جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شیخ حسن

نجم آباد | نظرآباد | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ حسن


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٢١:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٣٠
اذان مغرب: ١٨:١٢:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٣٩:١٦

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیخ حسن (شهرستان نظرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای شیخ حسن)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شیخ حسن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیخ حسن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌بهترین دوستان (تا)‌ چهار نفر و بهترین فرماندهان، تا چهارصد هزار نفر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیخ حسن

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیخ حسن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیخ حسن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شیخ حسن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیخ حسن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ حسن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٩:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٩:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٩:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٥:٢٥١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٨:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٥:١٦١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٤٧٠٠:١٨:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٥:٠٨١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٤١٠٠:١٨:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٧:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٥:١٦١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٧:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٤:١٢١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٧:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٦:١٦٠٠:١٧:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٧:١٠٠٠:١٦:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١١:٠٥١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٦:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٦:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٤:٢١٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٦:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٥:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٤:١٥٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٥:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٢٩٠٠:١٥:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٤:١١٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٥:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٤:١٠٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٥:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٤:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٥٨٠٠:١٤:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣١٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٤:١٠٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٤:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠١:٢١١٣:٠٤:١١٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:٤٠٠٠:١٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٦٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٤:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٩:٢٢٠٠:١٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٣٠:١١٠٠:١٣:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٤:٢٢٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣١:٠١٠٠:١٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٧٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠٤:٢٦٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٥٠٠٠:١٣:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٤:٣١٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٣:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:١٣٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٤:٣٦٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٣:٢٦٠٠:١٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیخ حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیخ حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیخ حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ حسن

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شیخ حسن

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیخ حسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ حسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شیخ حسن

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٢:٢٠١٢:٢٠:٢٥١٧:٢٨:٥١١٧:٤٨:١٦٢٣:٣٦:٥١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١١:٤٢١٢:٢٠:٣٧١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٩:١٦٢٣:٣٧:٠٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٤:٢١٠٧:١١:٠٢١٢:٢٠:٤٨١٧:٣٠:٥٧١٧:٥٠:١٧٢٣:٣٧:٢٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٤٧٠٧:١٠:٢٠١٢:٢٠:٥٩١٧:٣٢:٠٠١٧:٥١:١٧٢٣:٣٧:٣٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٩:٣٧١٢:٢١:٠٩١٧:٣٣:٠٣١٧:٥٢:١٨٢٣:٣٧:٥٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:٣٦٠٧:٠٨:٥٢١٢:٢١:١٧١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٣:١٩٢٣:٣٨:٠٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٥٨٠٧:٠٨:٠٥١٢:٢١:٢٥١٧:٣٥:١٠١٧:٥٤:١٩٢٣:٣٨:١٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٧:١٧١٢:٢١:٣٣١٧:٣٦:١٣١٧:٥٥:٢٠٢٣:٣٨:٢٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٦:٢٨١٢:٢١:٣٩١٧:٣٧:١٥١٧:٥٦:٢٠٢٣:٣٨:٣٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٥:٣٦١٢:٢١:٤٥١٧:٣٨:١٨١٧:٥٧:٢٠٢٣:٣٨:٤٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٤:٤٤١٢:٢١:٤٩١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٨:٢٠٢٣:٣٨:٥٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٣:٥٠١٢:٢١:٥٣١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٩:٢٠٢٣:٣٨:٥٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٢:٥٤١٢:٢١:٥٦١٧:٤١:٢٥١٨:٠٠:٢٠٢٣:٣٩:٠٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠١:٥٧١٢:٢١:٥٩١٧:٤٢:٢٧١٨:٠١:١٩٢٣:٣٩:١١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٠:٥٩١٢:٢٢:٠٠١٧:٤٣:٢٨١٨:٠٢:١٩٢٣:٣٩:١٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٩:٥٩١٢:٢٢:٠١١٧:٤٤:٣٠١٨:٠٣:١٨٢٣:٣٩:١٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٤:٠٩٠٦:٥٨:٥٨١٢:٢٢:٠١١٧:٤٥:٣١١٨:٠٤:١٧٢٣:٣٩:٢٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٧:٥٦١٢:٢٢:٠٠١٧:٤٦:٣٢١٨:٠٥:١٥٢٣:٣٩:٢٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٢:١٦٠٦:٥٦:٥٣١٢:٢١:٥٨١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٦:١٤٢٣:٣٩:٢٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٥:٤٨١٢:٢١:٥٦١٧:٤٨:٣٣١٨:٠٧:١٢٢٣:٣٩:٢٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٤:٤٣١٢:٢١:٥٣١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٨:١٠٢٣:٣٩:٢٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٣:٣٦١٢:٢١:٥٠١٧:٥٠:٣٣١٨:٠٩:٠٨٢٣:٣٩:٢٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٢:٢٨١٢:٢١:٤٥١٧:٥١:٣٢١٨:١٠:٠٦٢٣:٣٩:٢٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥١:١٩١٢:٢١:٤٠١٧:٥٢:٣١١٨:١١:٠٣٢٣:٣٩:١٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٠:٠٩١٢:٢١:٣٥١٧:٥٣:٣٠١٨:١٢:٠٠٢٣:٣٩:١٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٨:٥٨١٢:٢١:٢٨١٧:٥٤:٢٩١٨:١٢:٥٧٢٣:٣٩:١١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٧:٤٦١٢:٢١:٢٢١٧:٥٥:٢٧١٨:١٣:٥٤٢٣:٣٩:٠٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٦:٣٣١٢:٢١:١٤١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٥٠٢٣:٣٩:٠٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٥:١٩١٢:٢١:٠٦١٧:٥٧:٢٣١٨:١٥:٤٦٢٣:٣٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیخ حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شیخ حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شیخ حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیخ حسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ حسن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیخ حسن

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیخ حسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ حسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیخ حسن

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٠:٠٩١٢:٢١:٣٥١٧:٥٣:٣٠١٨:١٢:٠٠٢٣:٣٩:١٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٨:٥٨١٢:٢١:٢٨١٧:٥٤:٢٩١٨:١٢:٥٧٢٣:٣٩:١١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٧:٤٦١٢:٢١:٢٢١٧:٥٥:٢٧١٨:١٣:٥٤٢٣:٣٩:٠٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٦:٣٣١٢:٢١:١٤١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٥٠٢٣:٣٩:٠٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٥:١٩١٢:٢١:٠٦١٧:٥٧:٢٣١٨:١٥:٤٦٢٣:٣٨:٥٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٤:٠٥١٢:٢٠:٥٧١٧:٥٨:٢٠١٨:١٦:٤٢٢٣:٣٨:٤٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٢:٤٩١٢:٢٠:٤٨١٧:٥٩:١٧١٨:١٧:٣٨٢٣:٣٨:٣٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤١:٣٣١٢:٢٠:٣٨١٨:٠٠:١٤١٨:١٨:٣٣٢٣:٣٨:٢٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٠:١٦١٢:٢٠:٢٧١٨:٠١:١٠١٨:١٩:٢٨٢٣:٣٨:١٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٣٨:٥٨١٢:٢٠:١٦١٨:٠٢:٠٦١٨:٢٠:٢٢٢٣:٣٨:٠٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٧:٤٠١٢:٢٠:٠٤١٨:٠٣:٠١١٨:٢١:١٧٢٣:٣٧:٥٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٦:٢٠١٢:١٩:٥٢١٨:٠٣:٥٧١٨:٢٢:١١٢٣:٣٧:٤٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٥:٠٠١٢:١٩:٤٠١٨:٠٤:٥٢١٨:٢٣:٠٥٢٣:٣٧:٣٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٣:٤٠١٢:١٩:٢٧١٨:٠٥:٤٦١٨:٢٣:٥٨٢٣:٣٧:٢١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٢:١٩١٢:١٩:١٣١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٤:٥٢٢٣:٣٧:٠٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٠:٥٧١٢:١٨:٥٩١٨:٠٧:٣٤١٨:٢٥:٤٥٢٣:٣٦:٥٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٩:٣٥١٢:١٨:٤٥١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٦:٣٨٢٣:٣٦:٣٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٨:١٢١٢:١٨:٣٠١٨:٠٩:٢١١٨:٢٧:٣١٢٣:٣٦:٢٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٦:٤٩١٢:١٨:١٥١٨:١٠:١٤١٨:٢٨:٢٣٢٣:٣٦:٠٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٥:٢٥١٢:١٧:٥٩١٨:١١:٠٧١٨:٢٩:١٦٢٣:٣٥:٥١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٤:٠١١٢:١٧:٤٤١٨:١٢:٠٠١٨:٣٠:٠٨٢٣:٣٥:٣٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٢:٣٧١٢:١٧:٢٧١٨:١٢:٥٢١٨:٣١:٠٠٢٣:٣٥:١٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢١:١٢١٢:١٧:١١١٨:١٣:٤٤١٨:٣١:٥٢٢٣:٣٤:٥٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٩:٤٧١٢:١٦:٥٤١٨:١٤:٣٦١٨:٣٢:٤٤٢٣:٣٤:٤١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٨:٢١١٢:١٦:٣٨١٨:١٥:٢٨١٨:٣٣:٣٥٢٣:٣٤:٢٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٦:٥٦١٢:١٦:٢١١٨:١٦:٢٠١٨:٣٤:٢٧٢٣:٣٤:٠٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٥:٣٠١٢:١٦:٠٣١٨:١٧:١١١٨:٣٥:١٨٢٣:٣٣:٤٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٤:٠٤١٢:١٥:٤٦١٨:١٨:٠٢١٨:٣٦:١٠٢٣:٣٣:٢٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٢:٣٨١٢:١٥:٢٨١٨:١٨:٥٤١٨:٣٧:٠١٢٣:٣٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شیخ حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیخ حسن روستای شیخ حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیخ حسن روستای شیخ حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیخ حسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ حسن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیخ حسن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیخ حسن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیخ حسن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیخ حسن

روستای شیخ حسن بر روی نقشه

روستای شیخ حسن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیخ حسن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیخ حسن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیخ حسن
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شیخ حسن + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای شیخ حسن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیخ حسن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیخ حسن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیخ حسن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شیخ حسن دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیخ حسن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیخ حسن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق شیخ حسن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیخ حسن
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ حسن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیخ حسن
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیخ حسن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیخ حسن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو