جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیرگاه

سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز شیرگاه


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٢
اذان ظهر: ١١:٤٢:٣٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٢:٤٥
اذان مغرب: ١٧:١٢:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٥٩:١٦

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیرگاه (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر شیرگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شیرگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیرگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اونوره دو بالزاك
وقتی زنها دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند؛ حتی جنایات ما را. ولی وقتی علاقه ای به ما نداشته باشند، ارزشی برای فضایل مان نیز قایل نمی شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیرگاه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیرگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیرگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیرگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٦:١٢١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٩:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٢:١٧٠٠:٠٩:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٥:٥٤١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:١١٠٠:٠٨:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٨:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٨:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٥:٣١١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٧:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٠٧:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٥:١٨١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٠٧:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٥:١٢١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٠٧:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٠٦:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٢٨٠٠:٠٦:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٥١:٣١٢٠:١١:٢٣٠٠:٠٦:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٢:١٧٠٠:٠٦:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:١١٠٠:٠٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٤:٠٤٠٠:٠٥:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٠٠٥:٥٥:١٤١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٥٨٠٠:٠٥:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥٤:٢٢١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٥١٠٠:٠٥:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥٣:٣٠١٢:٥٤:٤٧١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٤٤٠٠:٠٥:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٤:٤٧١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:٠٤:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٢٧٠٥:٥١:٥٢١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٨:١٢٢٠:١٨:٢٩٠٠:٠٤:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:١٧٠٥:٥١:٠٦١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:٢١٠٠:٠٤:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:١٠٠٥:٥٠:٢٠١٢:٥٤:٥١١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢٠:١٢٠٠:٠٤:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤٩:٣٦١٢:٥٤:٥٣٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢١:٠٣٠٠:٠٤:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٤٨:٥٤١٢:٥٤:٥٦٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٤٠٠:٠٤:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٤٨:١٤١٢:٥٥:٠٠٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٠٤:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٧:٣٥١٢:٥٥:٠٤٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٠٣:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤٦:٥٧١٢:٥٥:٠٩٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٠٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٤٦:٢١١٢:٥٥:١٤٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٥:١١٠٠:٠٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٤٥:٤٧١٢:٥٥:١٩٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٠٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرگاه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شیرگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیرگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شیرگاه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شیرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شیرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیرگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شیرگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیرگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شیرگاه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٢:١٢١١:٤٢:٤٨١٧:١٢:٥٤١٧:٣١:٣١٢٣:٠٠:٤١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٣:٠٨١١:٤٢:٤٠١٧:١١:٤٢١٧:٣٠:٢٠٢٣:٠٠:٣٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٤:٠٥١١:٤٢:٣٢١٧:١٠:٣١١٧:٢٩:١١٢٣:٠٠:٢٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٥:٠٢١١:٤٢:٢٦١٧:٠٩:٢١١٧:٢٨:٠٣٢٣:٠٠:١١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٥:٥٩١١:٤٢:٢٠١٧:٠٨:١٢١٧:٢٦:٥٦٢٣:٠٠:٠٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٦:٥٧١١:٤٢:١٤١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٥:٥٠٢٢:٥٩:٥٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٧:٥٥١١:٤٢:١٠١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٤:٤٦٢٢:٥٩:٤٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٨:٥٣١١:٤٢:٠٦١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٣:٤٢٢٢:٥٩:٤٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٩:٥٢١١:٤٢:٠٣١٧:٠٣:٤٧١٧:٢٢:٤٠٢٢:٥٩:٣٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٠:٥١١١:٤٢:٠١١٧:٠٢:٤٤١٧:٢١:٤٠٢٢:٥٩:٢٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢١:٥٠١١:٤٢:٠٠١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٤٠٢٢:٥٩:٢٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٢:٤٩١١:٤١:٥٩١٧:٠٠:٤٣١٧:١٩:٤٢٢٢:٥٩:١٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٣:٤٩١١:٤١:٥٩١٦:٥٩:٤٤١٧:١٨:٤٦٢٢:٥٩:١٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٤:٤٩١١:٤٢:٠٠١٦:٥٨:٤٦١٧:١٧:٥١٢٢:٥٩:١٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٥:٤٩١١:٤٢:٠٢١٦:٥٧:٥٠١٧:١٦:٥٧٢٢:٥٩:١١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٦:٤٩١١:٤٢:٠٥١٦:٥٦:٥٥١٧:١٦:٠٥٢٢:٥٩:١٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٧:٤٩١١:٤٢:٠٨١٦:٥٦:٠٢١٧:١٥:١٤٢٢:٥٩:١٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٨:٥٠١١:٤٢:١٢١٦:٥٥:١١١٧:١٤:٢٥٢٢:٥٩:١٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٩:٥٠١١:٤٢:١٧١٦:٥٤:٢١١٧:١٣:٣٨٢٢:٥٩:١١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٠:٥١١١:٤٢:٢٣١٦:٥٣:٣٢١٧:١٢:٥٢٢٢:٥٩:١٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣١:٥٢١١:٤٢:٣٠١٦:٥٢:٤٥١٧:١٢:٠٨٢٢:٥٩:١٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٢:٥٣١١:٤٢:٣٨١٦:٥٢:٠٠١٧:١١:٢٥٢٢:٥٩:٢٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٣:٥٤١١:٤٢:٤٦١٦:٥١:١٧١٧:١٠:٤٤٢٢:٥٩:٢٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٤:٥٥١١:٤٢:٥٦١٦:٥٠:٣٥١٧:١٠:٠٥٢٢:٥٩:٢٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٥:٥٥١١:٤٣:٠٦١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٩:٢٧٢٢:٥٩:٣٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٦:٥٦١١:٤٣:١٧١٦:٤٩:١٧١٧:٠٨:٥٢٢٢:٥٩:٤٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٧:٥٧١١:٤٣:٢٩١٦:٤٨:٤٠١٧:٠٨:١٨٢٢:٥٩:٥٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٨:٥٨١١:٤٣:٤٢١٦:٤٨:٠٥١٧:٠٧:٤٥٢٢:٥٩:٥٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٩:٥٨١١:٤٣:٥٥١٦:٤٧:٣٣١٧:٠٧:١٥٢٣:٠٠:٠٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٠:٥٨١١:٤٤:١٠١٦:٤٧:٠٢١٧:٠٦:٤٧٢٣:٠٠:١٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شیرگاه شهر شیرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شیرگاه شهر شیرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیرگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیرگاه

شیرگاه مرکز شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران است که از جنوب به شهرستان سوادکوه و از شمال به شهرستان قائم شهر راه دارد. این شهر همچنین از سمت شرق به شهرستان ساری و از سمت غرب به شهرستان بابل راه دارد. زبان مردم شهر شیرگاه زبان مازندرانی هست

شهر شیرگاه در ویکیپدیا

شهر شیرگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیرگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیرگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیرگاه بر روی نقشه

شهر شیرگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیرگاه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شیرگاه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر شیرگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیرگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیرگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شیرگاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیرگاه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شیرگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیرگاه
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیرگاه
زمان پخش اذان زنده به افق شیرگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیرگاه
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شیرگاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیرگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو