جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شیخ سیلو

چالدران | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ سیلو

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٣١:٢٩
اذان مغرب: ١٨:٥٠:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٢:١٧

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیخ سیلو (شهرستان چالدران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر شیخ سیلو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر شیخ سیلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیخ سیلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

وین دایر
عشق، انگیزه‌ی دستیابی انسان به درجات عالی و متعالی‌ست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیخ سیلو

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیخ سیلو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سیلو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شیخ سیلو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سیلو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سیلو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٥٦:٤٢١٣:٣٣:١١٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٤٦:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٦٠٦:٥٥:١٥١٣:٣٢:٥٦٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٤٥:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٥٣:٤٩١٣:٣٢:٤٣٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٥٥٠٠:٤٥:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:١٥٠٦:٥٢:٢٤١٣:٣٢:٢٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٤٤:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٣٠٠٦:٥١:٠٠١٣:٣٢:١٦٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٤٤:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٩:٣٦١٣:٣٢:٠٣٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٤٤:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٨:١٣١٣:٣١:٥١٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٤٣:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٧٠٦:٤٦:٥١١٣:٣١:٣٩٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٧:٠١٠٠:٤٣:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٤٥:٣٠١٣:٣١:٢٨٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٤٢:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٥١٠٦:٤٤:١٠١٣:٣١:١٧٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٤٢:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٤٢:٥٠١٣:٣١:٠٧٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٤٢:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٤١:٣٢١٣:٣٠:٥٧٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤١:٠٦٠٠:٤١:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٤٠:١٥١٣:٣٠:٤٧٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٤١:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٨:٥٨١٣:٣٠:٣٨٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٤١:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٧:٤٣١٣:٣٠:٣٠٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٤:١٠٠٠:٤٠:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٣٦:٢٩١٣:٣٠:٢٢٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٥:١٢٠٠:٤٠:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٣٥:١٦١٣:٣٠:١٤٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٦:١٣٠٠:٤٠:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣١٠٦:٣٤:٠٤١٣:٣٠:٠٨٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٧:١٥٠٠:٣٩:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٣٢:٥٤١٣:٣٠:٠١٢٠:٢٧:٤٦٢٠:٤٨:١٦٠٠:٣٩:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٩٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٩:٥٦٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٩:١٧٠٠:٣٩:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٣٠:٣٦١٣:٢٩:٥٠٢٠:٢٩:٤١٢٠:٥٠:١٨٠٠:٣٨:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٩:٣٠١٣:٢٩:٤٦٢٠:٣٠:٣٨٢٠:٥١:١٩٠٠:٣٨:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٨:٢٤١٣:٢٩:٤٢٢٠:٣١:٣٥٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٣٨:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٢٧:٢٠١٣:٢٩:٣٩٢٠:٣٢:٣٢٢٠:٥٣:٢١٠٠:٣٨:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٢٦:١٧١٣:٢٩:٣٦٢٠:٣٣:٢٩٢٠:٥٤:٢١٠٠:٣٧:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٢٥:١٦١٣:٢٩:٣٤٢٠:٣٤:٢٦٢٠:٥٥:٢١٠٠:٣٧:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤١٠٦:٢٤:١٦١٣:٢٩:٣٢٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٢١٠٠:٣٧:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٥٠٦:٢٣:١٨١٣:٢٩:٣١٢٠:٣٦:١٨٢٠:٥٧:٢١٠٠:٣٧:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٢٢:٢١١٣:٢٩:٣٠٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٣٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سیلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سیلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سیلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سیلو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سیلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیخ سیلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سیلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سیلو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شیخ سیلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیخ سیلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیخ سیلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیخ سیلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سیلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ سیلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شیخ سیلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سیلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ سیلو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شیخ سیلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ سیلو شهر شیخ سیلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ سیلو شهر شیخ سیلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شیخ سیلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سیلو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سیلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سیلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سیلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سیلو

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٠٠٦:٥٣:٠٩١٣:٣٥:٥٨٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٤٨:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٦٠٦:٥٤:٠٣١٣:٣٥:٤٢٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٤٨:٣٦
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣١٠٦:٥٤:٥٨١٣:٣٥:٢٦٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٤٨:٣٠
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٥٠٦:٥٥:٥٢١٣:٣٥:٠٩٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٤٨:٢٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٥٦:٤٦١٣:٣٤:٥٢٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٥١٠٠:٤٨:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٢٠٦:٥٧:٤٠١٣:٣٤:٣٥٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٤٨:٠٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥٨:٣٤١٣:٣٤:١٧٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٤٧:٥٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٩:٢٨١٣:٣٣:٥٩٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:١٥٠٠:٤٧:٤٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٩٠٧:٠٠:٢٢١٣:٣٣:٤١٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٤٧:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٠٠٧:٠١:١٦١٣:٣٣:٢٢٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٤٧:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٠٠٧:٠٢:١٠١٣:٣٣:٠٣٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٤٧:١٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٠٠٧:٠٣:٠٣١٣:٣٢:٤٣٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٠٠٠٠:٤٧:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٠٠٧:٠٣:٥٧١٣:٣٢:٢٤٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٢٥٠٠:٤٦:٥٥
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٩٠٧:٠٤:٥٠١٣:٣٢:٠٤١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٤٩٠٠:٤٦:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٧٠٧:٠٥:٤٤١٣:٣١:٤٤١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٤٠٠:٤٦:٢٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٦:٣٨١٣:٣١:٢٣١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٣٨٠٠:٤٦:١٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٣٠٧:٠٧:٣١١٣:٣١:٠٣١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٠١٠٠:٤٦:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٨:٢٥١٣:٣٠:٤٢١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٢٥٠٠:٤٥:٤٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٩:١٨١٣:٣٠:٢١١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٤٥:٣٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٣٠٧:١٠:١٢١٣:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:١١٠٠:٤٥:١٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٩٠٧:١١:٠٥١٣:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٤٥:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٤٠٧:١١:٥٩١٣:٢٩:١٨١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٤٤:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٩٠٧:١٢:٥٣١٣:٢٨:٥٧١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٤٤:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٣٠٧:١٣:٤٦١٣:٢٨:٣٥١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٤٢٠٠:٤٤:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٧٠٧:١٤:٤٠١٣:٢٨:١٤١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٤٤:٠٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٥:٣٤١٣:٢٧:٥٣١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٢٧٠٠:٤٣:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٤٠٧:١٦:٢٨١٣:٢٧:٣١١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٥٠٠٠:٤٣:٢٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٧٠٧:١٧:٢٢١٣:٢٧:١٠١٩:٣٦:١٩١٩:٥٥:١٢٠٠:٤٣:٠٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٨:١٦١٣:٢٦:٤٩١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٣٥٠٠:٤٢:٥٢
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٢٠٧:١٩:١١١٣:٢٦:٢٧١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٥٨٠٠:١٢:٣٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٠:٠٥١٢:٢٦:٠٦١٨:٣١:٢٩١٨:٥٠:٢١٢٣:٤٢:١٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شیخ سیلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سیلو شهر شیخ سیلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سیلو شهر شیخ سیلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیخ سیلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سیلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیخ سیلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیخ سیلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیخ سیلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیخ سیلو

شهر شیخ سیلو بر روی نقشه

شهر شیخ سیلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیخ سیلو
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر شیخ سیلو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شیخ سیلو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شیخ سیلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیخ سیلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شیخ سیلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیخ سیلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق شیخ سیلو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیخ سیلو
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ سیلو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیخ سیلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیخ سیلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شیخ سیلو
افق شرعی امروز فردا شیخ سیلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیخ سیلو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سیلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو