جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیروان

شیروان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز شیروان


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:١٠
اذان ظهر: ١١:٥١:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:١٦
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٤٩

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیروان (شهرستان شیروان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر شیروان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر شیروان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیروان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
گاهی، كمی درد و رنج برای رشد و آموختن هرچه بیشتر لازم است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیروان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیروان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیروان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیروان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیروان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیروان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥١:٣٠١٢:٣٦:٢٣١٩:٢١:٥٢١٩:٤١:٢٣٢٣:٤٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:١٧٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٦:١٢١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٢:٢٠٢٣:٤٨:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٣:٤١١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٧:٤٨١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:١٦٢٣:٤٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٥:٤٥١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٥:١٣٢٣:٤٧:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٥:٢٤١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٦:١١٢٣:٤٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٧:١٨١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٥:٢١١٩:٢٨:١٣١٩:٤٨:٠٦٢٣:٤٦:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٤١:٥٨١٢:٣٥:١٥١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٩:٠٣٢٣:٤٦:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٥:٠٩١٩:٣٠:٠١١٩:٥٠:٠٠٢٣:٤٦:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣٥:٠٣١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٥٧٢٣:٤٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٣٨:٤١١٢:٣٤:٥٨١٩:٣١:٤٨١٩:٥١:٥٤٢٣:٤٥:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٣١٠٥:٣٧:٣٨١٢:٣٤:٥٣١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٥:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٣٦:٣٧١٢:٣٤:٤٩١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٣:٤٨٢٣:٤٥:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٥:٣٦١٢:٣٤:٤٦١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٤:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:١٧٠٥:٣٤:٣٧١٢:٣٤:٤٣١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٤١٢٣:٤٤:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٥٥٠٥:٣٣:٣٩١٢:٣٤:٤١١٩:٣٦:١٤١٩:٥٦:٣٧٢٣:٤٤:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٣٢:٤٣١٢:٣٤:٣٩١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٧:٣٣٢٣:٤٤:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥١:١٥٠٥:٣١:٤٨١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٢٩٢٣:٤٣:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:٥٧٠٥:٣٠:٥٥١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٨:٥١١٩:٥٩:٢٤٢٣:٤٣:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٠:٠٣١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠٠:١٩٢٣:٤٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٧:٢٥٠٥:٢٩:١٢١٢:٣٤:٣٨١٩:٤٠:٣٤٢٠:٠١:١٤٢٣:٤٣:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٦:١٢٠٥:٢٨:٢٣١٢:٣٤:٤٠١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٢:٠٨٢٣:٤٣:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٢٧:٣٦١٢:٣٤:٤١١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٣:٠٢٢٣:٤٣:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٢٦:٥٠١٢:٣٤:٤٤١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٣:٥٥٢٣:٤٢:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٢:٤١٠٥:٢٦:٠٦١٢:٣٤:٤٧١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٤:٤٨٢٣:٤٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤١:٣٤٠٥:٢٥:٢٣١٢:٣٤:٥٠١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٤٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٠:٣٠٠٥:٢٤:٤٢١٢:٣٤:٥٤١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٦:٣٢٢٣:٤٢:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٩:٢٧٠٥:٢٤:٠٣١٢:٣٤:٥٩١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٧:٢٣٢٣:٤٢:٢٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٨:٢٦٠٥:٢٣:٢٥١٢:٣٥:٠٤١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٨:١٣٢٣:٤٢:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیروان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر شیروان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر شیروان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٥:٥٧١١:٥٠:٥٣١٦:٥٦:١١١٧:١٦:٠٢٢٣:٠٦:٢٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٥:١٦١١:٥١:٠٥١٦:٥٧:١٧١٧:١٧:٠٥٢٣:٠٦:٤٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٤:٣٣١١:٥١:١٦١٦:٥٨:٢٣١٧:١٨:٠٩٢٣:٠٦:٥٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٣:٤٨١١:٥١:٢٧١٦:٥٩:٣٠١٧:١٩:١٢٢٣:٠٧:١٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٣:٠٢١١:٥١:٣٧١٧:٠٠:٣٦١٧:٢٠:١٦٢٣:٠٧:٢٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٤:١٤٠٦:٤٢:١٤١١:٥١:٤٦١٧:٠١:٤٢١٧:٢١:١٩٢٣:٠٧:٣٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤١:٢٤١١:٥١:٥٤١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٢:٢٣٢٣:٠٧:٥٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤٠:٣٣١١:٥٢:٠١١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٣:٢٧٢٣:٠٨:٠٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٩:٤٠١١:٥٢:٠٧١٧:٠٥:٠١١٧:٢٤:٣٠٢٣:٠٨:١١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٨:٤٥١١:٥٢:١٣١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٥:٣٤٢٣:٠٨:٢٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٧:٤٩١١:٥٢:١٨١٧:٠٧:١٣١٧:٢٦:٣٧٢٣:٠٨:٢٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٦:٥٢١١:٥٢:٢١١٧:٠٨:١٩١٧:٢٧:٤٠٢٣:٠٨:٣٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٥:٥٣١١:٥٢:٢٥١٧:٠٩:٢٤١٧:٢٨:٤٣٢٣:٠٨:٤٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٤:٥٢١١:٥٢:٢٧١٧:١٠:٢٩١٧:٢٩:٤٦٢٣:٠٨:٤٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٣:٥٠١١:٥٢:٢٨١٧:١١:٣٥١٧:٣٠:٤٩٢٣:٠٨:٥٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٢:٤٧١١:٥٢:٢٩١٧:١٢:٤٠١٧:٣١:٥١٢٣:٠٨:٥٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣١:٤٣١١:٥٢:٢٩١٧:١٣:٤٤١٧:٣٢:٥٤٢٣:٠٨:٥٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٠:٣٧١١:٥٢:٢٨١٧:١٤:٤٩١٧:٣٣:٥٦٢٣:٠٩:٠١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٩:٣٠١١:٥٢:٢٧١٧:١٥:٥٣١٧:٣٤:٥٨٢٣:٠٩:٠٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٨:٢٢١١:٥٢:٢٥١٧:١٦:٥٧١٧:٣٦:٠٠٢٣:٠٩:٠٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٧:١٣١١:٥٢:٢٢١٧:١٨:٠١١٧:٣٧:٠١٢٣:٠٩:٠٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٦:٠٣١١:٥٢:١٨١٧:١٩:٠٤١٧:٣٨:٠٣٢٣:٠٩:٠٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٤:٥١١١:٥٢:١٤١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٩:٠٤٢٣:٠٩:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:٣٨١١:٥٢:٠٩١٧:٢١:١١١٧:٤٠:٠٥٢٣:٠٨:٥٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٢:٢٥١١:٥٢:٠٣١٧:٢٢:١٣١٧:٤١:٠٦٢٣:٠٨:٥٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢١:١٠١١:٥١:٥٧١٧:٢٣:١٦١٧:٤٢:٠٦٢٣:٠٨:٤٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٩:٥٤١١:٥١:٥٠١٧:٢٤:١٨١٧:٤٣:٠٧٢٣:٠٨:٤٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٣:١١٠٦:١٨:٣٨١١:٥١:٤٣١٧:٢٥:١٩١٧:٤٤:٠٧٢٣:٠٨:٣٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٧:٢٠١١:٥١:٣٤١٧:٢٦:٢١١٧:٤٥:٠٦٢٣:٠٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیروان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شیروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شیروان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٢:٢٥١١:٥٢:٠٣١٧:٢٢:١٣١٧:٤١:٠٦٢٣:٠٨:٥٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢١:١٠١١:٥١:٥٧١٧:٢٣:١٦١٧:٤٢:٠٦٢٣:٠٨:٤٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٩:٥٤١١:٥١:٥٠١٧:٢٤:١٨١٧:٤٣:٠٧٢٣:٠٨:٤٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٨:٣٨١١:٥١:٤٣١٧:٢٥:١٩١٧:٤٤:٠٧٢٣:٠٨:٣٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٧:٢٠١١:٥١:٣٤١٧:٢٦:٢١١٧:٤٥:٠٦٢٣:٠٨:٣٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٦:٠٢١١:٥١:٢٦١٧:٢٧:٢٢١٧:٤٦:٠٦٢٣:٠٨:٢٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٤:٤٣١١:٥١:١٦١٧:٢٨:٢٢١٧:٤٧:٠٥٢٣:٠٨:١٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٣:٢٣١١:٥١:٠٦١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٨:٠٤٢٣:٠٨:٠٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٢:٠٢١١:٥٠:٥٦١٧:٣٠:٢٣١٧:٤٩:٠٣٢٣:٠٧:٥٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٠:٤٠١١:٥٠:٤٥١٧:٣١:٢٣١٧:٥٠:٠١٢٣:٠٧:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٩:١٨١١:٥٠:٣٣١٧:٣٢:٢٢١٧:٥٠:٥٩٢٣:٠٧:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٧:٥٥١١:٥٠:٢١١٧:٣٣:٢١١٧:٥١:٥٧٢٣:٠٧:٢٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٦:٣١١١:٥٠:٠٨١٧:٣٤:٢٠١٧:٥٢:٥٥٢٣:٠٧:١٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٥:٠٧١١:٤٩:٥٥١٧:٣٥:١٨١٧:٥٣:٥٢٢٣:٠٦:٥٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٣:٤٢١١:٤٩:٤٢١٧:٣٦:١٦١٧:٥٤:٤٩٢٣:٠٦:٤٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٢:١٦١١:٤٩:٢٨١٧:٣٧:١٤١٧:٥٥:٤٦٢٣:٠٦:٣١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٠:٥٠١١:٤٩:١٣١٧:٣٨:١٢١٧:٥٦:٤٣٢٣:٠٦:١٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٩:٢٤١١:٤٨:٥٩١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٧:٤٠٢٣:٠٦:٠١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٧:٥٧١١:٤٨:٤٤١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٨:٣٦٢٣:٠٥:٤٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٦:٢٩١١:٤٨:٢٨١٧:٤١:٠٢١٧:٥٩:٣٢٢٣:٠٥:٢٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٥:٠١١١:٤٨:١٢١٧:٤١:٥٩١٨:٠٠:٢٨٢٣:٠٥:١١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٣:٣٣١١:٤٧:٥٦١٧:٤٢:٥٥١٨:٠١:٢٤٢٣:٠٤:٥٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٢:٠٤١١:٤٧:٤٠١٧:٤٣:٥١١٨:٠٢:٢٠٢٣:٠٤:٣٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٠:٣٥١١:٤٧:٢٣١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٣:١٦٢٣:٠٤:١٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٤٩:٠٦١١:٤٧:٠٦١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٤:١١٢٣:٠٣:٥٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٧:٣٧١١:٤٦:٤٩١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٥:٠٧٢٣:٠٣:٣٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٦:٠٧١١:٤٦:٣٢١٧:٤٧:٣٣١٨:٠٦:٠٢٢٣:٠٣:٢٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٦٠٥:٤٤:٣٧١١:٤٦:١٥١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٦:٥٧٢٣:٠٣:٠٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٣:٠٧١١:٤٥:٥٧١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٧:٥٣٢٣:٠٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شیروان شهر شیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شیروان شهر شیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیروان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیروان

شیروان مرکز شهرستان شیروان و دومین شهر بزرگ و مهم استان خراسان شمالی است. جمعیت این شهر در سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، برابر با ۸۲٬۷۹۰ نفر بوده‌است که این جمعیت شامل ۲۰٬۸۷۸ خانوار می‌شود.

شهر شیروان در ویکیپدیا

شهر شیروان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیروان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیروان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیروان بر روی نقشه

شهر شیروان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیروان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیروان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیروان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر شیروان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر شیروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیروان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیروان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیروان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیروان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیروان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ شیروان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیروان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیروان
زمان پخش اذان زنده به افق شیروان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیروان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو