جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شکراب

فضل | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز شکراب


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:١٩
اذان ظهر: ١٢:٣٧:١٥
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٥١:٥٢

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شکراب (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای شکراب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شکراب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شکراب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

آرتور شوپنهاور
ازدواج یعنی نصف كردن حقوق و دوچندان كردن مسئولیت ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شکراب

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شکراب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شکراب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شکراب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شکراب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شکراب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣١:٥٦١٩:١٦:٤٣١٩:٣٥:٥٧٢٣:٤٥:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣١:٤٧١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٥٢٢٣:٤٥:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٥:٢٣١٢:٣١:٣٧١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:٤٦٢٣:٤٤:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٤:١٣١٢:٣١:٢٩١٩:١٩:١٨١٩:٣٨:٤١٢٣:٤٤:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣١:٢٠١٩:٢٠:١٠١٩:٣٩:٣٦٢٣:٤٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤١:٥٧١٢:٣١:١٣١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:٣١٢٣:٤٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤٠:٥١١٢:٣١:٠٥١٩:٢١:٥٣١٩:٤١:٢٥٢٣:٤٣:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٢:٢٠٢٣:٤٣:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٣٨:٤٢١٢:٣٠:٥٢١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٣:١٥٢٣:٤٣:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٣٧:٣٩١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٤:٠٩٢٣:٤٢:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٠١٠٥:٣٦:٣٧١٢:٣٠:٤٢١٩:٢٥:١٩١٩:٤٥:٠٣٢٣:٤٢:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٣٥:٣٦١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٦:١٠١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤٢:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣٤:٣٧١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:٥٢٢٣:٤١:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٣٣:٣٩١٢:٣٠:٣٠١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٤٦٢٣:٤١:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٢:٤٢١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٨:٤٠٢٣:٤١:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣١:٤٧١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:٣٣٢٣:٤١:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٣٠:٥٣١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٠:٢٣١٩:٥٠:٢٧٢٣:٤١:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥١:٤٧٠٥:٣٠:٠٠١٢:٣٠:٢٢١٩:٣١:١٣١٩:٥١:٢٠٢٣:٤٠:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٢٩:٠٩١٢:٣٠:٢١١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٢:١٣٢٣:٤٠:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٢١٠٥:٢٨:٢٠١٢:٣٠:٢١١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٣:٠٥٢٣:٤٠:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:١٠٠٥:٢٧:٣١١٢:٣٠:٢٢١٩:٣٣:٤١١٩:٥٣:٥٨٢٣:٤٠:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٢٦:٤٥١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٤:٥٠٢٣:٤٠:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:٥٣٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٥:١٨١٩:٥٥:٤١٢٣:٤٠:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٢٥:١٦١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٦:٣٢٢٣:٣٩:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٤٢٠٥:٢٤:٣٣١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٧:٢٣٢٣:٣٩:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٣٩٠٥:٢٣:٥٣١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٧:٤١١٩:٥٨:١٣٢٣:٣٩:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٣٨٠٥:٢٣:١٤١٢:٣٠:٣٨١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٩:٠٢٢٣:٣٩:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٣٩٠٥:٢٢:٣٦١٢:٣٠:٤٣١٩:٣٩:١٤١٩:٥٩:٥١٢٣:٣٩:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٤٢٠٥:٢٢:٠٠١٢:٣٠:٤٨١٩:٣٩:٥٩٢٠:٠٠:٤٠٢٣:٣٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شکراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شکراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شکراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شکراب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شکراب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شکراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شکراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شکراب

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شکراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شکراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شکراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شکراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شکراب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شکراب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای شکراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شکراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شکراب

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٧٠٥:٣٣:٢٣١٢:٤٠:٣٠١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٧:٤٠٢٣:٥٠:٠٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٣٤:٠٧١٢:٤٠:٣١١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٦:٥٥٢٣:٥٠:١٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٣٤:٥٣١٢:٤٠:٣٢١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٦:٠٨٢٣:٥٠:٢٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٣٥:٣٨١٢:٤٠:٣٣١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٥٠:٣٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٦:٢٤١٢:٤٠:٣٣١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٤:٣٠٢٣:٥٠:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٣٧:١٠١٢:٤٠:٣٢١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٣:٣٩٢٣:٥٠:٥٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٣٧:٥٧١٢:٤٠:٣٠١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٥١:٠٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٨:٤٤١٢:٤٠:٢٨١٩:٤١:٤٤٢٠:٠١:٥١٢٣:٥١:١٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٩:٣١١٢:٤٠:٢٦١٩:٤٠:٥١٢٠:٠٠:٥٥٢٣:٥١:٢٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٤٠:١٨١٢:٤٠:٢٣١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٥٨٢٣:٥١:٣٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤١:٠٦١٢:٤٠:١٩١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٨:٥٩٢٣:٥١:٤٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٤١:٥٤١٢:٤٠:١٥١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٧:٥٩٢٣:٥١:٤٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤٠:١٠١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٦:٥٨٢٣:٥١:٥٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:٥٥٢٣:٥٢:٠٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٩:٥٨١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٤:٥١٢٣:٥٢:٠٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤٥:٠٦١٢:٣٩:٥١١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٣:٤٦٢٣:٥٢:٠٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٩:٤٣١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٣٩٢٣:٥٢:١٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٩:٣٥١٩:٣١:٥٦١٩:٥١:٣٢٢٣:٥٢:١٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٧:٣١١٢:٣٩:٢٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٥٠:٢٣٢٣:٥٢:١٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٨:١٩١٢:٣٩:١٧١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:١٣٢٣:٥٢:١٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٩:٠٧١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:٠١٢٣:٥٢:١٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٤٩٢٣:٥٢:١٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٦:١٦١٩:٤٥:٣٦٢٣:٥٢:١٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٥١:٣١١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٤:٢٢٢٣:٥٢:١٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٨:٢٣١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٠٦٢٣:٥٢:١٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٣:٠٨١٢:٣٨:١٠١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٥٠٢٣:٥٢:١٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٧:٥٧١٩:٢١:٢٤١٩:٤٠:٣٣٢٣:٥٢:٠٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٧:٤٣١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:١٥٢٣:٥٢:٠٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٧:٢٩١٩:١٨:٥٣١٩:٣٧:٥٦٢٣:٥١:٥٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥٦:١٩١٢:٣٧:١٥١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥١:٥٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٧:٠٧١٢:٣٧:٠٠١٩:١٦:١٨١٩:٣٥:١٦٢٣:٥١:٤٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شکراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شکراب روستای شکراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شکراب روستای شکراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شکراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شکراب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شکراب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شکراب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شکراب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شکراب

روستای شکراب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شکراب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شکراب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شکراب
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شکراب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شکراب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شکراب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شکراب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شکراب رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق شکراب
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شکراب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شکراب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شکراب
زمان پخش اذان زنده به افق شکراب
افق شرعی امروز فردا شکراب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شکراب
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شکراب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شکراب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو