جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شیخ سله

ثلاث باباجانی | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ سله

اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٣٧
اذان ظهر: ١٢:١٦:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٥:١٦

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیخ سله (شهرستان ثلاث باباجانی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر شیخ سله)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شیخ سله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیخ سله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

ماهاتما گاندی
كسی كه از خردمندی خود بسیار آسوده دل باشد، خردمند نیست. باید به یاد داشت كه شاید نیرومندترین افراد، ناتوان شوند و خردمندترین افراد كار نادرستی انجام دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیخ سله

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیخ سله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شیخ سله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٤:٢٧١٣:٢٦:١٨١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:١١٠٠:٤٢:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥٣:١٠١٣:٢٦:٠٤١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٠٢٠٠:٤١:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٥١:٥٤١٣:٢٥:٥٠٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٨:٥٢٠٠:٤١:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٥٠:٣٩١٣:٢٥:٣٦٢٠:٠١:٠٨٢٠:١٩:٤٣٠٠:٤١:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٩:٢٤١٣:٢٥:٢٣٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٤٠:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٨:١٠١٣:٢٥:١١٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٢٥٠٠:٤٠:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٦:٥٧١٣:٢٤:٥٨٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:١٦٠٠:٤٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٥:٤٥١٣:٢٤:٤٧٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٣٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٤:٣٣١٣:٢٤:٣٥٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٣٩:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٣٨٠٦:٤٣:٢٣١٣:٢٤:٢٤٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٩:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:١١٠٦:٤٢:١٣١٣:٢٤:١٤٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٣٨:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٤٣٠٦:٤١:٠٤١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣٨:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٩:٥٦١٣:٢٣:٥٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٣٨:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٨:٥٠١٣:٢٣:٤٥٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٧:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢٣:٣٧٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٣٧:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٦:٣٩١٣:٢٣:٢٩٢٠:١٠:٥١٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٣٧:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٥:٣٥١٣:٢٣:٢٢٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٣٦:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٤:٣٣١٣:٢٣:١٥٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٦:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٣:٣١١٣:٢٣:٠٩٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٦:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٢:٣١١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٦:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٦٠٦:٣١:٣٢١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣٥:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٣٥:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٩:٣٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٣٥:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٨:٤١١٣:٢٢:٤٦٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٥:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٧:٤٧١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٥:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢٢:٤١٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٤:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٣٤:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٥:١٣١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:١٣٠٠:٣٤:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢٤:٢٤١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢١:١٩٢٠:٤١:٠٤٠٠:٣٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سله

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیخ سله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شیخ سله

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیخ سله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ سله

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شیخ سله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ سله

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ سله شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ سله شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شیخ سله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سله

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٢٤١٢:١٨:٥٢١٨:٢٢:٤٧١٨:٤٠:٤١٢٣:٣٧:٢٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:٠٨١٢:١٨:٣١١٨:٢١:٢١١٨:٣٩:١٤٢٣:٣٧:٠٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٥:٥٣١٢:١٨:١٠١٨:١٩:٥٥١٨:٣٧:٤٨٢٣:٣٦:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٦:٣٧١٢:١٧:٥٠١٨:١٨:٢٩١٨:٣٦:٢٢٢٣:٣٦:٣١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٧:٢٢١٢:١٧:٢٩١٨:١٧:٠٣١٨:٣٤:٥٦٢٣:٣٦:١٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٨:٠٧١٢:١٧:٠٩١٨:١٥:٣٨١٨:٣٣:٣٠٢٣:٣٥:٥٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:٥٢١٢:١٦:٤٨١٨:١٤:١٢١٨:٣٢:٠٥٢٣:٣٥:٣٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٩:٣٧١٢:١٦:٢٨١٨:١٢:٤٧١٨:٣٠:٤٠٢٣:٣٥:١٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٠:٢٣١٢:١٦:٠٩١٨:١١:٢٢١٨:٢٩:١٦٢٣:٣٤:٥٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢١:٠٨١٢:١٥:٤٩١٨:٠٩:٥٨١٨:٢٧:٥٢٢٣:٣٤:٣٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢١:٥٤١٢:١٥:٣٠١٨:٠٨:٣٤١٨:٢٦:٢٨٢٣:٣٤:٢١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٢:٤٠١٢:١٥:١١١٨:٠٧:١٠١٨:٢٥:٠٥٢٣:٣٤:٠٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٣:٢٧١٢:١٤:٥٣١٨:٠٥:٤٧١٨:٢٣:٤٢٢٣:٣٣:٤٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٤:١٤١٢:١٤:٣٤١٨:٠٤:٢٤١٨:٢٢:٢٠٢٣:٣٣:٢٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٥:٠١١٢:١٤:١٧١٨:٠٣:٠٢١٨:٢٠:٥٨٢٣:٣٣:٠٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٥:٤٨١٢:١٣:٥٩١٨:٠١:٤٠١٨:١٩:٣٧٢٣:٣٢:٥٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٦:٣٥١٢:١٣:٤٣١٨:٠٠:١٩١٨:١٨:١٧٢٣:٣٢:٣٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٧:٢٣١٢:١٣:٢٦١٧:٥٨:٥٨١٨:١٦:٥٧٢٣:٣٢:١٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٨:١٢١٢:١٣:١٠١٧:٥٧:٣٨١٨:١٥:٣٨٢٣:٣٢:٠٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٩:٠٠١٢:١٢:٥٥١٧:٥٦:١٨١٨:١٤:٢٠٢٣:٣١:٤٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٩:٤٩١٢:١٢:٤٠١٧:٥٥:٠٠١٨:١٣:٠٢٢٣:٣١:٣٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٠:٣٩١٢:١٢:٢٥١٧:٥٣:٤٢١٨:١١:٤٥٢٣:٣١:١٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣١:٢٨١٢:١٢:١١١٧:٥٢:٢٤١٨:١٠:٢٩٢٣:٣١:٠٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٢:١٩١٢:١١:٥٨١٧:٥١:٠٨١٨:٠٩:١٤٢٣:٣٠:٤٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٣:٠٩١٢:١١:٤٥١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٨:٠٠٢٣:٣٠:٣١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:١٠٠٦:٣٤:٠٠١٢:١١:٣٣١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٦:٤٦٢٣:٣٠:١٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٤:٥١١٢:١١:٢٢١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٥:٣٣٢٣:٣٠:٠٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٥:٤٢١٢:١١:١١١٧:٤٦:١٠١٨:٠٤:٢٢٢٣:٢٩:٥١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٦:٣٤١٢:١١:٠٠١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٣:١١٢٣:٢٩:٣٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٧:٢٧١٢:١٠:٥١١٧:٤٣:٤٦١٨:٠٢:٠٢٢٣:٢٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سله شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ سله شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیخ سله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیخ سله

شیخ‌صله، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه ایران است

شهر شیخ سله در ویکیپدیا

شهر شیخ سله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیخ سله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیخ سله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیخ سله بر روی نقشه

شهر شیخ سله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیخ سله
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شیخ سله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیخ سله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شیخ سله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیخ سله
افق شرعی امروز فردا شیخ سله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیخ سله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیخ سله
زمان پخش اذان زنده به افق شیخ سله
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیخ سله دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ سله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو