جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیخ سیلو

چالدران | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ سیلو


اذان صبح: ٠٦:١٥:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٦:١٧
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:١٥
اذان مغرب: ١٨:٠٤:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢٤

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیخ سیلو (شهرستان چالدران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر شیخ سیلو)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شیخ سیلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ سیلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌بدترین مردم كسی است كه آخرت خود را به دنیایش بفروشد و از او بدتر كسی است كه آخرت خود را به دنیای غیر خودش بفروشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیخ سیلو

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیخ سیلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سیلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیخ سیلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سیلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سیلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٤٣:٥١١٣:٣١:١٥٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:١٩٠٠:٤٢:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٤٢:٣٢١٣:٣١:٠٥٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٤٢:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٤١:١٤١٣:٣٠:٥٥٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٢٢٠٠:٤١:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٩:٥٧١٣:٣٠:٤٦٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٤١:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٨:٤١١٣:٣٠:٣٧٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٢٥٠٠:٤١:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٣٧:٢٦١٣:٣٠:٢٩٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٤٠:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٣٦:١٢١٣:٣٠:٢١٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٤٠:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٣٥:٠٠١٣:٣٠:١٤٢٠:٢٦:٠٦٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٤٠:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٣٣:٤٨١٣:٣٠:٠٧٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٣١٠٠:٣٩:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٣٢:٣٨١٣:٣٠:٠١٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٣٩:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٣١:٢٩١٣:٢٩:٥٦٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٣٩:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٣٠:٢١١٣:٢٩:٥٠٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣٨:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٩:١٥١٣:٢٩:٤٦٢٠:٣٠:٥٣٢٠:٥١:٣٥٠٠:٣٨:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٩:٤٢٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥٢:٣٦٠٠:٣٨:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٩:٣٩٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٣٨:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٦٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٩:٣٦٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٣٧:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٧٠٦:٢٥:٠٢١٣:٢٩:٣٤٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٥:٣٦٠٠:٣٧:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢٩:٣٢٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٦:٣٦٠٠:٣٧:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢٩:٣١٢٠:٣٦:٣١٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٧:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٢٢:٠٧١٣:٢٩:٣٠٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٣٦:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٢١:١٢١٣:٢٩:٣٠٢٠:٣٨:٢١٢٠:٥٩:٣٢٠٠:٣٦:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٢٠:١٩١٣:٢٩:٣١٢٠:٣٩:١٦٢١:٠٠:٣٠٠٠:٣٦:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٩:٢٧١٣:٢٩:٣٢٢٠:٤٠:١٠٢١:٠١:٢٨٠٠:٣٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٧٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٩:٣٤٢٠:٤١:٠٣٢١:٠٢:٢٥٠٠:٣٥:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٩:٣٧٢٠:٤١:٥٦٢١:٠٣:٢٢٠٠:٣٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٣٦٠٦:١٧:٠٠١٣:٢٩:٤٠٢٠:٤٢:٤٩٢١:٠٤:١٨٠٠:٣٥:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٢٤٠٦:١٦:١٥١٣:٢٩:٤٣٢٠:٤٣:٤١٢١:٠٥:١٣٠٠:٣٥:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:١٣٠٦:١٥:٣١١٣:٢٩:٤٧٢٠:٤٤:٣٢٢١:٠٦:٠٨٠٠:٣٥:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٤٠٦:١٤:٤٩١٣:٢٩:٥٢٢٠:٤٥:٢٢٢١:٠٧:٠٢٠٠:٣٥:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٥٧٠٦:١٤:٠٨١٣:٢٩:٥٧٢٠:٤٦:١٢٢١:٠٧:٥٥٠٠:٣٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سیلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سیلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سیلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سیلو

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شیخ سیلو

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیخ سیلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سیلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شیخ سیلو

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٦:٣٦٠٧:٥٠:٥٨١٢:٣٤:٢٩١٧:١٨:٠٥١٧:٣٩:٢٩٢٣:٤٧:٣٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٦:٥٦٠٧:٥١:١٥١٢:٣٤:٥٩١٧:١٨:٤٨١٧:٤٠:١١٢٣:٤٨:٠١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٧:١٤٠٧:٥١:٣٠١٢:٣٥:٢٨١٧:١٩:٣٢١٧:٤٠:٥٤٢٣:٤٨:٣١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٧:٣١٠٧:٥١:٤٣١٢:٣٥:٥٧١٧:٢٠:١٧١٧:٤١:٣٩٢٣:٤٩:٠٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٧:٤٦٠٧:٥١:٥٤١٢:٣٦:٢٥١٧:٢١:٠٤١٧:٤٢:٢٥٢٣:٤٩:٣٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٧:٥٩٠٧:٥٢:٠٢١٢:٣٦:٥٤١٧:٢١:٥٣١٧:٤٣:١٢٢٣:٥٠:٠٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٨:١٠٠٧:٥٢:٠٩١٢:٣٧:٢٢١٧:٢٢:٤٣١٧:٤٤:٠٠٢٣:٥٠:٣٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٨:٢٠٠٧:٥٢:١٤١٢:٣٧:٤٩١٧:٢٣:٣٥١٧:٤٤:٥٠٢٣:٥١:٠١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٨:٢٨٠٧:٥٢:١٦١٢:٣٨:١٦١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٥:٤١٢٣:٥١:٣١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٨:٣٤٠٧:٥٢:١٦١٢:٣٨:٤٣١٧:٢٥:٢١١٧:٤٦:٣٤٢٣:٥٢:٠٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٨:٣٨٠٧:٥٢:١٤١٢:٣٩:٠٩١٧:٢٦:١٧١٧:٤٧:٢٧٢٣:٥٢:٢٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٨:٤١٠٧:٥٢:١٠١٢:٣٩:٣٥١٧:٢٧:١٣١٧:٤٨:٢٢٢٣:٥٢:٥٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٨:٤١٠٧:٥٢:٠٣١٢:٤٠:٠٠١٧:٢٨:١١١٧:٤٩:١٧٢٣:٥٣:٢٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٨:٤٠٠٧:٥١:٥٥١٢:٤٠:٢٥١٧:٢٩:٠٩١٧:٥٠:١٤٢٣:٥٣:٥٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٨:٣٧٠٧:٥١:٤٤١٢:٤٠:٤٩١٧:٣٠:٠٩١٧:٥١:١١٢٣:٥٤:٢٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٨:٣٢٠٧:٥١:٣٢١٢:٤١:١٣١٧:٣١:٠٩١٧:٥٢:٠٩٢٣:٥٤:٤٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٨:٢٥٠٧:٥١:١٧١٢:٤١:٣٦١٧:٣٢:١١١٧:٥٣:٠٩٢٣:٥٥:١٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٨:١٦٠٧:٥١:٠٠١٢:٤١:٥٨١٧:٣٣:١٣١٧:٥٤:٠٩٢٣:٥٥:٣٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٨:٠٥٠٧:٥٠:٤١١٢:٤٢:٢٠١٧:٣٤:١٦١٧:٥٥:٠٩٢٣:٥٦:٠٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٧:٥٣٠٧:٥٠:١٩١٢:٤٢:٤١١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٦:١١٢٣:٥٦:٢٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٧:٣٨٠٧:٤٩:٥٦١٢:٤٣:٠٢١٧:٣٦:٢٥١٧:٥٧:١٣٢٣:٥٦:٥٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٧:٢٢٠٧:٤٩:٣١١٢:٤٣:٢١١٧:٣٧:٣١١٧:٥٨:١٦٢٣:٥٧:١٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٧:٠٣٠٧:٤٩:٠٣١٢:٤٣:٤٠١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٩:١٩٢٣:٥٧:٤٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٦:٤٣٠٧:٤٨:٣٤١٢:٤٣:٥٩١٧:٣٩:٤٣١٨:٠٠:٢٣٢٣:٥٨:٠٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٦:٢١٠٧:٤٨:٠٣١٢:٤٤:١٦١٧:٤٠:٥٠١٨:٠١:٢٧٢٣:٥٨:٢٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٥:٥٧٠٧:٤٧:٣٠١٢:٤٤:٣٣١٧:٤١:٥٨١٨:٠٢:٣٢٢٣:٥٨:٤٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٥:٣١٠٧:٤٦:٥٤١٢:٤٤:٤٩١٧:٤٣:٠٦١٨:٠٣:٣٨٢٣:٥٩:٠٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٥:٠٤٠٧:٤٦:١٧١٢:٤٥:٠٥١٧:٤٤:١٥١٨:٠٤:٤٣٢٣:٥٩:٢٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١٤:٣٤٠٧:٤٥:٣٨١٢:٤٥:١٩١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٥:٤٩٢٣:٥٩:٤٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١٤:٠٣٠٧:٤٤:٥٧١٢:٤٥:٣٣١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٦:٥٥٠٠:٠٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیخ سیلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ سیلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ سیلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیخ سیلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سیلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سیلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیخ سیلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سیلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سیلو

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٦:٢١٠٧:٤٨:٠٣١٢:٤٤:١٦١٧:٤٠:٥٠١٨:٠١:٢٧٢٣:٥٨:٢٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٥:٥٧٠٧:٤٧:٣٠١٢:٤٤:٣٣١٧:٤١:٥٨١٨:٠٢:٣٢٢٣:٥٨:٤٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٥:٣١٠٧:٤٦:٥٤١٢:٤٤:٤٩١٧:٤٣:٠٦١٨:٠٣:٣٨٢٣:٥٩:٠٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٥:٠٤٠٧:٤٦:١٧١٢:٤٥:٠٥١٧:٤٤:١٥١٨:٠٤:٤٣٢٣:٥٩:٢٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:٣٤٠٧:٤٥:٣٨١٢:٤٥:١٩١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٥:٤٩٢٣:٥٩:٤٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:٠٣٠٧:٤٤:٥٧١٢:٤٥:٣٣١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٦:٥٥٠٠:٠٠:٠١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٣٠٠٧:٤٤:١٤١٢:٤٥:٤٦١٧:٤٧:٤٢١٨:٠٨:٠٢٠٠:٠٠:١٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٥٥٠٧:٤٣:٣٠١٢:٤٥:٥٨١٧:٤٨:٥١١٨:٠٩:٠٨٠٠:٠٠:٣٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:١٨٠٧:٤٢:٤٣١٢:٤٦:١٠١٧:٥٠:٠١١٨:١٠:١٥٠٠:٠٠:٥٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٣٩٠٧:٤١:٥٥١٢:٤٦:٢٠١٧:٥١:١١١٨:١١:٢٢٠٠:٠١:٠٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٥٨٠٧:٤١:٠٥١٢:٤٦:٣٠١٧:٥٢:٢١١٨:١٢:٢٩٠٠:٠١:١٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:١٦٠٧:٤٠:١٣١٢:٤٦:٣٩١٧:٥٣:٣٠١٨:١٣:٣٦٠٠:٠١:٣١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٢٠٧:٣٩:٢٠١٢:٤٦:٤٧١٧:٥٤:٤٠١٨:١٤:٤٣٠٠:٠١:٤٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٤٦٠٧:٣٨:٢٥١٢:٤٦:٥٤١٧:٥٥:٥٠١٨:١٥:٥٠٠٠:٠١:٥٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٨٠٧:٣٧:٢٨١٢:٤٧:٠٠١٧:٥٧:٠٠١٨:١٦:٥٧٠٠:٠٢:٠٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٠٩٠٧:٣٦:٣٠١٢:٤٧:٠٦١٧:٥٨:١٠١٨:١٨:٠٤٠٠:٠٢:١٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٨٠٧:٣٥:٣٠١٢:٤٧:١١١٧:٥٩:١٩١٨:١٩:١١٠٠:٠٢:٢٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٢٥٠٧:٣٤:٢٩١٢:٤٧:١٤١٨:٠٠:٢٩١٨:٢٠:١٨٠٠:٠٢:٣٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٣١٠٧:٣٣:٢٦١٢:٤٧:١٧١٨:٠١:٣٨١٨:٢١:٢٤٠٠:٠٢:٣٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٥٠٧:٣٢:٢٢١٢:٤٧:٢٠١٨:٠٢:٤٧١٨:٢٢:٣١٠٠:٠٢:٤٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٧٠٧:٣١:١٦١٢:٤٧:٢١١٨:٠٣:٥٦١٨:٢٣:٣٧٠٠:٠٢:٤٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٨٠٧:٣٠:٠٩١٢:٤٧:٢٢١٨:٠٥:٠٥١٨:٢٤:٤٤٠٠:٠٢:٥١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٧٠٧:٢٩:٠١١٢:٤٧:٢٢١٨:٠٦:١٤١٨:٢٥:٥٠٠٠:٠٢:٥٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٥٠٧:٢٧:٥١١٢:٤٧:٢١١٨:٠٧:٢٢١٨:٢٦:٥٦٠٠:٠٢:٥٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣١٠٧:٢٦:٤٠١٢:٤٧:٢٠١٨:٠٨:٣٠١٨:٢٨:٠٢٠٠:٠٢:٥٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٢٥:٢٨١٢:٤٧:١٧١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٩:٠٧٠٠:٠٢:٥٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٤:١٥١٢:٤٧:١٤١٨:١٠:٤٦١٨:٣٠:١٣٠٠:٠٢:٥٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١١٠٧:٢٣:٠٠١٢:٤٧:١١١٨:١١:٥٤١٨:٣١:١٨٠٠:٠٢:٥٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠١٠٧:٢١:٤٥١٢:٤٧:٠٧١٨:١٣:٠١١٨:٣٢:٢٣٠٠:٠٢:٥٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٠٠٧:٢٠:٢٨١٢:٤٧:٠٢١٨:١٤:٠٨١٨:٣٣:٢٨٠٠:٠٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیخ سیلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سیلو شهر شیخ سیلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سیلو شهر شیخ سیلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیخ سیلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سیلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیخ سیلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیخ سیلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیخ سیلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیخ سیلو

شهر شیخ سیلو بر روی نقشه

شهر شیخ سیلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیخ سیلو
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شیخ سیلو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر شیخ سیلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ سیلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیخ سیلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ سیلو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیخ سیلو
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شیخ سیلو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیخ سیلو
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیخ سیلو
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیخ سیلو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیخ سیلو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیخ سیلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو