جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شیخ سله

ثلاث باباجانی | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ سله

اذان صبح: ٠٦:٠٣:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٩:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٤٧

سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩
١٢ جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٦ ژانویه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیخ سله (شهرستان ثلاث باباجانی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٩ شهر شیخ سله)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٩ شهر شیخ سله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیخ سله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جین آنوئیل
هر چه را دوست بداری، زیباست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیخ سله

اوقات شرعی بهمن ٩٩ | اوقات شرعی ژانویه ٢١ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیخ سله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شیخ سله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٥:٤٤١٣:٢٦:٣٢١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٢١٠٠:٤٢:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٤:٢٧١٣:٢٦:١٨١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:١١٠٠:٤٢:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥٣:١٠١٣:٢٦:٠٤١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٠٢٠٠:٤١:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٥١:٥٤١٣:٢٥:٥٠٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٨:٥٢٠٠:٤١:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٥٠:٣٩١٣:٢٥:٣٦٢٠:٠١:٠٨٢٠:١٩:٤٣٠٠:٤١:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٩:٢٤١٣:٢٥:٢٣٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٤٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٨:١٠١٣:٢٥:١١٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٢٥٠٠:٤٠:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٦:٥٧١٣:٢٤:٥٨٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:١٦٠٠:٤٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٥:٤٥١٣:٢٤:٤٧٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٣٩:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٤:٣٣١٣:٢٤:٣٥٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٣٩:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٣٨٠٦:٤٣:٢٣١٣:٢٤:٢٤٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٩:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:١١٠٦:٤٢:١٣١٣:٢٤:١٤٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٣٨:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٤٣٠٦:٤١:٠٤١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣٨:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٩:٥٦١٣:٢٣:٥٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٣٨:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٨:٥٠١٣:٢٣:٤٥٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٧:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢٣:٣٧٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٣٧:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٦:٣٩١٣:٢٣:٢٩٢٠:١٠:٥١٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٣٧:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٥:٣٥١٣:٢٣:٢٢٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٣٦:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٤:٣٣١٣:٢٣:١٥٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٦:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٣:٣١١٣:٢٣:٠٩٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٦:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٢:٣١١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٦:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٦٠٦:٣١:٣٢١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣٥:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٣٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٩:٣٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٣٥:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٨:٤١١٣:٢٢:٤٦٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٥:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٧:٤٧١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٥:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢٢:٤١٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٣٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٥:١٣١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:١٣٠٠:٣٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سله

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیخ سله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سله

رجب
جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الاول

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیخ سله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر شیخ سله

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ م شهر شیخ سله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر شیخ سله

فوریه
ژانویه ٢٠٢١ م
دسامبر

دانلود اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر شیخ سله شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر شیخ سله شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شیخ سله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سله

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سله

اسفند
بهمن ١٣٩٩ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٥:١٤٠٧:٣٢:٠٢١٢:٣٧:٢٠١٧:٤٢:٥٥١٨:٠٢:٢٠٢٣:٥٣:٥٦
٠٢ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٤:٥٧٠٧:٣١:٣٧١٢:٣٧:٣٧١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٣:١٧٢٣:٥٤:١٧
٠٣ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٤:٣٨٠٧:٣١:٠٩١٢:٣٧:٥٣١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٤:١٥٢٣:٥٤:٣٦
٠٤ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٤:١٧٠٧:٣٠:٤٠١٢:٣٨:٠٩١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٥:١٤٢٣:٥٤:٥٥
٠٥ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٣:٥٤٠٧:٣٠:٠٩١٢:٣٨:٢٣١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٦:١٢٢٣:٥٥:١٣
٠٦ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٣:٣٠٠٧:٢٩:٣٧١٢:٣٨:٣٧١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٧:١٠٢٣:٥٥:٣١
٠٧ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٣:٠٤٠٧:٢٩:٠٢١٢:٣٨:٥٠١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٨:٠٩٢٣:٥٥:٤٧
٠٨ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٢:٣٦٠٧:٢٨:٢٦١٢:٣٩:٠٢١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٩:٠٧٢٣:٥٦:٠٣
٠٩ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠٧٠٧:٢٧:٤٨١٢:٣٩:١٤١٧:٥١:٠١١٨:١٠:٠٦٢٣:٥٦:١٨
١٠ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠١:٣٦٠٧:٢٧:٠٩١٢:٣٩:٢٤١٧:٥٢:٠٢١٨:١١:٠٥٢٣:٥٦:٣٢
١١ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠١:٠٣٠٧:٢٦:٢٧١٢:٣٩:٣٤١٧:٥٣:٠٣١٨:١٢:٠٣٢٣:٥٦:٤٦
١٢ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٠:٢٨٠٧:٢٥:٤٥١٢:٣٩:٤٣١٧:٥٤:٠٤١٨:١٣:٠٢٢٣:٥٦:٥٨
١٣ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٩:٥٢٠٧:٢٥:٠٠١٢:٣٩:٥١١٧:٥٥:٠٥١٨:١٤:٠٠٢٣:٥٧:١٠
١٤ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٩:١٥٠٧:٢٤:١٥١٢:٣٩:٥٨١٧:٥٦:٠٦١٨:١٤:٥٩٢٣:٥٧:٢١
١٥ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٣:٢٧١٢:٤٠:٠٥١٧:٥٧:٠٦١٨:١٥:٥٧٢٣:٥٧:٣١
١٦ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٢:٣٨١٢:٤٠:١١١٧:٥٨:٠٧١٨:١٦:٥٦٢٣:٥٧:٤٠
١٧ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٧:١٢٠٧:٢١:٤٨١٢:٤٠:١٦١٧:٥٩:٠٨١٨:١٧:٥٤٢٣:٥٧:٤٨
١٨ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٠:٥٧١٢:٤٠:٢٠١٨:٠٠:٠٨١٨:١٨:٥٢٢٣:٥٧:٥٥
١٩ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢٠:٠٤١٢:٤٠:٢٣١٨:٠١:٠٨١٨:١٩:٥٠٢٣:٥٨:٠٢
٢٠ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٦٠٧:١٩:٠٩١٢:٤٠:٢٦١٨:٠٢:٠٨١٨:٢٠:٤٧٢٣:٥٨:٠٨
٢١ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٧٠٧:١٨:١٣١٢:٤٠:٢٨١٨:٠٣:٠٨١٨:٢١:٤٥٢٣:٥٨:١٣
٢٢ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٧٠٧:١٧:١٦١٢:٤٠:٢٩١٨:٠٤:٠٨١٨:٢٢:٤٢٢٣:٥٨:١٧
٢٣ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٦:١٨١٢:٤٠:٢٩١٨:٠٥:٠٧١٨:٢٣:٣٩٢٣:٥٨:٢٠
٢٤ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٣٠٧:١٥:١٨١٢:٤٠:٢٩١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٤:٣٦٢٣:٥٨:٢٢
٢٥ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٩٠٧:١٤:١٨١٢:٤٠:٢٧١٨:٠٧:٠٤١٨:٢٥:٣٣٢٣:٥٨:٢٤
٢٦ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٣٠٧:١٣:١٦١٢:٤٠:٢٥١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٦:٢٩٢٣:٥٨:٢٤
٢٧ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٦٠٧:١٢:١٢١٢:٤٠:٢٣١٨:٠٩:٠١١٨:٢٧:٢٥٢٣:٥٨:٢٤
٢٨ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١١:٠٨١٢:٤٠:١٩١٨:٠٩:٥٩١٨:٢٨:٢١٢٣:٥٨:٢٣
٢٩ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٠:٠٣١٢:٤٠:١٥١٨:١٠:٥٦١٨:٢٩:١٧٢٣:٥٨:٢١
٣٠ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٧٠٧:٠٨:٥٦١٢:٤٠:١٠١٨:١١:٥٣١٨:٣٠:١٢٢٣:٥٨:١٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سله شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سله شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیخ سله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیخ سله

شیخ‌صله، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه ایران است

شهر شیخ سله در ویکیپدیا

شهر شیخ سله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیخ سله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیخ سله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیخ سله بر روی نقشه

شهر شیخ سله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیخ سله
اوقات شرعی بهمن ٩٩ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شیخ سله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیخ سله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیخ سله
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیخ سله
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیخ سله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شیخ سله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیخ سله دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ سله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیخ سله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیخ سله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو