جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شیخ محله

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ محله

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٣٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٢٩
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٦

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیخ محله (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای شیخ محله)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای شیخ محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیخ محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
پیش از تصمیم گیرى بیندیش و پیش از اقدام، مشورت کن و پیش از داخل شدن [در کار] تدبّر کن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیخ محله

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیخ محله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیخ محله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شیخ محله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیخ محله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ محله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٩:١٥١٣:١٤:٢٤١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٨:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٧:٥١١٣:١٤:٠٩١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٢٣٠٠:٢٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٦:٢٨١٣:١٣:٥٦١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٢١٠٠:٢٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٣:٤٢١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٧:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٣:٢٩١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٣:١٦١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٦:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٣١:٠٣١٣:١٣:٠٤١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٥:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٢:٥٢١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٥:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٢:٤١١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:١٠٠٠:٢٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٢:٣٠١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٤:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٥:٥١١٣:١٢:٢٠١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٤:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٢:١٠٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٤:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢٣:٢١١٣:١٢:٠٠٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٣:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:٢٢:٠٧١٣:١١:٥١٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٣:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢٠:٥٥١٣:١١:٤٣٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٣:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٩:٤٣١٣:١١:٣٥٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٢:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٨:٣٣١٣:١١:٢٧٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢٢:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٧:٢٤١٣:١١:٢٠٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٢:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٦:١٦١٣:١١:١٤٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢١:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٥:٠٩١٣:١١:٠٨٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢١:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٤:٠٤١٣:١١:٠٣٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢١:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٢:٥٩١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢١:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١١:٥٦١٣:١٠:٥٥٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٢٠:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٦٠٦:١٠:٥٥١٣:١٠:٥١٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٠:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٠:٤٩٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٠:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٨:٥٥١٣:١٠:٤٦٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٠:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٠:٤٥٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٤:٣٩٠٠:١٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٧:٠٢١٣:١٠:٤٤٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٥:٣٦٠٠:١٩:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠٦:٠٧١٣:١٠:٤٣٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٣٣٠٠:١٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیخ محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیخ محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیخ محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ محله

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای شیخ محله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیخ محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای شیخ محله

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای شیخ محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای شیخ محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای شیخ محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیخ محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیخ محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای شیخ محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیخ محله

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای شیخ محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیخ محله روستای شیخ محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیخ محله روستای شیخ محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شیخ محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ محله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیخ محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ محله

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٢:١٧١٢:٠٦:٥٨١٨:١١:٠٣١٨:٢٩:٣٧٢٣:٢٣:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٣:٠٨١٢:٠٦:٣٧١٨:٠٩:٢٩١٨:٢٨:٠٣٢٣:٢٣:٣٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٠٦:١٦١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٦:٢٩٢٣:٢٣:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٤:٥٢١٢:٠٥:٥٥١٨:٠٦:٢٢١٨:٢٤:٥٦٢٣:٢٢:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٥:٤٤١٢:٠٥:٣٥١٨:٠٤:٤٩١٨:٢٣:٢٣٢٣:٢٢:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٦:٣٦١٢:٠٥:١٤١٨:٠٣:١٦١٨:٢١:٥٠٢٣:٢٢:٢٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٧:٢٩١٢:٠٤:٥٤١٨:٠١:٤٣١٨:٢٠:١٧٢٣:٢٢:٠٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٨:٢١١٢:٠٤:٣٤١٨:٠٠:١١١٨:١٨:٤٥٢٣:٢١:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٩:١٤١٢:٠٤:١٤١٧:٥٨:٣٩١٨:١٧:١٣٢٣:٢١:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٠:٠٧١٢:٠٣:٥٥١٧:٥٧:٠٧١٨:١٥:٤٢٢٣:٢١:١٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:١١:٠٠١٢:٠٣:٣٦١٧:٥٥:٣٦١٨:١٤:١١٢٣:٢٠:٥٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١١:٥٤١٢:٠٣:١٧١٧:٥٤:٠٥١٨:١٢:٤٠٢٣:٢٠:٣٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٢:٤٧١٢:٠٢:٥٨١٧:٥٢:٣٤١٨:١١:١٠٢٣:٢٠:١٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٣:٤٢١٢:٠٢:٤٠١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٤١٢٣:١٩:٥٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٤:٣٦١٢:٠٢:٢٢١٧:٤٩:٣٤١٨:٠٨:١٢٢٣:١٩:٤١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٥:٣٠١٢:٠٢:٠٥١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٤٤٢٣:١٩:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٦:٢٥١٢:٠١:٤٨١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٥:١٦٢٣:١٩:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٧:٢١١٢:٠١:٣٢١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٣:٤٩٢٣:١٨:٥٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٨:١٦١٢:٠١:١٦١٧:٤٣:٤٢١٨:٠٢:٢٣٢٣:١٨:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٩:١٢١٢:٠١:٠٠١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٥٨٢٣:١٨:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٠:٠٨١٢:٠٠:٤٥١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٩:٣٣٢٣:١٨:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢١:٠٥١٢:٠٠:٣١١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٨:٠٩٢٣:١٧:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٠٢١٢:٠٠:١٧١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٦:٤٦٢٣:١٧:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٢:٥٩١٢:٠٠:٠٤١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٢٣٢٣:١٧:١٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٣:٥٧١١:٥٩:٥١١٧:٣٥:١٢١٧:٥٤:٠٢٢٣:١٧:٠٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٤:٥٥١١:٥٩:٣٩١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:٤٢٢٣:١٦:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٥:٥٣١١:٥٩:٢٧١٧:٣٢:٢٩١٧:٥١:٢٢٢٣:١٦:٣٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٥٢١١:٥٩:١٦١٧:٣١:٠٩١٧:٥٠:٠٣٢٣:١٦:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٧:٥١١١:٥٩:٠٦١٧:٢٩:٤٩١٧:٤٨:٤٦٢٣:١٦:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٨:٥٠١١:٥٨:٥٦١٧:٢٨:٣١١٧:٤٧:٢٩٢٣:١٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شیخ محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ محله روستای شیخ محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ محله روستای شیخ محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیخ محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیخ محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیخ محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیخ محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیخ محله

روستای شیخ محله بر روی نقشه

روستای شیخ محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیخ محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیخ محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیخ محله
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای شیخ محله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای شیخ محله + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای شیخ محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیخ محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شیخ محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیخ محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیخ محله رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیخ محله
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیخ محله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ محله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیخ محله دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ محله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیخ محله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیخ محله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیخ محله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیخ محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو