جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیخ شبان

شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ شبان


اذان صبح: ٠٥:٣٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:١٢
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٣٦
نیمه شب: ٢٣:١٩:٢٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیخ شبان (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر شیخ شبان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر شیخ شبان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ شبان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل ساگان
معجون قدرت عظیم و نادانی عظیم، فاجعه ای عظیم است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیخ شبان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیخ شبان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ شبان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیخ شبان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ شبان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ شبان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢١:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢١:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٥:١٩١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٢١:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٥:١٠١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢١:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٥:٠١١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٢٠:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٤:٥٣١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٠:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٤:٣٨١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٩:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٤:٣١١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٩:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٩:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٤:٢٠١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٩:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٤:١٥١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٩:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٤:١٠١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٣٦٠٠:١٨:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٨:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٤:١٥١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٨:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٤١٠٠:١٨:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢١٠٦:١١:٥٠١٣:٠٣:٥٦١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٧:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٧٠٦:١١:٠٥١٣:٠٣:٥٥١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:١٣٠٠:١٧:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٧:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٧:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٣:٥٥١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٧:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:١٤٠٠:١٧:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٤:٠١٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٦:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٦:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٤:٠٧٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:١١٠٠:١٦:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٤:١١٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٤:١٦٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٦:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٤:٢١٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ شبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ شبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ شبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ شبان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر شیخ شبان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیخ شبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ شبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر شیخ شبان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٨:٢٥١١:٥٥:٢٠١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:٠٣٢٣:١٣:٠٣
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٩:١٧١١:٥٥:٤١١٧:٠١:٥٢١٧:٢٠:٥٤٢٣:١٣:٢١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٠:٠٩١١:٥٦:٠٢١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٤٨٢٣:١٣:٣٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥١:٠٠١١:٥٦:٢٤١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٣:٥٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥١:٥٠١١:٥٦:٤٧١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٤:١٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٢:٤٠١١:٥٧:١٠١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٤:٣٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٣:٣٠١١:٥٧:٣٤١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٤:٥٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٤:١٨١١:٥٧:٥٨١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٥:٢٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٥:٠٦١١:٥٨:٢٣١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٥:٤٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٥:٥٣١١:٥٨:٤٨١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٦:٠٦
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٦:٤٠١١:٥٩:١٤١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٥٧٢٣:١٦:٢٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٧:٢٥١١:٥٩:٤١١٧:٠١:٤٨١٧:٢١:٠٦٢٣:١٦:٥٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٨:١٠١٢:٠٠:٠٧١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:١٧٢٣:١٧:١٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٨:٥٣١٢:٠٠:٣٥١٧:٠٢:٠٩١٧:٢١:٢٩٢٣:١٧:٤٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٩:٣٦١٢:٠١:٠٢١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٤٣٢٣:١٨:٠٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٣:٥٦٠٧:٠٠:١٨١٢:٠١:٣٠١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٥٩٢٣:١٨:٣٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٤:٣٣٠٧:٠٠:٥٨١٢:٠١:٥٩١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٢:١٧٢٣:١٩:٠٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٥:١٠٠٧:٠١:٣٨١٢:٠٢:٢٧١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٣٦٢٣:١٩:٢٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٢:١٦١٢:٠٢:٥٦١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٩:٥٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٢:٥٣١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٣:١٨٢٣:٢٠:٢٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠٣:٢٩١٢:٠٣:٥٥١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٤٢٢٣:٢٠:٥٤
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٤:٠٤١٢:٠٤:٢٤١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٤:٠٨٢٣:٢١:٢٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٤:٣٧١٢:٠٤:٥٤١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٤:٣٤٢٣:٢١:٥١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٥:٠٩١٢:٠٥:٢٤١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٥:٠٣٢٣:٢٢:٢١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٥:٤٠١٢:٠٥:٥٣١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٥:٣٣٢٣:٢٢:٥٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٦:٠٩١٢:٠٦:٢٣١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٦:٠٤٢٣:٢٣:٢٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٤٠:٠٢٠٧:٠٦:٣٧١٢:٠٦:٥٣١٧:٠٧:١١١٧:٢٦:٣٦٢٣:٢٣:٥٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٧:٠٣١٢:٠٧:٢٣١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٧:١٠٢٣:٢٤:٢٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٧:٢٨١٢:٠٧:٥٣١٧:٠٨:٢١١٧:٢٧:٤٥٢٣:٢٤:٥١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٧:٥١١٢:٠٨:٢٣١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٨:٢٢٢٣:٢٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیخ شبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ شبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ شبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیخ شبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ شبان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ شبان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیخ شبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ شبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ شبان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٣:٠٦١١:٥٣:٣٢١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٢:٣٠٢٣:١١:٣٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٤:٠٠١١:٥٣:٤٨١٧:٠٣:٢١١٧:٢٢:١١٢٣:١١:٤٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٤:٥٣١١:٥٤:٠٥١٧:٠٣:٠١١٧:٢١:٥٤٢٣:١٢:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٥:٤٧١١:٥٤:٢٣١٧:٠٢:٤٤١٧:٢١:٣٩٢٣:١٢:١٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٦:٤٠١١:٥٤:٤١١٧:٠٢:٢٨١٧:٢١:٢٥٢٣:١٢:٣١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٧:٣٣١١:٥٥:٠٠١٧:٠٢:١٤١٧:٢١:١٣٢٣:١٢:٤٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٨:٢٥١١:٥٥:٢٠١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:٠٣٢٣:١٣:٠٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٩:١٧١١:٥٥:٤١١٧:٠١:٥٢١٧:٢٠:٥٤٢٣:١٣:٢١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٠:٠٩١١:٥٦:٠٢١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٤٨٢٣:١٣:٣٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥١:٠٠١١:٥٦:٢٤١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٣:٥٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥١:٥٠١١:٥٦:٤٧١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٤:١٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٢:٤٠١١:٥٧:١٠١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٤:٣٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٣:٣٠١١:٥٧:٣٤١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٤:٥٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٤:١٨١١:٥٧:٥٨١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٥:٢٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٥:٠٦١١:٥٨:٢٣١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٥:٤٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٥:٥٣١١:٥٨:٤٨١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٦:٠٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٦:٤٠١١:٥٩:١٤١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٥٧٢٣:١٦:٢٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٧:٢٥١١:٥٩:٤١١٧:٠١:٤٨١٧:٢١:٠٦٢٣:١٦:٥٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٨:١٠١٢:٠٠:٠٧١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:١٧٢٣:١٧:١٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٨:٥٣١٢:٠٠:٣٥١٧:٠٢:٠٩١٧:٢١:٢٩٢٣:١٧:٤٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٩:٣٦١٢:٠١:٠٢١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٤٣٢٣:١٨:٠٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٦٠٧:٠٠:١٨١٢:٠١:٣٠١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٥٩٢٣:١٨:٣٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٣٠٧:٠٠:٥٨١٢:٠١:٥٩١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٢:١٧٢٣:١٩:٠٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٠٠٧:٠١:٣٨١٢:٠٢:٢٧١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٣٦٢٣:١٩:٢٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٢:١٦١٢:٠٢:٥٦١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٩:٥٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٢:٥٣١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٣:١٨٢٣:٢٠:٢٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠٣:٢٩١٢:٠٣:٥٥١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٤٢٢٣:٢٠:٥٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٤:٠٤١٢:٠٤:٢٤١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٤:٠٨٢٣:٢١:٢٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٤:٣٧١٢:٠٤:٥٤١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٤:٣٤٢٣:٢١:٥١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٥:٠٩١٢:٠٥:٢٤١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٥:٠٣٢٣:٢٢:٢١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیخ شبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ شبان شهر شیخ شبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ شبان شهر شیخ شبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیخ شبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ شبان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیخ شبان

شیخ شبان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری ایران است

شهر شیخ شبان در ویکیپدیا

شهر شیخ شبان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیخ شبان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیخ شبان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیخ شبان بر روی نقشه

شهر شیخ شبان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیخ شبان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیخ شبان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیخ شبان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر شیخ شبان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر شیخ شبان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ شبان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیخ شبان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیخ شبان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق شیخ شبان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیخ شبان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیخ شبان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیخ شبان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ شبان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیخ شبان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ شبان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیخ شبان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیخ شبان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو