جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شیرگاه

سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز شیرگاه

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٤١
اذان ظهر: ١١:٤٧:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٥٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٦:٠٧

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیرگاه (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر شیرگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شیرگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیرگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

حضرت محمد (ص)
‌كسی گناه كند (و در عین گناه)‌ خندان باشد، با حالت گریان، وارد جهنّم می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیرگاه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیرگاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرگاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شیرگاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرگاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیرگاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٨:٢٨١٩:٣٢:٢٣١٩:٥١:١١٠٠:١٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٣:٤٩١٢:٥٨:١٤١٩:٣٣:١٤١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٣:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٢:٢٩١٢:٥٨:٠٠١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:٥٩٠٠:١٢:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:١١١٢:٥٧:٤٦١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٥٣٠٠:١٢:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٤٧٠٠:١١:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٧:٢١١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٤١٠٠:١١:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٧:٢٠١٢:٥٧:٠٨١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:٣٥٠٠:١١:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٧:٣٠٠٠:١٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٤:٥٠١٢:٥٦:٤٥١٩:٣٩:١٥١٩:٥٨:٢٤٠٠:١٠:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥١٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٩:١٩٠٠:١٠:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠٠:١٣٠٠:٠٩:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١١:١٢١٢:٥٦:١٤١٩:٤١:٥٠٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٩:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٠:٠١١٢:٥٦:٠٤١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٩:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٥:٥٥١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٠٨:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٥:٤٧١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠٨:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٥:٣٩١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٠٨:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٥:٣١١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٥:٤١٠٠:٠٨:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠٧:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٥:١٨١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٠٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٥:١٣١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٧:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠١:١٢١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٠٦:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٠:١١١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٦:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٤:٥٩١٩:٥١:١٨٢٠:١١:٠٨٠٠:٠٦:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٢:٠٣٠٠:٠٦:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٤:٥٣١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٥٧٠٠:٠٥:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٥:٢٧١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:٤٥٠٠:٠٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٢٢٠٥:٥٤:٣٤١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:٣٨٠٠:٠٥:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٠٨٠٥:٥٣:٤٢١٢:٥٤:٤٧١٩:٥٦:٢١٢٠:١٦:٣١٠٠:٠٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرگاه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شیرگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیرگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شیرگاه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شیرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیرگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر شیرگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرگاه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شیرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرگاه شهر شیرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرگاه شهر شیرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شیرگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرگاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرگاه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٦:٢٧١١:٥١:٠٢١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:١٤٢٣:٠٨:٥٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٧:١٥١١:٥٠:٤١١٧:٥٣:٣٣١٨:١١:٤٤٢٣:٠٨:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٨:٠٣١١:٥٠:٢٠١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:١٥٢٣:٠٨:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٤٨:٥٠١١:٥٠:٠٠١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٨:٤٥٢٣:٠٧:٥٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٤٩:٣٨١١:٤٩:٣٩١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:١٦٢٣:٠٧:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٠:٢٧١١:٤٩:١٩١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٥:٤٧٢٣:٠٧:٢١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥١:١٥١١:٤٨:٥٨١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٤:١٩٢٣:٠٧:٠٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٢:٠٣١١:٤٨:٣٨١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٢:٥٠٢٣:٠٦:٤٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٢:٥٢١١:٤٨:١٩١٧:٤٣:١١١٨:٠١:٢٣٢٣:٠٦:٢٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٣:٤١١١:٤٧:٥٩١٧:٤١:٤٣١٧:٥٩:٥٥٢٣:٠٦:٠٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٤:٣٠١١:٤٧:٤٠١٧:٤٠:١٦١٧:٥٨:٢٨٢٣:٠٥:٤٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٥:٢٠١١:٤٧:٢١١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٧:٠٢٢٣:٠٥:٣١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٦:١٠١١:٤٧:٠٣١٧:٣٧:٢٢١٧:٥٥:٣٦٢٣:٠٥:١٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٧:٠٠١١:٤٦:٤٤١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٤:١٠٢٣:٠٤:٥٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٧:٥٠١١:٤٦:٢٧١٧:٣٤:٣١١٧:٥٢:٤٥٢٣:٠٤:٣٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٨:٤٠١١:٤٦:٠٩١٧:٣٣:٠٦١٧:٥١:٢١٢٣:٠٤:٢٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٥:٥٩:٣١١١:٤٥:٥٢١٧:٣١:٤١١٧:٤٩:٥٧٢٣:٠٤:٠٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٠:٢٣١١:٤٥:٣٦١٧:٣٠:١٧١٧:٤٨:٣٤٢٣:٠٣:٤٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠١:١٤١١:٤٥:٢٠١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٧:١٢٢٣:٠٣:٣٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٢:٠٦١١:٤٥:٠٥١٧:٢٧:٣١١٧:٤٥:٥١٢٣:٠٣:١٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٢:٥٨١١:٤٤:٥٠١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٤:٣٠٢٣:٠٢:٥٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٣:٥١١١:٤٤:٣٥١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٣:١٠٢٣:٠٢:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٤:٤٤١١:٤٤:٢١١٧:٢٣:٢٧١٧:٤١:٥٠٢٣:٠٢:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٥:٣٧١١:٤٤:٠٨١٧:٢٢:٠٧١٧:٤٠:٣٢٢٣:٠٢:١٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٦:٣١١١:٤٣:٥٥١٧:٢٠:٤٨١٧:٣٩:١٤٢٣:٠٢:٠٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٧:٢٥١١:٤٣:٤٣١٧:١٩:٣٠١٧:٣٧:٥٨٢٣:٠١:٤٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٨:١٩١١:٤٣:٣١١٧:١٨:١٣١٧:٣٦:٤٢٢٣:٠١:٣٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٩:١٤١١:٤٣:٢١١٧:١٦:٥٦١٧:٣٥:٢٧٢٣:٠١:٢٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٠:٠٩١١:٤٣:١٠١٧:١٥:٤١١٧:٣٤:١٣٢٣:٠١:٠٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١١:٠٥١١:٤٣:٠١١٧:١٤:٢٦١٧:٣٣:٠١٢٣:٠٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شیرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرگاه شهر شیرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیرگاه شهر شیرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیرگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیرگاه

شیرگاه مرکز شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران است که از جنوب به شهرستان سوادکوه و از شمال به شهرستان قائم شهر راه دارد. این شهر همچنین از سمت شرق به شهرستان ساری و از سمت غرب به شهرستان بابل راه دارد. زبان مردم شهر شیرگاه زبان مازندرانی هست

شهر شیرگاه در ویکیپدیا

شهر شیرگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیرگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیرگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیرگاه بر روی نقشه

شهر شیرگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیرگاه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شیرگاه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شیرگاه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شیرگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیرگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شیرگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیرگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیرگاه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیرگاه
زمان پخش اذان زنده به افق شیرگاه
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیرگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیرگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیرگاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا شیرگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیرگاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو