣:٢٩:١٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٥:٠٨١٢:١٢:٣١١٧:٣٠:٢١١٧:٤٩:٢٤٢٣:٢٩:٢٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٤:١١١٢:١٢:٣٤١٧:٣١:٢٤١٧:٥٠:٢٥٢٣:٢٩:٣٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٣:١٤١٢:١٢:٣٧١٧:٣٢:٢٦١٧:٥١:٢٥٢٣:٢٩:٣٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٥٢:١٤١٢:١٢:٣٨١٧:٣٣:٢٩١٧:٥٢:٢٦٢٣:٢٩:٤٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥١:١٤١٢:١٢:٣٩١٧:٣٤:٣١١٧:٥٣:٢٦٢٣:٢٩:٤٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٠:١٢١٢:١٢:٣٩١٧:٣٥:٣٣١٧:٥٤:٢٥٢٣:٢٩:٤٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٩:٠٩١٢:١٢:٣٨١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٢٥٢٣:٢٩:٤٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٨:٠٥١٢:١٢:٣٦١٧:٣٧:٣٧١٧:٥٦:٢٥٢٣:٢٩:٥٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٦:٥٩١٢:١٢:٣٤١٧:٣٨:٣٨١٧:٥٧:٢٤٢٣:٢٩:٥١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٥:٥٣١٢:١٢:٣١١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٨:٢٣٢٣:٢٩:٥٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٤:٤٥١٢:١٢:٢٨١٧:٤٠:٤٠١٧:٥٩:٢٢٢٣:٢٩:٤٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٣:٣٦١٢:١٢:٢٣١٧:٤١:٤١١٨:٠٠:٢٠٢٣:٢٩:٤٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٢:٢٦١٢:١٢:١٨١٧:٤٢:٤١١٨:٠١:١٨٢٣:٢٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شیرگاه شهر شیرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شیرگاه شهر شیرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیرگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیرگاه

شیرگاه مرکز شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران است که از جنوب به شهرستان سوادکوه و از شمال به شهرستان قائم شهر راه دارد. این شهر همچنین از سمت شرق به شهرستان ساری و از سمت غرب به شهرستان بابل راه دارد. زبان مردم شهر شیرگاه زبان مازندرانی هست

شهر شیرگاه در ویکیپدیا

شهر شیرگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیرگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیرگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیرگاه بر روی نقشه

شهر شیرگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیرگاه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شیرگاه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر شیرگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیرگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیرگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق شیرگاه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیرگاه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیرگاه
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیرگاه
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شیرگاه دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شیرگاه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیرگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیرگاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو