جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیخ سله

ثلاث باباجانی | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ سله


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:٠٤
اذان مغرب: ٢١:٠٤:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٣٥:٢٧

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیخ سله (شهرستان ثلاث باباجانی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر شیخ سله)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر شیخ سله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ سله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

باربارا دی آنجلیس
عشق، همان چیزی است كه به شما امكان می دهد بارها و بارها زاده شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیخ سله

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیخ سله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیخ سله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ سله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٥٠٠٦:٤١:٥٧١٣:٢٤:١٢٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٣٨:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٣٠٦:٤٠:٤٨١٣:٢٤:٠٢٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٨:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٩:٤١١٣:٢٣:٥٣٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٨:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٨:٣٤١٣:٢٣:٤٤٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٣٧:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٧:٢٩١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٣٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢٣:٢٨٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٧:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٥:٢١١٣:٢٣:٢١٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٠٣٠٠:٣٦:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣٤:١٩١٣:٢٣:١٥٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣١:٥٥٠٠:٣٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٣:١٧١٣:٢٣:٠٨٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٣٦:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٧٠٦:٣٢:١٧١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٣٦:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٣١:١٨١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣٥:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٣٠:٢١١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٣٥:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٩:٢٤١٣:٢٢:٤٩٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:١٢٠٠:٣٥:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢٢:٤٦٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣٥:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٤:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٦:٤٢١٣:٢٢:٤١٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٣٤:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٥:٥١١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٩:٥٦٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٣٤:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٥:٠١١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٣٤:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٤:١٢١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٤:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٣:٢٥١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٤:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٢:٣٩١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٣٣:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢١:٥٥١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٣٣:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٢١:١٢١٣:٢٢:٤١٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٣٣:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٣٣:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٩:٥١١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٦:١٠٠٠:٣٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٩:١٣١٣:٢٢:٥٠٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٣:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٢:٥٤٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٣٣:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٨:٠١١٣:٢٢:٥٩٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٣٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٢٣:٠٤٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٩:١٨٠٠:٣٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ سله

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر شیخ سله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیخ سله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر شیخ سله

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیخ سله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سله

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیخ سله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ سله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سله

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٧:٥٦٠٠:٣٣:١٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٧:٥٣١٣:٢٣:٠٠٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٣٣:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٧:١٩١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٩:١٤٢٠:٤٩:٢٨٠٠:٣٣:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٣:١١٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:١٤٠٠:٣٣:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٦:١٧١٣:٢٣:١٧٢٠:٣٠:٣٨٢٠:٥٠:٥٨٠٠:٣٢:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٥:٤٨١٣:٢٣:٢٤٢٠:٣١:١٩٢٠:٥١:٤٢٠٠:٣٢:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٥:٢١١٣:٢٣:٣١٢٠:٣٢:٠٠٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٣٢:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥١٠٦:١٤:٥٦١٣:٢٣:٣٨٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٣:٠٧٠٠:٣٢:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١١٠٦:١٤:٣٢١٣:٢٣:٤٧٢٠:٣٣:١٩٢٠:٥٣:٤٩٠٠:٣٢:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١٤:١٠١٣:٢٣:٥٥٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٤:٢٩٠٠:٣٢:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:١٣:٥٠١٣:٢٤:٠٤٢٠:٣٤:٣٥٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٣٢:٥٨
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٦:١٣:٣١١٣:٢٤:١٣٢٠:٣٥:١٢٢٠:٥٥:٤٨٠٠:٣٣:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٦:١٣:١٤١٣:٢٤:٢٣٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٦:٢٦٠٠:٣٣:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٦:١٢:٥٩١٣:٢٤:٣٣٢٠:٣٦:٢٣٢٠:٥٧:٠٣٠٠:٣٣:٠٧
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٦:١٢:٤٥١٣:٢٤:٤٤٢٠:٣٦:٥٧٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٣٣:١١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٦٠٦:١٢:٣٣١٣:٢٤:٥٥٢٠:٣٧:٣٠٢٠:٥٨:١٣٠٠:٣٣:١٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:١٢:٢٢١٣:٢٥:٠٦٢٠:٣٨:٠١٢٠:٥٨:٤٧٠٠:٣٣:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٢٠٦:١٢:١٣١٣:٢٥:١٧٢٠:٣٨:٣٢٢٠:٥٩:١٩٠٠:٣٣:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:١٢:٠٦١٣:٢٥:٢٩٢٠:٣٩:٠٢٢٠:٥٩:٥٠٠٠:٣٣:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:١٢:٠٠١٣:٢٥:٤٠٢٠:٣٩:٣٠٢١:٠٠:٢٠٠٠:٣٣:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٤٠٦:١١:٥٦١٣:٢٥:٥٢٢٠:٣٩:٥٨٢١:٠٠:٤٨٠٠:٣٣:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٣٠٦:١١:٥٤١٣:٢٦:٠٥٢٠:٤٠:٢٤٢١:٠١:١٥٠٠:٣٣:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٦:١١:٥٣١٣:٢٦:١٧٢٠:٤٠:٤٨٢١:٠١:٤١٠٠:٣٤:٠٨
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٦:١١:٥٤١٣:٢٦:٢٩٢٠:٤١:١٢٢١:٠٢:٠٥٠٠:٣٤:١٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٤٠٦:١١:٥٦١٣:٢٦:٤٢٢٠:٤١:٣٤٢١:٠٢:٢٨٠٠:٣٤:٢٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٦:١٢:٠٠١٣:٢٦:٥٥٢٠:٤١:٥٥٢١:٠٢:٥٠٠٠:٣٤:٣٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٣٠٦:١٢:٠٥١٣:٢٧:٠٨٢٠:٤٢:١٤٢١:٠٣:١٠٠٠:٣٤:٥٠
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٦:١٢:١٢١٣:٢٧:٢١٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٣:٢٨٠٠:٣٥:٠٢
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣١٠٦:١٢:٢٠١٣:٢٧:٣٤٢٠:٤٢:٤٩٢١:٠٣:٤٥٠٠:٣٥:١٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٩٠٦:١٢:٣٠١٣:٢٧:٤٧٢٠:٤٣:٠٤٢١:٠٤:٠٠٠٠:٣٥:٢٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٩٠٦:١٢:٤٢١٣:٢٨:٠٠٢٠:٤٣:١٨٢١:٠٤:١٤٠٠:٣٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیخ سله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سله شهر شیخ سله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ سله شهر شیخ سله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیخ سله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ سله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر شیخ سله

شیخ‌صله، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه ایران است

شهر شیخ سله در ویکیپدیا

شهر شیخ سله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیخ سله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیخ سله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیخ سله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیخ سله
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر شیخ سله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ سله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیخ سله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شیخ سله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیخ سله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیخ سله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شیخ سله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیخ سله
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیخ سله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیخ سله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیخ سله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیخ سله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو