جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شیرازی سفلی

هرسین | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز شیرازی سفلی

اذان صبح: ٠٥:١٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:١١
اذان مغرب: ١٧:٤٧:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٤١

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیرازی سفلی (شهرستان هرسین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر شیرازی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شیرازی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیرازی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌شیطان با یك نفر و دو نفر كار دارد (زیرا یك نفر تنهاست و دو نفر هم ممكن است با هم اختلاف كنند) و زمانی كه سه نفر شدند،‌ نمی‌تواند قصد بدی نسبت به آنها داشته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیرازی سفلی

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیرازی سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرازی سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شیرازی سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیرازی سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیرازی سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٥٠:٤٤١٣:٢٠:٤٢١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٣٧:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٩:٢٩١٣:٢٠:٢٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:١٦٠٠:٣٦:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٨:١٤١٣:٢٠:١٣١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٤٠٠:٣٦:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٧:٠٠١٣:١٩:٥٩١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٥٣٠٠:٣٦:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٥:٤٦١٣:١٩:٤٦١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٤١٠٠:٣٥:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٤:٣٤١٣:١٩:٣٣١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٣٠٠٠:٣٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٣:٢٢١٣:١٩:٢٠١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:١٩٠٠:٣٥:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٢:١١١٣:١٩:٠٨١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٠٨٠٠:٣٤:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤١:٠٠١٣:١٨:٥٦١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٥:٥٧٠٠:٣٤:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٣١٠٦:٣٩:٥٠١٣:١٨:٤٥١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٤٦٠٠:٣٤:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٨:٣٤١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٣٦٠٠:٣٣:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٨:٢٤١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٢٥٠٠:٣٣:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٦:٢٧١٣:١٨:١٤٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:١٤٠٠:٣٣:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٥:٢١١٣:١٨:٠٤٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٣٢:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٤:١٦١٣:١٧:٥٥٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣٢:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٣:١٢١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٤٣٠٠:٣٢:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٢:٠٨١٣:١٧:٣٩٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٣٢:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣١:٠٦١٣:١٧:٣١٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٣١:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣٠:٠٦١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:١٢٠٠:٣١:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٩:٠٦١٣:١٧:١٨٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣١:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٧:١٢٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٣١:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٧:١٠١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٣٠:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٦:١٣١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٣٠:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٥:١٨١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٠:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٠:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٣:٣٢١٣:١٦:٥٣٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٩:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٢:٤١١٣:١٦:٥٠٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٩:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٢١:٥١١٣:١٦:٤٩٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٩:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢١:٠٢١٣:١٦:٤٨٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرازی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرازی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیرازی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرازی سفلی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شیرازی سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیرازی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرازی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شیرازی سفلی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شیرازی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیرازی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیرازی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیرازی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرازی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرازی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر شیرازی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرازی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرازی سفلی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شیرازی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرازی سفلی شهر شیرازی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیرازی سفلی شهر شیرازی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شیرازی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرازی سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شیرازی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیرازی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیرازی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شیرازی سفلی

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣١:٣٤١٢:٠٤:٥١١٧:٣٧:٤١١٧:٥٥:٤٧٢٣:٢٣:٥٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٢:٢٥١٢:٠٤:٤٣١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٤:٤١٢٣:٢٣:٣٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٣:١٦١٢:٠٤:٣٥١٧:٣٥:٢٧١٧:٥٣:٣٧٢٣:٢٣:٢٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٣١٠٦:٣٤:٠٨١٢:٠٤:٢٨١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٢:٣٣٢٣:٢٣:١٩
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٥:٠٠١٢:٠٤:٢٢١٧:٣٣:١٧١٧:٥١:٣١٢٣:٢٣:١١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٥:٥٣١٢:٠٤:١٦١٧:٣٢:١٤١٧:٥٠:٢٩٢٣:٢٣:٠٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٦:٤٥١٢:٠٤:١٢١٧:٣١:١٢١٧:٤٩:٢٩٢٣:٢٢:٥٥
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٧:٣٩١٢:٠٤:٠٨١٧:٣٠:١١١٧:٤٨:٣٠٢٣:٢٢:٤٨
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٨:٣٢١٢:٠٤:٠٤١٧:٢٩:١١١٧:٤٧:٣٢٢٣:٢٢:٤١
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٩:٢٦١٢:٠٤:٠٢١٧:٢٨:١٣١٧:٤٦:٣٦٢٣:٢٢:٣٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٠:٢٠١٢:٠٤:٠٠١٧:٢٧:١٥١٧:٤٥:٤١٢٣:٢٢:٣١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤١:١٤١٢:٠٣:٥٩١٧:٢٦:١٩١٧:٤٤:٤٧٢٣:٢٢:٢٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٢:٠٩١٢:٠٣:٥٩١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٣:٥٥٢٣:٢٢:٢٣
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٣:٠٤١٢:٠٤:٠٠١٧:٢٤:٣٢١٧:٤٣:٠٤٢٣:٢٢:٢١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٣:٥٩١٢:٠٤:٠١١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٢:١٤٢٣:٢٢:١٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٤:٥٥١٢:٠٤:٠٤١٧:٢٢:٤٩١٧:٤١:٢٦٢٣:٢٢:١٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٥:٥١١٢:٠٤:٠٧١٧:٢٢:٠٠١٧:٤٠:٣٩٢٣:٢٢:١٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٦:٤٧١٢:٠٤:١١١٧:٢١:١٣١٧:٣٩:٥٤٢٣:٢٢:١٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٧:٤٣١٢:٠٤:١٦١٧:٢٠:٢٧١٧:٣٩:١١٢٣:٢٢:١٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٨:٣٩١٢:٠٤:٢٢١٧:١٩:٤٣١٧:٣٨:٢٩٢٣:٢٢:٢١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٩:٣٦١٢:٠٤:٢٩١٧:١٩:٠٠١٧:٣٧:٤٨٢٣:٢٢:٢٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٠:٣٣١٢:٠٤:٣٦١٧:١٨:١٩١٧:٣٧:٠٩٢٣:٢٢:٢٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥١:٢٩١٢:٠٤:٤٥١٧:١٧:٣٩١٧:٣٦:٣٢٢٣:٢٢:٣٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٥٢:٢٦١٢:٠٤:٥٤١٧:١٧:٠٢١٧:٣٥:٥٧٢٣:٢٢:٣٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٣:٢٣١٢:٠٥:٠٤١٧:١٦:٢٥١٧:٣٥:٢٣٢٣:٢٢:٤٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٤:٢٠١٢:٠٥:١٥١٧:١٥:٥١١٧:٣٤:٥١٢٣:٢٢:٥٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٥:١٧١٢:٠٥:٢٧١٧:١٥:١٨١٧:٣٤:٢٠٢٣:٢٣:٠٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥٦:١٤١٢:٠٥:٤٠١٧:١٤:٤٧١٧:٣٣:٥١٢٣:٢٣:٠٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٧:١١١٢:٠٥:٥٣١٧:١٤:١٧١٧:٣٣:٢٤٢٣:٢٣:١٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٨:٠٧١٢:٠٦:٠٨١٧:١٣:٥٠١٧:٣٢:٥٩٢٣:٢٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شیرازی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شیرازی سفلی شهر شیرازی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شیرازی سفلی شهر شیرازی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیرازی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیرازی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیرازی سفلی

شیرازی سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران است. این روستا در دهستان قره‌سو قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۵ نفر (۱۲خانوار) بوده‌است.

شهر شیرازی سفلی در ویکیپدیا

شهر شیرازی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیرازی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیرازی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیرازی سفلی بر روی نقشه

شهر شیرازی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیرازی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیرازی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیرازی سفلی
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شیرازی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر شیرازی سفلی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شیرازی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیرازی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شیرازی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیرازی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیرازی سفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیرازی سفلی
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ شیرازی سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیرازی سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شیرازی سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیرازی سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیرازی سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیرازی سفلی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیرازی سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیرازی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو