جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیراز

شیراز | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شیراز


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٤٠
اذان ظهر: ١١:٤٥:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٠٦:٣٣

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیراز (شهرستان شیراز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر شیراز)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر شیراز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیراز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

بلر وارن
دانش، تنها راه یا حتی مهم ترین راه رسیدن به كامیابی نیست. اگر دانش را مهم تر از دلبستگی، پایداری، آگاهی و هوش و ذكاوت بدانیم، به راستی، نادانی خودمان را نشان داده ایم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیراز

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیراز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیراز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیراز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیراز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیراز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:٥٧١٢:٥٧:٤٦١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٤١٠٠:١٥:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٢١٠٠:١٥:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٧:٢٧١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٠١٠٠:١٥:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٧:١٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٤١٠٠:١٤:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٩:١٣١٢:٥٧:١٠١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٢١٠٠:١٤:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٨:١٩١٢:٥٧:٠٢١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٠٢٠٠:١٤:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٦:٥٥١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٤٢٠٠:١٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٢٢٠٠:١٣:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٥:٤٤١٢:٥٦:٤٢١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠٣٠٠:١٣:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٤:٥٤١٢:٥٦:٣٦١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤٣٠٠:١٣:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٦:٣١١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٣:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٣:١٨١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٣:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٢:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١١٠٦:١١:٤٧١٢:٥٦:١٩١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٢٦٠٠:١٢:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٢٠٦:١١:٠٢١٢:٥٦:١٧١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٢:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٠:١٩١٢:٥٦:١٤١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٢:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٦:١٣١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٢:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٦:١٢١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١٢:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٦:١١١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١١:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٦:١١١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١١:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٦:١٢١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١١:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٦:١٣١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١١:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٦:١٥١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١١:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٦:١٧١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١١:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٦:٢٠١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١١:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١١:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١١:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١١:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢١٠٠:١١:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیراز

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر شیراز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر شیراز

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر شیراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر شیراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیراز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر شیراز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر شیراز

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٧٠٥:٤٨:٢٣١١:٥٢:٢٠١٧:٥٥:٥٠١٨:١٢:٤٢٢٣:١٣:٢١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٤٨:٥٥١١:٥١:٥٩١٧:٥٤:٣٦١٨:١١:٢٨٢٣:١٣:٠٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٨٠٥:٤٩:٢٧١١:٥١:٣٨١٧:٥٣:٢٢١٨:١٠:١٤٢٣:١٢:٤٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٠:٠٠١١:٥١:١٧١٧:٥٢:٠٨١٨:٠٩:٠٠٢٣:١٢:٢٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٠:٣٢١١:٥٠:٥٧١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٧:٤٧٢٣:١٢:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥١:٠٥١١:٥٠:٣٧١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٦:٣٣٢٣:١١:٤٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥١:٣٨١١:٥٠:١٧١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٥:٢٠٢٣:١١:٢٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٤٠٥:٥٢:١١١١:٤٩:٥٧١٧:٤٧:١٦١٨:٠٤:٠٨٢٣:١١:٠٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٥:٥٢:٤٥١١:٤٩:٣٧١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٢:٥٦٢٣:١٠:٤٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٣:١٩١١:٤٩:١٨١٧:٤٤:٥١١٨:٠١:٤٤٢٣:١٠:٣٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٥:٥٣:٥٢١١:٤٨:٥٩١٧:٤٣:٤٠١٨:٠٠:٣٣٢٣:١٠:١١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٣٠٥:٥٤:٢٧١١:٤٨:٤٠١٧:٤٢:٢٨١٧:٥٩:٢٢٢٣:٠٩:٥٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٧٠٥:٥٥:٠١١١:٤٨:٢٢١٧:٤١:١٧١٧:٥٨:١١٢٣:٠٩:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٥:٥٥:٣٦١١:٤٨:٠٤١٧:٤٠:٠٧١٧:٥٧:٠١٢٣:٠٩:١٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٦٠٥:٥٦:١١١١:٤٧:٤٧١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٥:٥٢٢٣:٠٨:٥٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٦:٤٦١١:٤٧:٢٩١٧:٣٧:٤٧١٧:٥٤:٤٣٢٣:٠٨:٤١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٥:٥٧:٢١١١:٤٧:١٢١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٣:٣٥٢٣:٠٨:٢٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٥:٥٧:٥٧١١:٤٦:٥٦١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٢:٢٧٢٣:٠٨:٠٧
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٥٠٥:٥٨:٣٣١١:٤٦:٤٠١٧:٣٤:٢٢١٧:٥١:٢٠٢٣:٠٧:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٥:٥٩:١٠١١:٤٦:٢٥١٧:٣٣:١٤١٧:٥٠:١٤٢٣:٠٧:٣٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٥:٥٩:٤٧١١:٤٦:١٠١٧:٣٢:٠٨١٧:٤٩:٠٨٢٣:٠٧:١٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٠:٢٤١١:٤٥:٥٥١٧:٣١:٠٢١٧:٤٨:٠٣٢٣:٠٧:٠٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠١:٠٢١١:٤٥:٤١١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٦:٥٩٢٣:٠٦:٤٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠١:٤٠١١:٤٥:٢٨١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٥:٥٥٢٣:٠٦:٣٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٢:١٨١١:٤٥:١٥١٧:٢٧:٤٨١٧:٤٤:٥٣٢٣:٠٦:١٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٢:٥٧١١:٤٥:٠٣١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٣:٥١٢٣:٠٦:٠٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٣:٣٦١١:٤٤:٥٢١٧:٢٥:٤٣١٧:٤٢:٥٠٢٣:٠٥:٥٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٤:١٦١١:٤٤:٤١١٧:٢٤:٤٢١٧:٤١:٥٠٢٣:٠٥:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٤:٥٦١١:٤٤:٣٠١٧:٢٣:٤١١٧:٤٠:٥١٢٣:٠٥:٢٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٥:٣٦١١:٤٤:٢١١٧:٢٢:٤٢١٧:٣٩:٥٣٢٣:٠٥:١٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر شیراز شهر شیراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر شیراز شهر شیراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیراز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیراز

شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است. جمعیت شیراز در سال ۱۳۹۵ خورشیدی بالغ بر ۱٬۷۱۲٬۷۴۵ تن بوده که این رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومهٔ شهر به ۱٬۸۶۹٬۰۰۱ تن می‌رسد

شهر شیراز در ویکیپدیا

شهر شیراز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیراز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیراز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیراز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیراز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیراز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیراز
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر شیراز + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر شیراز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیراز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیراز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیراز رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شیراز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیراز
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیراز
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیراز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیراز
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ شیراز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیراز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیراز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیراز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو