جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل

گیلان غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ جبرییل

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٢٦
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:١٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:١٥

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل (شهرستان گیلان غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر شیخ جبرییل)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شیخ جبرییل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیخ جبرییل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
در رویارویی با دشواری‌ها، با كمك نردبان اندیشه، بالا روید و با اندیشه و بینش، به ایجاد طرح‌ها و راهكارهای منطقی دست بزنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیخ جبرییل

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ جبرییل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شیخ جبرییل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ جبرییل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ جبرییل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٤:١٠١٣:٢٣:٥٢١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:١٦٠٠:٤٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٢:٥٥١٣:٢٣:٣٧١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٠٤٠٠:٤٠:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥١:٤١١٣:٢٣:٢٣١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٣:٥٢٠٠:٣٩:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٣:٠٩١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٤:٤٠٠٠:٣٩:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٩:١٥١٣:٢٢:٥٦١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٩:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٨:٠٣١٣:٢٢:٤٣١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٨:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٦:٥١١٣:٢٢:٣٠١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٠٤٠٠:٣٨:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٥:٤١١٣:٢٢:١٨١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٧:٥٣٠٠:٣٨:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٤:٣١١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٨:٤١٠٠:٣٧:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٣:٢٢١٣:٢١:٥٤٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٣٠٠٠:٣٧:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٢:١٤١٣:٢١:٤٤٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:١٨٠٠:٣٧:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤١:٠٧١٣:٢١:٣٣٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٠٧٠٠:٣٦:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٢٠٦:٤٠:٠٠١٣:٢١:٢٣٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢١:٥٦٠٠:٣٦:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٨:٥٥١٣:٢١:١٤٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٣٦:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٧:٥٠١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٣٥:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٦:٤٧١٣:٢٠:٥٦٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣٥:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٥:٤٤١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:١٢٠٠:٣٥:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٤:٤٣١٣:٢٠:٤١٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٠١٠٠:٣٥:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٣٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٢:٤٣١٣:٢٠:٢٨٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٣٤:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣١:٤٥١٣:٢٠:٢٢٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٦٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢٠:١٧٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣٤:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٩:٥٢١٣:٢٠:١٢٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣٣:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٨:٥٨١٣:٢٠:٠٨٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٣٣:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٨:٠٥١٣:٢٠:٠٥٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٣:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٧:١٣١٣:٢٠:٠٢٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٣:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٦:٢٢١٣:٢٠:٠٠٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٥:٣٢١٣:١٩:٥٨٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:١٢٠٠:٣٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٩:٥٧٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٣٢:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ جبرییل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ جبرییل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیخ جبرییل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ جبرییل

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شیخ جبرییل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیخ جبرییل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ جبرییل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شیخ جبرییل

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر شیخ جبرییل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ جبرییل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شیخ جبرییل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیخ جبرییل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ جبرییل

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر شیخ جبرییل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ جبرییل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ جبرییل

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شیخ جبرییل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ جبرییل شهر شیخ جبرییل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شیخ جبرییل شهر شیخ جبرییل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شیخ جبرییل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ جبرییل

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ جبرییل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ جبرییل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ جبرییل

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١٣:٠٨١٣:٢٥:٢٩٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٨:٢٢٠٠:٣٤:٢٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٣٠٦:١٣:٢٢١٣:٢٥:٤٢٢٠:٣٨:٠٠٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٣٤:٤٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٦:١٣:٣٧١٣:٢٥:٥٥٢٠:٣٨:١٠٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٣٤:٥٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٣:٥٤١٣:٢٦:٠٨٢٠:٣٨:١٨٢٠:٥٨:٥١٠٠:٣٥:٠٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٩٠٦:١٤:١٢١٣:٢٦:٢١٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٨:٥٧٠٠:٣٥:٢٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٤:٣١١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٨:٣٠٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٣٥:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٤:٥٢١٣:٢٦:٤٦٢٠:٣٨:٣٤٢٠:٥٩:٠٥٠٠:٣٥:٥٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:١٥:١٣١٣:٢٦:٥٨٢٠:٣٨:٣٦٢٠:٥٩:٠٦٠٠:٣٦:٠٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٥:٣٦١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٨:٣٧٢٠:٥٩:٠٦٠٠:٣٦:٢٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:١٦:٠٠١٣:٢٧:٢٢٢٠:٣٨:٣٦٢٠:٥٩:٠٤٠٠:٣٦:٤٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٦:٢٥١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣٨:٣٣٢٠:٥٩:٠٠٠٠:٣٦:٥٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٦:٥١١٣:٢٧:٤٤٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٣٧:١٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:١٧:١٨١٣:٢٧:٥٥٢٠:٣٨:٢٢٢٠:٥٨:٤٧٠٠:٣٧:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٧:٤٦١٣:٢٨:٠٦٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٨:٣٨٠٠:٣٧:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٨:١٥١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٨:٠٦٢٠:٥٨:٢٧٠٠:٣٨:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٨:٢٦٢٠:٣٧:٥٥٢٠:٥٨:١٤٠٠:٣٨:١٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٩:١٦١٣:٢٨:٣٦٢٠:٣٧:٤٢٢٠:٥٨:٠٠٠٠:٣٨:٣١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٩:٤٨١٣:٢٨:٤٥٢٠:٣٧:٢٨٢٠:٥٧:٤٤٠٠:٣٨:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢٨:٥٤٢٠:٣٧:١٢٢٠:٥٧:٢٧٠٠:٣٩:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٢٠:٥٤١٣:٢٩:٠٢٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٧:٠٧٠٠:٣٩:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:٢١:٢٨١٣:٢٩:١٠٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٦:٤٦٠٠:٣٩:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٢٢:٠٣١٣:٢٩:١٧٢٠:٣٦:١٥٢٠:٥٦:٢٤٠٠:٣٩:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٩:٢٥٢٠:٣٥:٥٣٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٤٠:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١١٠٦:٢٣:١٥١٣:٢٩:٣١٢٠:٣٥:٢٩٢٠:٥٥:٣٣٠٠:٤٠:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢٣:٥٢١٣:٢٩:٣٧٢٠:٣٥:٠٤٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٤٠:٣١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٢٤:٢٩١٣:٢٩:٤٣٢٠:٣٤:٣٧٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٤٠:٤٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٥:٠٧١٣:٢٩:٤٨٢٠:٣٤:٠٩٢٠:٥٤:٠٥٠٠:٤٠:٥٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٥:٤٦١٣:٢٩:٥٢٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٣:٣٢٠٠:٤١:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٦:٢٥١٣:٢٩:٥٧٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٢:٥٨٠٠:٤١:٢٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٧:٠٥١٣:٣٠:٠٠٢٠:٣٢:٣٣٢٠:٥٢:٢٢٠٠:٤١:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٧:٤٥١٣:٣٠:٠٣٢٠:٣١:٥٩٢٠:٥١:٤٥٠٠:٤١:٤٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شیخ جبرییل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ جبرییل شهر شیخ جبرییل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شیخ جبرییل شهر شیخ جبرییل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیخ جبرییل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیخ جبرییل

شیخ‌جبرییل، روستایی از توابع بخش گوار شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه ایران است.

شهر شیخ جبرییل در ویکیپدیا

شهر شیخ جبرییل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیخ جبرییل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیخ جبرییل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیخ جبرییل بر روی نقشه

شهر شیخ جبرییل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیخ جبرییل
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شیخ جبرییل + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر شیخ جبرییل + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شیخ جبرییل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیخ جبرییل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شیخ جبرییل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیخ جبرییل
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیخ جبرییل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شیخ جبرییل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیخ جبرییل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق شیخ جبرییل
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیخ جبرییل
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیخ جبرییل
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیخ جبرییل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو