جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شیرآباد

بایک | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز شیرآباد


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٣٦
اذان ظهر: ١١:٢٧:٥٣
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٠٣
اذان مغرب: ١٦:٤٢:١٢
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٢٥

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیرآباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای شیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
همه مهم هستند، اما همه با هم برابر نیستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیرآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شیرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٢:٢٠١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٦:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٨:١٦١٢:٣٢:١١١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤٦:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣٢:٠١١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٣٥٢٣:٤٥:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٥:٥٩١٢:٣١:٥٣١٩:١٨:١٩١٩:٣٧:٢٨٢٣:٤٥:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٤:٥٣١٢:٣١:٤٤١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٢١٢٣:٤٥:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣١:٣٧١٩:١٩:٥٩١٩:٣٩:١٣٢٣:٤٤:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٢:٤٣١٢:٣١:٣٠١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:٠٦٢٣:٤٤:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤١:٣٩١٢:٣١:٢٣١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٥٩٢٣:٤٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣١:١٧١٩:٢٢:٢٨١٩:٤١:٥١٢٣:٤٤:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣١:١١١٩:٢٣:١٧١٩:٤٢:٤٤٢٣:٤٣:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٨:٣٦١٢:٣١:٠٦١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٣:٣٦٢٣:٤٣:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٧:٣٧١٢:٣١:٠١١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:٢٩٢٣:٤٣:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٥٠٠٥:٣٦:٤٠١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٣:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٣٥:٤٤١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٦:١٣٢٣:٤٢:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:١٦٠٥:٣٤:٤٩١٢:٣٠:٥١١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٧:٠٥٢٣:٤٢:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٠١٠٥:٣٣:٥٥١٢:٣٠:٤٩١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:٥٧٢٣:٤٢:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٣:٠٣١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:٤٩٢٣:٤٢:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٣٢:١٢١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٢:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٠:٤٦١٩:٣٠:٣٧١٩:٥٠:٣١٢٣:٤١:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:١٥٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٠:٤٦١٩:٣١:٢٥١٩:٥١:٢٢٢٣:٤١:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٠٧٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣٠:٤٦١٩:٣٢:١٢١٩:٥٢:١٣٢٣:٤١:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٠٠٠٥:٢٩:٠٢١٢:٣٠:٤٨١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٣:٠٣٢٣:٤١:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٥٥٠٥:٢٨:١٨١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٣:٥٣٢٣:٤١:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٥٢٠٥:٢٧:٣٦١٢:٣٠:٥٢١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٤٢٢٣:٤١:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٥٠٠٥:٢٦:٥٥١٢:٣٠:٥٥١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:٣١٢٣:٤١:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٥٠٠٥:٢٦:١٦١٢:٣٠:٥٨١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٦:٢٠٢٣:٤٠:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٥٢٠٥:٢٥:٣٩١٢:٣١:٠٢١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٧:٠٨٢٣:٤٠:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٥٦٠٥:٢٥:٠٣١٢:٣١:٠٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٧:٥٥٢٣:٤٠:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٠١٠٥:٢٤:٢٨١٢:٣١:١٢١٩:٣٨:١٩١٩:٥٨:٤٢٢٣:٤٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیرآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای شیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای شیرآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شیرآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٥:٥٩١١:٢٠:٢٣١٦:٢٤:٢٩١٦:٤٤:٠١٢٢:٣٦:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٦:٥٨١١:٢٠:٣٩١٦:٢٤:٠٣١٦:٤٣:٣٨٢٢:٣٧:١٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٧:٥٦١١:٢٠:٥٦١٦:٢٣:٣٩١٦:٤٣:١٦٢٢:٣٧:٢٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٨:٥٣١١:٢١:١٤١٦:٢٣:١٧١٦:٤٢:٥٧٢٢:٣٧:٣٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:٥١١١:٢١:٣٢١٦:٢٢:٥٧١٦:٤٢:٣٩٢٢:٣٧:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٠:٤٨١١:٢١:٥١١٦:٢٢:٣٩١٦:٤٢:٢٣٢٢:٣٨:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢١:٤٤١١:٢٢:١١١٦:٢٢:٢٣١٦:٤٢:٠٩٢٢:٣٨:٢٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٢:٤٠١١:٢٢:٣٢١٦:٢٢:٠٩١٦:٤١:٥٧٢٢:٣٨:٤١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٣:٣٥١١:٢٢:٥٣١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:٤٧٢٢:٣٨:٥٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٤:٣٠١١:٢٣:١٥١٦:٢١:٤٧١٦:٤١:٣٩٢٢:٣٩:١٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٥:٢٤١١:٢٣:٣٧١٦:٢١:٣٨١٦:٤١:٣٢٢٢:٣٩:٣٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٦:١٧١١:٢٤:٠١١٦:٢١:٣٢١٦:٤١:٢٨٢٢:٣٩:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٧:١٠١١:٢٤:٢٤١٦:٢١:٢٨١٦:٤١:٢٥٢٢:٤٠:١٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٨:٠١١١:٢٤:٤٩١٦:٢١:٢٥١٦:٤١:٢٤٢٢:٤٠:٣٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٨:٥٢١١:٢٥:١٤١٦:٢١:٢٥١٦:٤١:٢٦٢٢:٤١:٠٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٩:٤٢١١:٢٥:٣٩١٦:٢١:٢٦١٦:٤١:٢٩٢٢:٤١:٢٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٠:٣١١١:٢٦:٠٥١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:٣٤٢٢:٤١:٤٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣١:١٩١١:٢٦:٣١١٦:٢١:٣٥١٦:٤١:٤٠٢٢:٤٢:١٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٢:٠٦١١:٢٦:٥٨١٦:٢١:٤٣١٦:٤١:٤٩٢٢:٤٢:٣٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٢:٥١١١:٢٧:٢٥١٦:٢١:٥٢١٦:٤٢:٠٠٢٢:٤٣:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٣:٣٦١١:٢٧:٥٣١٦:٢٢:٠٣١٦:٤٢:١٢٢٢:٤٣:٢٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٤:١٩١١:٢٨:٢١١٦:٢٢:١٧١٦:٤٢:٢٦٢٢:٤٣:٥٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٥:٠١١١:٢٨:٤٩١٦:٢٢:٣٢١٦:٤٢:٤٢٢٢:٤٤:١٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٥:٤٢١١:٢٩:١٨١٦:٢٢:٤٩١٦:٤٣:٠٠٢٢:٤٤:٤٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٦:٢٢١١:٢٩:٤٧١٦:٢٣:٠٨١٦:٤٣:٢٠٢٢:٤٥:١٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٧:٠٠١١:٣٠:١٦١٦:٢٣:٢٨١٦:٤٣:٤١٢٢:٤٥:٤١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٧:٣٧١١:٣٠:٤٥١٦:٢٣:٥١١٦:٤٤:٠٤٢٢:٤٦:٠٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٨:١٢١١:٣١:١٥١٦:٢٤:١٥١٦:٤٤:٢٩٢٢:٤٦:٣٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٨:٤٦١١:٣١:٤٤١٦:٢٤:٤١١٦:٤٤:٥٥٢٢:٤٧:٠٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٩:١٨١١:٣٢:١٤١٦:٢٥:٠٩١٦:٤٥:٢٣٢٢:٤٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شیرآباد روستای شیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شیرآباد روستای شیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیرآباد

روستای شیرآباد بر روی نقشه

روستای شیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیرآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای شیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیرآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو