جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شیخ شبان

شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ شبان

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١٢:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٥٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٠١

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیخ شبان (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر شیخ شبان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شیخ شبان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیخ شبان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

مثل یونانی
همه چیز زاده ی نابخردی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیخ شبان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیخ شبان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ شبان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شیخ شبان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ شبان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ شبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٩:٢٦١٣:٠٧:٤٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٣٧٠٠:٢٥:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٨:١٥١٣:٠٧:٣٥١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٤:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٧:٠٣١٣:٠٧:٢١١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٤:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٥:٥٣١٣:٠٧:٠٧١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٥١٠٠:٢٤:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٦:٥٣١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٣:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٣:٣٣١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٣:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٢:٢٥١٣:٠٦:٢٨١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٠٧٠٠:٢٣:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣١:١٧١٣:٠٦:١٥١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٥٢٠٠:٢٢:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٠:١٠١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٢:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٢:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٥:٤١١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٢:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٥:٣١١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٢١:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٥:٢١١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٤١٠٠:٢١:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٥:١١١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٢١:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٥:٠٢١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:١٣٠٠:٢٠:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٤:٥٤١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢٠:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٤:٤٦١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢٠:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٤:٣٨١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٠:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٤:٣٢١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٩:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٩:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٤:٢٠١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٩:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٤:١٥١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٩:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٤:١٠١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٢٤٠٠:١٨:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٥:١٧١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:١١٠٠:١٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٨:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٨:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤١٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٨:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٢:٠١١٣:٠٣:٥٦١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:١٦٠٠:١٧:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١١:١٥١٣:٠٣:٥٥١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ شبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ شبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ شبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ شبان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شیخ شبان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیخ شبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ شبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شیخ شبان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیخ شبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ شبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ شبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیخ شبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ شبان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ شبان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر شیخ شبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ شبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ شبان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شیخ شبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ شبان شهر شیخ شبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ شبان شهر شیخ شبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شیخ شبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ شبان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ شبان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ شبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ شبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ شبان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:٠٠:٣١١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٢٩٠٠:١٩:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:٤١٠٠:٢٠:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠١:٠٠١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٢٠:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠١:١٧١٣:١٠:٠٥٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٢٠:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٦:٠١:٣٤١٣:١٠:١٨٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٢٠:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠١:٥٣١٣:١٠:٣١٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٩:١٠٠٠:٢٠:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٦:٠٢:١٣١٣:١٠:٤٣٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢١:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠٢:٣٤١٣:١٠:٥٥٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:١٦٠٠:٢١:٢٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٢:٥٦١٣:١١:٠٧٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:١٦٠٠:٢١:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٣:٢٠١٣:١١:١٩٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢١:٥٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٣:٤٤١٣:١١:٣١٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:١١٠٠:٢٢:١٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٤:٠٩١٣:١١:٤٢٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٢٢:٣٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٤:٣٥١٣:١١:٥٣٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٢٢:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠٥:٠٣١٣:١٢:٠٣٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٢٣:٠١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٥:٣١١٣:١٢:١٤٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٢٣:١٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٥:٥٩١٣:١٢:٢٤٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٣١٠٠:٢٣:٣١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٦:٢٩١٣:١٢:٣٣٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:١٨٠٠:٢٣:٤٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٧:٠٠١٣:١٢:٤٢٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٢٤:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٧:٣١١٣:١٢:٥١٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٢٤:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٨:٠٣١٣:١٣:٠٠٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٤:٣١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٣:٠٧٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:١٠٠٠:٢٤:٤٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٩:١٠١٣:١٣:١٥٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٢٥:٠٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٣:٢٢٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٢٥:١٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٠:١٩١٣:١٣:٢٩٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٢٥:٢٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٠:٥٤١٣:١٣:٣٥٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٥:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١١:٣٠١٣:١٣:٤٠٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٥:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٢:٠٦١٣:١٣:٤٥٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٦:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٢:٤٣١٣:١٣:٥٠٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٦:٢٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٣:٢١١٣:١٣:٥٤٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٦:٣٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٣:٥٩١٣:١٣:٥٨٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢٦:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٤:٣٧١٣:١٤:٠١٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شیخ شبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ شبان شهر شیخ شبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ شبان شهر شیخ شبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیخ شبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ شبان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیخ شبان

شیخ شبان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری ایران است

شهر شیخ شبان در ویکیپدیا

شهر شیخ شبان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیخ شبان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیخ شبان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیخ شبان بر روی نقشه

شهر شیخ شبان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیخ شبان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیخ شبان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیخ شبان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شیخ شبان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر شیخ شبان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شیخ شبان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیخ شبان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شیخ شبان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیخ شبان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیخ شبان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیخ شبان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شیخ شبان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیخ شبان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیخ شبان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیخ شبان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیخ شبان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیخ شبان
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیخ شبان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیخ شبان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو