جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شیرابدال

زردشت | فامنین | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز شیرابدال


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٥٩
اذان ظهر: ١٣:١٧:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٢٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیرابدال (شهرستان فامنین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای شیرابدال)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شیرابدال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیرابدال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

گوته
سعادتمند كسی است كه هر چه پیرتر شود، مهربانتر گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیرابدال

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیرابدال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرابدال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شیرابدال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرابدال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیرابدال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٩:٠٠١٣:١١:٢٣١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٥:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٧:٥٢١٣:١١:١٣١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٥:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٦:٤٤١٣:١١:٠٤١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٥:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٠:٥٥١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٤:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٤:٣١١٣:١٠:٤٧١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٠:٣٩١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٤:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٠:٣٢١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٤:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢١:٢١١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٣:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٠:١٩١٣:١٠:١٩٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٣:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٩:١٩١٣:١٠:١٤٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٣:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٨:٢٠١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٣:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٧:٢٢١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٦:٢٥١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٢:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٢:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٢:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢١:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٢:٥١١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢١:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٢:٠١١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢١:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١١:١٢١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢١:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢١:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢١:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٩:٥٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢٠:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٨:١١١٣:٠٩:٥٢٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٠:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٠:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٠:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٦:١١١٣:١٠:٠١٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٠:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٠:٠٥٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٠:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٤:٥٩١٣:١٠:١٠٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٠:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٤:٢٥١٣:١٠:١٥٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرابدال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرابدال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرابدال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرابدال

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شیرابدال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیرابدال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرابدال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شیرابدال

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شیرابدال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شیرابدال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شیرابدال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیرابدال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرابدال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شیرابدال

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیرابدال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرابدال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شیرابدال

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٥:٤٥١٣:١٩:٥٧٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣٠:٤٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٦:٢٨١٣:١٩:٥٨٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٣٠:٥٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٧:١١١٣:١٩:٥٩٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤٢:٢١٠٠:٣١:٠٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٧:٥٤١٣:٢٠:٠٠٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:٣٥٠٠:٣١:١٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٨:٣٨١٣:١٩:٥٩٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣١:٢٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٩:٢٢١٣:١٩:٥٩٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٣١:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٩:٥٧٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣١:٤٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٢٠:٥١١٣:١٩:٥٥٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣١:٥٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:٢١:٣٦١٣:١٩:٥٣٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٣٢:٠٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٢:٢١١٣:١٩:٥٠٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٣٢:١٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٩:٤٦٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٣٢:١٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٩:٤١٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٢:٢٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٩:٣٦٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٢:٢٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٩:٣١٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣٢:٣٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٦:٠٨١٣:١٩:٢٤٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٣٤٠٠:٣٢:٣٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٩:١٨٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٣١٠٠:٣٢:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٧:٣٩١٣:١٩:١٠٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٣٢:٤٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٩:٠٢٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٣٢:٤٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٩:١١١٣:١٨:٥٣٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:١٦٠٠:٣٢:٤٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٨:٤٤٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٣٢:٤٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٨:٣٤٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٠١٠٠:٣٢:٤٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٣١:٢٧١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣٢:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٢:١٣١٣:١٨:١٣٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٤١٠٠:٣٢:٤٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٢:٥٨١٣:١٨:٠١٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٣٠٠٠:٣٢:٣٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٧:٤٩٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٢:٣٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٤:٢٩١٣:١٧:٣٧٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٠٤٠٠:٣٢:٣٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٥:١٤١٣:١٧:٢٤١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٥٠٠٠:٣٢:٢٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٧:١٠١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٣٥٠٠:٣٢:٢٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٦:٤٤١٣:١٦:٥٦١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:١٩٠٠:٣٢:١٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٧:٢٩١٣:١٦:٤١١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٠٢٠٠:٣٢:١٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٨:١٤١٣:١٦:٢٦١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٤٥٠٠:٣٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شیرابدال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شیرابدال روستای شیرابدال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شیرابدال روستای شیرابدال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیرابدال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرابدال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیرابدال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیرابدال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیرابدال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیرابدال

روستای شیرابدال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیرابدال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیرابدال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیرابدال
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شیرابدال + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شیرابدال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیرابدال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیرابدال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیرابدال رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیرابدال
افق شرعی امروز فردا شیرابدال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیرابدال
زمان پخش اذان زنده به افق شیرابدال
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیرابدال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیرابدال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیرابدال
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیرابدال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیرابدال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو