جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شون بچه

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز شون بچه


اذان صبح: ٠٥:١٦:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٢٠
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٥٧

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شون بچه (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای شون بچه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شون بچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شون بچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
احدی را نیست كه سخنی را كه صاحبش پنهان دارد او نقل كند مگر آنكه علمی باشد كه اظهار آن لازم یا ذكر نیكی‌های آن شخص باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شون بچه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شون بچه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شون بچه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شون بچه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شون بچه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شون بچه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٨:٠١١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٥:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٤:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٤:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٤:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٣:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:١٠١٣:٠٧:١٨١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٣:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٧:١١١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٣:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٣:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٢:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٦:٥٢١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٢:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢١:٤١١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٢:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٦:٤٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٢:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٢:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٩:١٤١٣:٠٦:٣٥١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢١:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢١:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٧:٤١١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٢١٠٠:٢١:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢١:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٦:١٣١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢١:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٥:٣١١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢١:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:١٣٠٠:٢١:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٤:١١١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٠:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٦:٣١٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٠:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٢:٢١١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١١:٤٧١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٠:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٧٠٦:١١:١٥١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٠:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٠:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٠:١٤١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٠:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شون بچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شون بچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شون بچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شون بچه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شون بچه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شون بچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شون بچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شون بچه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شون بچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شون بچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شون بچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شون بچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شون بچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شون بچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شون بچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شون بچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شون بچه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٠:٢٠١٣:١٢:٥٠١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٣٠:٥٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٠:٥٦١٣:١٢:٣٤١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠١:٢٦٠٠:٣٠:٤٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤١:٣٢١٣:١٢:١٨١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:١٥٠٠:٣٠:٣٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٢:٠٩١٣:١٢:٠١١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٠٤٠٠:٣٠:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٢:٤٥١٣:١١:٤٤١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥٢٠٠:٣٠:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٣:٢١١٣:١١:٢٧١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٣٩٠٠:٣٠:٠٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٣:٥٧١٣:١١:٠٩١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٢٦٠٠:٢٩:٥٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٤:٣٣١٣:١٠:٥١١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:١٢٠٠:٢٩:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٥:٠٨١٣:١٠:٣٢١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٢:٥٨٠٠:٢٩:٢٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٥:٤٤١٣:١٠:١٤١٩:٣٤:١٤١٩:٥١:٤٣٠٠:٢٩:١٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٦:١٩١٣:٠٩:٥٥١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٢٨٠٠:٢٩:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٦:٥٥١٣:٠٩:٣٥١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:١٢٠٠:٢٨:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٧:٣٠١٣:٠٩:١٦١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٧:٥٦٠٠:٢٨:٣٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٤٨:٠٥١٣:٠٨:٥٦١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٤٠٠٠:٢٨:١٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٦٠٦:٤٨:٤٠١٣:٠٨:٣٦١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٢٣٠٠:٢٨:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠١٠٦:٤٩:١٥١٣:٠٨:١٥١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٠٦٠٠:٢٧:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٤٩:٥٠١٣:٠٧:٥٥١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٤٩٠٠:٢٧:٢٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٠:٢٥١٣:٠٧:٣٤١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٣٢٠٠:٢٧:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥١:٠٠١٣:٠٧:١٣١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:١٤٠٠:٢٦:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥١:٣٤١٣:٠٦:٥٢١٩:٢١:٤٠١٩:٣٨:٥٦٠٠:٢٦:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٢:٠٩١٣:٠٦:٣١١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٧:٣٨٠٠:٢٦:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٢:٤٤١٣:٠٦:٠٩١٩:١٩:٠٦١٩:٣٦:٢٠٠٠:٢٦:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٣:١٩١٣:٠٥:٤٨١٩:١٧:٤٨١٩:٣٥:٠١٠٠:٢٥:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٣:٥٣١٣:٠٥:٢٦١٩:١٦:٣١١٩:٣٣:٤٣٠٠:٢٥:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٦:٥٤:٢٨١٣:٠٥:٠٥١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:٢٥٠٠:٢٥:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٦:٥٥:٠٣١٣:٠٤:٤٣١٩:١٣:٥٥١٩:٣١:٠٦٠٠:٢٤:٥٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٦٠٦:٥٥:٣٨١٣:٠٤:٢٢١٩:١٢:٣٧١٩:٢٩:٤٨٠٠:٢٤:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٦٠٦:٥٦:١٣١٣:٠٤:٠٠١٩:١١:١٩١٩:٢٨:٢٩٠٠:٢٤:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٦٠٦:٥٦:٤٨١٣:٠٣:٣٩١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:١١٠٠:٢٣:٥٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٦:٥٧:٢٣١٣:٠٣:١٨١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٥:٥٣٢٣:٥٣:٣٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٦٠٥:٥٧:٥٩١٢:٠٢:٥٦١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٤:٣٥٢٣:٢٣:١٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شون بچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شون بچه روستای شون بچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شون بچه روستای شون بچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شون بچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شون بچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شون بچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شون بچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شون بچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شون بچه

روستای شون بچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شون بچه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شون بچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شون بچه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شون بچه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شون بچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شون بچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شون بچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شون بچه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شون بچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شون بچه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شون بچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شون بچه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شون بچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا شون بچه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شون بچه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شون بچه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شون بچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو