جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شیب زردی

زه | کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز شیب زردی

اذان صبح: ٠٤:١٩:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٩:٠٦

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیب زردی (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای شیب زردی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شیب زردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیب زردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان ژاك روسو
مرد آنچه را می داند، می گوید و زن آنچه را كه خوش آیند شنونده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیب زردی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیب زردی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیب زردی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شیب زردی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیب زردی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیب زردی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٤:٥٥١٢:٣٨:٥٠١٩:٠٣:١١١٩:٢٠:١٠٢٣:٥٨:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٣:٥٣١٢:٣٨:٣٦١٩:٠٣:٤٣١٩:٢٠:٤٤٢٣:٥٨:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٢:٥٢١٢:٣٨:٢٢١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:١٩٢٣:٥٨:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:١١:٥١١٢:٣٨:٠٨١٩:٠٤:٤٩١٩:٢١:٥٣٢٣:٥٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٠:٥١١٢:٣٧:٥٤١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٢:٢٨٢٣:٥٧:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٠٩:٥٢١٢:٣٧:٤١١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:٠٣٢٣:٥٧:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٢١٠٦:٠٨:٥٣١٢:٣٧:٢٩١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٣٨٢٣:٥٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٧:٥٥١٢:٣٧:١٦١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٤:١٤٢٣:٥٦:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٦:٥٨١٢:٣٧:٠٤١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٤:٤٩٢٣:٥٦:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٦:٠١١٢:٣٦:٥٣١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٢٥٢٣:٥٥:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٥:٠٥١٢:٣٦:٤٢١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:٠١٢٣:٥٥:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٤:١٠١٢:٣٦:٣٢١٩:٠٩:١٧١٩:٢٦:٣٧٢٣:٥٥:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٣:١٦١٢:٣٦:٢٢١٩:٠٩:٥١١٩:٢٧:١٣٢٣:٥٥:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٣٦:١٢١٩:١٠:٢٥١٩:٢٧:٤٩٢٣:٥٤:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠١:٣٠١٢:٣٦:٠٣١٩:١١:٠٠١٩:٢٨:٢٥٢٣:٥٤:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٠:٣٩١٢:٣٥:٥٥١٩:١١:٣٤١٩:٢٩:٠٢٢٣:٥٤:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:١٠٠٥:٥٩:٤٨١٢:٣٥:٤٧١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٣٩٢٣:٥٤:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٠٧٠٥:٥٨:٥٨١٢:٣٥:٣٩١٩:١٢:٤٣١٩:٣٠:١٥٢٣:٥٣:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٨:١٠١٢:٣٥:٣٢١٩:١٣:١٨١٩:٣٠:٥٢٢٣:٥٣:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٥:٢٦١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٣٠٢٣:٥٣:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٦:٣٥١٢:٣٥:٢٠١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:٠٧٢٣:٥٣:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٥:٤٩١٢:٣٥:١٥١٩:١٥:٠٣١٩:٣٢:٤٤٢٣:٥٣:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٥:٠٥١٢:٣٥:١١١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٥:٠٧١٩:١٦:١٤١٩:٣٣:٥٩٢٣:٥٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٣:٣٩١٢:٣٥:٠٣١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٣٧٢٣:٥٢:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣٥:٠١١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:١٤٢٣:٥٢:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٢:١٨١٢:٣٤:٥٨١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥٢:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٤:٥٧١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٣٠٢٣:٥٢:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥١:٠١١٢:٣٤:٥٦١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیب زردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیب زردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شیب زردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیب زردی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شیب زردی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شیب زردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیب زردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شیب زردی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیب زردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شیب زردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شیب زردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیب زردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیب زردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیب زردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای شیب زردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیب زردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیب زردی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شیب زردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیب زردی روستای شیب زردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شیب زردی روستای شیب زردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شیب زردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیب زردی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیب زردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیب زردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیب زردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیب زردی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٣:١٢١٢:٤٠:٢٦١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٣٢٢٣:٥٤:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٣:٢٦١٢:٤٠:٤٠١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٤٣٢٣:٥٥:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٣:٤١١٢:٤٠:٥٣١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٥٤٢٣:٥٥:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٣:٥٧١٢:٤١:٠٦١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:٠٣٢٣:٥٥:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٤:١٣١٢:٤١:١٨١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:١١٢٣:٥٥:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٤:٣١١٢:٤١:٣١١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:١٧٢٣:٥٦:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٤:٥٠١٢:٤١:٤٤١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٢٢٢٣:٥٦:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٥:٠٩١٢:٤١:٥٦١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٦:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٥:٣٠١٢:٤٢:٠٨١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٢٩٢٣:٥٦:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٥:٥١١٢:٤٢:٢٠١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٧:٠٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٦:١٣١٢:٤٢:٣١١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٢٩٢٣:٥٧:١٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٢:٤٢١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٧:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٧:٤٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٧:٢٣١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:٢٠٢٣:٥٧:٥٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٧:٤٨١٢:٤٣:١٤١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:١٤٢٣:٥٨:١١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٨:١٣١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٠٦٢٣:٥٨:٢٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٣:٣٤١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٥٨٢٣:٥٨:٣٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٩:٠٦١٢:٤٣:٤٣١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٤٧٢٣:٥٨:٥٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٩:٣٣١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٣٦٢٣:٥٩:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٠:٠١١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٢٣٢٣:٥٩:١٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٠:٢٩١٢:٤٤:٠٨١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٩:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٠:٥٨١٢:٤٤:١٦١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٥٢٢٣:٥٩:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥١:٢٧١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٩:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥١:٥٧١٢:٤٤:٢٩١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٠:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٠:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٢:٥٧١٢:٤٤:٤١١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٠:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٣:٢٨١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:١٢٠٠:٠٠:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٣:٥٩١٢:٤٤:٥١١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٠:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٤:٣١١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٢٢٠٠:٠١:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٤:٥٨١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠١:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٥:٣٤١٢:٤٥:٠١١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠١:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شیب زردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیب زردی روستای شیب زردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شیب زردی روستای شیب زردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیب زردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیب زردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیب زردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیب زردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیب زردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیب زردی

روستای شیب زردی بر روی نقشه

روستای شیب زردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیب زردی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیب زردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیب زردی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شیب زردی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای شیب زردی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شیب زردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شیب زردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شیب زردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیب زردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیب زردی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیب زردی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شیب زردی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیب زردی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیب زردی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا شیب زردی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیب زردی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شیب زردی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شیب زردی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیب زردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو