جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شون بچه

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز شون بچه


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٤
اذان ظهر: ١١:٥٥:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٠٤
نیمه شب: ٢٣:١٥:٥٧

پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
١٨ صفر ١٤٤١ قمری
١٧ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شون بچه (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ مهر ٩٨ روستای شون بچه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شون بچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شون بچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت سلمان فارسی

هنری تورئو
زمانی به آگاهی می رسیم كه بیدار باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شون بچه

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شون بچه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شون بچه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شون بچه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شون بچه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شون بچه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٨:٠١١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٥:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٤:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٤:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٤:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٣:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:١٠١٣:٠٧:١٨١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٣:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٧:١١١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٣:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٣:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٢:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٦:٥٢١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٢:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢١:٤١١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٢:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٦:٤٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٢:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٢:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٩:١٤١٣:٠٦:٣٥١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢١:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢١:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٧:٤١١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٢١٠٠:٢١:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢١:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٦:١٣١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢١:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٥:٣١١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢١:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:١٣٠٠:٢١:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٤:١١١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٠:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٦:٣١٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٠:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٢:٢١١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١١:٤٧١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٠:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٧٠٦:١١:١٥١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٠:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٠:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٠:١٤١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٠:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شون بچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شون بچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شون بچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شون بچه

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شون بچه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شون بچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شون بچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شون بچه

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای شون بچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شون بچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شون بچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شون بچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شون بچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شون بچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شون بچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شون بچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شون بچه

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٦٠٥:٥٨:٣٤١٢:٠٢:٣٥١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٣:١٧٢٣:٢٢:٥٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٦٠٥:٥٩:١٠١٢:٠٢:١٤١٨:٠٤:٥٠١٨:٢١:٥٩٢٣:٢٢:٣٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٥٠٥:٥٩:٤٦١٢:٠١:٥٤١٨:٠٣:٣٣١٨:٢٠:٤١٢٣:٢٢:١٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٠:٢٢١٢:٠١:٣٣١٨:٠٢:١٦١٨:١٩:٢٤٢٣:٢٢:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٠:٥٨١٢:٠١:١٢١٨:٠٠:٥٩١٨:١٨:٠٧٢٣:٢١:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠١:٣٤١٢:٠٠:٥٢١٧:٥٩:٤٢١٨:١٦:٥٠٢٣:٢١:٢٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٢:١١١٢:٠٠:٣٢١٧:٥٨:٢٦١٨:١٥:٣٤٢٣:٢١:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٢:٤٧١٢:٠٠:١٢١٧:٥٧:٠٩١٨:١٤:١٨٢٣:٢٠:٤٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٣:٢٤١١:٥٩:٥٣١٧:٥٥:٥٣١٨:١٣:٠٢٢٣:٢٠:٢٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٤:٠٢١١:٥٩:٣٤١٧:٥٤:٣٨١٨:١١:٤٧٢٣:٢٠:٠٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٤:٣٩١١:٥٩:١٥١٧:٥٣:٢٢١٨:١٠:٣٢٢٣:١٩:٤٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٥:١٧١١:٥٨:٥٦١٧:٥٢:٠٧١٨:٠٩:١٨٢٣:١٩:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٥:٥٥١١:٥٨:٣٨١٧:٥٠:٥٣١٨:٠٨:٠٤٢٣:١٩:١٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٠٦:٣٣١١:٥٨:٢٠١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٦:٥٠٢٣:١٨:٥٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٧:١٢١١:٥٨:٠٢١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٥:٣٧٢٣:١٨:٣٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٧:٥٠١١:٥٧:٤٥١٧:٤٧:١٢١٨:٠٤:٢٥٢٣:١٨:١٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٠٨:٢٩١١:٥٧:٢٨١٧:٤٦:٠٠١٨:٠٣:١٣٢٣:١٨:٠١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٠٩:٠٩١١:٥٧:١٢١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٢:٠٢٢٣:١٧:٤٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٠٩:٤٨١١:٥٦:٥٦١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٠:٥٢٢٣:١٧:٢٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٠:٢٨١١:٥٦:٤٠١٧:٤٢:٢٥١٧:٥٩:٤٢٢٣:١٧:١٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:١١:٠٩١١:٥٦:٢٥١٧:٤١:١٥١٧:٥٨:٣٣٢٣:١٦:٥٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١١:٥٠١١:٥٦:١١١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٧:٢٤٢٣:١٦:٤١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٢:٣١١١:٥٥:٥٧١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٦:١٧٢٣:١٦:٢٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٣:١٢١١:٥٥:٤٤١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٥:١٠٢٣:١٦:١١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٣:٥٤١١:٥٥:٣١١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٤:٠٤٢٣:١٥:٥٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٤:٣٦١١:٥٥:١٩١٧:٣٥:٣٦١٧:٥٢:٥٩٢٣:١٥:٤٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٥:١٩١١:٥٥:٠٧١٧:٣٤:٣٠١٧:٥١:٥٥٢٣:١٥:٣٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٦:٠٢١١:٥٤:٥٦١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٠:٥١٢٣:١٥:١٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٦:٤٥١١:٥٤:٤٦١٧:٣٢:٢٢١٧:٤٩:٤٩٢٣:١٥:٠٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٧:٢٩١١:٥٤:٣٦١٧:٣١:١٩١٧:٤٨:٤٨٢٣:١٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شون بچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شون بچه روستای شون بچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شون بچه روستای شون بچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شون بچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شون بچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شون بچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شون بچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شون بچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شون بچه

روستای شون بچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شون بچه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شون بچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شون بچه
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شون بچه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای شون بچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شون بچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شون بچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شون بچه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شون بچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شون بچه
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ شون بچه دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ شون بچه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شون بچه
زمان پخش اذان مستقیم به افق شون بچه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شون بچه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شون بچه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شون بچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو