جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیراز

شیراز | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شیراز


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:١٨
اذان مغرب: ٢٠:١٩:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٢١:٠٠

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیراز (شهرستان شیراز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر شیراز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر شیراز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیراز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام حسن عسکری(ع)
هر كه به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیراز

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیراز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیراز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیراز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیراز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیراز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:٥٧١٢:٥٧:٤٦١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٤١٠٠:١٥:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٢١٠٠:١٥:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٧:٢٧١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٠١٠٠:١٥:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٧:١٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٤١٠٠:١٤:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٩:١٣١٢:٥٧:١٠١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٢١٠٠:١٤:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٨:١٩١٢:٥٧:٠٢١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٠٢٠٠:١٤:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٦:٥٥١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٤٢٠٠:١٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٢٢٠٠:١٣:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٥:٤٤١٢:٥٦:٤٢١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠٣٠٠:١٣:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٤:٥٤١٢:٥٦:٣٦١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤٣٠٠:١٣:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٦:٣١١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٣:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٣:١٨١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٣:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٢:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١١٠٦:١١:٤٧١٢:٥٦:١٩١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٢٦٠٠:١٢:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٢٠٦:١١:٠٢١٢:٥٦:١٧١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٢:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٠:١٩١٢:٥٦:١٤١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٢:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٦:١٣١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٢:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٦:١٢١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١٢:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٦:١١١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١١:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٦:١١١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١١:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٦:١٢١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١١:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٦:١٣١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١١:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٦:١٥١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١١:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٦:١٧١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١١:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٦:٢٠١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١١:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١١:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١١:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١١:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢١٠٠:١١:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیراز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر شیراز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر شیراز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر شیراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر شیراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر شیراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیراز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شیراز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شیراز

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٠:١٩١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٤:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٥:٠٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٥١٠٠:١٥:١٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٥:٣١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠١:٢١١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٠٦٠٠:١٥:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٦:٠٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٦:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٦:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٢٠٠٠:١٦:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٣:٣٩٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٢٠٠٠:١٦:٥٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٧:١٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٧:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:١١٠٠:١٧:٤٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٤:٤٠١٣:٠٤:٢٣٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٧:٥٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٤:٣٤٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٥٨٠٠:١٨:١٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١٨:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٤:٥٣٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٨:٤٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٢٦٠٠:١٨:٥٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٥:١١٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:١٣٠٠:١٩:٠٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٥:١٩٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٥٧٠٠:١٩:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٤١٠٠:١٩:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٩:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٠:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٠:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٠:٢٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢٠:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:١١:٠٨١٣:٠٦:٠٤٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٠:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١١:٤٢١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢١:٠٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٢:١٥١٣:٠٦:١٢١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢١:١١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٦:١٥١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢١:٢١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٦:١٨١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢١:٣١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شیراز شهر شیراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شیراز شهر شیراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیراز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر شیراز

شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است. جمعیت شیراز در سال ۱۳۹۵ خورشیدی بالغ بر ۱٬۷۱۲٬۷۴۵ تن بوده که این رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومهٔ شهر به ۱٬۸۶۹٬۰۰۱ تن می‌رسد

شهر شیراز در ویکیپدیا

شهر شیراز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیراز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیراز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیراز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیراز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیراز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیراز
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر شیراز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر شیراز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیراز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیراز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیراز رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ شیراز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیراز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیراز
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیراز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیراز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیراز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیراز دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شیراز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیراز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو