جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شیب زردی

زه | کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز شیب زردی


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٢:٠٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٥٢
نیمه شب: ٢٣:١٣:٢٦

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شیب زردی (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای شیب زردی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شیب زردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیب زردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
زندگی به هیچ وجه اسرارآمیز نیست. بر هر برگ درخت، بر هر ریگ ساحل، زندگی را می خوانیم. این زندگی است كه در هر پرتو آفتاب می رقصد؛ هر آنچه می بینی، خود زندگی است با تمام زیبایی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شیب زردی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شیب زردی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیب زردی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شیب زردی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شیب زردی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شیب زردی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٤:٥٢١٢:٣٦:٤٠١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:١٠٢٣:٥٥:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٣:٥٨١٢:٣٦:٣٠١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٦:٤٦٢٣:٥٥:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٣:٠٤١٢:٣٦:٢٠١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥٥:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٢:١١١٢:٣٦:١١١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:٥٩٢٣:٥٤:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠١:١٩١٢:٣٦:٠٢١٩:١١:٠٩١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥٤:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٠:٢٧١٢:٣٥:٥٤١٩:١١:٤٤١٩:٢٩:١٢٢٣:٥٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٦٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٥:٤٦١٩:١٢:١٩١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٤:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٥:٣٩١٩:١٢:٥٣١٩:٣٠:٢٦٢٣:٥٣:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٧:٥٩١٢:٣٥:٣٢١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٠٣٢٣:٥٣:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٠٠٥:٥٧:١٢١٢:٣٥:٢٦١٩:١٤:٠٣١٩:٣١:٤٠٢٣:٥٣:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٦:٢٥١٢:٣٥:٢٠١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:١٧٢٣:٥٣:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٥:٤٠١٢:٣٥:١٥١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:٥٥٢٣:٥٣:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٤:٥٥١٢:٣٥:١١١٩:١٥:٤٨١٩:٣٣:٣٢٢٣:٥٢:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٥:٠٧١٩:١٦:٢٣١٩:٣٤:٠٩٢٣:٥٢:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٣:٣٠١٢:٣٥:٠٣١٩:١٦:٥٩١٩:٣٤:٤٧٢٣:٥٢:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٢:٤٨١٢:٣٥:٠١١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٢٤٢٣:٥٢:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٤:٥٨١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٠١٢٣:٥٢:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥١:٣٠١٢:٣٤:٥٧١٩:١٨:٤٤١٩:٣٦:٣٩٢٣:٥٢:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٠:٥٢١٢:٣٤:٥٦١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:١٦٢٣:٥١:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٤:٥٥١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٥٤٢٣:٥١:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٤٩:٤٠١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:٣١٢٣:٥١:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٩:٠٦١٢:٣٤:٥٦١٩:٢١:٠٥١٩:٣٩:٠٨٢٣:٥١:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:١٠٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣٤:٥٧١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:٤٥٢٣:٥١:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٢٢٢٣:٥١:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٧:٣١١٢:٣٥:٠١١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:٥٩٢٣:٥١:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٣٦٢٣:٥١:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٥:٠٨١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٢:١٢٢٣:٥١:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٥:١٢١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥١:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٠٠٠٥:٤٥:٤٣١٢:٣٥:١٦١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥١:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٥:١٩١٢:٣٥:٢١١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:٠٠٢٣:٥١:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیب زردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیب زردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شیب زردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیب زردی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شیب زردی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیب زردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیب زردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شیب زردی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٨:٣١٠٦:٢٨:٠٥١١:٥١:١٠١٧:١٤:٣٢١٧:٣٢:٠٩٢٣:١١:٢٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٢٧:٤١١١:٥١:٢٣١٧:١٥:٢١١٧:٣٢:٥٥٢٣:١١:٣٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٧:١٦١١:٥١:٣٤١٧:١٦:٠٩١٧:٣٣:٤٢٢٣:١١:٥٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٢٦:٤٩١١:٥١:٤٤١٧:١٦:٥٧١٧:٣٤:٢٨٢٣:١٢:٠٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٦:٢٠١١:٥١:٥٤١٧:١٧:٤٦١٧:٣٥:١٥٢٣:١٢:١٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٢٥:٥١١١:٥٢:٠٣١٧:١٨:٣٣١٧:٣٦:٠١٢٣:١٢:٣١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٥:١٩١١:٥٢:١١١٧:١٩:٢١١٧:٣٦:٤٦٢٣:١٢:٤٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٤:٤٧١١:٥٢:١٨١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٧:٣٢٢٣:١٢:٥٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٤:١٣١١:٥٢:٢٥١٧:٢٠:٥٥١٧:٣٨:١٧٢٣:١٣:٠١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٣:٣٨١١:٥٢:٣٠١٧:٢١:٤٢١٧:٣٩:٠٢٢٣:١٣:١٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٣:٠١١١:٥٢:٣٥١٧:٢٢:٢٨١٧:٣٩:٤٦٢٣:١٣:١٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٢:٢٣١١:٥٢:٣٩١٧:٢٣:١٤١٧:٤٠:٣٠٢٣:١٣:٢٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢١:٤٤١١:٥٢:٤٢١٧:٢٤:٠٠١٧:٤١:١٤٢٣:١٣:٣٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢١:٠٣١١:٥٢:٤٤١٧:٢٤:٤٥١٧:٤١:٥٧٢٣:١٣:٣٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٠:٢٢١١:٥٢:٤٦١٧:٢٥:٣٠١٧:٤٢:٤١٢٣:١٣:٣٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠١:٤٧٠٦:١٩:٣٩١١:٥٢:٤٧١٧:٢٦:١٥١٧:٤٣:٢٣٢٣:١٣:٤٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠١:١٠٠٦:١٨:٥٥١١:٥٢:٤٧١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٤:٠٦٢٣:١٣:٤٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٠:٣٠٠٦:١٨:١٠١١:٥٢:٤٦١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٤:٤٨٢٣:١٣:٤٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٩:٥٠٠٦:١٧:٢٣١١:٥٢:٤٤١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٥:٣٠٢٣:١٣:٤٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٩:٠٨٠٦:١٦:٣٦١١:٥٢:٤٢١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٦:١١٢٣:١٣:٤٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٥:٤٨١١:٥٢:٣٩١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٦:٥٣٢٣:١٣:٤٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٤:٥٨١١:٥٢:٣٦١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٧:٣٣٢٣:١٣:٤٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٤:٠٨١١:٥٢:٣١١٧:٣١:١٦١٧:٤٨:١٤٢٣:١٣:٤٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٣:١٧١١:٥٢:٢٦١٧:٣١:٥٨١٧:٤٨:٥٤٢٣:١٣:٤٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٢:٢٤١١:٥٢:٢١١٧:٣٢:٣٩١٧:٤٩:٣٤٢٣:١٣:٣٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١١:٣١١١:٥٢:١٤١٧:٣٣:٢٠١٧:٥٠:١٣٢٣:١٣:٣٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٠:٣٧١١:٥٢:٠٨١٧:٣٤:٠٠١٧:٥٠:٥٢٢٣:١٣:٢٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٠٩:٤٢١١:٥٢:٠٠١٧:٣٤:٤٠١٧:٥١:٣١٢٣:١٣:٢٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٠٨:٤٧١١:٥١:٥٢١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٢:٠٩٢٣:١٣:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شیب زردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شیب زردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شیب زردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شیب زردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیب زردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیب زردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شیب زردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شیب زردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیب زردی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٢:٢٤١١:٥٢:٢١١٧:٣٢:٣٩١٧:٤٩:٣٤٢٣:١٣:٣٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١١:٣١١١:٥٢:١٤١٧:٣٣:٢٠١٧:٥٠:١٣٢٣:١٣:٣٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٠:٣٧١١:٥٢:٠٨١٧:٣٤:٠٠١٧:٥٠:٥٢٢٣:١٣:٢٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٠٩:٤٢١١:٥٢:٠٠١٧:٣٤:٤٠١٧:٥١:٣١٢٣:١٣:٢٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٠٨:٤٧١١:٥١:٥٢١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٢:٠٩٢٣:١٣:١٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:٠٧:٥٠١١:٥١:٤٣١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٢:٤٧٢٣:١٣:٠٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:٠٦:٥٣١١:٥١:٣٤١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٣:٢٥٢٣:١٢:٥٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٥:٥٤١١:٥١:٢٤١٧:٣٧:١٦١٧:٥٤:٠٢٢٣:١٢:٤٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٤:٥٥١١:٥١:١٣١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٤:٣٩٢٣:١٢:٤٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٣:٥٦١١:٥١:٠٢١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٥:١٦٢٣:١٢:٣٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٢:٥٦١١:٥٠:٥١١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٥:٥٢٢٣:١٢:١٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠١:٥٥١١:٥٠:٣٨١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٦:٢٨٢٣:١٢:٠٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٠:٥٣١١:٥٠:٢٦١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٧:٠٤٢٣:١١:٥٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٨٠٥:٥٩:٥١١١:٥٠:١٣١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٧:٣٩٢٣:١١:٤٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٦٠٥:٥٨:٤٨١١:٤٩:٥٩١٧:٤١:٣٥١٧:٥٨:١٤٢٣:١١:٢٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٥:٥٧:٤٥١١:٤٩:٤٥١٧:٤٢:١٠١٧:٥٨:٤٩٢٣:١١:١٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٥:٥٦:٤١١١:٤٩:٣١١٧:٤٢:٤٥١٧:٥٩:٢٤٢٣:١١:٠١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٥:٥٥:٣٧١١:٤٩:١٦١٧:٤٣:٢٠١٧:٥٩:٥٨٢٣:١٠:٤٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٥:٥٤:٣٢١١:٤٩:٠١١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٠:٣٢٢٣:١٠:٣١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٥:٥٣:٢٧١١:٤٨:٤٦١٧:٤٤:٢٩١٨:٠١:٠٦٢٣:١٠:١٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٢:٢١١١:٤٨:٣٠١٧:٤٥:٠٣١٨:٠١:٤٠٢٣:٠٩:٥٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥١:١٥١١:٤٨:١٤١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٢:١٣٢٣:٠٩:٤٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٠:٠٩١١:٤٧:٥٧١٧:٤٦:١٠١٨:٠٢:٤٦٢٣:٠٩:٢٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٤٩:٠٢١١:٤٧:٤١١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٣:٢٠٢٣:٠٩:٠٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٢٠٥:٤٧:٥٦١١:٤٧:٢٤١٧:٤٧:١٧١٨:٠٣:٥٣٢٣:٠٨:٥٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٤٦:٤٩١١:٤٧:٠٧١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٤:٢٦٢٣:٠٨:٣٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٥:٤٥:٤١١١:٤٦:٥٠١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٤:٥٩٢٣:٠٨:١٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٤:٣٤١١:٤٦:٣٢١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٥:٣١٢٣:٠٧:٥٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٤٣:٢٦١١:٤٦:١٥١٧:٤٩:٢٨١٨:٠٦:٠٤٢٣:٠٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شیب زردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیب زردی روستای شیب زردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شیب زردی روستای شیب زردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شیب زردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شیب زردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شیب زردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شیب زردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شیب زردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شیب زردی

روستای شیب زردی بر روی نقشه

روستای شیب زردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شیب زردی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شیب زردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شیب زردی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شیب زردی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای شیب زردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شیب زردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شیب زردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شیب زردی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شیب زردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شیب زردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق شیب زردی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شیب زردی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شیب زردی
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ شیب زردی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شیب زردی
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ شیب زردی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شیب زردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو