جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شیرآباد

نازلوی شمالی | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شیرآباد

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٣٥:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:٥٢:١٣
اذان مغرب: ٢١:١٣:٤٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٠:٥٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیرآباد (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای شیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جورج ارول
همچنان كه اندیشه زبان را فاسد می كند، زبان نیز اندیشه را فاسد می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیرآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شیرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٥٥:٤٨١٣:٢٩:٤٠٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:١٩٠٠:٤٣:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١١٠٦:٥٤:٢٤١٣:٢٩:٢٥٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:١٦٠٠:٤٣:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣٠٠٦:٥٣:٠١١٣:٢٩:١١٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:١٤٠٠:٤٢:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٥١:٣٨١٣:٢٨:٥٧٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:١٢٠٠:٤٢:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٠٨٠٦:٥٠:١٦١٣:٢٨:٤٤٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٤٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٨:٥٤١٣:٢٨:٣١٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٤١:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٧:٣٤١٣:٢٨:١٨٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٤١:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤٦:١٤١٣:٢٨:٠٦٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٤١:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٢٩٠٦:٤٤:٥٥١٣:٢٧:٥٤٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٠١٠٠:٤٠:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٤٣:٣٧١٣:٢٧:٤٣٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٥٩٠٠:٤٠:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٢٠٦:٤٢:٢٠١٣:٢٧:٣٢٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٣٩:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٤١:٠٤١٣:٢٧:٢١٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٩:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٩:٤٨١٣:٢٧:١١٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٣٩:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٨:٣٤١٣:٢٧:٠٢٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٣٨:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٧:٢١١٣:٢٦:٥٣٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٣٨:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٦:٠٩١٣:٢٦:٤٤٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٨:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٣٤:٥٧١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٧:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٣٣:٤٧١٣:٢٦:٢٩٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٣٧:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣١٠٦:٣٢:٣٨١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٣٧:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٣١:٣١١٣:٢٦:١٦٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤١:٤١٠٠:٣٧:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٣٠:٢٤١٣:٢٦:١٠٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٩:١٩١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٦:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٨:١٥١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢٤:٢٠٢٠:٤٤:٣٦٠٠:٣٦:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٧:١٢١٣:٢٥:٥٦٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٣٥:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢٦:١١١٣:٢٥:٥٣٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:٣١٠٠:٣٥:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:٢٥:١١١٣:٢٥:٥٠٢٠:٢٧:٠٣٢٠:٤٧:٢٩٠٠:٣٥:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢٤:١٢١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٨:٢٦٠٠:٣٥:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٢٣:١٥١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:٢٣٠٠:٣٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٥٠٦:٢٢:١٩١٣:٢٥:٤٥٢٠:٢٩:٤٣٢٠:٥٠:١٩٠٠:٣٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شیرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای شیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرآباد روستای شیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیرآباد روستای شیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١١٠٦:٠٧:٥٢١٣:٣١:١٧٢٠:٥٤:٤١٢١:١٦:٤٤٠٠:٣٥:٠٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٦:٠٨:٠٦١٣:٣١:٣٠٢٠:٥٤:٥٢٢١:١٦:٥٥٠٠:٣٥:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٦:٠٨:٢٢١٣:٣١:٤٣٢٠:٥٥:٠٢٢١:١٧:٠٤٠٠:٣٥:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٣٠٦:٠٨:٣٩١٣:٣١:٥٦٢٠:٥٥:٠٩٢١:١٧:١١٠٠:٣٥:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٦٠٦:٠٨:٥٨١٣:٣٢:٠٩٢٠:٥٥:١٥٢١:١٧:١٦٠٠:٣٦:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥١٠٦:٠٩:١٨١٣:٣٢:٢١٢٠:٥٥:١٩٢١:١٧:١٩٠٠:٣٦:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٦:٠٩:٤٠١٣:٣٢:٣٤٢٠:٥٥:٢١٢١:١٧:٢٠٠٠:٣٦:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٦:١٠:٠٣١٣:٣٢:٤٦٢٠:٥٥:٢١٢١:١٧:٢٠٠٠:٣٦:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٦:١٠:٢٨١٣:٣٢:٥٨٢٠:٥٥:٢٠٢١:١٧:١٧٠٠:٣٧:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٦:١٠:٥٤١٣:٣٣:١٠٢٠:٥٥:١٦٢١:١٧:١٢٠٠:٣٧:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٦:١١:٢١١٣:٣٣:٢١٢٠:٥٥:١١٢١:١٧:٠٦٠٠:٣٧:٤٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٦:١١:٥٠١٣:٣٣:٣٣٢٠:٥٥:٠٤٢١:١٦:٥٧٠٠:٣٨:٠١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:١٢:١٩١٣:٣٣:٤٤٢٠:٥٤:٥٥٢١:١٦:٤٧٠٠:٣٨:١٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٦:١٢:٥٠١٣:٣٣:٥٤٢٠:٥٤:٤٥٢١:١٦:٣٤٠٠:٣٨:٣٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٦:١٣:٢٣١٣:٣٤:٠٤٢٠:٥٤:٣٢٢١:١٦:٢٠٠٠:٣٨:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٦:١٣:٥٦١٣:٣٤:١٤٢٠:٥٤:١٨٢١:١٦:٠٣٠٠:٣٩:١٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٦:١٤:٣٠١٣:٣٤:٢٤٢٠:٥٤:٠١٢١:١٥:٤٥٠٠:٣٩:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٦:١٥:٠٦١٣:٣٤:٣٣٢٠:٥٣:٤٣٢١:١٥:٢٤٠٠:٣٩:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٦:١٥:٤٣١٣:٣٤:٤٢٢٠:٥٣:٢٣٢١:١٥:٠٢٠٠:٤٠:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:١٦:٢٠١٣:٣٤:٥٠٢٠:٥٣:٠٢٢١:١٤:٣٨٠٠:٤٠:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٦:١٦:٥٩١٣:٣٤:٥٨٢٠:٥٢:٣٨٢١:١٤:١٢٠٠:٤٠:٤٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:١٧:٣٨١٣:٣٥:٠٦٢٠:٥٢:١٣٢١:١٣:٤٤٠٠:٤٠:٥٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:١٨:١٩١٣:٣٥:١٣٢٠:٥١:٤٦٢١:١٣:١٤٠٠:٤١:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٣٥:١٩٢٠:٥١:١٧٢١:١٢:٤٣٠٠:٤١:٣٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:١٩:٤٢١٣:٣٥:٢٥٢٠:٥٠:٤٦٢١:١٢:٠٩٠٠:٤١:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٢٠:٢٥١٣:٣٥:٣١٢٠:٥٠:١٤٢١:١١:٣٤٠٠:٤٢:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٢١:٠٩١٣:٣٥:٣٦٢٠:٤٩:٣٩٢١:١٠:٥٦٠٠:٤٢:٢٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٢١:٥٣١٣:٣٥:٤١٢٠:٤٩:٠٤٢١:١٠:١٨٠٠:٤٢:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٢٢:٣٨١٣:٣٥:٤٥٢٠:٤٨:٢٦٢١:٠٩:٣٧٠٠:٤٢:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٢٣:٢٤١٣:٣٥:٤٨٢٠:٤٧:٤٧٢١:٠٨:٥٤٠٠:٤٣:١١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٢٤:١٠١٣:٣٥:٥١٢٠:٤٧:٠٥٢١:٠٨:١٠٠٠:٤٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرآباد روستای شیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیرآباد روستای شیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیرآباد

روستای شیرآباد بر روی نقشه

روستای شیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیرآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای شیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شیرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیرآباد
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شیرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شیرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شیرآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو