جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیخ سیلو

چالدران | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ سیلو


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٣٥:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠١:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٤٩:٣٥

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیخ سیلو (شهرستان چالدران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر شیخ سیلو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شیخ سیلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ سیلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هوندا
من اگر تسلیم می شدم، افرادی كه به من متكی بودند از گرسنگی می مردند. تصویر این افراد جدی و تهیدست همیشه در ذهنم رژه می رفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیخ سیلو

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیخ سیلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سیلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیخ سیلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سیلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سیلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٤٢:٣٢١٣:٣١:٠٥٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٤٢:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٤١:١٤١٣:٣٠:٥٥٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٢٢٠٠:٤١:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٩:٥٧١٣:٣٠:٤٦٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٤١:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٨:٤١١٣:٣٠:٣٧٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٢٥٠٠:٤١:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٣٧:٢٦١٣:٣٠:٢٩٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٤٠:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٣٦:١٢١٣:٣٠:٢١٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٤٠:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٣٥:٠٠١٣:٣٠:١٤٢٠:٢٦:٠٦٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٤٠:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٣٣:٤٨١٣:٣٠:٠٧٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٣١٠٠:٣٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٣٢:٣٨١٣:٣٠:٠١٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٣٩:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٣١:٢٩١٣:٢٩:٥٦٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٣٩:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٣٠:٢١١٣:٢٩:٥٠٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣٨:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٩:١٥١٣:٢٩:٤٦٢٠:٣٠:٥٣٢٠:٥١:٣٥٠٠:٣٨:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٩:٤٢٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥٢:٣٦٠٠:٣٨:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٩:٣٩٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٣٨:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٦٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٩:٣٦٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٣٧:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٧٠٦:٢٥:٠٢١٣:٢٩:٣٤٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٥:٣٦٠٠:٣٧:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢٩:٣٢٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٦:٣٦٠٠:٣٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢٩:٣١٢٠:٣٦:٣١٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٧:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٢٢:٠٧١٣:٢٩:٣٠٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٣٦:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٢١:١٢١٣:٢٩:٣٠٢٠:٣٨:٢١٢٠:٥٩:٣٢٠٠:٣٦:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٢٠:١٩١٣:٢٩:٣١٢٠:٣٩:١٦٢١:٠٠:٣٠٠٠:٣٦:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٩:٢٧١٣:٢٩:٣٢٢٠:٤٠:١٠٢١:٠١:٢٨٠٠:٣٦:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٧٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٩:٣٤٢٠:٤١:٠٣٢١:٠٢:٢٥٠٠:٣٥:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٩:٣٧٢٠:٤١:٥٦٢١:٠٣:٢٢٠٠:٣٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٣٦٠٦:١٧:٠٠١٣:٢٩:٤٠٢٠:٤٢:٤٩٢١:٠٤:١٨٠٠:٣٥:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٢٤٠٦:١٦:١٥١٣:٢٩:٤٣٢٠:٤٣:٤١٢١:٠٥:١٣٠٠:٣٥:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:١٣٠٦:١٥:٣١١٣:٢٩:٤٧٢٠:٤٤:٣٢٢١:٠٦:٠٨٠٠:٣٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٤٠٦:١٤:٤٩١٣:٢٩:٥٢٢٠:٤٥:٢٢٢١:٠٧:٠٢٠٠:٣٥:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٥٧٠٦:١٤:٠٨١٣:٢٩:٥٧٢٠:٤٦:١٢٢١:٠٧:٥٥٠٠:٣٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سیلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سیلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سیلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سیلو

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شیخ سیلو

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سیلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سیلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شیخ سیلو

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢٦:٥٥١٣:٣٨:٤٤١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:١١٠٠:٥٣:٥٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:٤١٠٧:٢٥:٢٠١٣:٣٨:٢٦١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١٠٠٠:٥٣:٣٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٥٧٠٧:٢٣:٤٦١٣:٣٨:٠٨١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:١٠٠٠:٥٣:١١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:١٢٠٧:٢٢:١٢١٣:٣٧:٥٠١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٠٩٠٠:٥٢:٤٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٢٧٠٧:٢٠:٣٨١٣:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٠٨٠٠:٥٢:٢٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٩:٠٤١٣:٣٧:١٤١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٠٨٠٠:٥٢:٠٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٧:٣٠١٣:٣٦:٥٦١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٠٧٠٠:٥١:٣٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٦:١٠٠٧:١٥:٥٧١٣:٣٦:٣٩١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٠٧٠٠:٥١:١٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١٤:٢٤١٣:٣٦:٢١١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٠٦٠٠:٥٠:٤٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٢:٣٨٠٧:١٢:٥١١٣:٣٦:٠٤١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٠٦٠٠:٥٠:٢٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٠:٥٢٠٧:١١:١٩١٣:٣٥:٤٦٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٤٩:٥٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٩:٤٧١٣:٣٥:٢٩٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٠٥٠٠:٤٩:٣٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٨:١٥١٣:٣٥:١٢٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٤٩:١٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٦:٤٤١٣:٣٤:٥٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٤٨:٤٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠٥:١٤١٣:٣٤:٣٩٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٤٨:٢٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣١:٥٨٠٧:٠٣:٤٣١٣:٣٤:٢٣٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٤٧:٥٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٠:١٢٠٧:٠٢:١٤١٣:٣٤:٠٧٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٤٧:٣٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٨:٢٥٠٧:٠٠:٤٥١٣:٣٣:٥٢٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٤٧:٠٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٩:١٦١٣:٣٣:٣٦٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٤٦:٤٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٧:٤٨١٣:٣٣:٢٢٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٤٦:٢١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥٦:٢١١٣:٣٣:٠٧٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٤٥:٥٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٥٤:٥٤١٣:٣٢:٥٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٨٠٠:٤٥:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٩:٣٥٠٦:٥٣:٢٩١٣:٣٢:٣٩٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٤٥:١٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٥٠٠٦:٥٢:٠٤١٣:٣٢:٢٦٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:٤٤:٤٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٦:٠٥٠٦:٥٠:٣٩١٣:٣٢:١٣٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:١١٠٠:٤٤:٢٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٩:١٦١٣:٣٢:٠٠٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:١٣٠٠:٤٤:٠٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤٧:٥٣١٣:٣١:٤٨٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:١٤٠٠:٤٣:٣٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٥٣٠٦:٤٦:٣٢١٣:٣١:٣٧٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٧:١٦٠٠:٤٣:١٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٤٥:١١١٣:٣١:٢٦٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:١٧٠٠:٤٢:٥٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٤٣:٥١١٣:٣١:١٥٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:١٩٠٠:٤٢:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیخ سیلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ سیلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ سیلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیخ سیلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سیلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سیلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سیلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سیلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سیلو

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٦:٢١١٢:٤٠:٣٢١٨:٤٥:٢١١٩:٠٤:١٥٠٠:٢٦:١٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٦:٥٩٠٧:٣٤:٤٧١٣:٤٠:١٤١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:١٤٠٠:٥٥:٤٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:١٧٠٧:٣٣:١٢١٣:٣٩:٥٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:١٤٠٠:٥٥:٢٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٣٥٠٧:٣١:٣٨١٣:٣٩:٣٨١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:١٣٠٠:٥٥:٠٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٥٢٠٧:٣٠:٠٣١٣:٣٩:٢٠١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:١٢٠٠:٥٤:٤٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٠٩٠٧:٢٨:٢٩١٣:٣٩:٠٢١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:١٢٠٠:٥٤:٢٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢٦:٥٥١٣:٣٨:٤٤١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:١١٠٠:٥٣:٥٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٤١٠٧:٢٥:٢٠١٣:٣٨:٢٦١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١٠٠٠:٥٣:٣٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٧٠٧:٢٣:٤٦١٣:٣٨:٠٨١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:١٠٠٠:٥٣:١١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٢٠٧:٢٢:١٢١٣:٣٧:٥٠١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٠٩٠٠:٥٢:٤٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٧٠٧:٢٠:٣٨١٣:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٠٨٠٠:٥٢:٢٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٩:٠٤١٣:٣٧:١٤١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٠٨٠٠:٥٢:٠٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٧:٣٠١٣:٣٦:٥٦١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٠٧٠٠:٥١:٣٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٠٠٧:١٥:٥٧١٣:٣٦:٣٩١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٠٧٠٠:٥١:١٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١٤:٢٤١٣:٣٦:٢١١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٠٦٠٠:٥٠:٤٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٨٠٧:١٢:٥١١٣:٣٦:٠٤١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٠٦٠٠:٥٠:٢٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٢٠٧:١١:١٩١٣:٣٥:٤٦٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٤٩:٥٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٩:٤٧١٣:٣٥:٢٩٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٠٥٠٠:٤٩:٣٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٨:١٥١٣:٣٥:١٢٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٤٩:١٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٦:٤٤١٣:٣٤:٥٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٤٨:٤٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠٥:١٤١٣:٣٤:٣٩٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٤٨:٢٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٨٠٧:٠٣:٤٣١٣:٣٤:٢٣٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٤٧:٥٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٢٠٧:٠٢:١٤١٣:٣٤:٠٧٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٤٧:٣٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٥٠٧:٠٠:٤٥١٣:٣٣:٥٢٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٤٧:٠٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٩:١٦١٣:٣٣:٣٦٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٤٦:٤٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٧:٤٨١٣:٣٣:٢٢٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٤٦:٢١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥٦:٢١١٣:٣٣:٠٧٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٤٥:٥٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢١٠٦:٥٤:٥٤١٣:٣٢:٥٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٨٠٠:٤٥:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٥٠٦:٥٣:٢٩١٣:٣٢:٣٩٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٤٥:١٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٠٠٦:٥٢:٠٤١٣:٣٢:٢٦٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:٤٤:٤٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٥٠٦:٥٠:٣٩١٣:٣٢:١٣٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:١١٠٠:٤٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شیخ سیلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سیلو شهر شیخ سیلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سیلو شهر شیخ سیلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیخ سیلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سیلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیخ سیلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیخ سیلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیخ سیلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیخ سیلو

شهر شیخ سیلو بر روی نقشه

شهر شیخ سیلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیخ سیلو
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شیخ سیلو + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر شیخ سیلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ سیلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیخ سیلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیخ سیلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیخ سیلو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شیخ سیلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیخ سیلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیخ سیلو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ سیلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ سیلو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیخ سیلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو