جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شیخ علی کلایه

رودبنه | لاهیجان | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ علی کلایه


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:٠٢
نیمه شب: ٠٠:١٣:٢٨

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیخ علی کلایه (شهرستان لاهیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای شیخ علی کلایه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شیخ علی کلایه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیخ علی کلایه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
كودكی، دنیای شگفتی‌‌ست، دوست داشتنی و كسل كننده؛ هم گنج است و هم ابهام.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیخ علی کلایه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیخ علی کلایه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیخ علی کلایه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شیخ علی کلایه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیخ علی کلایه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ علی کلایه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٦:٣٦١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٤:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٩:٤١١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٣:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٩:٢٧١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢٣:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣٢:٢٩١٣:٠٩:١٣١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٣:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٣١:٠٨١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٢:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٨:٤٧١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٢:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٢:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢١:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٨:١٠١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢١:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٧:٥٨١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٠:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٠:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٧:٣٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:١٨٠٠:٢٠:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٧:٢٧١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:١٥٠٠:١٩:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٧:١٧١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:١٢٠٠:١٩:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٧:٠٨١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٩:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٧:١٣١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٨:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٨:١٦٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٨:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٨:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٨:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٧:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١١:٣٤١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:٥٢٠٠:١٧:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١٧:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٦:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٤٢٠٠:١٦:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٣٩٠٠:١٦:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٣٥٠٠:١٦:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٦:٠٤٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:٣١٠٠:١٥:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٨:٢٧٠٠:١٥:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شیخ علی کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شیخ علی کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شیخ علی کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ علی کلایه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شیخ علی کلایه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیخ علی کلایه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ علی کلایه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شیخ علی کلایه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیخ علی کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شیخ علی کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شیخ علی کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیخ علی کلایه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ علی کلایه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ علی کلایه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیخ علی کلایه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ علی کلایه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ علی کلایه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٣٠٥:٥٦:٢١١٣:٠٦:١٧٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٧:٣٧٠٠:١٤:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٠٠٥:٥٥:٤١١٣:٠٦:٢٢٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٨:٢٨٠٠:١٣:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٠٠٥:٥٥:٠٤١٣:٠٦:٢٧٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٩:١٨٠٠:١٣:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٥٤:٢٨١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٩:٠٢٢٠:٤٠:٠٨٠٠:١٣:٤٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٥٣:٥٤١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:٥٦٠٠:١٣:٣٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٥٣:٢٢١٣:٠٦:٤٥٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤١:٤٤٠٠:١٣:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٥٢:٥١١٣:٠٦:٥٣٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٢:٣١٠٠:١٣:٣٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٥٢:٢٢١٣:٠٧:٠٠٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٣:١٧٠٠:١٣:٣٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٥١:٥٥١٣:٠٧:٠٨٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٤:٠٢٠٠:١٣:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٤٠٥:٥١:٢٩١٣:٠٧:١٦٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٤:٤٦٠٠:١٣:٢٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٥١:٠٥١٣:٠٧:٢٥٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٥:٢٩٠٠:١٣:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٥٠:٤٣١٣:٠٧:٣٤٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٦:١١٠٠:١٣:٢٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١١٠٥:٥٠:٢٣١٣:٠٧:٤٤٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٦:٥٢٠٠:١٣:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٤٠٥:٥٠:٠٤١٣:٠٧:٥٤٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٧:٣١٠٠:١٣:٣٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠١٠٥:٤٩:٤٧١٣:٠٨:٠٤٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٨:١٠٠٠:١٣:٣٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٤٩:٣٢١٣:٠٨:١٤٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٨:٤٧٠٠:١٣:٣٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠١٠٥:٤٩:١٩١٣:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٩:٢٣٠٠:١٣:٤٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٤٩:٠٨١٣:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٩:٥٧٠٠:١٣:٤٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١١٠٥:٤٨:٥٨١٣:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٥٠:٣١٠٠:١٣:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٤٨:٥٠١٣:٠٨:٥٩٢٠:٢٩:٢٠٢٠:٥١:٠٣٠٠:١٣:٥٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٤٨:٤٤١٣:٠٩:١١٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥١:٣٣٠٠:١٤:٠٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٤٨:٣٩١٣:٠٩:٢٣٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥٢:٠٢٠٠:١٤:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٤٨:٣٧١٣:٠٩:٣٦٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥٢:٣٠٠٠:١٤:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٤٨:٣٦١٣:٠٩:٤٨٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥٢:٥٦٠٠:١٤:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٤٨:٣٧١٣:١٠:٠١٢٠:٣١:٣٢٢٠:٥٣:٢٠٠٠:١٤:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٤٨:٣٩١٣:١٠:١٤٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٣:٤٣٠٠:١٤:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤١٠٥:٤٨:٤٤١٣:١٠:٢٧٢٠:٣٢:١٤٢٠:٥٤:٠٤٠٠:١٤:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٤٨:٥٠١٣:١٠:٤٠٢٠:٣٢:٣٣٢٠:٥٤:٢٤٠٠:١٥:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٤٨:٥٧١٣:١٠:٥٣٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٤:٤٢٠٠:١٥:٢٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٣٠٥:٤٩:٠٧١٣:١١:٠٦٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٤:٥٨٠٠:١٥:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٤٩:١٨١٣:١١:١٩٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٥:١٢٠٠:١٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شیخ علی کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ علی کلایه روستای شیخ علی کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ علی کلایه روستای شیخ علی کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیخ علی کلایه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ علی کلایه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیخ علی کلایه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیخ علی کلایه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیخ علی کلایه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیخ علی کلایه

روستای شیخ علی کلایه بر روی نقشه

روستای شیخ علی کلایه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیخ علی کلایه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیخ علی کلایه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیخ علی کلایه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شیخ علی کلایه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شیخ علی کلایه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیخ علی کلایه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیخ علی کلایه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیخ علی کلایه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شیخ علی کلایه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیخ علی کلایه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیخ علی کلایه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیخ علی کلایه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیخ علی کلایه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیخ علی کلایه
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیخ علی کلایه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ علی کلایه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیخ علی کلایه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو