جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شیخ جمال

بلورد | سیرجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ جمال


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:١٠
اذان ظهر: ١١:٥٨:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٠١
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٠٩
نیمه شب: ٢٣:١٩:٣٤

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیخ جمال (شهرستان سیرجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای شیخ جمال)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شیخ جمال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیخ جمال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لائوتسه
هنگامی كه صمیمیت ناب در درون شما به وجود می آید، بلافاصله به بیرون تراوش می كند و در قلب دیگران احساس می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیخ جمال

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیخ جمال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیخ جمال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شیخ جمال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیخ جمال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ جمال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٩:٣٣١٢:٤٣:٣٤١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:٣٨٠٠:٠١:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٨:٣٥١٢:٤٣:٢٣١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:١٨٠٠:٠١:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤٣:١٤١٩:١٩:١٦١٩:٣٦:٥٨٠٠:٠١:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٣:٠٤١٩:١٩:٥٣١٩:٣٧:٣٨٠٠:٠٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤٢:٥٦١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:١٨٠٠:٠٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٢:٤٧١٩:٢١:٠٩١٩:٣٨:٥٨٠٠:٠٠:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٣:٥٨١٢:٤٢:٤٠١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٣٨٠٠:٠٠:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٢:٣٣١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:١٨٢٣:٥٩:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٢:١٣١٢:٤٢:٢٦١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٥٩٢٣:٥٩:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٢:٢٠١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:٣٩٢٣:٥٩:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٢:١٤١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٢٠٢٣:٥٩:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤٢:٠٩١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:٠٠٢٣:٥٨:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٨:٥٧١٢:٤٢:٠٤١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٤١٢٣:٥٨:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٨:١٠١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٢١٢٣:٥٨:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤١:٥٧١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:٠٢٢٣:٥٨:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٦:٤١١٢:٤١:٥٤١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٤٣٢٣:٥٨:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٥:٥٨١٢:٤١:٥٢١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٢٣٢٣:٥٨:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٥:١٦١٢:٤١:٥٠١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٧:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٤:٣٦١٢:٤١:٤٩١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٤٤٢٣:٥٧:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٣:٥٦١٢:٤١:٤٩١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٧:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٣:١٨١٢:٤١:٤٩١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٠٤٢٣:٥٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٢:٤٢١٢:٤١:٤٩١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥٧:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٢:٠٦١٢:٤١:٥١١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٢٤٢٣:٥٧:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥١:٣٢١٢:٤١:٥٢١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:٠٤٢٣:٥٧:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٠:٥٩١٢:٤١:٥٥١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٤٤٢٣:٥٧:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٠:٢٨١٢:٤١:٥٨١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:٢٣٢٣:٥٧:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٢:٠١١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:٠٢٢٣:٥٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٩:٢٩١٢:٤٢:٠٥١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٩:٠١١٢:٤٢:١٠١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:١٩٢٣:٥٦:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٧٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤٢:١٥١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:٥٧٢٣:٥٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیخ جمال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیخ جمال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیخ جمال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ جمال

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شیخ جمال

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیخ جمال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ جمال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شیخ جمال

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٨:٠٣١١:٥٨:٠٤١٧:١٨:٢٢١٧:٣٦:١٩٢٣:١٧:٣٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٣٧:٣٦١١:٥٨:١٦١٧:١٩:١٤١٧:٣٧:٠٨٢٣:١٧:٥٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٧:٠٨١١:٥٨:٢٨١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٧:٥٨٢٣:١٨:٠٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٦:٣٨١١:٥٨:٣٨١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٨:٤٧٢٣:١٨:١٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٦:٠٧١١:٥٨:٤٨١٧:٢١:٤٨١٧:٣٩:٣٦٢٣:١٨:٣١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٥:٣٤١١:٥٨:٥٧١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٠:٢٥٢٣:١٨:٤٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٥:٠٠١١:٥٩:٠٥١٧:٢٣:٢٩١٧:٤١:١٤٢٣:١٨:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٤:٢٤١١:٥٩:١٢١٧:٢٤:٢٠١٧:٤٢:٠٢٢٣:١٩:٠٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٣:٤٧١١:٥٩:١٨١٧:٢٥:١٠١٧:٤٢:٥٠٢٣:١٩:١٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٣:٠٨١١:٥٩:٢٤١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٣:٣٨٢٣:١٩:٢٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٢:٢٨١١:٥٩:٢٩١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٤:٢٦٢٣:١٩:٣٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣١:٤٧١١:٥٩:٣٣١٧:٢٧:٣٩١٧:٤٥:١٣٢٣:١٩:٣٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١١:٣٥٠٦:٣١:٠٤١١:٥٩:٣٦١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٦:٠١٢٣:١٩:٤٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٠:٢١١١:٥٩:٣٨١٧:٢٩:١٧١٧:٤٦:٤٧٢٣:١٩:٤٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٩:٣٦١١:٥٩:٣٩١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٧:٣٤٢٣:١٩:٥٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٢٨:٤٩١١:٥٩:٤٠١٧:٣٠:٥٣١٧:٤٨:٢٠٢٣:١٩:٥٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٨:٠٢١١:٥٩:٤٠١٧:٣١:٤١١٧:٤٩:٠٦٢٣:١٩:٥٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٨:١٦٠٦:٢٧:١٣١١:٥٩:٣٩١٧:٣٢:٢٨١٧:٤٩:٥١٢٣:٢٠:٠٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٦:٢٤١١:٥٩:٣٨١٧:٣٣:١٥١٧:٥٠:٣٧٢٣:٢٠:٠١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٢٥:٣٣١١:٥٩:٣٦١٧:٣٤:٠١١٧:٥١:٢٢٢٣:٢٠:٠١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٤:٤١١١:٥٩:٣٣١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٢:٠٦٢٣:٢٠:٠٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢٣:٤٨١١:٥٩:٢٩١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٢:٥٠٢٣:١٩:٥٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٢:٥٤١١:٥٩:٢٥١٧:٣٦:١٩١٧:٥٣:٣٤٢٣:١٩:٥٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢١:٥٩١١:٥٩:٢٠١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٤:١٨٢٣:١٩:٥٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢١:٠٣١١:٥٩:١٤١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٥:٠١٢٣:١٩:٥٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٠:٠٦١١:٥٩:٠٨١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٥:٤٤٢٣:١٩:٤٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٧٠٦:١٩:٠٩١١:٥٩:٠١١٧:٣٩:١٨١٧:٥٦:٢٧٢٣:١٩:٤٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٠:٠٢٠٦:١٨:١٠١١:٥٨:٥٤١٧:٤٠:٠١١٧:٥٧:٠٩٢٣:١٩:٣٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٧:١١١١:٥٨:٤٥١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٧:٥١٢٣:١٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیخ جمال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شیخ جمال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شیخ جمال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیخ جمال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ جمال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیخ جمال

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیخ جمال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیخ جمال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیخ جمال

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢١:٠٣١١:٥٩:١٤١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٥:٠١٢٣:١٩:٥٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٠:٠٦١١:٥٩:٠٨١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٥:٤٤٢٣:١٩:٤٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:١٩:٠٩١١:٥٩:٠١١٧:٣٩:١٨١٧:٥٦:٢٧٢٣:١٩:٤٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:١٨:١٠١١:٥٨:٥٤١٧:٤٠:٠١١٧:٥٧:٠٩٢٣:١٩:٣٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٧:١١١١:٥٨:٤٥١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٧:٥١٢٣:١٩:٢٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:١٦:١٠١١:٥٨:٣٧١٧:٤١:٢٨١٧:٥٨:٣٣٢٣:١٩:٢٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٥:٠٩١١:٥٨:٢٧١٧:٤٢:١٠١٧:٥٩:١٤٢٣:١٩:١٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٤:٠٧١١:٥٨:١٧١٧:٤٢:٥٢١٧:٥٩:٥٥٢٣:١٩:٠٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٣:٠٥١١:٥٨:٠٧١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٠:٣٦٢٣:١٨:٥٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٢:٠١١١:٥٧:٥٦١٧:٤٤:١٥١٨:٠١:١٦٢٣:١٨:٤٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٠:٥٧١١:٥٧:٤٤١٧:٤٤:٥٦١٨:٠١:٥٦٢٣:١٨:٣٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٠٩:٥٣١١:٥٧:٣٢١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٢:٣٦٢٣:١٨:٢١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:٠٨:٤٧١١:٥٧:١٩١٧:٤٦:١٧١٨:٠٣:١٦٢٣:١٨:٠٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٠٧:٤١١١:٥٧:٠٦١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٣:٥٥٢٣:١٧:٥٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٠٦:٣٥١١:٥٦:٥٣١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٤:٣٤٢٣:١٧:٤٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٠٥:٢٨١١:٥٦:٣٩١٧:٤٨:١٦١٨:٠٥:١٢٢٣:١٧:٢٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٤:٢٠١١:٥٦:٢٤١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٥:٥٠٢٣:١٧:١٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٣:١٢١١:٥٦:١٠١٧:٤٩:٣٤١٨:٠٦:٢٩٢٣:١٧:٠٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٢:٠٣١١:٥٥:٥٥١٧:٥٠:١٢١٨:٠٧:٠٦٢٣:١٦:٤٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٠:٥٤١١:٥٥:٣٩١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٧:٤٤٢٣:١٦:٢٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٥:٥٩:٤٥١١:٥٥:٢٣١٧:٥١:٢٨١٨:٠٨:٢٢٢٣:١٦:١٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٥٠٥:٥٨:٣٥١١:٥٥:٠٧١٧:٥٢:٠٦١٨:٠٨:٥٩٢٣:١٥:٥٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٥:٥٧:٢٥١١:٥٤:٥١١٧:٥٢:٤٣١٨:٠٩:٣٦٢٣:١٥:٣٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٥:٥٦:١٥١١:٥٤:٣٤١٧:٥٣:٢٠١٨:١٠:١٣٢٣:١٥:٢٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٥:٥٥:٠٤١١:٥٤:١٧١٧:٥٣:٥٧١٨:١٠:٥٠٢٣:١٥:٠٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٧٠٥:٥٣:٥٤١١:٥٤:٠٠١٧:٥٤:٣٤١٨:١١:٢٧٢٣:١٤:٤٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٥:٥٢:٤٣١١:٥٣:٤٣١٧:٥٥:١١١٨:١٢:٠٣٢٣:١٤:٢٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥١:٣١١١:٥٣:٢٦١٧:٥٥:٤٧١٨:١٢:٤٠٢٣:١٤:٠٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٠:٢٠١١:٥٣:٠٨١٧:٥٦:٢٤١٨:١٣:١٧٢٣:١٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شیخ جمال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیخ جمال روستای شیخ جمال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیخ جمال روستای شیخ جمال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیخ جمال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیخ جمال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیخ جمال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیخ جمال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیخ جمال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیخ جمال

روستای شیخ جمال بر روی نقشه

روستای شیخ جمال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیخ جمال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیخ جمال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیخ جمال
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شیخ جمال + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای شیخ جمال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیخ جمال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیخ جمال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیخ جمال رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شیخ جمال
افق شرعی امروز فردا شیخ جمال دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ شیخ جمال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیخ جمال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیخ جمال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیخ جمال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ جمال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ شیخ جمال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیخ جمال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو