جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیخ سله

ثلاث باباجانی | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ سله


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٢١:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٣١
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٣٩:٢٩

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیخ سله (شهرستان ثلاث باباجانی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر شیخ سله)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر شیخ سله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ سله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اولین چیزی كه از (میان) این امت برداشته می‌شود، حیاء‌ و امانت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیخ سله

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیخ سله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیخ سله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٣٠٦:٤٠:٤٨١٣:٢٤:٠٢٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٨:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٩:٤١١٣:٢٣:٥٣٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٨:٣٤١٣:٢٣:٤٤٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٣٧:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٧:٢٩١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٣٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢٣:٢٨٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٧:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٥:٢١١٣:٢٣:٢١٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٠٣٠٠:٣٦:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣٤:١٩١٣:٢٣:١٥٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣١:٥٥٠٠:٣٦:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٣:١٧١٣:٢٣:٠٨٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٣٦:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٧٠٦:٣٢:١٧١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٣٦:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٣١:١٨١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣٥:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٣٠:٢١١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٣٥:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٩:٢٤١٣:٢٢:٤٩٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:١٢٠٠:٣٥:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢٢:٤٦٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣٥:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٤:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٦:٤٢١٣:٢٢:٤١٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٣٤:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٥:٥١١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٩:٥٦٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٣٤:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٥:٠١١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٣٤:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٤:١٢١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٤:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٣:٢٥١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٤:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٢:٣٩١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٣٣:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢١:٥٥١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٣٣:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٢١:١٢١٣:٢٢:٤١٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٣٣:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٣٣:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٩:٥١١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٦:١٠٠٠:٣٣:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٩:١٣١٣:٢٢:٥٠٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٣:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٢:٥٤٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٣٣:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٨:٠١١٣:٢٢:٥٩٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٣٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٢٣:٠٤٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٩:١٨٠٠:٣٣:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٦:٥٥١٣:٢٣:١٠٢٠:٢٩:٤٦٢٠:٥٠:٠٣٠٠:٣٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سله

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر شیخ سله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیخ سله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر شیخ سله

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیخ سله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سله

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیخ سله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سله

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٥١:٥٦١٣:٢٩:٠٠٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٤٤:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١١٠٦:٥٢:٤٠١٣:٢٨:٤٤٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٤٤:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٥٣:٢٥١٣:٢٨:٢٨٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٢٩٠٠:٤٤:٣٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥٤:٠٩١٣:٢٨:١٢٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٤٤:٢٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٤:٥٤١٣:٢٧:٥٥٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٨:٤٨٠٠:٤٤:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١١٠٦:٥٥:٣٨١٣:٢٧:٣٧١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٢٧٠٠:٤٤:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٦:٢٢١٣:٢٧:١٩١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٠٥٠٠:٤٣:٥٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٧:٠٧١٣:٢٧:٠١١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:٤٣:٤٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٧:٥١١٣:٢٦:٤٣١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٢٠٠٠:٤٣:٣٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٨:٣٥١٣:٢٦:٢٤١٩:٥٣:٤٠٢٠:١١:٥٧٠٠:٤٣:٢٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٩:١٨١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٣٣٠٠:٤٣:٠٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠٠:٠٢١٣:٢٥:٤٦١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٤٢:٥٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٠:٤٦١٣:٢٥:٢٦١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٤٢:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠١:٣٠١٣:٢٥:٠٦١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:١٩٠٠:٤٢:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٢:١٣١٣:٢٤:٤٦١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٤٢:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٢:٥٧١٣:٢٤:٢٦١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٤١:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٣:٤٠١٣:٢٤:٠٥١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٤١:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٤:٢٣١٣:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٤١:٢٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٥:٠٧١٣:٢٣:٢٣١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:٤١:١١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٥:٥٠١٣:٢٣:٠٢١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٤٣٠٠:٤٠:٥٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٦:٣٣١٣:٢٢:٤١١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:١٦٠٠:٤٠:٣٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٧:١٧١٣:٢٢:٢٠١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٤٩٠٠:٤٠:٢١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٣٠٧:٠٨:٠٠١٣:٢١:٥٨١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٢٢٠٠:٤٠:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٤٠٧:٠٨:٤٣١٣:٢١:٣٧١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٥٥٠٠:٣٩:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٦٠٧:٠٩:٢٧١٣:٢١:١٥١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٢٨٠٠:٣٩:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٠:١٠١٣:٢٠:٥٤١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:٠٠٠٠:٣٩:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٠:٥٤١٣:٢٠:٣٢١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣٨:٥٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١١:٣٧١٣:٢٠:١١١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٠٦٠٠:٣٨:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٢:٢١١٣:١٩:٥٠١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٣٩٠٠:٣٨:١٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٨٠٧:١٣:٠٥١٣:١٩:٢٨١٩:٢٥:١٨١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٧:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٣:٤٩١٢:١٩:٠٧١٨:٢٣:٥٢١٨:٤١:٤٥٢٣:٣٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سله شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سله شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیخ سله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیخ سله

شیخ‌صله، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه ایران است

شهر شیخ سله در ویکیپدیا

شهر شیخ سله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیخ سله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیخ سله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیخ سله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیخ سله
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ سله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیخ سله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شیخ سله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیخ سله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیخ سله
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیخ سله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیخ سله دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیخ سله
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شیخ سله دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شیخ سله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو