جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شیرآباد

فندرسک شمالی | رامیان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز شیرآباد


اذان صبح: ٠٣:٤٣:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٤٨:١٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٥٤:١٥

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیرآباد (شهرستان رامیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای شیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

پائولو كوئیلو
پذیرفتن نیك سرشتی خود همیشه آسانتر از رویارویی با دیگران و جنگیدن برای حقوق خویش است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیرآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شیرآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیرآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٧:١٤١٢:٥٠:١١١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٤١٠٠:٠٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٥:٥١١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٣٧٠٠:٠٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٤:٣٠١٢:٤٩:٤٢١٩:٢٥:٣١١٩:٤٤:٣٢٠٠:٠٤:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٣:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١١:٤٩١٢:٤٩:١٥١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٣:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٠:٢٩١٢:٤٩:٠٢١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:١٩٠٠:٠٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٩:١١١٢:٤٨:٤٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٢:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٧:٥٣١٢:٤٨:٣٧١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:١١٠٠:٠٢:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٦:٣٦١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٠:٥٠١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠١:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٥:٢٠١٢:٤٨:١٣١٩:٣١:٤٣١٩:٥١:٠٣٠٠:٠١:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤٨:٠٢١٩:٣٢:٣٦١٩:٥١:٥٩٠٠:٠١:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٢:٥٠١٢:٤٧:٥٢١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٠:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠١:٣٧١٢:٤٧:٤٢١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٠:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٠:٢٤١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٥:١٦١٩:٥٤:٤٨٠٠:٠٠:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٧:٢٣١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:٤٤٢٣:٥٩:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٨:٠٢١٢:٤٧:١٥١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٤١٢٣:٥٩:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٧:٠٧١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٣٧٢٣:٥٩:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٥:٤٥١٢:٤٧:٠٠١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٨:٣٣٢٣:٥٨:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤٦:٥٣١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٩:٣٠٢٣:٥٨:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٣:٣٢١٢:٤٦:٤٧١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠٠:٢٦٢٣:٥٨:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٦:٤١١٩:٤١:٢٨٢٠:٠١:٢٢٢٣:٥٨:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥١:٢٣١٢:٤٦:٣٦١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٢:١٨٢٣:٥٧:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٣:٠٩٠٥:٥٠:٢١١٢:٤٦:٣١١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٣:١٤٢٣:٥٧:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١١:٤٥٠٥:٤٩:٢٠١٢:٤٦:٢٧١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٤:١٠٢٣:٥٧:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٨:٢٠١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٥:٠٦٢٣:٥٧:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٤٧:٢٢١٢:٤٦:٢١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٦:٠٢٢٣:٥٦:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤٦:٢٥١٢:٤٦:١٩١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٦:٥٧٢٣:٥٦:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٥:٢٩١٢:٤٦:١٧١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٧:٥٢٢٣:٥٦:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٦:١٦١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٨:٤٧٢٣:٥٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شیرآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیرآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٣٠٥:٣٧:٢٤١٢:٤٦:٣٢١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٦:٥٦٢٣:٥٤:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١١٠٥:٣٦:٤٦١٢:٤٦:٣٧١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:٤٦٢٣:٥٤:٣٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٢٠٥:٣٦:٠٩١٢:٤٦:٤٢١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٨:٣٦٢٣:٥٤:٢٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٤٠٥:٣٥:٣٣١٢:٤٦:٤٨١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٩:٢٤٢٣:٥٤:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٩٠٥:٣٥:٠٠١٢:٤٦:٥٤١٩:٥٩:١١٢٠:٢٠:١٢٢٣:٥٤:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٥٠٥:٣٤:٢٨١٢:٤٧:٠٠١٩:٥٩:٥٥٢٠:٢١:٠٠٢٣:٥٤:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٣٣:٥٧١٢:٤٧:٠٧٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢١:٤٦٢٣:٥٤:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٣٣:٢٩١٢:٤٧:١٥٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٢:٣٢٢٣:٥٤:١٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٨٠٥:٣٣:٠٢١٢:٤٧:٢٣٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٣:١٦٢٣:٥٤:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٣٠٥:٣٢:٣٧١٢:٤٧:٣١٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٤:٠٠٢٣:٥٤:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣١٠٥:٣٢:١٣١٢:٤٧:٤٠٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٤:٤٢٢٣:٥٤:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٠٠٥:٣١:٥٢١٢:٤٧:٤٩٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٥:٢٤٢٣:٥٤:٠٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٣٠٥:٣١:٣٢١٢:٤٧:٥٨٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٦:٠٤٢٣:٥٤:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٣١:١٣١٢:٤٨:٠٨٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٦:٤٣٢٣:٥٤:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٤٠٥:٣٠:٥٧١٢:٤٨:١٨٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٧:٢٢٢٣:٥٤:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٤٠٥:٣٠:٤٢١٢:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٧:٥٨٢٣:٥٤:١٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٦٠٥:٣٠:٢٩١٢:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٨:٣٤٢٣:٥٤:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٠٠٥:٣٠:١٨١٢:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٩:٠٨٢٣:٥٤:٢٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٨٠٥:٣٠:٠٩١٢:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٩:٤١٢٣:٥٤:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٧٠٥:٣٠:٠١١٢:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٣٠:١٣٢٣:٥٤:٣٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢٩:٥٥١٢:٤٩:٢٦٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٣٠:٤٣٢٣:٥٤:٤٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٥٠٥:٢٩:٥١١٢:٤٩:٣٨٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٣١:١٢٢٣:٥٤:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٣٠٥:٢٩:٤٨١٢:٤٩:٥٠٢٠:١٠:٠١٢٠:٣١:٣٩٢٣:٥٥:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٣٠٥:٢٩:٤٧١٢:٥٠:٠٣٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٢:٠٥٢٣:٥٥:١١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٦٠٥:٢٩:٤٨١٢:٥٠:١٦٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٢:٢٩٢٣:٥٥:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٢٠٥:٢٩:٥١١٢:٥٠:٢٨٢٠:١١:١١٢٠:٣٢:٥٢٢٣:٥٥:٣١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥١٠٥:٢٩:٥٦١٢:٥٠:٤١٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٣:١٣٢٣:٥٥:٤٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٢٠٥:٣٠:٠٢١٢:٥٠:٥٤٢٠:١١:٥١٢٠:٣٣:٣٣٢٣:٥٥:٥٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٦٠٥:٣٠:٠٩١٢:٥١:٠٨٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٣:٥١٢٣:٥٦:٠٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٣٠٥:٣٠:١٩١٢:٥١:٢١٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٤:٠٧٢٣:٥٦:١٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٢٠٥:٣٠:٣٠١٢:٥١:٣٤٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٤:٢١٢٣:٥٦:٣١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیرآباد روستای شیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیرآباد روستای شیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیرآباد

روستای شیرآباد بر روی نقشه

روستای شیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیرآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شیرآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شیرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق شیرآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیرآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو