جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیروان

شیروان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز شیروان


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٣٣:١٦
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٠٣:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٠٤

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیروان (شهرستان شیروان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر شیروان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر شیروان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیروان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
چه چیز موجب قهرمانی است؟ همزمان به استقبال بزرگترین رنج و بزرگترین امید خود رفتن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیروان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیروان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیروان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیروان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیروان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیروان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٣:٤١١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٧:٤٨١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:١٦٢٣:٤٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٥:٤٥١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٥:١٣٢٣:٤٧:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٥:٢٤١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٦:١١٢٣:٤٧:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٧:١٨١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤٧:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٥:٢١١٩:٢٨:١٣١٩:٤٨:٠٦٢٣:٤٦:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٤١:٥٨١٢:٣٥:١٥١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٩:٠٣٢٣:٤٦:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٥:٠٩١٩:٣٠:٠١١٩:٥٠:٠٠٢٣:٤٦:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣٥:٠٣١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٥٧٢٣:٤٥:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٣٨:٤١١٢:٣٤:٥٨١٩:٣١:٤٨١٩:٥١:٥٤٢٣:٤٥:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٣١٠٥:٣٧:٣٨١٢:٣٤:٥٣١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٥:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٣٦:٣٧١٢:٣٤:٤٩١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٣:٤٨٢٣:٤٥:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٥:٣٦١٢:٣٤:٤٦١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٤:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:١٧٠٥:٣٤:٣٧١٢:٣٤:٤٣١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٤١٢٣:٤٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٥٥٠٥:٣٣:٣٩١٢:٣٤:٤١١٩:٣٦:١٤١٩:٥٦:٣٧٢٣:٤٤:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٣٢:٤٣١٢:٣٤:٣٩١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٧:٣٣٢٣:٤٤:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥١:١٥٠٥:٣١:٤٨١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٢٩٢٣:٤٣:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:٥٧٠٥:٣٠:٥٥١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٨:٥١١٩:٥٩:٢٤٢٣:٤٣:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٠:٠٣١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠٠:١٩٢٣:٤٣:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٧:٢٥٠٥:٢٩:١٢١٢:٣٤:٣٨١٩:٤٠:٣٤٢٠:٠١:١٤٢٣:٤٣:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٦:١٢٠٥:٢٨:٢٣١٢:٣٤:٤٠١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٢:٠٨٢٣:٤٣:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٢٧:٣٦١٢:٣٤:٤١١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٣:٠٢٢٣:٤٣:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٢٦:٥٠١٢:٣٤:٤٤١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٣:٥٥٢٣:٤٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٢:٤١٠٥:٢٦:٠٦١٢:٣٤:٤٧١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٤:٤٨٢٣:٤٢:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤١:٣٤٠٥:٢٥:٢٣١٢:٣٤:٥٠١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٤٢:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٠:٣٠٠٥:٢٤:٤٢١٢:٣٤:٥٤١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٦:٣٢٢٣:٤٢:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٩:٢٧٠٥:٢٤:٠٣١٢:٣٤:٥٩١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٧:٢٣٢٣:٤٢:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٨:٢٦٠٥:٢٣:٢٥١٢:٣٥:٠٤١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٨:١٣٢٣:٤٢:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٧:٢٧٠٥:٢٢:٤٩١٢:٣٥:١٠١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٩:٠٣٢٣:٤٢:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیروان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر شیروان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر شیروان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر شیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر شیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیروان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شیروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شیروان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤١:٠١١٩:٢٠:٤٦١٩:٤٠:٠٠٢٣:٥٥:٠٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٠:٤٥١٩:١٩:٢٤١٩:٣٨:٣٦٢٣:٥٤:٥٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٠:٢٩١٩:١٨:٠١١٩:٣٧:١٠٢٣:٥٤:٥٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٣:١٠١٢:٤٠:١٢١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥٤:٤٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٤:٠٠١٢:٣٩:٥٥١٩:١٥:١٣١٩:٣٤:١٧٢٣:٥٤:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٩:٣٨١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٤:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٥:٤١١٢:٣٩:٢٠١٩:١٢:٢٢١٩:٣١:٢٢٢٣:٥٤:١٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٦:٣١١٢:٣٩:٠٢١٩:١٠:٥٦١٩:٢٩:٥٤٢٣:٥٤:٠٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٧:٢١١٢:٣٨:٤٤١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٨:٢٥٢٣:٥٣:٥٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٨:١١١٢:٣٨:٢٥١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٥٥٢٣:٥٣:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٩:٠١١٢:٣٨:٠٦١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٥:٢٥٢٣:٥٣:٣٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٩:٥٠١٢:٣٧:٤٦١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٣:٥٥٢٣:٥٣:٢٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٠:٤٠١٢:٣٧:٢٧١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٢:٢٤٢٣:٥٣:٠٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١١:٣٠١٢:٣٧:٠٧١٩:٠٢:٠٧١٩:٢٠:٥٣٢٣:٥٢:٥٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٢:١٩١٢:٣٦:٤٧١٩:٠٠:٣٧١٩:١٩:٢٢٢٣:٥٢:٤١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٣:٠٩١٢:٣٦:٢٦١٨:٥٩:٠٧١٩:١٧:٥٠٢٣:٥٢:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٣:٥٨١٢:٣٦:٠٦١٨:٥٧:٣٦١٩:١٦:١٨٢٣:٥٢:١٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٤:٤٨١٢:٣٥:٤٥١٨:٥٦:٠٦١٩:١٤:٤٥٢٣:٥١:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٥:٣٧١٢:٣٥:٢٤١٨:٥٤:٣٤١٩:١٣:١٣٢٣:٥١:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٦:٢٦١٢:٣٥:٠٣١٨:٥٣:٠٣١٩:١١:٤٠٢٣:٥١:٢٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٧:١٦١٢:٣٤:٤٢١٨:٥١:٣١١٩:١٠:٠٧٢٣:٥١:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٠٥١٢:٣٤:٢١١٨:٤٩:٥٩١٩:٠٨:٣٤٢٣:٥٠:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٨:٥٤١٢:٣٣:٥٩١٨:٤٨:٢٧١٩:٠٧:٠٠٢٣:٥٠:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٩:٤٤١٢:٣٣:٣٨١٨:٤٦:٥٥١٩:٠٥:٢٧٢٣:٥٠:٢١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٠:٣٣١٢:٣٣:١٦١٨:٤٥:٢٢١٩:٠٣:٥٤٢٣:٥٠:٠٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢١:٢٣١٢:٣٢:٥٥١٨:٤٣:٥٠١٩:٠٢:٢٠٢٣:٤٩:٤٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٢:١٣١٢:٣٢:٣٣١٨:٤٢:١٧١٩:٠٠:٤٧٢٣:٤٩:٢٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٣:٠٢١٢:٣٢:١٢١٨:٤٠:٤٥١٨:٥٩:١٤٢٣:٤٩:١٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٣:٥٢١٢:٣١:٥٠١٨:٣٩:١٢١٨:٥٧:٤١٢٣:٤٨:٥٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٤:٤٢١٢:٣١:٢٩١٨:٣٧:٣٩١٨:٥٦:٠٨٢٣:١٨:٣٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٢٥:٣٢١١:٣١:٠٨١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٤:٣٥٢٢:٤٨:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شیروان شهر شیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شیروان شهر شیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیروان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیروان

شهرستان شیروان از شهرستان‌های استان خراسان شمالی است

شهر شیروان در ویکیپدیا

شهر شیروان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیروان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیروان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیروان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیروان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیروان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیروان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر شیروان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر شیروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیروان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیروان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیروان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیروان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیروان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شیروان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شیروان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیروان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیروان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیروان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو