جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شکراب

فضل | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز شکراب


اذان صبح: ٠٣:٣٠:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:١٦:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٢١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شکراب (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای شکراب)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شکراب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شکراب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
فروتنی زینت علم و كمال و جاه و جلال است. اهل هنر اگر فروتن باشند، هنر آنان بهتر جلوه می كند؛ همان طور كه سایه عكس آن را برجسته و نمودار می كند، فروتنی نیز هنر را آشكار می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شکراب

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شکراب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شکراب ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شکراب (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شکراب ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شکراب ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٢:٠٧١٢:٣٤:١٧١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٥:٤٨٢٣:٤٩:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٠:٤٦١٢:٣٤:٠٢١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٦:٤٢٢٣:٤٩:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٩:٢٦١٢:٣٣:٤٨١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٧:٣٦٢٣:٤٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٨:٠٧١٢:٣٣:٣٤١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:٣٠٢٣:٤٨:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٣:٢١١٩:١٠:٢٨١٩:٢٩:٢٤٢٣:٤٧:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٣:٠٨١٩:١١:٢٠١٩:٣٠:١٨٢٣:٤٧:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٤:١٤١٢:٣٢:٥٥١٩:١٢:١١١٩:٣١:١٢٢٣:٤٧:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣٢:٤٣١٩:١٣:٠٣١٩:٣٢:٠٦٢٣:٤٦:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٢:٣١١٩:١٣:٥٥١٩:٣٣:٠٠٢٣:٤٦:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٢:١٩١٩:١٤:٤٦١٩:٣٣:٥٤٢٣:٤٦:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٢:٠٩١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٤٩٢٣:٤٥:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٨:٠١١٢:٣١:٥٨١٩:١٦:٢٩١٩:٣٥:٤٣٢٣:٤٥:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣١:٤٨١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٣٨٢٣:٤٥:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣١:٣٩١٩:١٨:١٣١٩:٣٧:٣٢٢٣:٤٤:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣١:٣٠١٩:١٩:٠٤١٩:٣٨:٢٧٢٣:٤٤:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٣:٢٠١٢:٣١:٢١١٩:١٩:٥٦١٩:٣٩:٢١٢٣:٤٤:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٤٢:١٢١٢:٣١:١٣١٩:٢٠:٤٧١٩:٤٠:١٦٢٣:٤٣:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤١:٠٦١٢:٣١:٠٦١٩:٢١:٣٩١٩:٤١:١٠٢٣:٤٣:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٠:٠٠١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٢:٣١١٩:٤٢:٠٥٢٣:٤٣:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٨:٥٦١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٣:٠٠٢٣:٤٣:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٧:٥٣١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٤:١٤١٩:٤٣:٥٤٢٣:٤٢:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٦:٥١١٢:٣٠:٤٢١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:٤٩٢٣:٤٢:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٣٥:٥٠١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٥:٤٣٢٣:٤٢:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٣٤:٥٠١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٦:٣٨٢٣:٤٢:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٧:١٥٠٥:٣٣:٥٢١٢:٣٠:٣٠١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٧:٣٢٢٣:٤١:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٣٢:٥٥١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٨:٢٦٢٣:٤١:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٣٢:٠٠١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٩:٢٠٢٣:٤١:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٢٠٠٥:٣١:٠٦١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٠:١١١٩:٥٠:١٤٢٣:٤١:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٣٠:١٣١٢:٣٠:٢٢١٩:٣١:٠١١٩:٥١:٠٧٢٣:٤٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شکراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شکراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شکراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شکراب

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شکراب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شکراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شکراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شکراب

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شکراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شکراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شکراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شکراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شکراب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شکراب

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شکراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شکراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شکراب

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٨٠٥:٢٣:١٤١٢:٣٠:٣٨١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٩:٠٢٢٣:٣٩:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٩٠٥:٢٢:٣٦١٢:٣٠:٤٣١٩:٣٩:١٤١٩:٥٩:٥١٢٣:٣٩:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٢٠٥:٢٢:٠٠١٢:٣٠:٤٨١٩:٣٩:٥٩٢٠:٠٠:٤٠٢٣:٣٩:٢٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٧٠٥:٢١:٢٦١٢:٣٠:٥٣١٩:٤٠:٤٤٢٠:٠١:٢٧٢٣:٣٩:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٤٠٥:٢٠:٥٤١٢:٣٠:٥٩١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٢:١٤٢٣:٣٩:١٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٢٠٥:٢٠:٢٣١٢:٣١:٠٦١٩:٤٢:١١٢٠:٠٣:٠٠٢٣:٣٩:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٣٠٥:١٩:٥٣١٢:٣١:١٣١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٣:٤٦٢٣:٣٩:١٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٦٠٥:١٩:٢٦١٢:٣١:٢١١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٤:٣٠٢٣:٣٩:٠٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤١٠٥:١٩:٠٠١٢:٣١:٢٩١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٥:١٤٢٣:٣٩:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٨٠٥:١٨:٣٦١٢:٣١:٣٧١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٥:٥٦٢٣:٣٩:٠٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٨٠٥:١٨:١٣١٢:٣١:٤٦١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٦:٣٨٢٣:٣٩:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٠٠٥:١٧:٥٢١٢:٣١:٥٥١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٧:١٨٢٣:٣٩:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٤٠٥:١٧:٣٣١٢:٣٢:٠٤١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٣٩:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٠٠٥:١٧:١٦١٢:٣٢:١٤١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٨:٣٦٢٣:٣٩:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٩٠٥:١٧:٠٠١٢:٣٢:٢٤١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٩:١٤٢٣:٣٩:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٠٠٥:١٦:٤٦١٢:٣٢:٣٥١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٩:٥٠٢٣:٣٩:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٠٣٠٥:١٦:٣٣١٢:٣٢:٤٦١٩:٤٩:١١٢٠:١٠:٢٥٢٣:٣٩:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٩٠٥:١٦:٢٣١٢:٣٢:٥٧١٩:٤٩:٤٣٢٠:١٠:٥٨٢٣:٣٩:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٨٠٥:١٦:١٤١٢:٣٣:٠٨١٩:٥٠:١٤٢٠:١١:٣١٢٣:٣٩:٣٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٩٠٥:١٦:٠٧١٢:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٤٣٢٠:١٢:٠٢٢٣:٣٩:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٣٠٥:١٦:٠١١٢:٣٣:٣٢١٩:٥١:١٢٢٠:١٢:٣١٢٣:٣٩:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٩٠٥:١٥:٥٧١٢:٣٣:٤٤١٩:٥١:٣٩٢٠:١٣:٠٠٢٣:٣٩:٥٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٧٠٥:١٥:٥٥١٢:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٣:٢٧٢٣:٤٠:٠٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٩٠٥:١٥:٥٥١٢:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٣:٥٢٢٣:٤٠:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٣٠٥:١٥:٥٦١٢:٣٤:٢١١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٤:١٦٢٣:٤٠:٢٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٥٩٠٥:١٥:٥٩١٢:٣٤:٣٤١٩:٥٣:١٤٢٠:١٤:٣٩٢٣:٤٠:٣٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٥٩٠٥:١٦:٠٤١٢:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٥:٠٠٢٣:٤٠:٤٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٠٠٥:١٦:١٠١٢:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٥:١٩٢٣:٤٠:٥٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٥٠٥:١٦:١٨١٢:٣٥:١٣١٩:٥٤:١١٢٠:١٥:٣٧٢٣:٤١:١١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٢٠٥:١٦:٢٨١٢:٣٥:٢٦١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٥:٥٣٢٣:٤١:٢٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢١٠٥:١٦:٣٩١٢:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٦:٠٧٢٣:٤١:٣٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شکراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شکراب روستای شکراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شکراب روستای شکراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شکراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شکراب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شکراب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شکراب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شکراب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شکراب

روستای شکراب بر روی نقشه

روستای شکراب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شکراب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شکراب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شکراب
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شکراب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شکراب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شکراب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شکراب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شکراب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شکراب
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شکراب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شکراب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شکراب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شکراب دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شکراب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شکراب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شکراب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شکراب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو