جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل

گیلان غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز شیخ جبرییل


اذان صبح: ٠٤:٣٠:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢١
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٠٩
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٢٥

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل (شهرستان گیلان غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر شیخ جبرییل)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر شیخ جبرییل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ جبرییل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژول كاراتی
اگر یكی از مشتاقان كتاب هستید بزرگترین خوشبختی جهان را دارا می باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیخ جبرییل

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ جبرییل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شیخ جبرییل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیخ جبرییل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیخ جبرییل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٠:٥١١٣:٢١:٣١٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٠٠٠:٣٦:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٩:٤٥١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٣٦:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٨:٤٠١٣:٢١:١٢٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٣٦:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢١:٠٤٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٣٥:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٠:٥٥٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٣٥:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٥:٣٠١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٣٥:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٤:٢٩١٣:٢٠:٤٠٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:١٥٠٠:٣٥:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٣:٢٩١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٣٤:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٣١٠٦:٣٢:٣٠١٣:٢٠:٢٨٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٣٤:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣١:٣٢١٣:٢٠:٢٢٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٣٤:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٣٠:٣٦١٣:٢٠:١٧٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٣١٠٠:٣٤:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٩:٤٠١٣:٢٠:١٢٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٣٣:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٨:٤٦١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٠٩٠٠:٣٣:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢٠:٠٥٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣١:٥٨٠٠:٣٣:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٠:٠٢٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٣٣:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٦:١٠١٣:٢٠:٠٠٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٣:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٥:٢١١٣:١٩:٥٨٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٣٢:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٩:٥٧٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:١٢٠٠:٣٢:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٩:٥٧٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٢:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٣:٠١١٣:١٩:٥٧٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٣٢:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٢:١٧١٣:١٩:٥٨٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٣٢:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢١:٣٥١٣:١٩:٥٩٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٣٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢٠:٥٤١٣:٢٠:٠١٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:١٠٠٠:٣١:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٢٠:١٤١٣:٢٠:٠٣٢٠:٢٠:١٦٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٣١:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٩:٣٦١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٣١:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٩:٠٠١٣:٢٠:١٠٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٢٨٠٠:٣١:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤١٠٦:١٨:٢٥١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣١:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٧:٥١١٣:٢٠:١٨٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣١:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٧:١٩١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٣١:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ جبرییل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ جبرییل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیخ جبرییل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیخ جبرییل

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر شیخ جبرییل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیخ جبرییل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ جبرییل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر شیخ جبرییل

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر شیخ جبرییل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر شیخ جبرییل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر شیخ جبرییل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیخ جبرییل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ جبرییل

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر شیخ جبرییل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیخ جبرییل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ جبرییل

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٨:١٧١٣:٢٠:١٥٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣١:٣٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٧:٤٣١٣:٢٠:١٩٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٣١:٣٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٧:١١١٣:٢٠:٢٤٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٣١:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٦:٤١١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٣٦٠٠:٣١:٢٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٦:١٣١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٥:٢٠٢٠:٤٥:١٩٠٠:٣١:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٥:٤٥١٣:٢٠:٤٣٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣١:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢٦:٣٩٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٣١:٢٣
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٤:٥٦١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٣١:٢٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٤:٣٤١٣:٢١:٠٦٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:٠٤٠٠:٣١:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٤:١٣١٣:٢١:١٤٢٠:٢٨:٣٣٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٣١:٢٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٣:٥٤١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:٢١٠٠:٣١:٢٨
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٣:٣٦١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٤٩:٥٩٠٠:٣١:٣١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٦٠٦:١٣:٢٠١٣:٢١:٤٢٢٠:٣٠:١٩٢٠:٥٠:٣٦٠٠:٣١:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٣:٠٦١٣:٢١:٥٢٢٠:٣٠:٥٣٢٠:٥١:١١٠٠:٣١:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:١٢:٥٣١٣:٢٢:٠٣٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥١:٤٦٠٠:٣١:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١٢:٤٢١٣:٢٢:١٤٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٣١:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:١٢:٣٢١٣:٢٢:٢٥٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٢:٥٢٠٠:٣١:٥٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:١٢:٢٤١٣:٢٢:٣٦٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٣:٢٣٠٠:٣٢:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٣٠٦:١٢:١٨١٣:٢٢:٤٨٢٠:٣٣:٢٨٢٠:٥٣:٥٤٠٠:٣٢:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٦:١٢:١٣١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٣:٥٦٢٠:٥٤:٢٣٠٠:٣٢:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٦:١٢:١٠١٣:٢٣:١٢٢٠:٣٤:٢٢٢٠:٥٤:٥٠٠٠:٣٢:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:١٢:٠٨١٣:٢٣:٢٤٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٥:١٧٠٠:٣٢:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٦:١٢:٠٧١٣:٢٣:٣٦٢٠:٣٥:١٢٢٠:٥٥:٤٢٠٠:٣٢:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٦:١٢:٠٩١٣:٢٣:٤٩٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٦:٠٦٠٠:٣٢:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٢:١١١٣:٢٤:٠١٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٦:٢٨٠٠:٣٣:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٢:١٦١٣:٢٤:١٤٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٣٣:١٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١١٠٦:١٢:٢١١٣:٢٤:٢٧٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٧:٠٩٠٠:٣٣:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٥٠٦:١٢:٢٨١٣:٢٤:٤٠٢٠:٣٦:٥٤٢٠:٥٧:٢٧٠٠:٣٣:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٦:١٢:٣٧١٣:٢٤:٥٣٢٠:٣٧:١٠٢٠:٥٧:٤٤٠٠:٣٣:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٩٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٥:٠٦٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٧:٥٩٠٠:٣٤:٠٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٩٠٦:١٢:٥٩١٣:٢٥:١٩٢٠:٣٧:٣٩٢٠:٥٨:١٣٠٠:٣٤:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شیخ جبرییل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ جبرییل شهر شیخ جبرییل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شیخ جبرییل شهر شیخ جبرییل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیخ جبرییل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر شیخ جبرییل

محوطه شیخ جبرئیل در شهرستان گیلانغرب ۰ بخش گواور، دهستان گواور، ۷۰۰ متری جنوب غربی روستای شیخ جبرئیل واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۲۳۸۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

شهر شیخ جبرییل در ویکیپدیا

شهر شیخ جبرییل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیخ جبرییل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیخ جبرییل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیخ جبرییل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیخ جبرییل
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر شیخ جبرییل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر شیخ جبرییل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شیخ جبرییل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیخ جبرییل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیخ جبرییل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیخ جبرییل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیخ جبرییل
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیخ جبرییل
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شیخ جبرییل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شیخ جبرییل
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شیخ جبرییل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیخ جبرییل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو