جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شیدا

ییلاق شمالی | دهگلان | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز شیدا


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٥٨
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٤٨
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٥١:٠٢

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیدا (شهرستان دهگلان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای شیدا)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شیدا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیدا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیدا

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیدا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیدا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شیدا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیدا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیدا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٥:٥٨١٣:١٧:٥٥٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٢٣٠٠:٣٢:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٧:٤٤٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣١:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٣:٣٨١٣:١٧:٣٥٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٠٨٠٠:٣١:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٠١٠٠:٣١:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣١:٢٢١٣:١٧:١٧٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٣٠:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٠٠٦:٣٠:١٥١٣:١٧:٠٩٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٠:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٩:١٠١٣:١٧:٠١٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٣٠:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٠:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٩:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٦:٤١٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٩:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:١١٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٦:٣٥٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٩:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٦:٣٠٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٩:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٦:٢٦٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٨:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢٢:٠٣١٣:١٦:٢٢٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٨:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٢١:٠٦١٣:١٦:١٨٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٨:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٢٠:١١١٣:١٦:١٥٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٨:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٩:١٨١٣:١٦:١٣٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٧:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٨:٢٦١٣:١٦:١١٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٧:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٧:٣٥١٣:١٦:١٠٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٧:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٦:٤٥١٣:١٦:١٠٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٢٧:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٥:٥٧١٣:١٦:١٠٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢٧:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٥:١٠١٣:١٦:١١٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٢٧:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٤:٢٥١٣:١٦:١٢٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٢٦:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٣:٤٢١٣:١٦:١٤٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:١٨٠٠:٢٦:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٢:٥٩١٣:١٦:١٦٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٢٦:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١٣٠٦:١٢:١٩١٣:١٦:١٩٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٢٦:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٣٠٦:١١:٤٠١٣:١٦:٢٣٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:٤٥٠٠:٢٦:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٥٠٦:١١:٠٢١٣:١٦:٢٧٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٢٦:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٩٠٦:١٠:٢٦١٣:١٦:٣١٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٣:٢١٠٠:٢٦:١٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٩:٥٢١٣:١٦:٣٦٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٤:٠٨٠٠:٢٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیدا

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای شیدا

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیدا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیدا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای شیدا

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٥:٣٨١٢:٣٢:٥٨١٨:١٠:٤٨١٨:٢٩:٠٣٢٣:٥١:٠٢
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٤:٢٤١٢:٣٢:٤٨١٨:١١:٤٣١٨:٢٩:٥٧٢٣:٥٠:٥٤
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٣:٠٩١٢:٣٢:٣٨١٨:١٢:٣٩١٨:٣٠:٥١٢٣:٥٠:٤٥
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥١:٥٣١٢:٣٢:٢٨١٨:١٣:٣٤١٨:٣١:٤٥٢٣:٥٠:٣٥
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٠:٣٦١٢:٣٢:١٧١٨:١٤:٢٩١٨:٣٢:٣٩٢٣:٥٠:٢٥
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٦:٢١٠٦:٤٩:١٩١٢:٣٢:٠٥١٨:١٥:٢٣١٨:٣٣:٣٢٢٣:٥٠:١٤
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٤٨:٠١١٢:٣١:٥٣١٨:١٦:١٧١٨:٣٤:٢٥٢٣:٥٠:٠٢
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤٦:٤٢١٢:٣١:٤٠١٨:١٧:١١١٨:٣٥:١٨٢٣:٤٩:٥٠
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٥:٢٢١٢:٣١:٢٧١٨:١٨:٠٤١٨:٣٦:١٠٢٣:٤٩:٣٧
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٤:٠٢١٢:٣١:١٤١٨:١٨:٥٧١٨:٣٧:٠٢٢٣:٤٩:٢٣
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٢:٤٢١٢:٣١:٠٠١٨:١٩:٥٠١٨:٣٧:٥٤٢٣:٤٩:٠٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤١:٢١١٢:٣٠:٤٥١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٨:٤٦٢٣:٤٨:٥٤
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٣٩:٥٩١٢:٣٠:٣١١٨:٢١:٣٥١٨:٣٩:٣٨٢٣:٤٨:٣٩
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٨:٣٧١٢:٣٠:١٥١٨:٢٢:٢٧١٨:٤٠:٢٩٢٣:٤٨:٢٣
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٧:١٥١٢:٣٠:٠٠١٨:٢٣:١٨١٨:٤١:٢٠٢٣:٤٨:٠٧
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٥:٥٢١٢:٢٩:٤٤١٨:٢٤:١٠١٨:٤٢:١١٢٣:٤٧:٥٠
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٤:٢٩١٢:٢٩:٢٨١٨:٢٥:٠١١٨:٤٣:٠٢٢٣:٤٧:٣٣
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٣:٠٥١٢:٢٩:١٢١٨:٢٥:٥٢١٨:٤٣:٥٣٢٣:٤٧:١٥
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣١:٤١١٢:٢٨:٥٥١٨:٢٦:٤٣١٨:٤٤:٤٣٢٣:٤٦:٥٧
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٠:١٧١٢:٢٨:٣٨١٨:٢٧:٣٣١٨:٤٥:٣٤٢٣:٤٦:٣٨
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٨:٥٢١٢:٢٨:٢١١٨:٢٨:٢٤١٨:٤٦:٢٤٢٣:٤٦:١٩
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٧:٢٨١٢:٢٨:٠٤١٨:٢٩:١٤١٨:٤٧:١٥٢٣:٤٦:٠٠
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٦:٠٣١٢:٢٧:٤٧١٨:٣٠:٠٤١٨:٤٨:٠٥٢٣:٤٥:٤٠
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٤:٣٨١٢:٢٧:٢٩١٨:٣٠:٥٤١٨:٤٨:٥٥٢٣:٤٥:٢٠
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٣:١٣١٢:٢٧:١١١٨:٣١:٤٤١٨:٤٩:٤٥٠٠:١٥:٠٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٨:١٥٠٧:٢١:٤٨١٣:٢٦:٥٤١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٣٥٠٠:٤٤:٣٩
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٦:٤٤٠٧:٢٠:٢٣١٣:٢٦:٣٦١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٢٥٠٠:٤٤:١٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٥:١٣٠٧:١٨:٥٧١٣:٢٦:١٨١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:١٥٠٠:٤٣:٥٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٣:٤١٠٧:١٧:٣٢١٣:٢٦:٠٠١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٠٥٠٠:٤٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای شیدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای شیدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیدا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیدا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیدا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیدا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیدا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیدا

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٤٠٧:٠١:٣٧١٢:٣٣:٣٥١٨:٠٦:٠٤١٨:٢٤:٢٧٢٣:٥١:٣١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٠:٢٧١٢:٣٣:٢٩١٨:٠٧:٠١١٨:٢٥:٢٣٢٣:٥١:٢٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٦:٥٩:١٦١٢:٣٣:٢٢١٨:٠٧:٥٨١٨:٢٦:١٨٢٣:٥١:٢٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٦:٥٨:٠٤١٢:٣٣:١٥١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٧:١٣٢٣:٥١:١٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٦:٥٢١٢:٣٣:٠٦١٨:٠٩:٥٢١٨:٢٨:٠٨٢٣:٥١:٠٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٥:٣٨١٢:٣٢:٥٨١٨:١٠:٤٨١٨:٢٩:٠٣٢٣:٥١:٠٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٤:٢٤١٢:٣٢:٤٨١٨:١١:٤٣١٨:٢٩:٥٧٢٣:٥٠:٥٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٣:٠٩١٢:٣٢:٣٨١٨:١٢:٣٩١٨:٣٠:٥١٢٣:٥٠:٤٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥١:٥٣١٢:٣٢:٢٨١٨:١٣:٣٤١٨:٣١:٤٥٢٣:٥٠:٣٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٠:٣٦١٢:٣٢:١٧١٨:١٤:٢٩١٨:٣٢:٣٩٢٣:٥٠:٢٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٤٩:١٩١٢:٣٢:٠٥١٨:١٥:٢٣١٨:٣٣:٣٢٢٣:٥٠:١٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٤٨:٠١١٢:٣١:٥٣١٨:١٦:١٧١٨:٣٤:٢٥٢٣:٥٠:٠٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤٦:٤٢١٢:٣١:٤٠١٨:١٧:١١١٨:٣٥:١٨٢٣:٤٩:٥٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٥:٢٢١٢:٣١:٢٧١٨:١٨:٠٤١٨:٣٦:١٠٢٣:٤٩:٣٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٤:٠٢١٢:٣١:١٤١٨:١٨:٥٧١٨:٣٧:٠٢٢٣:٤٩:٢٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٢:٤٢١٢:٣١:٠٠١٨:١٩:٥٠١٨:٣٧:٥٤٢٣:٤٩:٠٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤١:٢١١٢:٣٠:٤٥١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٨:٤٦٢٣:٤٨:٥٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٣٩:٥٩١٢:٣٠:٣١١٨:٢١:٣٥١٨:٣٩:٣٨٢٣:٤٨:٣٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٨:٣٧١٢:٣٠:١٥١٨:٢٢:٢٧١٨:٤٠:٢٩٢٣:٤٨:٢٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٧:١٥١٢:٣٠:٠٠١٨:٢٣:١٨١٨:٤١:٢٠٢٣:٤٨:٠٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٥:٥٢١٢:٢٩:٤٤١٨:٢٤:١٠١٨:٤٢:١١٢٣:٤٧:٥٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٤:٢٩١٢:٢٩:٢٨١٨:٢٥:٠١١٨:٤٣:٠٢٢٣:٤٧:٣٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٣:٠٥١٢:٢٩:١٢١٨:٢٥:٥٢١٨:٤٣:٥٣٢٣:٤٧:١٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣١:٤١١٢:٢٨:٥٥١٨:٢٦:٤٣١٨:٤٤:٤٣٢٣:٤٦:٥٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٠:١٧١٢:٢٨:٣٨١٨:٢٧:٣٣١٨:٤٥:٣٤٢٣:٤٦:٣٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٨:٥٢١٢:٢٨:٢١١٨:٢٨:٢٤١٨:٤٦:٢٤٢٣:٤٦:١٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٧:٢٨١٢:٢٨:٠٤١٨:٢٩:١٤١٨:٤٧:١٥٢٣:٤٦:٠٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٦:٠٣١٢:٢٧:٤٧١٨:٣٠:٠٤١٨:٤٨:٠٥٢٣:٤٥:٤٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٤:٣٨١٢:٢٧:٢٩١٨:٣٠:٥٤١٨:٤٨:٥٥٢٣:٤٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شیدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیدا روستای شیدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیدا روستای شیدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیدا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیدا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیدا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیدا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیدا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیدا

روستای شیدا بر روی نقشه

روستای شیدا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیدا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیدا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیدا
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شیدا + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای شیدا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیدا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیدا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیدا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شیدا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیدا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیدا
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ شیدا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیدا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیدا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیدا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیدا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیدا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو