جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شیخ حسن

نجم آباد | نظرآباد | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ حسن

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٤٦
اذان ظهر: ١١:٥٨:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٠١
اذان مغرب: ١٨:١٥:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٥٦

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیخ حسن (شهرستان نظرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای شیخ حسن)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای شیخ حسن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیخ حسن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

امام جعفر صادق (ع)
هر کس که امام حسین ( علیه السلام ) را در روز عاشوار زیارت کند بهشت بر او واجب می شود .

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیخ حسن

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیخ حسن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیخ حسن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شیخ حسن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیخ حسن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ حسن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٤:٥٧١٣:٠٧:٥٠١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢٣:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٣:٣٨١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٢:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٢:٢٠١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٤٦٠٠:٢٢:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٤١٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٢١:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢١:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢١:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢٠:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٦:١٨١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:١١٠٠:٢٠:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٠:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٩:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٩:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢١:١٠١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٩:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٥:٢٦١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٨:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٨:٥١١٣:٠٥:١٧١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٣٣٠٠:١٨:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٨:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٥:٠١١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٨:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٥:٣١١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:١٤٠٠:١٧:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٧:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٠١٠٠:١٧:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٦:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١١:١٩١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٠:١٩١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٦:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٤:٢١١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٣٦٠٠:١٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٢٩٠٠:١٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٤:١٥٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٥:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٥:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٤:١١٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٥:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٤:١٠٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٠١٠٠:١٥:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیخ حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیخ حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیخ حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ حسن

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای شیخ حسن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیخ حسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ حسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای شیخ حسن

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای شیخ حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای شیخ حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای شیخ حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیخ حسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ حسن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیخ حسن

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای شیخ حسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ حسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیخ حسن

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای شیخ حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیخ حسن روستای شیخ حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شیخ حسن روستای شیخ حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شیخ حسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ حسن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ حسن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیخ حسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ حسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ حسن

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٥:٥١١٢:٠٠:٢٤١٨:٠٤:٢٣١٨:٢٢:٢٩٢٣:١٨:٢٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٦:٣٨١٢:٠٠:٠٣١٨:٠٢:٥٤١٨:٢١:٠٠٢٣:١٨:١٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٧:٢٥١١:٥٩:٤٢١٨:٠١:٢٦١٨:١٩:٣١٢٣:١٧:٥١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٨:١١١١:٥٩:٢١١٧:٥٩:٥٧١٨:١٨:٠٣٢٣:١٧:٣٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٨:٥٨١١:٥٩:٠١١٧:٥٨:٢٩١٨:١٦:٣٥٢٣:١٧:١٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٩:٤٦١١:٥٨:٤٠١٧:٥٧:٠١١٨:١٥:٠٧٢٣:١٦:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٠:٣٣١١:٥٨:٢٠١٧:٥٥:٣٤١٨:١٣:٣٩٢٣:١٦:٣٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠١:٢١١١:٥٨:٠٠١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:١٢٢٣:١٦:١٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٢:٠٨١١:٥٧:٤٠١٧:٥٢:٣٩١٨:١٠:٤٥٢٣:١٦:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٢:٥٦١١:٥٧:٢١١٧:٥١:١٢١٨:٠٩:١٩٢٣:١٥:٤٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٣:٤٤١١:٥٧:٠٢١٧:٤٩:٤٦١٨:٠٧:٥٣٢٣:١٥:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٤:٣٣١١:٥٦:٤٣١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٦:٢٧٢٣:١٥:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٥:٢٢١١:٥٦:٢٤١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٥:٠٢٢٣:١٤:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٦:١١١١:٥٦:٠٦١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٣:٣٨٢٣:١٤:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٧:٠٠١١:٥٥:٤٩١٧:٤٤:٠٥١٨:٠٢:١٤٢٣:١٤:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٧:٥٠١١:٥٥:٣١١٧:٤٢:٤١١٨:٠٠:٥١٢٣:١٣:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٨:٣٩١١:٥٥:١٤١٧:٤١:١٧١٧:٥٩:٢٨٢٣:١٣:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٩:٣٠١١:٥٤:٥٨١٧:٣٩:٥٤١٧:٥٨:٠٦٢٣:١٣:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٠:٢٠١١:٥٤:٤٢١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٦:٤٥٢٣:١٣:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١١:١١١١:٥٤:٢٦١٧:٣٧:١٠١٧:٥٥:٢٤٢٣:١٢:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٢:٠٣١١:٥٤:١١١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٤:٠٤٢٣:١٢:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٢:٥٤١١:٥٣:٥٧١٧:٣٤:٢٩١٧:٥٢:٤٥٢٣:١٢:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٣:٤٦١١:٥٣:٤٣١٧:٣٣:٠٩١٧:٥١:٢٧٢٣:١٢:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٤:٣٩١١:٥٣:٣٠١٧:٣١:٥٠١٧:٥٠:٠٩٢٣:١١:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٥:٣١١١:٥٣:١٧١٧:٣٠:٣٢١٧:٤٨:٥٣٢٣:١١:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٦:٢٤١١:٥٣:٠٥١٧:٢٩:١٥١٧:٤٧:٣٧٢٣:١١:٢١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٧:١٨١١:٥٢:٥٣١٧:٢٧:٥٩١٧:٤٦:٢٢٢٣:١١:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٨:١٢١١:٥٢:٤٢١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٥:٠٨٢٣:١٠:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٩:٠٦١١:٥٢:٣٢١٧:٢٥:٢٩١٧:٤٣:٥٦٢٣:١٠:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٠:٠٠١١:٥٢:٢٢١٧:٢٤:١٥١٧:٤٢:٤٤٢٣:١٠:٣١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شیخ حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ حسن روستای شیخ حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای شیخ حسن روستای شیخ حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیخ حسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ حسن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیخ حسن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیخ حسن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیخ حسن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیخ حسن

روستای شیخ حسن بر روی نقشه

روستای شیخ حسن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیخ حسن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیخ حسن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیخ حسن
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای شیخ حسن + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای شیخ حسن + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای شیخ حسن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیخ حسن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شیخ حسن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیخ حسن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیخ حسن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شیخ حسن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شیخ حسن
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیخ حسن
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیخ حسن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شیخ حسن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شیخ حسن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیخ حسن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیخ حسن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیخ حسن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو